Petrus Församlings Skriftskola

alba och tennisskor Välkommen med på Petrus församlings skriftskola och skriftskolläger på Lekholmen! Konfirmandtiden är en unik, spännande och rolig tid för många. Majoriteten av alla 15-åringar i Finland väljer att gå i skriba. De allra flesta tycker att det är meningsfullt och värdefullt, och en stor del väljer också att fortsätta som hjälpledare efter sin konfirmandtid.

Om du har frågor kring skriftskolan kan du kontakta församlingens ungdomsarbetsledare Ida-Marie Skogvik, via  eller tel 050-522 8684
Eller kaplan Ronny Thylin via  eller tel 050-380 3548

Vad är konfirmation?

I slutet av din konfirmandtid firar vi konfirmation. Konfirmationen hör ihop med dopet. När du döptes blev du medlem av kyrkan, men var antagligen för liten för att förstå vad det betyder. Istället får du veta mera om vad det innebär i skriftskolan. Efter skriftskolan får du själv välja om du vill säga ”ja” till denna tro, du får bekräfta ditt dop. Confirmare – det är konfirmation!

Vad ingår i konfirmandtiden?

Till konfirmandtiden hör ett läger under sommaren, men konfirmandtiden pågår faktiskt under en stor del av året. Du får vara med om olika slags gudstjänster, ungdomssamlingar och några temadagar. Efter samlingar, läger och undervisning är det sedan dags för konfirmation, som är en fin och högtidlig stund i kyrkan dit släkt och vänner är välkomna. När du sedan är konfirmerad räknas du som en fullvärdig medlem av kyrkan. Då får du bland annat möjlighet att bli fadder, delta i nattvarden på egen hand, ställa upp i församlingsval och bli hjälpledare på framtida skribaläger.

Skriftskolan i Petrus församling

I Petrus församling satsar vi mycket på konfirmandverksamheten. Vi har erfarna och engagerade ledare och hjälpledare som hela tiden jobbar för att konfirmand-tiden ska bli så bra och givande som möjligt. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och göra skriban ännu bättre.

Skriftskolan 2021

För dig som ska gå i skriftskola under det kommande året kommer din konfirmandtid att börja under våren 2021 och sluta med konfirmation i augusti. Lägren år 2021 hålls på sommaren och alla läger hålls på samfällighetens lägergård Lekholmen, en ö i Helsingfors skärgård. Priset för lägret blir 170€, vilket också inkluderar båttransporterna till och från Lekholmen, och inkluderar en besöksdag i mitten av lägren då föräldrarna får möjlighet att hälsa på under lägret.

Vi följder med Covid19-situationen i landet och gör vid behov ändringar i skriftskolans program. Startdagarna har tyvärr flyttats än en gång. De nya tiderna är följande:

lördag 22.5.2021 (läger 1 och 2)
lördag 29.5.2021 (läger 3 och 4)


Det blir en 3-timmars träff för varje grupp, men reservera i det här skedet hela dagen! Vi meddelar exakt tidpunkt när vi vet i hur stora grupper vi kan samlas i maj.

Alla som anmält sig till konfirmationsläger 2021 borde ha fått ett e-postmeddelande. Ifall du inte fått det, kan du läsa samma informationen i pdf-filen här under: E-post till konfirmander och vårdnadshavare 5.3.2021

Föräldrainfo

Tisdag 1.6.2021 kl. 18.00.