Vill du bli vår nya kyrkoherde?

Vill du vara en del av en meningsfull gemenskap och bli vår nya kyrkoherde?

Petrus församling är en dynamisk församling i Helsingfors. Vi har flera gudstjänstgemenskaper med olika inriktningar. Vi finns i en stadsmiljö, och arbetet inkluderar täta kontakter med både medlemmar och andra församlingar på flera språk.

Vår vision är ett liv nära Gud, ett liv i gemenskap och ett liv som gör skillnad. Vi har en lång tradition av bön och bibelundervisning, och arbetar målmedvetet med att hjälpa människor att växa i lärjungaskap.

Vi söker en kyrkoherde som kan ta avstamp i det arv som finns i församlingen och leda församlingen in mot 2030-talet. Vi erbjuder en utvecklande, engagerad och stödjande arbetsgemenskap.

Kyrkoherdens uppgifter omfattar bland annat ansvar för församlingens verksamhet, personal, ekonomi och andliga arbete tillsammans med personalen. Vi har också ett stort antal frivilliga som är engagerade i församlingen.

Församlingsrådet har med hänvisning till Kyrkoordningen 8:21 identifierat följande särskilda behov för kyrkoherdetjänsten:

· Färdigheter att leda och verka i en storstadsförsamling där verksamhetsmiljön ofta är tvåspråkig och där församlingen är en del av en stor, tvåspråkig kyrklig samfällighet.

· Förmåga att se helheter och kunna fungera som en förenande och samlande kraft i församlingen. · Vilja att tillsammans med församlingen förverkliga församlingens vision och mission, främja en fördjupad bibelkunskap och ett aktivt böneliv samt omfatta församlingens värderingar.

· Vilja att samarbeta med kyrkans officiella missionsorganisationer.

· Teologiskt och andligt ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö.

· Mångsidig erfarenhet av församlingsarbete och förmåga att leda en församling där frivilliga, vid sidan av personalen, axlar ansvar för olika verksamheter och gemenskaper.

· Goda kommunikationsfärdigheter, samt samarbets- och interaktionsförmåga.

· Vilja att främja jämställdhet och likabehandling samt vilja att försvara människor i en utsatt position.

Tjänsten och ansökan

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Goda kunskaper i finska ses dock som en merit. För tjänsten krävs pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Tjänsten är placerad i löneklass K20 på heltid med minimilön enligt samfällighetens beslut, 4 754,84 €/mån. Tjänsten är inte förknippad med boendeplikt. Tjänstestället är Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Ingen prövotid tillämpas på en kyrkoherdetjänst.

Ansökan ska skickas till domkapitlet i Borgå stift senast 8.1.2024 kl. 12.00. Instruktioner och inlämning av ansökan på https://borgastift.fi/rekrytering/

Bifoga utdrag ur prästmatrikeln samt ett godtagbart läkarintyg. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet vid sammanträdet 18.1.2024.

Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet. Församlingsrådet förbehåller sig rätten att intervjua kandidaterna.

Tilläggsinformation: Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström,

Info om den öppna tjänsten finns även i domkapitlets notis: https://www.borgastift.fi/aktuellt/notis-21-2023-dk-23-11-2023/

Läs mer

Program för adventstid och jul

Glad advent!

Vi går in i adventstiden och väntar på julen som ligger framför. Adventstiden är en tid av väntan. Också i år stannar vi upp för att fira att Jesus föddes till vår värld.

Vi hoppas du får känna frid, hopp, och glädje under den här adventstiden. Välkommen med och fira advent och stiga in i julstämning.

Adventstiden 

Första advent 3.12 kl. 15.30 – Petrusmässa och julfest för hela församlingen

Kom med och sjung hosianna och börja adventstiden tillsammans!

På första advent firar vi hela församlingens gemensamma Petrusmässa med lillajulsfest i Petruskyrkan. Efter gudstjänsten bjuds det på gröt och glögg. Eget program för barnen under gudstjänsten. Inga övriga gudstjänster denna söndag.

De vackraste julsånger

2.12 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka: Vi sjunger in adventstiden med att samlas kring några av de vackraste julsångerna som någonsin skrivits! Elin Bergdal, sång. Mathias Sandell, orgel och piano. Glögg o pepparkakor serveras! Kvällen ordnas i samarbete med Svensk förening i Åggelby.

19.12 kl. 19 i Munksnäs kyrka: Välkommen på en stämningsfull kväll och samlas kring att sjunga några av de vackraste julsångerna som någonsin skrivits!

Självsändighetsdagen 6.12

Ons 6.12 kl. 14 i Petruskyrkan: Vi firar självständighet och ber för vårt land. Servering efteråt.

