Missionärsinfo

Petrus församling har ett antal utsända missionärer runt om i världen.

Flera av missionärerna har redan i flera års tid jobbat och sått in av den kunskap och de färdigheter de fått i gåva att förvalta.
De utsända arbetar och har arbetat med Bibelöversättning, utveckling av skriftspråk, humanitärt arbete, mm.
Flera länder och världsdelar har fått nås av utsända systrar och bröder.


Petrus församling stöder följande missionärer och missionsprojekt:

Anna-Lena Särs som jobbar sedan 2014 för Finska Missionssällskapet i Senegal. Hennes uppgift är att vara med och utveckla barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka.

Genom FMS understöder vi SAT-7 som är en kristen satellit-TV-kanal som sänder i Mellanöstern och norra Afrika.

Rut Åbacka som jobbar i Kenya genom SLEF.
Rut jobbar med nödhjälp, diakoni och undervisning i församlingarna.

Magnus Dahlbacka som jobbar som konsult
i bibelöversättningsprojekt, genom SLEF.

SLEF:s arbete i Främre Asien.

Genom FMS understöder vi en bibelkorrespodenskurs i Pakistan.


Klicka på bilderna nedanför för mer specifik information om vad var
och en arbetar med och på vilket sätt du kan vara med och stöda deras arbete.
Petrus missionärer