Kyrkhelg Syd

Det är dags för årets Kyrkhelg Syd!

Väckelsen har tidigare stått för förnyelse och tillväxt i kyrkan.
Vi vill att kyrkhelgen skall vara en mötesplats där kristna från olika håll inspireras och utrustas genom Guds ord.
Denna kyrkhelg Syd lyfter fram betydelsen av cellgrupper som instrument för kyrkans förnyelse, och Håkan Sunnliden från Sverige är huvudtalare.

Fre 9.3
kl. 19.00 Kyrkhelgens kvällsmöte med Håkan Sunnliden. Servering efter mötet.

Lör 10.3
Kyrkhelgen fortsätter hela lördagen med bibelstudium och seminarier i Södra Haga kyrka. Skilt program för barnen hela lördagen. Mera info på Kyrkhelg.fi
kl. 10.00 bibelstudium med Håkan Sunnliden
kl. 11.00 seminarier
kl. 12.30 lunch
kl. 14.00 föredrag med Håkan Sunnliden
kl. 15.00 kaffe
kl. 16.00 seminarier
kl. 17.30 middag
kl. 19.00 Kyrkhelgens kvällsmöte med Johan Candelin, Anna och Magnus Dahlbacka. Servering efter mötet.

Sö 11.3
kl. 10.30 Kyrkhelgens bibelstudium med Max-Olav Lassila. Södra Haga kyrka
kl. 12.00 servering
kl. 13.00 Gemensam högmässa…. Barnkyrka.

Välkommen till Södra Haga kyrka i mars på Vespervägen 12!


All information hittar du HÄR
Läs mer

Petrus Bön

Söndagar kl.15.30 i Södra Haga kyrka, övre salen

Vi ber för vår församling och vår stad.
Ingen anmälan behövs och gruppen är öppen för alla som känner kall att be!
Häng med så ofta du kan.

Välkommen med!

Läs mer

Världsböndagen 2.3

Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars.
Böner beds på mer än 1000 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 58:e gången.

I år firas världsböndagen fredagen den 2 mars. 
Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i Surinam och temat för gudstjänsten är ”Allt Gud skapat är mycket gott”


Världsböndagen firas den 2 mars 2018
Programland: SURINAM
Tema: ”Allt Gud skapat är mycket gott!
Gudstjänst i Frälsningsarméns Templet 2.3.2018 kl. 19.00
Nylandsgatan 40 Helsingfors


I år är det Frälsningarméns fadderarbete i Bolivia som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna.

Kollekten betalas in till Kommittén för världsböndagen:
c/o Lassus Britta, Maria Jotunis väg 6 B 7, 00400 Helsingfors,
Konto: Danske Bank FI64 8000 1701 4608 01


Senaste års insamling tillföll Metodistkyrkans biståndsprojekt i Kambodja. Kollekten inbringade 1200 euro. Ett varmt tack!


Den finlandssvenska kommittén för världsböndagen:
Ella Enberg (Missionskyrkan i Finland), Tuula Sahlin (Finlands sv. Metodistkyrka),
Britta Lassus (Evangelisk-lutherska kyrkan), Rut Nordlund-Spiby (Finlands sv. Baptistsamfund),
Christina Långström (Frälsningsarmén) och Barbro Holmberg (Finlands sv. Pingstmission).

Fb-event: https://www.facebook.com/events/2076977755873151/
Läs mer

Påskens program

Årets största kristna högtid är här!
Vill du fira Jesu offer på korset och uppståndelse och seger med oss i Petrus församling?
Här nedanför hittar du påskens program:


26.3 Måndag
kl.9.30 Påskvandring för barn i Södra Haga kyrka.
Katrin Björklund m.fl.
kl.19 Aktläsning i Åggelby gamla kyrka.
Daniel Björk, Liisa Ahlberg

27.3 Tisdag
kl.19 Aktläsning i Åggelby gamla kyrka.
Ronny Thylin, Peter Hilli

28.3 Onsdag
kl.19 Aktläsning i Åggelby gamla kyrka.
Tuomas Metsäranta, Peter Hilli

29.3 Skärtorsdag
kl.18 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka.
Daniel Björk, Liisa Ahlberg
kl.19 Aktläsning med nattvard i Åggelby gamla kyrka.
Ronny Thylin, Peter Hilli

30.3 Långfredag
kl.10 Gudstjänst i Munksnäs kyrka.
Tuomas Metsäranta, Liisa Ahlberg
kl.12 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka.
Tuomas Metsäranta, Peter Hilli
kl.15 Passionsmusik i Kottby kyrka.
Daniel Björk, Peter Hilli, Liisa Ahlberg

31.3 Lördag
kl.23.30 Påskvigilia i Åggelby gamla kyrka.
Daniel Björk, Peter Hilli

1.4 Påskdagen
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Söndagsskola.
Ronny Thylin, Liisa Ahlberg
kl.13 Högmässa i Malms kyrka.
Ronny Thylin, Peter Hilli
kl.16.30 Puls-gudstjänst i Södra Haga kyrka. Barnkyrka och CoolKids.
Daniel Björk, Benjamin Sandell
Han är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!

2.4 Annandag påsk
kl.10 Gudstjänst i Månsas kyrka.
Benjamin Sandell, Kaj Varho

Läs mer

Runebergs psalmer 4.2!

Psalmkvällar med kantor Peter Hilli.