Uppvaktning vid hjältegravarna på gravgården:

kl. 11 Uppvaktning vid hjältegravarna i Södra Haga

kl. 12 Uppvaktning vid hjältegravarna i Sockenbacka

kl. 13 Uppvaktning vid hjältegravarna i Munksnäs

Julens program

Julböner på julafton 24.12

Välkommen på en stämningsfull julbön för att förgylla julfirandet. Petrus församling ordnar julböner i fyra kyrkor på julafton:

Kl. 11 Petruskyrkan

Kl. 14.30 Södra Haga kyrka

Kl. 16.30 Munksnäs kyrka

Kl. 23.30, Åggelby gamla kyrka

Juldagen 25.12

kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka

kl. 11 Gudstjänst och julgröt i Petruskyrkan: Välkommen på en enkel andakt med julgröt och fri samvaro efteråt. Det bjuds på julgröt, kaffe och något sött. Dockteater och annat smått program står även på schemat.Detta är ett tillfälle för alla – för dig som varit ensam under julen, för dig som vill komma med hela familjen, för dig som längtar efter sällskap eller för dig som känner att julottan är för tidigt på morgonen. Hoppas vi ses!

Julannandag 26.12

kl. 18 Gudstjänst i Petruskyrkan

Nyårsafton 31.12

kl. 11 Högmässa i Petruskyrkan

Nyårsdagen 1.1.2024

kl. 11 Predikogudstjänst i Petruskyrkan.

Fira jul tillsammans 25.12 kl. 11

Välkommen med och äta julgröt tillsammans i Petruskyrkan kl. 11 på juldagen. Innan det firar vi en enkel andakt och sjunger några julsånger. Du är varmt välkommen som du är – ensam, med hela familjen eller med en vän.

Efter andakten bjuds det på julgröt, kaffe och något sött. Dockteater och annat smått program står även på schemat.

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
””Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.””
Luk 2:8-14

Läs mer

Öken, snö och vatten – Vägen genom Israel med Elisabeth Stubb 24.11 kl. 19

Kom och följ med på vägen genom Israel

År 2019 vandrade Elisabeth Stubb den dryga tusen kilometer långa Israelleden som går mellan norra och södra Israel. Vandringen har blivit en bok: ”Öken, snö och vatten – Vägen genom Israel” (Fontana Media). Fredagen 24.11 kl. 19 ger hon en skildring av Vägen genom Israel kryddad med bibliska och historiska tillbakablickar på landet och dess folk.

Boken finns till salu under Fredagscafé (kl. 17-19). Kom gärna på en kopp kaffe till Petruskyrkan redan innan kl. 19. Fredagscafé är en gemenskap för alla åldrar att mötas kring en kopp kaffe efter veckan! Varje fredag kl. 17-19. 

Läs mer

OBS! Inhiberad! Diskussionskväll – Borgå stift 100 år 15.11 kl. 18.30

I samband med att Borgå stift fyller 100 år ordnar Petrus församling två diskussionskvälalr i Petruskyrkan, den andra kvällen hålls 15.11 kl. 18.30. Välkommen med!

Den första kvällen gick under rubriken ”Kyrkans röst och roll i samhället” och den andra kvällen diskuterar temat ”När kyrkan möter kulturen”.

Tillsammanskraft Borgå stift 100 år

Då kyrkan möter kulturen 15.11 kl. 18.30

Den 15 november ordnas den andra kvällen då vi kommer att diskutera vad som händer när kyrkan möter kulturen. Filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad inleder och i den efterföljande paneldiskussionen deltar bl.a. Sören Lillkung, VD för Svenska kulturfonden, Katarina Gäddnäs, författare och sjukhuspräst samt Jani Edström, lärare. Diskussionen leds av Pamela Granskog. Efteråt blir det kvällste.

Läs mer

Missionskväll med Magnus och Anna Dahlbacka 11.11

Hur översätter man Bibeln till ett språk som inte har ett skriftspråk? Magnus och Anna Dahlbacka har bott flera år i Kenya och delar med sig om sitt arbete där kring bibelöversättning.

Välkommen på missionskväll i Petruskyrkan lördag 11 november kl. 17

Våra gäster Magnus och Anna Dahlbacka berättar om bibelöversättning till samburu i Kenya. Magnus och Anna har bott flera år i Kenya och arbetat med bl.a. översättning av Nya Testamentet och skriftspråksutveckling.

Under kvällen diskuterar vi bl.a:

– Hur översätta om det saknas ett skriftspråk? (jobbdemonstration)
– Varför behövs en skriven bibel i en muntlig kultur?
– Hur används bibelöversättningen? På vilket sätt har den varit nyttig?

Samburuflicka med den översatta bibeln i handen. (Bild från Wycliffe Bible Translators)
Läs mer

Minnesgudstjänst med ljuständning 4.11

På allhelgona minns vi de människor som inte längre är här med oss och församlingen vill speciellt komma ihåg dem som gått bort under det gångna året. Det kan vara tungt att förlora en anhörig. Vi delar den sorg och saknads om ni känner. Vi vill gärna inbjuda alla dem som förlorat en anhörig under detta år till en minnesgudstjänst med ljuständning på Alla helgons dag.

