Beklagligt fel i årets svenska julkalender

I flera år har Petrus varit med och skickat julkalendrar åt alla medlemmar inför första advent, tillsammans med andra ​​​​​​Huvudstadsregionens församlingar. I år har det helt oberoende församlingarna skett ett beklagligt misstag i samband med trycket av kalendrarna. Den svenska versionen av kalendern har fått en finsk insida vilket betyder att utsidan av kalendern är svensk men själva luckorna är på finska när man öppnar kalendern.

– Jag vill å tryckeriets vägnar be ödmjukt om ursäkt för det misstag som skett i vår produktion, säger Juha Rantanen på det ansvariga tryckeriet.

Det är frågan om ett mänskligt misstag som skett i samband med bytet av tryckplåtar mellan de olika språkversionerna av kalendern. Tryckaren har bytt endast en av plåtarna istället för båda två, vilket ledde till att endast de svenska församlingsborna i Esbo får en helt korrekt julkalender.

Utdelningen av kalendrarna sker som ett instick i veckans Kyrkpressen och kan inte längre stoppas. Sammanlagt 20 650 felaktiga kalendrar har gått ut varav 16300 i Helsingfors, 1350 i Grankulla och 3000 i Vanda.

Utöver plåtmissen har tryckeriet också levererat för få kalendrar vilket betyder att cirka 500 svenskspråkiga hushåll i Helsingfors blir helt utan kalender.

Helsingfors församlingar är otroligt ledsna över tryckeriproblemen och den besvikelse som en felaktig kalender ger upphov till i hemmen.

– Det känns extra trist i år när så mycket annat av adventsprogrammet är inhiberat, säger informatör Nina Österholm som jobbat med den svenska kalendern för Helsingfors församlingars del.

Tryckeriet kommer att skicka en julhälsning till de som mottagit den felaktiga kalendern.

Svenska texter på webben

I år står samma person för både text och bild i den svenska kalendern. Letteringartisten Sofie Björkgren-Näse har skapat en helhet där ord och bild står i dialog med varandra och låter läsaren upptäcka nya dimensioner av både språket och budskapet bakom orden.

– De svenska luckorna kommer att delas på sociala medier så det är möjligt att följa den svenska kalendern där, även om det naturligtvis inte alls är samma sak som att peta upp den riktiga pappersluckan varje morgon. Kalendern publiceras också på våra hemsidor, säger Österholm.

De finska texter som finns i huvudstadsbornas svenska kalender är skrivna av författaren och teologen Hanna Kivisalo. Kivisalo jobbar som religionslärare i Seinäjoki. Hon driver också det omtyckta kontot ”Sekunnit ja tunnit” på sociala medier.

– Jag tror att humor är en av de största kraftkällorna människan har att tillgå och därför har jag försökt skriva in mycket glädje i årets finska kalendertexter, säger Kivisalo.

Enligt henne renar ett gott skratt på samma sätt som gråt.

– Jag hoppas att texterna utöver glädje ska förmedla nåd. Genom texterna kan läsaren hitta tacksamhet över sitt liv, just sådant som det är, trots pandemin.

Ge respons på kalendern här:

Respons på julkalendern

Följ med den svenska kalendern @kyrkanihelsingfors på Facebook eller Instagram. Du hittar också innehållet på hemsidan helsingforsforsamlingar.fi/jul ↗ från och med första advent.
Läs mer

Rekommendationer för evenemang

Det är en annorlunda tid vi lever i just nu. Det vi kan glädjas över är att Gud är den samma även nu och att vi har möjlighet att leva i gemenskap med honom och varandra fortfarande. De goda nyheterna är att det också finns en annan verklighet en endast det vi ser. Guds verklighet. 

