Petrus Församlings Skriftskola

Skriftskolåret 2022 börjar nu i februari. Under våren samlas vi lägervis 3 gånger. 

ungdomar ute vid vatten
Församlingens läger hålls ute på Lekholmen.

Skriftskolan 2022

Coronan kommer troligen att påverka oss alla mer eller mindre åtminstone hela våren, men skriftskolan hör till den verksamhet för barn och ungdomar som man i samhället inte vill begränsa mer än nödvändigt. Genom att ordna lägervisa träffar hålls deltagarantalet under 30 personer per samling inkl. anställda och övriga ledare. Vi håller träffarna i stora utrymmen som rymmer upp till 100-150 personer och använder ansiktsmask. Vi önskar också att alla följer med sitt eget mående och blir borta från träffarna ifall man inte är frisk. Om restriktionerna ändrar så att skriftskolsamlingarna inte kan ordnas meddelar vi varje enskild konfirmand om detta per e-post.

Alla samlingar ordnas i Petruskyrkan i Månsas, Skogsbäcksvägen 15. Följande tider gäller de skilda lägergrupperna. Om vädret tillåter det kommer en del av programmet eventuellt att ordnas utomhus så ta på dig sådana kläder att du kan vara ute i ca. 30 minuter.

Vi ser fram emot att lära känna er och börja det nya skriftskolåret!

Petrus läger 1 (6-13.6.2022)

lördag 5.2.2022 kl. 10-13 samling 1

onsdag 23.3.2022 kl. 16.30-18.30 samling 2

onsdag 11.5.2022 kl. 16.30-18.30 samling 3

tisdag 24.5.2022 kl. 18 infokväll för föräldrar

onsdag 17.8.2022 kl. 17.30-19 fotografering o övning inför konfirmatioen

lördag 20.8.2022 kl. 10 konfirmation i Petruskyrkan

Petrus läger 2 (14-21.6.2022)

lördag 5.2.2022 kl. 14-17 samling 1

onsdag 23.3.2022 kl. 18.30-20.30 samling 2

onsdag 11.5.2022 kl. 18.30-20.30 samling 3

tisdag 24.5.2022 kl. 18 infokväll för föräldrar

onsdag 17.8.2022 kl. 19.30-21 fotografering o övning inför konfirmationen

lördag 20.8.2022 kl. 13 konfirmation i Petruskyrkan

Petrus läger 3 (16-23.6.2022)

lördag 12.2.2022 kl. 10-13 samling 1

onsdag 30.3.2022 kl. 16.30-18.30 samling 2

onsdag 18.5.2022 kl. 16.30-18.30 samling 3

tisdag 24.5.2022 kl. 18 infokväll för föräldrar

lördag 27.8.2022 kl. 10 konfirmation i Petruskyrkan

onsdag 24.8.2022 kl. 17.30-19 fotografering o övning inför konfirmationen

Petrus läger 4 (30.6-7.7.2022)

lördag 12.2.2022 kl. 14-17 samling 1

onsdag 30.3.2022 kl. 18.30-20.30 samling 2

onsdag 18.5.2022 kl. 18.30-20.30 samling 3

tisdag 24.5.2022 kl. 18 infokväll för föräldrar

onsdag 24.8.2022 kl. 19.30-21 fotografering o övning inför konfirmationen

lördag 27.8.2022 kl. 13 konfirmation i Petruskyrkan

Allmänt om skriftskolan

I vår kyrka går man i skriftskolan och blir konfirmerad det år man fyller 15 år. Om du är född år 2007 så är det nu din tur att gå skriftskolan! Skriftskolan är frivillig men en klar majoritet av alla ungdomar väljer att gå skriftskolan. De allra flesta tycker att skriftskolan är en värdefull och viktig händelse i livet. En stor del väljer att fortsätta som hjälpledare efter sin egen skriftskola.

Vad handlar det om?

Skriftskolan hör starkt ihop med dopet. När du döptes valde dina föräldrar för dig. De valde det som de tror på och som de upplevde var viktigt och värt att bygga livet på. Skriftskolan ger dig en möjlighet att bekanta dig litet mera med den kristna tron. Vi funderar på vad den kristna tron egentligen handlar om och vilken betydelse det har i vårt vardagliga liv att vi är kristna. Skriftskolan slutar sedan med konfirmationen som innebär att man personligen tar ställning till den kristna tron. Att bli konfirmerad är att bekräfta sitt dop och att säga “ja” till det val som dina föräldrar gjorde för dig när de lät döpa dig.

De allra flesta konfirmander är döpta som barn, men man är välkommen att gå skriftskolan även om man inte är döpt. I sådana fall brukar dopet ordnas i slutet av lägret eller senast innan konfirmationen.

När du är konfirmerad räknas du som en fullvärdig medlem av kyrkan. Då kan du bli fadder till ett barn som döps, självständigt delta i nattvarden, rösta och ställa upp i församlingsval och naturligtvis kan du själv bli hjälpledare på ett annat framtida skriftskolläger. Genomgången skriftskola är också ett villkor för att man skall kunna gifta sig i kyrkan.

Vad ingår i skriftskolan?

Sriftskolan 2022 börjar i februari och under våren håller vi sammanlagt tre lägervisa samlingar. Skriftskollägret hålls sedan i juni eller juli beroende på vilket läger du valt. Skriftskolan slutar med konfirmationen som hålls i slutet av augusti.

Sommaren 2022 ordnar Petrus församling 4 skriftskolläger på Lekholmen i Helsingfors östra skärgård. Lägren följer samma upplägg men vissa variationer förekommer som följer av att det är skilda ledarteam som ansvarar för dem. En del läger hålls delvis samma dagar och på samma lägergård, men vi förverkligar dem ändå som skilda läger.

Medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren. Medlemmar i andra församlingar och ungdomar som inte hör till kyrkan tilldelas en lägerplats i mån av möjlighet.

Anmälningstiden har gått ut, men det finns ännu plats på läger 4 som ordnas 30.6-7.7.2022. Ta kontakt ifall du är intresserad av det här lägret!

Vad kostar det?

Skriftskolan kostar 170 €. Summan täcker kostnaderna för båttransporter, kost och logi under lägerperioden. Avgiften faktureras innan sommaren 2022. Ta kontakt ifall summan känns för stor.

Ring eller maila ifall det är något du funderar på!

kaplan Ronny Thylin

ansvarig för skriftskolan i Petrus församling

050-3803 548

ungdomsarbetsledare Nadine Mabinda

050-4675975

församlingspastor Anne Koivula

050-342 9990