Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! I gemenskapen via Petris kidz på Facebook hör du de nyaste uppdateringarna om barnarbetet i Petrus. Vi ses!

Tioåringarnas födelsedagsfest på Borgbacken 2024, anmälan börjar 1.3.2024. Se mera här..

Musiklek 2024

Musikleken kl. 10 på torsdagar i Södra Haga, välkommen med i vårt glada gäng! Musikleken är speciellt för dig med barn 0-5år. Vi sjunger och leker tillsammans, och umgås efteråt en stund tillsammans. Har du frågor? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990).

Fredagscafé

Fredagscafé är engemenskap för alla åldrar att mötas kring en kopp kaffe efter veckan! Varje fredag kl. 17-19. Välkommen och hänga tillsammans,  kom ensam eller med vänner! https://petrusforsamling.net/fredagscafe/

Barnens söndag

Söndagen är dagen då vi som församling samlas för att fira tillsammans! Under gudstjänsten har barnen eget program med lek, pyssel och bibelberättelser som passar dem.

  • kl. 10 Söndagsskola i Munksnäs i samband med Högmässan
  • kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids i Petryskyrkan i samband med Puls-gudstjänsten.

Familjekyrka

Välkommen till Petruskyrkan på en rolig söndag förmiddag för hela familjen! Familjekyrka ordnas några gånger per termin och är en möjlighet att samlas och träffa andra barnfamiljer, sjunga och leka tillsammans och lyssna på spännande bibelberättelser. Efteråt äter vi lunch tillsammans! Kom gärna med hela familjen, och ta med även far- eller morföräldrar!