Det finns ljus mitt i mörkret. Ett hopp som växer sig allt starkare runt om i vår värld just nu. De goda nyheterna om Gud sprider sig snabbare än nånsin.

stay safe text och en blomma

Petrus följer THL:s rekommendationer

Det är viktigt och värdefullt att kunna samlas. Vi vill göra det så säkert som möjligt för alla att delta i våra gudstjänster och evenemang. I och med detta följer vi också THL:s anvisningar, och rekommenderar därför följande.

Grupper under 20

I och med de nya rekommendationerna får grupper på 20 personer samlas de kommande tre veckorna. Detta medför följande ändringar:

– Petrusmässan 29.11 sänds endast digitalt, ingen mässa på plats.
– Traditionella gudstjänsten 6.12 och 13.12 sänds digitalt från Petruskyrkan där 15 personer är välkomna att delta på plats. Ingen gudstjänst i Munksnäs och Åggelby dessa söndagar.
– Puls gudstjänst 6.12 och 13.12 endast digitalt, ingen gudstjänst på plats.

Kom endast utan symptom

Du är fortfarande välkommen att delta i våra gudstjänster och evenemang. Kom ihåg att delta bara om du är frisk och utan symptom. Stanna hemma om du har symptom eller varit i kontakt med någon med konstaterad corona.

Användningen av ansiktsmask

Använd ansiktsmask på våra gudstjänster och andra evenemang. Speciellt under all sång ska ansiktsmask användas. Ta gärna med egen ansiktsmask ifall du har.

Håll avstånd

Kom ihåg god handhygien och tillräckliga säkerhetsavtånd under alla tillfällen.

Delta online

I och med de nya begränsningarna kan du delta i gemenskapen digitalt. Alla är varmt välkomna att delta i vår online gudstjänst och Förbön och Tack. Du hittar dem via Petrus församlings facebook

Traditionell gudstjänst kl. 10 från Petruskyrkan
Puls-gudstjänst söndagar kl 15:30
Förbön och Tack varannan tisdag kl. 19


Du kan även lyssna på vår podcast Petruspodden via Spotify och Podbean.

En hälsning

Vi kan påminna oss om vad vår kyrkoherde Daniel Björk skrev under våren då epidemin hade sin början:

Vi har ett val

Vi har ett val som kristna. Var kommer vi att rikta vårt fokus? Var kommer vi att ha vårt fäste – vårt ankare. Är det i den här världen, dess värderingar och nyhetsrapporteringar. Eller är det i Honom som skapat allt, som ser dig och älskar dig. 

Gud är inte förvånad över corona-viruset. Han blev inte överraskad som du och jag. Han har en plan för oss, för sin församling – också nu. Gud har inte blivit överraskad av något som hänt dig i ditt liv. Han har stått vid din sida i varje skede och han har något att säga dig. I varje utmaning finns en möjlighet att växa.

Vilken verklighet vill vi leva i? 
Det handlar inte om att låtsas som att den andra verkligheten inte finns. Vad som händer runt omkring oss är verkligt. Men vi vet att det också finns en annan verklighet, en högre verklighet.

Jag behöver påminna mig om vad Gud gör. Vem Gud är. Vad han kan. 
Han var här långt före mig – han kommer att finnas långt efter mig.

Jag behöver inte vara rädd. Det finns stora problem om behöver en lösning. Vi behöver Guds lösningar.Trots detta så känner jag ett stort hopp för framtiden. En stor tillit till Gud. Gud vet vad han gör.

Det tar inte slut här.
Läs mer

Ändringar i gudstjänster

Det är en annorlunda tid vi lever i just nu, men Gud är den samma. Adventstiden inleds i år på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. P.g.a. de rådande förhållandena och nya rekommendationerna sker det vissa förändringar i Petrus verksamhet och gudstjänster de kommande veckorna. Enligt de nya rekommendationerna kan grupper upp till 20 samlas på en gång, enligt tidigare rekommendationer. Det är viktigt och värdefullt att kunna samlas. Vi vill göra det så säkert som möjligt för alla att delta i våra gudstjänster och evenemang. I och med detta följer vi också THL:s anvisningar, och påminner därför alla att hålla avstånd och använda munskydd. Mer info om rekommendationer Rekommendationer för deltagande i evenemang

Gudstjänster

De kommande tre veckorna sker följande ändringar i gudstjänsterna. Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses.

