Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! Du kan vara med på andakter och vara en del av gemenskapen via Petris kidz på Facebook. Vi ses!

Våren 2021

Musiklek i Haga och Malm

Kom med på en rolig förmiddag med lek, sång och musicerande för er med barn 0–5 år. Efteråt äter vi litet mellanmål. Malms kyrka, tisdag kl. 10 19.1–11.5 (ej 23.2) och Hagasalen, torsdag kl. 10 21.1–13.5 (ej 25.2). Hör mer på facebook i Petrus Kidz-gruppen.

Knattekyrka

De omtyckta knattekyrkorna får fortsättning! 14.2 och 25.4 kl.10 är alla barnfamiljer välkomna till Petruskyrkan på en rolig förmiddag för barn. Träffa andra familjer, sjung roliga sånger och ta del av en spännande bibelberättelse. Efteråt blir det mat och lek i barnrummet. Kom med hela familjen!

Barnkören

Sjung och ha roligt tillsammans! Barnkören samlas onsdag eftermiddagar efter skolan i Petruskyrkan kl. 15-16. Välkommen med om du tycker om att sjunga. Barnkören uppträder ibland på t.ex. Knattekyrkan dit hela familjen är välkommen med att lyssna. Mer info och anmälan till Mathias Sandell.