Bibel- och familjeläger på Skärgårdsskolan i Houtskär 16-19.6.2024

OBS! ANMÄLAN ÖPPEN FRAM TILL 2.6!

Tema och bibelstudiehållare: Tillit med Albert Häggblom

Seminarier och sångprogram: Carina Häggblom, Fiona Chow, Tuomas Anttila
m.fl.

Eget barn- och tonårsprogram med SLEF:s lägerledare

Pris: 255 € för vuxna, 150 € för barn mellan 13-16, 90 € för barn mellan
4-12, barn under 4 år gratis.

Familjerabatt: 3 personer från samma familj -15%, 4 personer från samma
familj -20%, 5 personer från samma familj -25%, 6 eller flera personer
från samma familj -30%.

Busstransport från Helsingfors, skild avgift, möjlighet till påstigning
längs vägen.

Anmälan via SLEF-webben: 1.5-2.6.2024

Eventuella dagsgäster betalar 150 € för lägret utan logi på skolan. Busstransport ordnas från Helsingfors, pris 25 € för vuxna och 10 € för barn.

Tilläggsinformation: Tuomas Anttila, 0408467552 (kvällstid),

Arrangörer: SLEF och Petrus församling