Petrusmässan 29.11 sänds endast digitalt

Du är välkommen att delta i Petrusmässan digitalt i år. Det är ingen mässa på plats så istället sjunger vi Hosianna tillsammans från våra hemsoffor!

Traditionella gudstjänster 6.12 och 13.12

De traditionella gudstjänsterna sänds digitalt från Petruskyrkan. 15 personer är välkomna att delta på plats. Ingen gudstjänst i Munksnäs och Åggelby dessa söndagar. Du kan även delta i gudstjänsten via streamen hemifrån.

Puls-gudstjänst 6.12 och 13.12

Puls-gudstjänsten sänds endast digitalt dessa söndagar, ingen gudstjänst på plats. Bjud hem någon att fira Puls tillsammans med, ni är församlingen där ni är.

Du kan lätt delta i gudstjänsterna via Petrus församlings facebookLäs mer

Nordens kallelse – Pohjoismaiden kutsumus

EXPONERING AV COVID-19

En person som deltog i de Nordiska bönedagarna i Munkshöjdens kyrka 6–8.11 har testat positivt för coronavirus. Bönedagarna arrangerades av bönenätverket Nordens kallelse.

Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar de berörda och förmedlar vidare anvisningar. Inför konferensen gjordes en säkerhetsplan gällande avstånd, användningen av munskydd samt hygien och arrangören har en lista med deltagarnas kontaktuppgifter.

Myndigheterna uppmanar alla som vistats i Munkshöjdens kyrka under helgen 6-8.11 att iaktta social distansering, samt noggrant följa med sitt hälsotillstånd. Om man upplever ens lindriga förkylningssymptom bör man testa sig för covid-19.

Deltagare från konferensen besökte även högmässan i Munksnäs kyrka kl 10 och Åggelby gamla kyrka kl 12, sön 8.11. De gudstjänstbesökare som närvarade i dessa gudstjänster bör också iaktta större försiktighet än vanligt och följa med sitt hälsotillstånd.

Mera info om förebyggande av smitta kan läsas på THL:s hemsida HÄR.

Frågor och övrig information, Daniel Björk 0504323305 Information för konferensens deltagare ger arrangör Ulf Emeleus, 040 552 3085 nordiska länders flaggor

Nordiska bönedagar i Munkshöjdens kyrka
Helsingfors 6-8 november 2020

Plats: Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3, 00350 Helsingfors

PROGRAM:


Läs hälsningen och informationen för de Nordiska bönedagarna: Nordens Bönedagar – Nordens kallelse
Fredag kl. 19
Lördag kl.10, 15 och 18
Söndag kl.10 och 15

Anmälan

Anmälan är nödvändig för säkrande av eget inträde. Fyll i nedanstående blanketten.
Deltagarantalet begränsas enligt gällande koronarestiktioner.

Anmäl dig till bönedagarna via denna anmälningslänk:

Anmälan till Nordens kallelse


I formuläret kan du anmäla deltagande för hela helgen eller en del. Man kan beställa lunch till lördagen på restaurang. Hönsportion eller laxportion ca16€ eller soppa ca 8€.

Deltagarantalet måste begränsas enligt gällande koronarestriktioner.
I allmänhet prioriteras deltagare till alla möten, resterande platser reserveras för övriga anmälda.
Plats reserveras för varje anmäld person, vi meddelar om eventuell annullering ca 1 vecka före konferensen.
Man kan följa med mötena på streaming. Behövliga uppgifter för streamingen ges på hemsidan ovan . Man kan följa mötena på streaming.
Streaming av mötena: För att följa med dagarna digitalt kan du trycka på länken nedan. Länken fungerar då mötena börjar.

