Missionärsinfo

Petrus församling har ett antal utsända missionärer runt om i världen.

Flera av missionärerna har redan i flera års tid jobbat och sått in av den kunskap och de färdigheter de fått i gåva att förvalta.
De utsända arbetar och har arbetat med Bibelöversättning, utveckling av skriftspråk, humanitärt arbete, mm.
Flera länder och världsdelar har fått nås av utsända systrar och bröder.

Petrus församling stöder följande missionärer och missionsprojekt:

Anna-Lena Särs som jobbar sedan 2014 för Finska Missionssällskapet i Senegal. Hennes uppgift är att vara med och utveckla barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka.

Genom FMS understöder vi SAT-7 som är en kristen satellit-TV-kanal som sänder i Mellanöstern och norra Afrika.

Rut Åbacka som jobbar i Kenya genom SLEF.
Rut jobbar med nödhjälp, diakoni och undervisning i församlingarna.

Magnus Dahlbacka som jobbar som konsult
i bibelöversättningsprojekt, genom SLEF.

SLEF:s arbete i Främre Asien.

Genom FMS understöder vi en bibelkorrespodenskurs i Pakistan.

Gunilla och Magnus i Etiopien.

Klicka på bilderna nedanför för mer specifik information om vad var
och en arbetar med.

Vill du vara med och stöda eller påverka missionen?

Vi är alla kallade till en missional livsstil, Jesus kallar oss till att följa honom. Petrus som församling har sammanfattat vår mission som ”Vi är en del av Guds plan att förändra världen, ett människoliv i taget, genom att vara lärjungar som gör lärjungar.” Vi kan göra en inverkan i den här världen där vi är, genom våra val och vårt sätt att leva. Mer om Petrus vision, mission och värderingar kan du läsa här: https://petrusforsamling.net/om-oss/

Stöd dem som är utomlands

Med jämna mellanrum får vi hälsningar av dem som vi är med och stöder i arbetet utomlands. Ifall du vill vara med och stöda dem kan du göra det bl.a. genom bön.