Skriftskolan i Petrus församling 2023

ungdomar ute vid vatten
Församlingens läger hålls ute på Lekholmen.

Allmänt om skriftskolan

I vår kyrka går man i skriftskolan och blir konfirmerad det år man fyller 15 år. Skriftskolan är
frivillig men en klar majoritet av alla ungdomar väljer att gå skriftskolan. De allra flesta tycker att
skriftskolan är en värdefull och viktig händelse i livet. En stor del väljer sedan att fortsätta som
hjälpledare efter sin egen skriftskola.Vad handlar det om?

Skriftskolan hör starkt ihop med dopet. När du döptes valde dina föräldrar för dig. De valde det som de tror på och som de upplevde var viktigt och värt att bygga livet på. Skriftskolan ger dig nu en möjlighet att bekanta dig litet mera med den kristna tron. Vi funderar på vad den kristna tron egentligen handlar om och vilken betydelse det har i vårt vardagliga liv att vi är kristna.
Skriftskolan slutar sedan med konfirmationen som innebär att man personligen tar ställning till
den kristna tron. Att bli konfirmerad är att bekräfta sitt dop och att säga “ja” till det val som dina
föräldrar gjorde för dig när de lät döpa dig.

De allra flesta konfirmander är döpta som barn, men man är välkommen att gå skriftskolan även
om man inte är döpt. I sådana fall brukar dopet ordnas i slutet av lägret eller senast innan
konfirmationen.

När du är konfirmerad räknas du som en fullvärdig medlem av kyrkan. Då kan du bli fadder till
ett barn som döps, självständigt delta i nattvarden, ställa upp i församlingsval och naturligtvis
kan du själv bli hjälpledare på ett annat framtida skriftskolläger. Genomgången skriftskola är
också ett villkor för att man skall kunna gifta sig i kyrkan.

Vad ingår i skriftskolan?

Skriftskolan börjar i januari 2023. Under våren håller vi sammanlagt tre lägervisa samlingar, en
lördag och två vardag kvällar. Skriftskolans höjdpunkter är skriftskollägret i juli och
konfirmationen i slutet av augusti. Utöver detta ordnar vi två föräldraträffar, en i januari och en i
maj. Mera information om vårens program kommer i november när vi bekräftar lägerplatserna

Vilketläger vill du gå på?


Sommaren 2023 ordnar Petrus församling fyra skriftskolläger på Lekholmen i Helsingfors östra
skärgård. Lägren följer samma upplägg men vissa variationer förekommer som en följd av att
det är skilda ledarteam som ansvarar för dem. Läger 1 och 2 hålls parallellt, på samma
lägergård och nästan samma tid, men vi förverkligar dem ändå som skilda läger. Läger 3 och 4
hålls på motsvarande sätt parallellt. Vi har rum för högst 25 konfirmander per läger.


Petrus läger 1, 6-13.7.2023
startdag lördag 14.1.2023 kl. 10-13
konfirmation lördag 19.8.2023 kl. 10

Petrus läger 2, 7-14.7.2023
startdag lördag 14.1.2023 kl. 14-17
konfirmation lördag 19.8.2023 kl. 13

Petrus läger 3, 14-21.7.2023
startdag lördag 21.1.2023 kl. 10-13
konfirmation lördag 26.8.2023 kl. 10

Petrus läger 4 15-22.7.2023
startdag lördag 21.1.2023 kl. 14-17
konfirmation lördag 26.8.2023 kl. 13


Anmäl diginom oktober månad!


Anmälan till skriftskolan 2023 är öppen måndag 3.10.2022 – lördag 31.10.2022.

Observera att lägerplatserna fördelas först efter att anmälningstiden gått ut! Det betyder att alla
som anmält sig senast 31.10.2022 har samma möjligheter att komma på just det läger man
helst vill på. Vi bekräftar din lägerplats i mitten av november. Medlemmar i Petrus församling har
en säker plats på något av lägren. Medlemmar i andra församlingar och ungdomar som inte hör
till kyrkan tilldelas en lägerplats i mån av möjlighet.


KAVERIKOODI

Med hjälp av kaverikoodi kan man redan i anmälningsskedet önska att få
komma på samma läger som 1-2 vänner. Det är viktigt att alla i kompisgänget då anmäler sig
med koden. Kom tillsammans med dina vänner överens om vilka läger ni helst vill på, välj minst
3 och placera dem i den ordning ni vill. Kom överens om vem som anmäler sig först! Den
personen får sedan till sin e-post en kaverikoodi som man ger till de andra, 1-2 personer. De
andra fyller sedan i koden när de gör sin anmälan. Lägerönskemålen blir då automatiskt de
samma.

Anmälan med kaverikoodi leder inte automatiskt till att man kommer på det läger man vill på,
men det underlättar lägerfördelningen som sker först i november efter att anmälningstiden gått
ut. Det går också att anmäla sig utan kaverikoodi och man uppger då helt enkelt vilka läger man
helst vill på.

Berätta redan i anmälan – under övrig information – om det finns någonting annat som har stor
betydelse för valet av läger, som t.ex. semesterplaner, turneringar etc. Det hjälper oss att
fördela lägerplatserna så att alla blir nöjda!


Anmäl dig genom att be någon av dina föräldrar gå in på Helsingfors församlingars
gemensamma anmälningstjänst.
Du hittar den via följande länk:

https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/enrolment/enrolment/FFA9794AC15DD7D1F39BC9DB1
D402FBB

Första gången man använder tjänsten behöver man skapa ett användarnamn och ett lösenord.
Skriv upp dem för du behöver dem längre fram under skriftskolan. Förbered dig också på att
identifiera dig med bankkoder eller andra liknande metoder. (Knappen “Logga in” finns längst
nere på den allmänna inloggningssidan!)

Skriftskolan kostar 170 €. Avgiften faktureras innan sommaren 2023. Summan täcker
kostnaderna för båttransporter, kost och logi under lägerperioden. Vi vill inte att avgiften skall
hindra någon från att gå skriftskolan. Känns avgiften för stor kan du ta kontakt och ansöka om
nedsatt lägeravgift eller betalningsbefrielse. Ansökan om nedsatt lägeravgift behöver göras
senast 31.3.2023.


OMSORGSSKRIFTSKOLA PÅ SVENSKA SOMMAREN 2023
Sommaren 2023 ordnas det också en för hela Borgå stift gemensam omsorgsskriftskola på
svenska. Det är viktigt att kunna gå skriftskolan på sina egna villkor och omsorgsskriftskolan är
tänkt för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Lägret ordnas på Solvalla
26.6-1.7.2023. Anmälan och mera information om omsorgsskriftskolan: omsorgspräst Claus
Terlinden, , 040-688 1451.


Önskar dig en fin höst och väntar på din anmälan!

kaplan Ronny Thylin
050-3803 548

ungdomsarbetsledare Nadine Mabinda
050-467 5975

församlingspastor Anne Koivula
050-342 9990