PULS-gudstjänst i samband med Disciple kl. 13.30

I samband med Disciple 21 konferensen ordnas Puls-gudstjänsten undantagsvis kl. 13.30 den 31.1 online.

Du är välkommen att delta i gudstjänsten vare sig du varit med under konferensen eller inte.

På Puls predikar Tod McDowell, som är Disciples huvudtalare iår. som arbetat bl.a. med YWAM lärjungaskolan och Caleb global där han rest runt världen för att undervisa och göra lärjungar. Huvudndervisningen sker på engelska och övriga delar på svenska och finska. Vi ser fram emot att bli uppmuntrade av honom, lovsjunga, tillbe och höra vad Gud har för oss var och en.
Utöver det Tod gör är hans primära fokus att bli allt mer lik Jesus varje dag.

Välkommen med!
Läs mer

Petrus församlingsretreat på Snoan inhiberas

Tack för visat intresse för Petrus retreat på Snoan! Som restriktionerna och läget ser ut nu måste vi tyvärr inställa retreaten 22-24.12021. Vi ser fram emot att ordna retreaten under ett senare tillfälle.

Tanken med retreaten på Snoan är att söka ro och vila och möjlighet att lyssna till dina tankar och vara nära Gud! Retreatgården Snoan finns i Lappvik. Retreaten följer Snoans dagsprogram för retreater. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid för promenader och vila.

Info om ett annat datum kommer senare.
Läs mer

Bönedygn – 24 timmar 23-24.1Bön för året 2021

Året 2020 har varit ett speciellt år. Vi börjar 2021 med att blicka framåt som församling. Vilka planer har Gud för år 2021? Vill du att Guds vilja får ske i vår församling, vår stad och vårt land? Kom med på 24 Timmar och påverka genom bön hur det kommande året blir. Vi ber att Guds vilja får ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande.

Hur deltar jag?

24 Timmar inleds 23.1 och fortsätter till 24.1. Dygnet ordnas på ett annorlunda sätt en tidigare, men det som är det samma är attvi samlas tillsammans för att be.Det finns kraft i bön och i att söka Gud! Största delen kommer att ske via zoom och genom bönepromenader. Under dygnet kommer vi att be för olika saker vid vissa klockslag. Övrig tid kan du lovsjunga, be och möta Gud på ditt eget sätt.

Via nedanstående länk kan du se de specifika klockslagen och teman, samt anmäla dig för något klockslag. Du kan dyka upp när som helst på zoom, men sätt gärna ditt namn någonstans så att någon ber under hela dygnet.

24 Timmar böneschema

Zoom länk

Klicka här för att komma med i Zoom

Dela ord du får under bön

Gud kan tala till oss alla genom den Heliga Ande. Om du vill dela något bibelställe, kunskapens ord, profektiskt ord eller uppmuntran kan du göra det via nedanstående länk.

Ord du vill dela

Be för de anställda

Vi alla är församlingen tillsammans och de anställda finns till för att leda och tjäna församlingen. Du får gärna be för oss och dela ord eller uppmuntran du upplever för någon. Dela dem via dokumentet nedan.

Ord för de anställda

Om du inte kan vara på plats personligen men gärna vill ha förbön för något särskilt kan du skicka epost till .

Läs mer

Julvandring i Petruksyrkans fönster

julkrubba fönster Julvandringen för barn har öppnat vid Petruskyrkan!
Gör en julutfärd med hela familjen för att se de upplysta fönstren vid Petruskyrkan och lyssna till julens budskap ur åsnans perspektiv.

”Päkä: Vet du vad, Pulmu? Min förfader var på plats på den första julen!

Pulmu: Wau! På riktigt? Vad hände då?

Päkä: Jag ska berätta för dig…
Den här berättelsen börjar med en åsna. Den bodde i staden Nasaret hos en vänlig man i ett stall där det bodde också flera andra djur. En dag kom ägaren redan tidigt till stallet och sade till åsnan: ”Vet du vad, min åsna, jag har en viktig uppgift till dig.”


