Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! P.g.a de rådande restriktionerna kan vi tyvärr inte ses fysiskt just nu. Följ med facebook och hemsidan för uppdaterad information. Du kan vara med på andakter och vara en del av gemenskapen via Petris kidz på Facebook där du får aktuell info om allt som händer. Vi ses!

Hösten 2021

barn som leker välsignelse inför hösten

Välsignelse inför hösten

Hösten kickar igång med skol- och dagisstart för många! Särskilt spännande blir det säkert för dom som börjar på ettan!

Petrus församling vill tillsammans med dig välsigna barnen för skol- och dagisstarten 16.8 kl. 18.
Kvällen börjar med gemensam pizza-middag kl. 17. Anmäl dig till så pizzan säkert räcker åt alla.
Under välsignelsetillfället samlas familjerna i kyrkan för att tillsammans med församlingen be Gud att ta hand om skoleleverna och dagisbarnen. Välsignelse betyder att vi tillsammans ber Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt. Välkommen med hela familjen och faddrar!

Musiklek

Kom med på en rolig förmiddag med lek, sång och musicerande för er med barn 0–5 år. Efteråt äter vi litet mellanmål.Mer info om musiklek kommer under sommaren. Nya familjer är välkomna med!
Tisdagar kl. 10 i Malms kyrka. 7.9–30.11 (ej 19.10, höstlov)
Torsdagar kl. 10 i Hagasalen. 9.9–2.12 (ej 21.10, höstlov)

Har du frågor eller vill anmäla dig? Hör av dig till 
.

Barnens söndag

Barnkyrka och CoolKids är en plats för barn att ha det roligt! Barnkyrka är för 3-6 åringar och CoolKids för 7-13 åringar och rdnas i samband med Puls-gudstjänsten i Petruskyrkan kl. 15.30 på söndagar. Vi lyssnar på och pratar om bibelberättelser, ber tillsammans, pysslar ibland och har det roligt. Alla barn är välkomna! Om du har frågor, kontakta församlingspastor Anne Koivula. Välkommen! Terminen startar 22.8 då Puls kör igång. Hör av dig till 
. Söndagsskola ordnas även i samband med Munksnäs gudstjänsten fr.o.m. 5.9.

Knattekyrka

De omtyckta knattekyrkorna för hela familjen ordnas ett par gånger på hösten. Alla barnfamiljer välkomna till Petruskyrkan på en rolig förmiddag för barn. Träffa andra familjer, sjung roliga sånger och ta del av en spännande bibelberättelse. Efteråt blir det mat och lek i barnrummet. Kom med hela familjen! Mer info senare.

Barnkören

Sjung och ha roligt tillsammans! Barnkören samlas onsdag eftermiddagar efter skolan i Petruskyrkan kl. 15-16. Välkommen med om du tycker om att sjunga. Barnkören uppträder ibland på t.ex. Knattekyrkan dit hela familjen är välkommen med att lyssna. Mer info och anmälan till Mathias Sandell.