Restriktioner: Vi håller avstånd och sjunger in julen

Från och med den 25.11.2021 gäller nya coronarestriktioner i Helsingfors. Till gudstjänsten är du alltid välkommen men julens allsångstillfällen omfattas av de nya begräsningarna!

Piirretty kasvomaski ja koristeita vihreällä pohjalla.

Du är alltid välkommen på gudstjänst

Coronapass kommer inte att tas i bruk gällande andakter, gudstjänster eller kyrkliga förrättningar.

Vad gäller allsångstillfällen kan församlingarna välja mellan att ta i bruk coronapasset eller dra ner antalet deltagare till hälften av den tillåtna mängden för utrymmet i fråga. Ifall coronapasset är i bruk behöver församlingen inte begränsa deltagarantalet i allsångstillfället.

Restriktionerna är i kraft fram till den 24.12.2021.

Här hittar du hela beslutet från regionförvaltningsverket 18.11 ↗

De vackraste julsångerna ljuder som förut

De älskade allsångskonserterna ”De vackraste julsångerna”, som årligen lockat många glada julsångare till kyrkan, kommer att förverkligas i stort sett som planerat. Vi gör allt för att alla som vill sjunga allsång inför julen ska få möjlighet att göra det.

Eftersom kyrkorna är stora och vi har möjlighet att ta in hälften av kyrkans vanliga kapacitet för sångtillfällena kan vi ha De vackraste julsångerna som vanligt. Välkommen t.ex. till Petruskyrkan den 12.12 kl. 15.30 på De vackraste julsångerna Puls-gudstjänst.

‍Anmäl dig till Petrusmässan på förhand

Vi har stiftets biskop Bo-Göran Åstrand på besök i december under en så kallad biskopsvisitation. Söndagen den 5.12 firar vi gemensam Petrusmässa i Petruskyrkan, det är hela familjens gemensamma gudstjänst på andra advent med julgröt efter gudstjänsten! Vi är glada att Petrusmässan är välbesökt, så p.g.a att vi har halva kapaciteten i bruk kan du förhandsanmäla dig för att det ska vara tryggt för alla att delta.

Det finns begränsat med platser, så för att göra det säkert för alla att delta kan du förhandsanmäla dig via detta formulär ↗ De 130 första anmälda kan delta i gudstjänsten.

Följ med eller ring kansliet

Coronaläget utvecklas och lever under hela december. Följ gärna med på hemsidorna, vi uppdaterar så fort vi vet om hur de rådande restriktionerna påverkar adventstidens evenemang. Du kan också kontakta kansliet, vi svarar gärna på frågor.

Läs mer

Jul och adventstid 2021 i Petrus församling

Glad advent!

Vi går in i adventstiden och väntar på julen som ligger framför. Adventstiden är en tid av väntan. Också i år stannar vår nation upp för att fira att Jesus föddes till vår värld. Vi som församling vill fira att vår frälsare och Gud föds till oss. I den sårbaraste möjliga skepnad – som ett nyfött barn!

Han var en härskare, en kung, en frälsare.
Men han var inte alls sådan som hans samtid trodde att han skulle vara. Han var ödmjuk och mild, i motsats till de värdsliga ledarna som inte sällan tjänade mestadels sina egna syften.

Vi hoppas du får känna frid, hopp, mildhet och glädje under den här adventstiden!  Välkommen med och fira advent och stiga in i julstämning.

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
””Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.””
Luk 2:8-14

Adventstiden 

Första advent 28.11

Kom med och sjung hosianna och börja adventstiden tillsammans!

Först advents högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10: Söndgasskola för barn i samband med gudstjänsten, servering efteråt.

Först advents högmässa i Åggelby gamla kyrka kl. 12

Puls-gudstänt och adventsfest: kl. 15.30 i Petruskyrkan. Puls är en gudstjänstgemenskap för alla åldrar. Välkommen med vare sig du varit med tidigare eller kommer för första gången! Vi firar det gångna året och adventstiden som börjar. Barnkyrka och CoolKids för barn ordnas samtidigt.