Tre fönster vid Petruskyrkan är upplysta och intill fönstren finns en berättelse och julsånger som du kan följa med via en QR-kod. Berättelsen och sånger går att lyssna på både finska och svenska.

Ta en sväng via Petruskyrkan! Julfönstret hittar du nära huvudingången till kyrkan på Skogsbäcksvägen 15.
Vid dörren finns även de vackraste julsånger häften som du kan ta med dig hem.


Läs mer

Beklagligt fel i årets svenska julkalender

I flera år har Petrus varit med och skickat julkalendrar åt alla medlemmar inför första advent, tillsammans med andra ​​​​​​Huvudstadsregionens församlingar. I år har det helt oberoende församlingarna skett ett beklagligt misstag i samband med trycket av kalendrarna. Den svenska versionen av kalendern har fått en finsk insida vilket betyder att utsidan av kalendern är svensk men själva luckorna är på finska när man öppnar kalendern.

– Jag vill å tryckeriets vägnar be ödmjukt om ursäkt för det misstag som skett i vår produktion, säger Juha Rantanen på det ansvariga tryckeriet.

Det är frågan om ett mänskligt misstag som skett i samband med bytet av tryckplåtar mellan de olika språkversionerna av kalendern. Tryckaren har bytt endast en av plåtarna istället för båda två, vilket ledde till att endast de svenska församlingsborna i Esbo får en helt korrekt julkalender.

Utdelningen av kalendrarna sker som ett instick i veckans Kyrkpressen och kan inte längre stoppas. Sammanlagt 20 650 felaktiga kalendrar har gått ut varav 16300 i Helsingfors, 1350 i Grankulla och 3000 i Vanda.

Utöver plåtmissen har tryckeriet också levererat för få kalendrar vilket betyder att cirka 500 svenskspråkiga hushåll i Helsingfors blir helt utan kalender.

Helsingfors församlingar är otroligt ledsna över tryckeriproblemen och den besvikelse som en felaktig kalender ger upphov till i hemmen.

– Det känns extra trist i år när så mycket annat av adventsprogrammet är inhiberat, säger informatör Nina Österholm som jobbat med den svenska kalendern för Helsingfors församlingars del.

Tryckeriet kommer att skicka en julhälsning till de som mottagit den felaktiga kalendern.

Svenska texter på webben

I år står samma person för både text och bild i den svenska kalendern. Letteringartisten Sofie Björkgren-Näse har skapat en helhet där ord och bild står i dialog med varandra och låter läsaren upptäcka nya dimensioner av både språket och budskapet bakom orden.

– De svenska luckorna kommer att delas på sociala medier så det är möjligt att följa den svenska kalendern där, även om det naturligtvis inte alls är samma sak som att peta upp den riktiga pappersluckan varje morgon. Kalendern publiceras också på våra hemsidor, säger Österholm.

De finska texter som finns i huvudstadsbornas svenska kalender är skrivna av författaren och teologen Hanna Kivisalo. Kivisalo jobbar som religionslärare i Seinäjoki. Hon driver också det omtyckta kontot ”Sekunnit ja tunnit” på sociala medier.

– Jag tror att humor är en av de största kraftkällorna människan har att tillgå och därför har jag försökt skriva in mycket glädje i årets finska kalendertexter, säger Kivisalo.

Enligt henne renar ett gott skratt på samma sätt som gråt.

– Jag hoppas att texterna utöver glädje ska förmedla nåd. Genom texterna kan läsaren hitta tacksamhet över sitt liv, just sådant som det är, trots pandemin.

