Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! I gemenskapen via Petris kidz på Facebook hör du de nyaste uppdateringarna om barnarbetet i Petrus. Vi ses!

Välsignelse för skol- och dagisbarn

15.8 kl. 17 i Petruskyrkan: Petrus församling vill tillsammans med dig välsigna barnen för skol- och dagisstarten. Kvällen börjar med gemensam pizza-middag kl. 17. Anmäl dig till så pizzan säkert räcker åt alla. Välkommen med hela familjen och faddrar!

Musiklek 2022

Musikleken kl. 10 på tisdagar i Malm och torsdagar i Södra Haga, välkommen med i vårt glada gäng! Musikleken är speciellt för dig med barn 0-5år. Vi sjunger och leker tillsammans, och umgås efteråt en stund tillsammans. Har du frågor? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990).

Barnens söndag

Söndagen är dagen då vi som församling samlas för att fira tillsammans! Under gudstjänsten har barnen eget program med lek, pyssel och bibelberättelser som passar dem.

  • kl. 10 Söndagsskola i Munksnäs i samband med Högmässan
  • kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids i Petryskyrkan i samband med Puls-gudstjänsten.

Knattekyrka

Välkommen till Petruskyrkan på en rolig söndag förmiddag för hela familjen! Knattekyrkan ordnas några gånger per termin och är en möjlighet att samlas och träffa andra barnfamiljer, sjunga och leka tillsammans och lyssna på spännande bibelberättelser. Efteråt äter vi lunch tillsammans! Kom gärna med hela familjen, och ta med även far- eller morföräldrar! Knattekyrkan ordnas 30.10.2022 kl. 10 i Petruskyrkan