Magnus Dahlbacka

Konsult i bibelöversättningsprojekt, SLEF

Magnus med familj var i flera år som missionärer i Kenya. Hans fru Anna utvecklade ett skriftspråk för Samburu som är ett språk som talas av en stam med samma namn i Maralal i norra Kenya. Magnus arbetade med och översätta bibeln till Samburu. Sedan år 2017 bor familjen i Finland igen.

Magnus arbete som konsult för bibelöversättning kan du stöda genom SLEF.