Ge respons på kalendern här:

Respons på julkalendern

Följ med den svenska kalendern @kyrkanihelsingfors på Facebook eller Instagram. Du hittar också innehållet på hemsidan helsingforsforsamlingar.fi/jul ↗ från och med första advent.
Läs mer

Rekommendationer för evenemang

Det är en annorlunda tid vi lever i just nu. Det vi kan glädjas över är att Gud är den samma även nu och att vi har möjlighet att leva i gemenskap med honom och varandra fortfarande. De goda nyheterna är att det också finns en annan verklighet en endast det vi ser. Guds verklighet. 

Det finns ljus mitt i mörkret. Ett hopp som växer sig allt starkare runt om i vår värld just nu. De goda nyheterna om Gud sprider sig snabbare än nånsin.

stay safe text och en blomma

Petrus följer THL:s rekommendationer

Det är viktigt och värdefullt att kunna samlas. Vi vill göra det så säkert som möjligt för alla att delta i våra gudstjänster och evenemang. I och med detta följer vi också THL:s anvisningar, och rekommenderar därför följande.

Vi samlas online i januari

I och med de nya rekommendationerna kan du delta i gudstjänsterna digitalt. Detta medför följande ändringar:

– kl. 10 Traditionell gudstjänst Petrus YouTube
– kl. 15.30 Puls gudstjänst online Petrus YouTube
– 12.1 och 26.1 kl. 19 Förbön och tack. Petrus facebook


Kom endast utan symptom

Du är fortfarande välkommen att delta i våra gudstjänster och evenemang. Kom ihåg att delta bara om du är frisk och utan symptom. Stanna hemma om du har symptom eller varit i kontakt med någon med konstaterad corona.

Användningen av ansiktsmask

Använd ansiktsmask på våra gudstjänster och andra evenemang. Speciellt under all sång ska ansiktsmask användas. Ta gärna med egen ansiktsmask ifall du har.

Håll avstånd

Kom ihåg god handhygien och tillräckliga säkerhetsavtånd under alla tillfällen.

Delta online

I och med de nya begränsningarna kan du delta i gemenskapen digitalt. Alla är varmt välkomna att delta i vår online gudstjänst och Förbön och Tack. Du hittar dem via

Petrus församlings facebook
Petrus YouTube

Traditionell gudstjänst kl. 10 från Petruskyrkan
Puls-gudstjänst söndagar kl 15:30
Förbön och Tack varannan tisdag kl. 19


Du kan även lyssna på vår podcast Petruspodden via Spotify och Podbean.

En hälsning

Vi kan påminna oss om vad vår kyrkoherde Daniel Björk skrev under våren då epidemin hade sin början:

Vi har ett val

Vi har ett val som kristna. Var kommer vi att rikta vårt fokus? Var kommer vi att ha vårt fäste – vårt ankare. Är det i den här världen, dess värderingar och nyhetsrapporteringar. Eller är det i Honom som skapat allt, som ser dig och älskar dig. 

Gud är inte förvånad över corona-viruset. Han blev inte överraskad som du och jag. Han har en plan för oss, för sin församling – också nu. Gud har inte blivit överraskad av något som hänt dig i ditt liv. Han har stått vid din sida i varje skede och han har något att säga dig. I varje utmaning finns en möjlighet att växa.

Vilken verklighet vill vi leva i? 
Det handlar inte om att låtsas som att den andra verkligheten inte finns. Vad som händer runt omkring oss är verkligt. Men vi vet att det också finns en annan verklighet, en högre verklighet.

Jag behöver påminna mig om vad Gud gör. Vem Gud är. Vad han kan. 
Han var här långt före mig – han kommer att finnas långt efter mig.

Jag behöver inte vara rädd. Det finns stora problem om behöver en lösning. Vi behöver Guds lösningar.Trots detta så känner jag ett stort hopp för framtiden. En stor tillit till Gud. Gud vet vad han gör.