Petrusmässa för hela församlingen – Andra advent 5.12

Petrusmässa i Petruskyrkan 5.12 kl. 15.30: Petrusmässan är hela familjens gemensamma gudstjänst. Biskop Bo-Göran Åstrand är på besök, vi firar andra advent och äter julgröt tillsammans efter gustjänsten. Petrus vokalensamble och Petrus lovsång medverkar. Visitationsstämma. Välkommen!

I och med de nya restriktionerna kan vi fylla hälften av Petruskyrkans normala kapacitet. Det finns begränsat med platser, så för att göra det säkert för alla att delta kan du förhandsanmäla dig via detta formulär. De 130 första personer kan delta i gudstjänsten. Välkommen!

https://forms.gle/tD7nzqtvEGoaX5Wi8

Självsändighetsdagens gudstjänst 6.12

Må 6.12 kl. 14 i Petruskyrkan: Vi firar självständighet och ber för vårt land. Servering efteråt.

Uppvaktning vid hjältegravarna på gravgården:

kl. 11 Uppvaktning vid hjältegravarna i Södra Haga

kl. 12 Uppvaktning vid hjältegravarna i Sockenbacka

kl. 13 Uppvaktning vid hjältegravarna i Munksnäs

Julmusik

Välkommen med och sjunga de vackraste julsånger och ta del av julstämning!

27.11 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka: Vi går in i advent och närmar oss julen. Kom med och sjung julsångerna för första gången det här året! Henrik Wikström, piano Teresa Wikström, sång Mathias Sandell, orgel och piano Ronny Thylin, konferencier Kollekt till förmån för Finska Missionssällskapets julinsamling Glögg och pepparkakor I samarbete med Svensk förening i Åggelby

12.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan: En avslappnad eftermiddag med de vackraste julsångerna i samband med Puls-gudstjänstänsten. Välkommen med hela familjen!

Jul för barn

Daghemmens julkyrka

Välkommen på en mysig julkyrka speciellt gjord för barn i daghemsåldern. Du är välkommen också om du är hemma med dina egna barn!

7.12 kl. 9.15 Malms kyrka,

8.12 kl. 9.30 Södra Haga kyrka,

9.12 kl. 9.30 Petruskyrkan,

17.12 kl. 9.30 Munksnäs kyrka.

Läs mer

Församlingarnas julkalender ger adventsstämning i huvudstadsregionen

Församlingarnas julkalender är en gåva och ett julkort till medlemmarna i adventstid. Kalendern följer som bilaga med Kyrkpressen sista veckan i november. I år pryds kalendern av en stadsbild med förortstema, av gator som väcks till liv an efter som luckorna öppnas.

– Jag tror att det är känslan av överraskning och förväntan som gör julkalendrar så populära. Det är tillåtet att vänta på något gott, dag för dag. I församlingarnas julkalender utgörs gåvan av en gnutta uppmuntran och glädje, varje morgon.

Så säger årets kalenderillustratör Pauliina Skarr. Hon erkänner sig vara en julentusiast. Skarr har skapat en kartliknande illustration över en förort som väntar på julen.

– Coronatiden har varit svår för många av oss. I kalendern har jag försökt avbilda hur någonting vackert också an växa fram mitt bland svårigheterna, säger Skarr.

Efterlängtad gåva i advent

Helsingfors-, Esbo-, Vanda- och Grankullaförsamlingarnas adventsgåva till medlemmarna är redan en tradition. För sjätte året produceras papperskalendern som även kan följas via sociala medier. Kalendern riktar sig i första hand till vuxna men passar också för familjens minsta. Illustrationerna är färggranna och fulla av små detaljer.

– Julens budskap om glädje och frihet kommer fram genom färger och lekfullhet i kalendern. Lätt tänker man sig att andlighet är något grått, svårt eller avlägset. I den här kalendern ligger andligheten nära människorna och livet, säger Skarr.

Årets textförfattare, HBL-journalisten Jan-Erik Andelin, har inspirerats av den lilla gemenskapen som kan uppstå mitt i vardagliga situationer.

– Vi firar själv en ganska liten och stilla jul med familjen, så det var fint att ta det vidare. I årets kalendertexter har jag försökt hitta de små tingens, ögonblickens och stundernas adventstid och jul. Förortstemat blev en bra ram kring den lilla gemenskap som uppstår när vi möts på bussen eller i butikskassan. Eller sitter bara två kring ett tänt ljus.

