Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! I gemenskapen via Petris kidz på Facebook hör du de nyaste uppdateringarna om barnarbetet i Petrus. Vi ses!

Familjeliv

Rebecka Björk

I år satsar vi lite extra på familjer i Petrus. Det är alltid utmanande att vara förälder men extra tungt om man saknar stödnätverk. Vi vill bygga en gemenskap där familjer kan stöda varandra och få hjälp att hitta extra händer när det behövs.

Kom med på visions-pizza i Petruskyrkan tisdag 14.3 kl 17.

Hälsingar från projektledare Rebecka Björk

________________________________________________________

Föräldrakursen för dig med barn 0-10 år passar just dig, oberoende av bakgrund, livsåskådning eller församlingstillhörighet.

Föräldrakurs – för dig med barn 0-10 år

Kom med på fem värdefulla kvällar om föräldraskap, med mat, föredrag och goda samtal. Under kvällarna får vi höra föredrag av både experter och vanliga föräldrar. Teman är bl.a. att bygga en stadig grund, kärlek i handling, att sätta gränser.

Varannan tisdag kl. 17-19 med start 28.3. Barnvänlig middag serveras från 16.30 

Kurserna hålls i Petruskyrkan, Skogsbäckvägen 15.

Anmälan till


Vi ordnar åldersanpassad barnpassning, så kom med hela familjen!

____________________________________________________________________________

INSTÄLLDTonårsföräldrakursen

Tonårsföräldrakursen för dig som har barn i åldern 11-18

En kurs med teman särskilt riktade till föräldrar med tonåringar och blivande tonåringar. Även bonusföräldrar, ensamstående och blivande tonårsföräldrar är varmt välkomna.

Onsdagar kl 18-20 med start 29.3. Vi börjar med middag kl 18. 

___________________

Musiklek 2023

Musikleken kl. 10 på torsdagar i Södra Haga, välkommen med i vårt glada gäng! Musikleken är speciellt för dig med barn 0-5år. Vi sjunger och leker tillsammans, och umgås efteråt en stund tillsammans. Har du frågor? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990).

Barnens söndag

Söndagen är dagen då vi som församling samlas för att fira tillsammans! Under gudstjänsten har barnen eget program med lek, pyssel och bibelberättelser som passar dem.

  • kl. 10 Söndagsskola i Munksnäs i samband med Högmässan
  • kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids i Petryskyrkan i samband med Puls-gudstjänsten.

Knattekyrka 12.3 kl. 10

Välkommen till Petruskyrkan på en rolig söndag förmiddag för hela familjen! Knattekyrkan ordnas några gånger per termin och är en möjlighet att samlas och träffa andra barnfamiljer, sjunga och leka tillsammans och lyssna på spännande bibelberättelser. Efteråt äter vi lunch tillsammans! Kom gärna med hela familjen, och ta med även far- eller morföräldrar! Vårens Knattekyrka ordnas 12.3 kl.10 i Petruskyrkan! Välkommen!

Petrus barnläger sommaren 2023

Häng med på församlingens dagläger för barn 6–11 år! Lägret ordnas 5 – 9 juni kl. 9 – 16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, i Månsas. 

Vi leker, sjunger, pysslar, tävlar, lär oss mer om Gud och får nya kompisar. Programmet startar kl. 9 och slutar kl. 16 varje dag. Vid behov kan barnen lämnas redan 8.45 och hämtas kl 17. 
Avgift 70€, följande syskon 50€. Det finns plats för 30 barn på lägret. Lunch, mellanmål och försäkring ingår. 

Mer info om lägret hittar du här: Petrus barnläger sommaren 2023 » Petrus (petrusforsamling.net)