Petrusplus / Petrus+

Petrus församling samarbetar med ett antal fristående föreningar som har till syfte att stöda församlingens verksamhet. En av dessa är föreningen Petrusplus rf, som även skrivs Petrus+.

Vad är Petrus Plus?

Petrus Plus rf. är en förening som enligt sina stadgar ”självständigt och tillsammans med Petrus församling jobbar för samhällets och individens välmående.” Förhoppningen är att många kristna ska inspireras av Jesus och leva ut hans befallning att göra alla folk till lärjungar.

Föreningen vill se människor uppleva den glädje och frid som kommer av att känna Gud och få sina liv förvandlade. Samtidigt finns en längtan och en vision att också stöda och se Guds rike gå fram i andra delar av Finland samt internationellt. Detta uppnås genom att ordna olika evenemang, stöda församlingens satsningar samt stöda personer som utför arbete i enlighet med föreningens vision.

Om du vill stöda viktiga nyckelsatsningar i Petrus församling kan du enkelt göra det genom att bli månadsgivare och sätta upp en återkommande inbetalning till konto: FI85 5780 0720 6009 28, OKOYFIHH. Tillståndsnummer: RA/2021/1652.

Alla har vi fått tid, talanger och tillgångar. I olika skeden av vårt liv har vi dessa i olika proportion. Redan en liten återkommande gåva har stor betydelse. Tack för att du är en del av Petrus församlings viktiga arbete, var du än bor!

Mer information hittar du på Petrus+ egen hemsida: https://petrusplus.fi/

Tankar om Petrus Plus

Mattias Kallman, du är ordförande i föreningen Petrusplus. Varför är du engagerad i Petrus församling?

  • Jag har alltid upplevt att det är viktigt med en kristen gemenskap som troende. När jag hösten 2017 flyttade till Helsingfors började jag besöka olika församlingar för att se var jag kunde hitta mitt andliga hem. När jag kom i kontakt med Petrus församling och hade besökt Puls-gudstjänsten några gånger, upplevde jag att Petrus församling hade en genuin längtan att se människor möta Gud och lära känna honom. Det ville jag också vara en del av. Åren har gått och jag har känt mig hemma i Petrus. Under min tid i Petrus har jag fått se Gud förvandla människors liv och jag har själv fått växa som kristen och växa i min relation till Gud.

Varför behövs en förening som Petrus+?

  • En förening som Petrus Plus uppfyller olika behov. För det första är det ett sätt att kunna ge och stöda det arbete som Petrus församling gör utöver det ekonomiska stödet som församlingen får genom kyrkoskatten. Alla som är aktiva i Petrus församling bor inte inom Petrus område eller är kanske inte inskrivna i den lutherska kyrkan. Genom att stöda Petrus Plus föreningen, kan dessa också stöda det fina arbete som Petrus församling gör.

    Elisabet & Lars Fridefors, ni bor i Borgå men brukar ändå synas till i Petrus ibland. Varför vill ni vara med och stöda Petrus församling?

  • Vi tycker att det är en fin idé med föreningen Petrus+! Vi gillar församlingen för att den är så centrerad kring det viktigaste i vår tro. Det finns en mångsidig verksamhet för alla åldrar och det känns att Gud är nära då man besöker t.ex en Puls gudstjänst.