Nytt för i år är att stora delar av texterna i kalendern rimmar.

– Språkligt var det en fin upptäckt hur julrim också kan få tag om en djupare livets rytm, i stället för att vara bara en rolig vers på ett paket. I mina luckor finns många rim. Fast jag hoppas ingen blir besviken att det ändå inte blir varje dag.

Den svenska julkalendern trycks i knappa 29 000 exemplar för huvudstadsregionens del och följer med Kyrkpressen som utkommer den 26.11.2021. Även de svenska församlingarna i Kyrkslätt och Åbo ger julkalendern som gåva åt sina medlemmar. De finska kalendrarna som har en upplaga på 400 000 delas ut med posten direkt till hushållen inför advent. Kalendern görs även i små upplagor på engelska, ryska och kinesiska.

– Jag hoppas folk bär med sig kalenderns små hälsningar som eftersmaken av en karamell som ger nya tankar under dagen. Och att många får en fridfull och vilsam jultid, säger Jan-Erik Andelin.

Mera information och intervjuförfrågningar:

Nina Österholm

Informatör, Kyrkan i Helsingfors

tfn 09 2340 2236 /

Ge gärna respons på julkalendern

https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/artikkelit/geresponspajulkalendern

Läs mer

Kväll för nya i församlingen 21.11

tre kvinnor i olika åldrar

Är du ny i församlingen? Har du nyligen flyttat till Helsingfors, börjat studera eller annars bara är nyfiken på att vara med i församlingen?

Vi vill gärna lära känna dig, så du är välkommen till Petruskyrkan den 21.11 kl. 17.15! Vi bjuder på pizza, berättar mer om församlingens vision och har tid att umgås tillsammans.

Vi som församling tror på att vi alla är församling tillsammans, att var och en har något att ge och att vi lever i gemenskap.

Puls-gudstjänsten firas samma söndag kl. 15.30 i Petruskyrkan och kvällen för nya börjar genast efter det. Så du är varmt välkommen med på Puls-gudstjänsten innan det.

Anmäl dig till Rebecka Björk, rebecka.bjork(a)evl.fi, så att pizzan räcker till.

Ifall du vill bekanta dig mer med församlingen kan du läsa mer här: https://petrusforsamling.net/om-oss/

Läs mer

Kansliet stängt måndagen 1.11

petruskyrkan

Petrus församlings kansli är stängt måndagen 1.11 p.g.a. medarbetarskolning.

Du är välkommen att kontakta kansliet som normalt igen på tisdag 2.11.

Ifall du har brådskande ärenden kan du kontakta Helsingfors kyrkliga samfällighets telefonväxel 09 23400 eller om ärendet gäller ämbetsbevis kan du ringa 09 2340 5001.

Vi ses!

Kansliets vanliga öppettider: må-ti, to-fre 10-13, ons 13-16.

Läs mer

Retreat på Snoan 2022

Välkommen till Snoan för att söka ro och möjlighet att lyssna till dina egna tankar och vara nära Gud!

Petrus församling ordnar en retreat 28−30 januari 2022 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Program 28-30.1.22

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17−18 på fredag 28.1 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten avslutas på söndag 30.1 ca kl. 15.

Anmälan och pris

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Sista anmälningsdagen är måndag 10 januari 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.Anmälan till Petrus kansli, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier.

Petrus-retreaten ordnas av:
Camilla Norkko, präst
Johannes Westö, teolog
Caroline Sandström, förtroendevald i Petrus, retreatvän

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen[a]evl.fi eller cecilia.forsen[a]gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med reteratgården https://snoan.fi/

Om du har frågor kring Petrus-retreaten tag gärna kontakt med Caroline Sandström, per e-post: carolinezsandstrom[a]gmail.com eller tel 050-336 41 33.Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under epidemier som coronan.

Läs mer

Keswick – Hur mår din själ?

28-30.10 Munksnäs kyrka

Välkommen till Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6, Helsingfors, på en helg kring temat Hur mår din själ.