Ni är varmt välkomna till minnesgudstjänsten i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen15, lördag 4.11.2023, kl. 16. Vi minns de som avlidit under året och läser upp deras namn, tänder ljus och håller en liten andakt tillsammans. Efteråt blir det servering. Alla som önskar är välkomna, så ni får gärna berätta om detta tillfälle för andra anhöriga som kan tänkas önska komma.

Läs mer

Anmälan till skriftskolan 2024

Anmälan till skriftskolan 2024 öppnar den 3 oktober 2023 och avslutas den 31 oktober 2023.

Länken till anmäla hittar du via https://petrusforsamling.net/verksamhet/skriftskola/ där du även hittar mer information om sommarens läger.

Observera att lägerplatserna fördelas först i november efter att anmälningstiden har gått ut. Information om den slutliga lägerfördelningen skickas ut vid slutet av november.
Medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren. Medlemmar från andra församlingar och ungdomar som inte är medlemmar i kyrkan brukar vanligtvis också få plats på våra läger
.

Läs mer

Äktenskapskursen – Bygg en starkare relation tillsammans!

Vill ni fördjupa er relation och bygga en sund grund för ett livslångt partnerskap? Är ni gifta eller lever i en långvarig relation? Då är äktenskapskursen något för er!

Äktenskapskursen stöder dig och din partner i att bygga ett starkare förhållande.

Vad erbjuder äktenskapskursen?

 • Praktiskt stöd och verktyg för att stärka er relation. Fokus på bland annat kommunikation, konflikthantering och förlåtelse
 • Videoföreläsningar, enkla uppgifter och djupa samtal. Samtalen och uppgifterna görs enskilt med din partner.
 • God mat och en romantisk atmosfär att njuta av

Varför delta i äktenskapskursen?

 • Skapa en starkare och mer kärleksfull relation
 • Möjlighet att utveckla er relation, även om den redan är stark.
 • Få stöd och vägledning i er gemensamma resa

Evenemangsinformation

 • Tre kursträffar i Petruskyrkan (Skogsbäcksvägen 15, 00630, Helsingfors.)
 • Datum & Tider:
  • Tisdagen 14.11 kl. 17.30-20.00
  • Lördagen 18.11 kl. 10-18
  • Lördagen 25.11 kl. 10-18

Anmälan

Avgift: 40 euro per par (30 euro om någondera är studerande/arbetslösa)
ANMÄL dig och din partner senast 6.11 för att säkra er plats
Direktlänk till anmälan: https://forms.gle/dY7KvBZ22kDjhe7B9

Notera: Äktenskapskursen bygger på kristna värderingar, men är öppen för alla oavsett trosbakgrund.
Du kan läsa mera om kursens innehåll på hemsidan: https://themarriagecourse.org/

Läs mer

FOKUS församlingshelg

EN HELG MED DIN FÖRSAMLING 27-29.10

Fokus är församlingens årliga läger och ett tillfälle att tillsammans som församling starta den nya höstterminen med att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans – sätta vårt FOKUS rätt inför det kommande läsåret.

Under lägret kommer det att finnas tid för bön, lovsång, undervisning, bastu men också tid för vila och gemenskap. Fokus passar för människor i alla åldrar, med skilt program för barnen under vissa tider. Det är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre och passar både dig som är ny i gemenskapen eller om du varit med länge.

Du är välkommen med också om du inte är medlem i Petrus församling.

Kom med och dela stunder av lovsång, gemenskap och närvaro med både Gud och varandra!

Sista anmälningsdag 1.10 kl.18 via google forms:http://tinyurl.com/FOKUShelg

Lägeravgift:
Vuxna/arbetande 50€ 
Studernade/hemmaförälder/arbetssökande 40€
Barn 3-12 år 25€ (barn under 3 år gratis).

Läs mer

Petrusmässa 10.9 kl. 11 med Amigo Choral

Välkommen på hela församlingens gemensamma gudstjänst i Petruskyrkan.

I gudstjänsten medverkar kören Amigo Choral under ledning av Sören Lillkung.Kören. Kören har ett 40-tal sångare och grundades 1997 då His Master’s Noise-körens tidiga medlemmar på nytt samlades kring musik!

Pianist: Patrick Wingren. Solist: Maria Höglund. Kören kommer att sjunga både gospel och psalmer.🎶

Välkommen med att ta del av gemenskap, lovsång och undervisning över generationsgränser. I gudstjänsten medverkar även Petrus lovsång och vår kantor Mathias Sandell. Barnkyrka och Cool kids för barnen.

 Lunch och kaffe efter gudstjänsten.

Läs mer