Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! I gemenskapen via Petris kidz på Facebook hör du de nyaste uppdateringarna om barnarbetet i Petrus. Vi ses!

Välsignelse inför dagis- och skolstart: I samband med Puls-gudstjänsten 13.8 kl. 15.30 i Petruskyrkan välsignas barnen inför det nya läsåret. Välkommen med hela familjen och faddrar. Välsignelse betyder att vi tillsammans samlas i kyrkan för att be Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt.

Musiklek 2023

Musikleken kl. 10 på torsdagar i Södra Haga, välkommen med i vårt glada gäng! Musikleken är speciellt för dig med barn 0-5år. Vi sjunger och leker tillsammans, och umgås efteråt en stund tillsammans. Har du frågor? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990).

Fredagscafé

Fredagscafé är engemenskap för alla åldrar att mötas kring en kopp kaffe efter veckan! Varje fredag kl. 17-19. Välkommen och hänga tillsammans,  kom ensam eller med vänner! https://petrusforsamling.net/fredagscafe/

Barnens söndag

Söndagen är dagen då vi som församling samlas för att fira tillsammans! Under gudstjänsten har barnen eget program med lek, pyssel och bibelberättelser som passar dem.

  • kl. 10 Söndagsskola i Munksnäs i samband med Högmässan
  • kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids i Petryskyrkan i samband med Puls-gudstjänsten.

Familjekyrka

Välkommen till Petruskyrkan på en rolig söndag förmiddag för hela familjen! Familjekyrka ordnas några gånger per termin och är en möjlighet att samlas och träffa andra barnfamiljer, sjunga och leka tillsammans och lyssna på spännande bibelberättelser. Efteråt äter vi lunch tillsammans! Kom gärna med hela familjen, och ta med även far- eller morföräldrar! Information om kommande familjekyrkor kommer senare.

Familjeliv

Rebecka Björk

I år satsar vi lite extra på familjer i Petrus. Det är alltid utmanande att vara förälder men extra tungt om man saknar stödnätverk. Vi vill bygga en gemenskap där familjer kan stöda varandra och få hjälp att hitta extra händer när det behövs.

Hälsingar från projektledare Rebecka Björk

________________________________________________________

Föräldrakursen för dig med barn 0-10 år passar just dig, oberoende av bakgrund, livsåskådning eller församlingstillhörighet.

Föräldrakurs – för dig med barn 0-10 år

Kommande föräldrakurser annonseras senare.

Kom med på fem värdefulla kvällar om föräldraskap, med mat, föredrag och goda samtal. Under kvällarna får vi höra föredrag av både experter och vanliga föräldrar. Teman är bl.a. att bygga en stadig grund, kärlek i handling, att sätta gränser.

Kurserna hålls i Petruskyrkan, Skogsbäckvägen 15.