Under våren hålls det flera psalmkvällar där du har möjlighet att ta del av våra mest kända och uppskattade psalmer.

Vårens datum:

14.1 Psalmkväll
”Topelius 200 år” i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15, kl.18 Peter Hilli m.fl. medverkar

Psalmkväll med Zacharias Topelius skrivna psalmer. Vi firar på dagen 200-års jubileum sedan Topelius föddes.

Länk till fb-eventet:
https://www.facebook.com/events/1977528589127196/

4.2 Psalmkväll
Psalmkväll med Runebergs psalmer.
Kl.18 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.
Kantor Peter Hilli m.fl. medverkar

Länk till fb-eventet:
https://www.facebook.com/events/178793432879035/

18.3 Psalmkväll
Psalmkväll med Olov Hartmans psalmer.
Kl.18 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.
Kantor Peter Hilli m.fl. medverkar
Läs mer

Söndagsskola i Munksnäs – start 14.1!

På begäran startar nu en söndagsskola också i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.
Vi börjar nästa söndag 14.1 och söndagsskolan hålls under predikan i
gudstjänsten som börjar kl. 10.

Undervisningen följer kyrkoåret och vi använder Evangeliföreningens material.
Som söndagsskollärare fungerar frivilliga och ansvarig är Britta Lassus.


Välkommen med!


Läs mer

Julen 2017 i Petrus församling

Glad advent!

För ca 2017 år sedan föddes till vår jord en härskare, en kung, en frälsare.
Men han var inte alls sådan som hans samtid trodde att han skulle vara. Han var ödmjuk och mild, i motsats till de värdsliga ledarna som inte sällan tjänade mestadels sina egna syften.

Jesus Kristus är den mest inflytelserika människa som levt på vår jord. Också i år stannar vår nation upp för att fira att Jesus föddes till vår värld. Vi som församling vill fira att vår frälsare och Gud föds till oss. I den sårbaraste möjliga skepnad – som ett nyfött barn!

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
””Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.””
Luk 2:8-14

Julens och nyårets program 2017

sö 24.12
kl. 12 Julbön i Munksnäshemmet Tuomas Metsäranta, Kaj Varho
kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka Ronny Thylin, Bengt Bergman
kl. 14.30 Julbön i Kårböle kapell Tuomas Metsäranta, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 14.30 Julbön Södra Haga kyrka Daniel Björk, Rebecka Björk
kl. 15 Julbön i Malms kyrka Benjamin Sandell, Kaj Varho, Axeli Ferrand
kl. 16 Julbön i Månsas kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli, Jonathan Hilli
kl. 16.30 Julbön Munksnäs kyrka Benjamin Sandell, Mathias Sandell
kl. 23.30 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Daniel Björk, Mathias Sandell

må 25.12
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli

ti 26.12
kl. 12 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka Benjamin Sandell, Peter Hilli
kl. 18 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka Benjamin Sandell, Kaj Varho

sö 31.12
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka Tuomas Metsäranta, Kaj Varho
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Tuomas Metsäranta, Kaj Varho

2018

må 1.1
kl. 12 Nyårsdagens gemensamma gudstjänst i Månsas kyrka Tuomas Metsäranta, Kaj Varho

lö 6.1
kl. 10 Trettondagens gemensamma gudstjänst i Månsas kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli

sö 7.1
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka Ronny Thylin, Peter Hilli


Schemat för julens gudstjänster, högmässor och julböner i pdf-format hittar du här.

Nyårets program i pdf-format hittar du i decembers månadsprogram.
Läs mer

Missionskväll med Dahlbackas

Anna och Magnus Dahlbacka med familj har nyligen återvänt till Finland efter flera års fruktbart missionsarbete i Maralal, Kenya.

I somras återvände familjen Dahlbacka till Finland efter 12 års missionsarbete bland Samburu-folket i Maralal, Kenya. Anna jobbade med att utveckla ett skriftspråk för samburu, medan Magnus jobbade med att översätta nya testamentet till samburu.

Dahlbackas har i flera års tid fungerat som missionärer för Petrus församling och nu ordnar Petrus församling ett tillfälle för alla att ta del av Anna och Magnus 12-åriga arbete. Varmt välkommen att ta del av då paret Dahlbacka berättar om sin tid i Kenya, om att starta familj mitt i ett främmande land och om hur missionsarbetet framskred.

Vi träffas lördag 25.11 kl.17 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.

Anmälan senast torsdagen 23 november till Petrus församlings kansli: if.lv1544824299e@sro1544824299f.sur1544824299tep1544824299 eller telefon 09-2340 7100.

Varma hälsningar,
kaplan Ronny Thylin&co
Läs mer

Lovsångskonsert 31.10

Konsert med nyskrivet material från musiker och frivilliga i Petrus församling. På Lutherdagen, 31.10, kl.19 händer det. Konsert och lovsång i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15.

Petrus har ett aktivt musikliv med skickliga musiker och låtskrivare. Till minne av reformationens 500-årsjubileum ordnar Petrus Lovsång en konsert med nyskrivna moderna lovsånger.

Luther själv var en stor vän av musik och skrev många egna psalmer och andliga sånger. Vad kunde då passa bättre än att ordna en konsert just på Lutherdagen, 31.10, 500 år efter att Martin Luther spikade upp sina teser på Wittenbergs kyrkodörr.
Läs mer