Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! I gemenskapen via Petris kidz på Facebook hör du de nyaste uppdateringarna om barnarbetet i Petrus. Vi ses!

Familjeliv

I år satsar vi lite extra på familjer i Petrus. Det är alltid utmanande att vara förälder men extra tungt om man saknar stödnätverk. Vi vill bygga en gemenskap där familjer kan stöda varandra och få hjälp att hitta extra händer när det behövs. Kom med på visions-pizza i Petruskyrkan tisdag 14.3 kl 17.

Hälsingar från projektledare Rebecka Björk

Musiklek 2023

Musikleken kl. 10 på torsdagar i Södra Haga, välkommen med i vårt glada gäng! Musikleken är speciellt för dig med barn 0-5år. Vi sjunger och leker tillsammans, och umgås efteråt en stund tillsammans. Har du frågor? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990).

Barnens söndag

Söndagen är dagen då vi som församling samlas för att fira tillsammans! Under gudstjänsten har barnen eget program med lek, pyssel och bibelberättelser som passar dem.

  • kl. 10 Söndagsskola i Munksnäs i samband med Högmässan
  • kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids i Petryskyrkan i samband med Puls-gudstjänsten.

Knattekyrka

Välkommen till Petruskyrkan på en rolig söndag förmiddag för hela familjen! Knattekyrkan ordnas några gånger per termin och är en möjlighet att samlas och träffa andra barnfamiljer, sjunga och leka tillsammans och lyssna på spännande bibelberättelser. Efteråt äter vi lunch tillsammans! Kom gärna med hela familjen, och ta med även far- eller morföräldrar! Datum för våren kommer senare.