Petrus Församlings Skriftskola

alba och tennisskor Välkommen med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen! Konfirmandtiden är en unik, spännande och rolig tid för många. Majoriteten av alla 15-åringar i Finland väljer att gå i skriba. De allra flesta tycker att det är meningsfullt och värdefullt, och en stor del väljer också att fortsätta som hjälpledare efter sin konfirmandtid.

Om du har frågor kring skriftskolan kan du kontakta församlingens ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogvik, via  eller tel 050-522 8684
Eller kaplan Ronny Thylin via  eller tel 050-380 3548

Vad är konfirmation?

I slutet av din konfirmandtid firar vi konfirmation. Konfirmationen hör ihop med dopet. När du döptes blev du medlem av kyrkan, men var antagligen för liten för att förstå vad det betyder. Istället får du veta mera om vad det innebär i skriftskolan. Efter skriftskolan får du själv välja om du vill säga ”ja” till denna tro, du får bekräfta ditt dop. Confirmare – det är konfirmation!

Vad ingår i konfirmandtiden?

Till konfirmandtiden hör ett läger under sommaren, men konfirmandtiden pågår faktiskt under en stor del av året. Du får vara med om olika slags gudstjänster, ungdomssamlingar och några temadagar. Efter samlingar, läger och undervisning är det sedan dags för konfirmation, som är en fin och högtidlig stund i kyrkan dit släkt och vänner är välkomna. När du sedan är konfirmerad räknas du som en fullvärdig medlem av kyrkan. Då får du bland annat möjlighet att bli fadder, delta i nattvarden på egen hand, ställa upp i församlingsval och bli hjälpledare på framtida skribaläger.

Skriftskolan i Petrus församling

I Petrus församling satsar vi mycket på konfirmandverksamheten. Vi har erfarna och engagerade ledare och hjälpledare som hela tiden jobbar för att konfirmand-tiden ska bli så bra och givande som möjligt. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och göra skriban ännu bättre.

Skriftskolan 2021

För dig som ska gå i skriftskola under det kommande året kommer din konfirmandtid att börja under våren 2021 och sluta med konfirmation i augusti. Lägren år 2021 hålls på sommaren och alla läger hålls på samfällighetens lägergård Lekholmen, en ö i Helsingfors skärgård. Priset för lägret blir 170€, vilket också inkluderar båttransporterna till och från Lekholmen, och inkluderar en besöksdag i mitten av lägren då föräldrarna får möjlighet att hälsa på under lägret.

Alla som anmält sig till konfirmationsläger 2021 borde ha fått ett e-postmeddelande. Ifall du inte fått det, kan du läsa samma informationen i pdf-filen här under: E-post till konfirmander och vårdnadshavare 5.3.2021

Föräldrainfo

Tisdag 1.6.2021 kl. 18.00.

Startdagarna

Det blev en annorlunda början på året med stränga coronarestriktioner, men nu ser det ljusare ut. Sommaren är snart här och skriftskollägren närmar sig. Det första ordnas redan i juni, de tre övriga först i slutet av sommaren. Vi ser därför fram emot att äntligen kunna inleda det här skriftskolåret med lägervisa startdagar i Petruskyrkan i Månsas, Skogsbäcksvägen 15. Kolla vilken tid som gäller din grupp!

Läger 1 lördag 22.5.2021 kl. 17-20
Läger 2 lördag 22.5.2021 kl. 13-16
Läger 3 lördag 29.5.2021 kl. 9-12
Läger 4 lördag 29.5.2021 kl. 13-16


Konfirmationsdatum 2021

Alla konfirmationer ordnas sista veckoslutet i augusti i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3, 00350 Helsingfors. Övning och fotografering blir det onsdag eller torsdag kväll samma vecka. Reservera de här datumen redan nu. Eventuella coronarestriktioner kan komma att påverka tidpunkten för konfirmationerna, men vi hoppas att de här tiderna skall hålla. Mera information om konfirmationen ges på infotillfället för föräldrar tisdag 1.6.2021 kl. 18 och på lägret.

Läger 1

konfirmation lördag 28.8.2021 kl. 10
övning och fotografering torsdag 26.8.2021 kl. 17.30-19

Läger 2

konfirmation lördag 28.8.2021 kl. 13
övning och fotografering onsdag 25.8.2021 kl. 19.30-21

Läger 3

konfirmation lördag 28.8.2021 kl. 15
övning och fotografering onsdag 25.8.2021 kl. 17.30-19

Läger 4

konfirmation söndag 29.8.2021 kl. 14
övning och fotografering torsdag 26.8.2021 kl. 19.30-21