Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige 2023-2026

Suppleanter

Församlingsrådet 2023-2026

Suppleanter

FÖRSAMLINGSRÅDETS PROTOKOLL