Ungdomar


Petrus Youth

Petrus Youth är Petrus församlings ungdomsarbete. I Petrus Youth ordnar vi ungdomssamlingar, utfärder, filmkvällar, hjälpledarutbildning för dem som vill bli hjälpledare på församlingens skriftskolläger, och mycket annat. Tillsammans vill vi utforska vem Gud är och vad det betyder att följa Jesus och upptäcka det liv som han erbjuder oss. Många hänger aktivt med i Petrus Youth efter sin egen skriftskola, men man behöver inte ha gått skriftskolan i Petrus församling för att vara välkommen med!

Ambient – fredag kvällar för ungdomar

Ambient kvällarna samlar alla ungdomar för spel, lovsång, gemenskap och snacks. Varje fredag kl. 18.30 i Petruskyrkan. Kom med!

Skriftskolan är en stor del av arbetet. För info om skriftskolan kan du klicka HÄR.

Håll koll på facebook och instagram för närmare information.

Har du frågor? Kontakta ungdomsarbetsledaren Nadina Mabinda (050-467 5975 eller nadine.mabinda(a)evl.fi).

Bäst info om oss hittar du på instagramkontot @petrusyouth_