Barn och familjer

Kom med i PETRUS KIDZ på facebook så vet du vad som händer! I gemenskapen via Petris kidz på Facebook hör du de nyaste uppdateringarna om barnarbetet i Petrus. Vi ses!

Musiklek

Musikleken kör igång 7.9 i Malm och 9.9 i Haga, välkommen med i vårt glada gäng! Vi börjar höstterminen med mindre grupper (max. 14 deltagare), kortare träffar och utan mellanmål. Munskydd rekommenderas åt alla vuxna. I Haga kan vi kombinera grupperna under höstens gång om det blir möjligt. Har du frågor? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990).

Barnens söndag

Söndagen är dagen då vi som församling samlas för att fira tillsammans! Under gudstjänsten har barnen eget program med lek, pyssel och bibelberättelser som passar dem.

  • kl. 10 Söndagsskola i Munksnäs i samband med Högmässan
  • kl. 15.30 Barnkyrka och CoolKids i Petryskyrkan i samband med Puls-gudstjänsten.