Petrus Församlings Skriftskola

alba och tennisskor Välkommen med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen! Konfirmandtiden är en unik, spännande och rolig tid för många. Majoriteten av alla 15-åringar i Finland väljer att gå i skriba. De allra flesta tycker att det är meningsfullt och värdefullt, och en stor del väljer också att fortsätta som hjälpledare efter sin konfirmandtid.

Om du har frågor kring skriftskolan kan du kontakta församlingens ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogvik, via  eller tel 050-522 8684

Vad är konfirmation?

I slutet av din konfirmandtid firar vi konfirmation. Konfirmationen hör ihop med dopet. När du döptes blev du medlem av kyrkan, men var antagligen för liten för att förstå vad det betyder. Istället får du veta mera om vad det innebär i skriftskolan. Efter skriftskolan får du själv välja om du vill säga ”ja” till denna tro, du får bekräfta ditt dop. Confirmare – det är konfirmation!

Vad ingår i konfirmandtiden?

Till konfirmandtiden hör ett läger under sommaren, men konfirmandtiden pågår faktiskt under en stor del av året. Du får vara med om olika slags gudstjänster, ungdomssamlingar och några temadagar. Efter samlingar, läger och undervisning är det sedan dags för konfirmation, som är en fin och högtidlig stund i kyrkan dit släkt och vänner är välkomna. När du sedan är konfirmerad räknas du som en fullvärdig medlem av kyrkan. Då får du bland annat möjlighet att bli fadder, delta i nattvarden på egen hand, ställa upp i församlingsval och bli hjälpledare på framtida skribaläger.

Skriftskolan i Petrus församling

I Petrus församling satsar vi mycket på konfirmandverksamheten. Vi har erfarna och engagerade ledare och hjälpledare som hela tiden jobbar för att konfirmand-tiden ska bli så bra och givande som möjligt. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och göra skriban ännu bättre.

Skriftskolan 2021

För dig som ska gå i skriftskola under det kommande året kommer din konfirmandtid att börja med startdag i januari och sluta med konfirmation i augusti. Lägren år 2021 hålls på sommaren och alla läger hålls på samfällighetens lägergård Lekholmen, en ö i Helsingfors skärgård. Priset för lägret blir 170€, vilket också inkluderar båttransporterna till och från Lekholmen, och inkluderar en besöksdag i mitten av lägren då föräldrarna får möjlighet att hälsa på under lägret.

Konfirmandläger 2021

Vi ordnar fyra läger under sommaren 2021. Lägren är likadana vad gäller upplägg och innehåll. (Observera datumen: det första lägret hålls i början av sommaren och de tre övriga lägren som hålls i slutet av sommaren pågår delvis samtidigt.) Vi följer med Covid19-situationen i landet och eventuella förändringar i lägertiderna kan ske. Vi kan inte garantera att alla får plats på det läger man helst vill delta på. Men vi strävar efter att alla ska få endera det läger man helst vill eller samma läger som några vänner.

Startdagar
P.g.a. de rådande restriktioner skjuts startdagarna framåt till nedanstående datum.
Läger 1: måndag 15.3.2021 kl. 17-20
Läger 2: onsdag 17.3.2021 kl. 17-20
Läger 3: måndag 22.3.2021 kl. 17-20
Läger 4: onsdag 24.3.2021 kl. 17-20


Anmälan

Anmälan till nästa års läger är öppen mellan 5.10.2020 och 31.10.2020. Efter att anmälningstiden gått ut och skickar vi ut ett bekräftelsemail till alla anmälda (kolla noggrant att du skriver rätt e-postadress i anmälningsformuläret). Alla som är medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren (ifall du anmäler dig inom anmälningstiden). Medlemmar från andra församlingar tas med i mån av möjlighet. Mera info om konfirmandtiden kommer i bekräftelsebrevet.

Anmäl dig via länken: Anmälan till skriftskolan 2021

Har du tekniska problem?

Hör av dig till det svenskspråkiga numret 09-2340 2491 (5-6.10 kl. 9-12 och 7-9.10 kl. 12-15) eller per e-post