Dop

Har det blivit dags för dop i familjen? Grattis! Vi ser fram emot att få vara med och hälsa er lilla skatt välkommen hit till världen. Börja med att direkt kontakta kansliet för att boka tid, plats och präst. Eller fyll i er information på www.helsinginseurakunnat.fi/sv/artikkelit/dop

Vad är dopet?

Dopet är en fantastisk gåva från Gud. Det är ett löfte om befrielse och beskydd. Gud lovar att alltid stå vid vår sida. Han tar emot oss precis sådana som vi är. Det är Gud som handlar i dopet. Vi kan inget göra för att förtjäna hans kärlek. I dopet händer något konkret och verkligt. Vi förs från ”mörker till ljus” säger Bibeln. Vi blir befriade. Vi får en ny framtid och ett nytt hopp. Man kan säga att dopet är som ett nytt MEDBORGARSKAP, en ADOPTION och en LIVBOJ. Dopet är också början på ett NYTT LIV. Vad betyder det?

I. Ett medborgarskapHimlen

Vid dopet får vi ett nytt hem i himlen. Vi ska leva och njuta och göra vårt allra bästa under livet här på jorden. Men det här livet är bara början. Efter detta liv kommer något nytt och fantastiskt. Dopet är dörren in till himlen.

II. En Adoption

Gud är som en god far. ”Ni kan kalla Gud för ‘Pappa’ när ni talar till honom” sa Jesus. (Matt 6:9) Att lära känna Gud är som att komma hem till en varm och kärleksfull famn. Gud är inte vilken pappa som helst. Han är kung över hela universum. I dopet blir vi adopterade av honom. Det är inte illa att få vara son eller dotter till en kung. Fader
Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Pappa!” Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. – Gal 4:6-7

III. En livboj

Vi människor har ett allvarligt problem. Även om vi inte känner det eller tänker på det så är vi hela tiden på väg mot en evig död, en evighet utan Gud. Men så är det inte tänkt att det ska vara! Gud vill rädda oss, var och en. I dopet händer något fantastiskt. Vi blir räddade till ett evigt liv med Gud. Jesus gav sitt liv för att vi ska få leva. Allt dethär får vi gratis i dopet! Det är bara att tacka och ta emot. Tack Gud, för din godhet mot oss. Arv

IV. Ett nytt liv

Dopet är också en kallelse till att leva ett nytt slags liv. Jesus kallar oss att leva som han gjorde. Att lyssna till Gud, älska honom och lyda honom. Behandla människor väl, hålla fram kärlek och sanning. Det är ett gott liv. Föräldrar och faddrar och församlingen behövs för och berätta för den lilla vad livet som en efterföljare till Jesus handlar om. Läs mer här om vem Gud och Jesus är. Arv
”Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade: ”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.” – Matt 19:13-15

Ni är så varmt välkomna till dopet med ert barn!

Vi ses.

Det är bara att kontakta KANSLIET.