Tema för helgen – Hur mår din själ?

Om själen mår dåligt påverkar det vår relation till Gud, själens illamående kan hindra oss från en sund och kärleksfull gudsrelation. Vi kan kanske till och med säga att vi älskar Gud, utan att ha en relation till Gud. Därför är det viktigt att vi kristna får uppleva befrielse från skuld och skam och att vi får uppleva förlåtelse, helande och upprättelse.

Huvudtalare – Annahita Parsan

Annahita Parsan växte upp i en muslimsk familj i Iran. Som vuxen flydde hon Iran med sin man och sin lilla dotter. Efter många strapatser hamnade hon småningom i Sverige, där hon blev kristen och präst i svenska kyrkan.

Annahita Parsan

Program:

Torsdag 28.10

kl. 18 Hur mår din själ?
Talare: Biskop Bo-Göran Åstrand
Musik: Senni Valtonen

Fredag 29.10

kl. 18 Själens rensning och rening
Talare: Annahita Parsan
Musik: Andreas Forsberg & Mariam Türkan

Lördag 30.10

Kl. 12 Seminarium om själens avgiftning
Talare: Annahita Parsan
Speciellt inbjudna: pastorer, själavårdare
Kl. 14-16 Möjlighet till korta samtal med Annahita Parsan
Kl. 18 Själens grundservice
Talare: Annahita Parsan
Musik: Andreas Forsberg & Mariam Türkan


Läs mer

Anmälan till skriftskolan öppen i oktober

Dags att anmäla sig till skriftskolan!

ungdomar ute vid vatten

Skriban är en fantastisk tid för många. Inkommande sommar åker vi igen ut till Lekholmen. Ifall du hör till Petrus församling är det tid att anmäla sig till sommarens skribaläger.

Lägerplatser

Anmälan till skriftskolan 2022 är öppen måndag 4.10.2021 – söndag 31.10.2021.

Observera att lägerplatserna fördelas först efter att anmälningstiden gått ut! Det betyder att alla som anmält sig senast 31.10.2021 har samma möjligheter att komma på just det läger man helst vill på.

Vi bekräftar din lägerplats i mitten av november. Medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren. Medlemmar i andra församlingar och ungdomar som inte hör till kyrkan tilldelas en lägerplats i mån av möjlighet.

Mer info och anmälan till skriftskolan

Du hittar mer info om skriftskolan, lägren, tider och länken till anmälan under fliken Petrus församlings skriftskola: https://petrusforsamling.net/verksamhet/skriftskola/

Läs mer

Lovsångs- och bönedygn 18-19.9

En tid att stanna upp och fyllas

Hösten är igång och vi som församling vill börja läsåret med det viktigaste – att stanna upp inför Gud! Vi vill ta tid inför Gud och bli mera medvetna om hans närvaro i vår höst och kommande säsong.

Framför allt är böne- och lovsångsdygnet en tid för oss alla att stanna upp och låta Gud möta oss i lovsång eller bön, utan agenda. Kort sagt: ge honom vårt hjärta och prisa honom. Vi tror det gör all skillnad att som församling komma samman och minnas att Jesus är Herre över allt, att han är källan till liv och att han vill möta oss.

Hur deltar jag?

Dygnet sker på plats i Petruskyrkan 18-19.9 kl. 18-18. Ingen förhandsanmälan krävs med tanke på de restriktioner som råder i samhället just nu. Det finns möjlighet till att hålla säkra avstånd i kyrkan och vi uppmuntrar till användning av munskydd. Du kan välja att vara med en timme eller flera!

Vi inleder och avslutar dygnet tillsamman

Böne- och lovsångsdygnet är fritt uppbyggt där du får be och lovsjunga som du vill. Vi inleder och avslutar dygnet tillsammans. Lördag kväll kl. 18 startar med lovsång i Petruskyrkan och kl. 21-22 tänder vi ljus och ber. Du är välkommen med och tända ljus! Dygnet avslutas med Puls-gudstjänsten på söndag kl. 15.30 och möjlighet för förbön och lovsång kl. 17-18!
Kom med och lovsjung och be ett helt dygn tillsammans! 

Läs mer