Det tar inte slut här.
Läs mer

Gudstjänster online

Gott nyt år! Hoppas adventstiden och julen fått vara en tid av vila för dig. Läget i samhället vi fått bli vana vid under det gågna året fortsätter, men Gud är den samma. De rådande förhållandena och nya rekommendationerna gör att Petrus verksamhet och gudstjänster de kommande veckorna fortsätter online. Vi sänder en traditionell gudstjänst och Puls-gudstjänsten digitalt under söndagarna, samt Förbön och Tack varannan vecka. Det är viktigt och värdefullt att kunna samlas. Därför gör vi även valet att göra det så säkert som möjligt, och ses online i januari. Mer info om rekommendationer Rekommendationer för deltagande i evenemang

Gudstjänster

I januari fortsätter gudstjänsterna online. Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses. Deltagande i gudstjänster och andakter sker i första hand digitalt genom streamade gudstjänster på Facebook och Youtube. Ta också vara på de gudstjänster och andakter som sänds i TV och radio!

Traditionella gudstjänster i januari

kl. 10 Online gudstjänst. Du kan delta i gudstjänsten via streamen hemifrån.
Delta i gudstjänsten via Petrus YouTube

Puls-gudstjänst i januari

kl. 15.30 Puls-gudstjänst online. Puls är en dynamisk gemenskap som älskar Jesus. Bjud hem någon att fira Puls tillsammans med, ni är församlingen där ni är.
Delta i gudstjänsten via Petrus YouTube

Förbön och Tack 12.1 och 26.1

kl. 19 Online från Munksnäs kyrka. Följ med streamen Petrus församlings facebook via denna länk

Nattvard

Under det här tiden vill vi ändå göra det möjligt att delta i nattvarden för den som känner ett starkt behov av att kunna göra det. I högmässorna 17.1 och 24.1 finns det plats för 5 på förhand anmälda deltagare, förutom de som normalt medverkar i gudstjänsten. Anmäl ditt intresse till kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 / 09-2340 7121 eller .

Nu – liksom alltid – är det också möjligt att be om enskild nattvard utanför gudstjänsttid, en dag och en tid som man kommit överens om. Det går också att ordna så att en hel familj kan komma samtidigt. Kontakta i så fall någon av prästerna i församlingen.

Annat som händer online

Bönedygnet 23-24.1.2021 Kom med på 24 Timmar och påverka genom bön hur det kommande året blir. Bönedygnet inleds kl. 17 på lördag 23.1 och avslutas med Puls kl. 15.30 följande dag. Vi ber på Zoom, men tar också en bönepromenad för att be för vår omgivning. Mer info senare.

Petruspodden En podcast för dig som vill upptäcka livet med Jesus, lära dig leva som Hans familj och se hur du kan vara en del av Guds plan att förvandla vår värld i en tid som förändras snabbare än någon annan. Lyssna på podden här: Podbean och Spotify
Läs mer

Exponering av Covid-19 i Munkshöjdens kyrka 6.11

En person som deltog i de Nordiska bönedagarna i Munkshöjdens kyrka freadag 6.11 har testat positivt för coronavirus. Bönedagarna arrangerades av bönenätverket Nordens kallelse.

Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar de berörda och förmedlar vidare anvisningar. Inför konferensen gjordes en säkerhetsplan gällande avstånd, användningen av munskydd samt hygien och arrangören har en lista med deltagarnas kontaktuppgifter.

Myndigheterna uppmanar alla som vistats i Munkshöjdens kyrka fredag 6.11 att iaktta social distansering/självvald karantän samt noggrant följa med sitt hälsotillstånd. Om man upplever ens lindriga förkylningssymptom bör man testa sig för covid-19.

Deltagare från konferensen besökte även högmässan i Munksnäs kyrka kl 10 och Åggelby gamla kyrka kl 12, sön 8.11. De gudstjänstbesökare som närvarade i dessa gudstjänster bör också iaktta större försiktighet än vanligt och följa med sitt hälsotillstånd.

Mera info om förebyggande av smitta kan läsas på THL:s hemsida HÄR.

Frågor och övrig information, Daniel Björk 0504323305 Information för konferensens deltagare ger arrangör Ulf Emeleus, 040 552 3085
Läs mer