Streaming av möten här

Övrig information

Parkering
Svårt parkera nära kyrkan. Kan finnas längs Ulvsbyvägen eller i Munksnäs.
Alternativt parkera annanstans, ta buss eller gå.
Ledarparkering på kyrkans egen parkplats.

Bussar
Buss 14 och 18: Hållplatser från Kampen till Munkshöjden ToR
Buss 52 : 3 ggr/ timme, Munkshöjden – Munksnäs ToR
Promenad 15-20 min Mhöjden – Mnäs

Hotell
Hotell Haga
2,5 km, 20-25 min promenad till kyrkan
Specialpris inkl frukost med koden : Rukous
enkelrum 70€, dubbelrum 90€ per natt
Se hotellförteckning på alla hotell: Hotell i Helsingfors

Koronarestriktioner
Obligatoriskt använda munskydd då man rör sej in och ut ur kyrkan och i köer.
Skyddsavstånd hålls i kyrkan genom märkning av platserna.
I övriga Norden bosatta deltagare behöver ha med ett under 72 t gammalt intyg över negativ koronatest. Deras vistelse i Finland bör begränsas till max 72 t. varför det lönar sej att visa upp returbiljetter. Därmed undviks krav på en 10 dagars karantän. (14.10.20)

Lunch
Man kan beställa lunch till lördagen på närbelägen restaurang: hönsportion eller laxportion 16€ eller soppa 8€.

Ankomst till mötena
Man bör komma till kyrkan 45 min före dagens första möte pga köbildning. Håll säkerhetsavstånd, använd munskydd . Ytterkläderna tas av i kyrkan, tag gärna av före.

Toaletter
Det finns t 4 toaletter 2 i kyrkan , två i församlingsshemmet intill 1 trappa ner. Iakttag handhygien.

Följ givna muntliga instruktioner,

Bed för mötena!
Du kan understöda bönedagarna via Karisma -farleden rfs konto
FI08 5578 0420 1464 67, referens 1 0007
Insamlingstillstånd
Finland Suomi RA/2020/284, 20.3.20 – 19.3.2021
Åland Ahvenanmaa ÅLR 2020/1071
12.8.2020 – 11.8. 2021

Pohjoismaiset rukouspäivät Munkkivuoren kirkossa,
Helsingissä 6-8. marraskuuta 2020


Paikka: Munkkivuoren kirkko, Raumantie 3, 00350 Helsinki

OHJELMA:


Lue tervehdys ja informaatio Pohjoismaiden kutsumus rukouspäiviä varten: Pohjoismaiden kutsumus rukouspäivät
Perjantai klo. 19
Lauantai klo. 10, 15 ja 18
Sunnuntai klo. 10 och 15

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on välttämätöntä osallistumisen varmistamiseksi. Osallistuaksesi täytä alla olevan linkin lomake.

Ne jotka ovat ilmoittautuneet joka kokoukseen ovat yleensä ensimmäisellä sijalla. Kaikille ilmoittautuneelle varataan paikka, mahdollisesta peruutuksesta ilmoitamme n viikko etukäteen. Osanottajamäärä joudutaan rajoittamaan voimassa olevien korona-rajoitusten mukaiseksi.

Ilmoittaudu rukouspäiville linkin kautta:

Pohjoismaiden kutsumus ilmoittautuminenKokoukset striimataan. Paina allaolevaa linkkiä päästäksesi striimaukseen. Linkki toimii kun kokukset alkavat.

Kokousten striimaus täällä

Övrig information

Muita tietoja

Pysäköinti
Pysäköinti epävarma kirkon lähellä. Paikkoja voi löytyä Ulvilantiellä
tai Munkkiniemessä. Vaihtoehtona pysäköinti muualla, bussi tai kävely.
Esiintyjien pysäköinti kirkon omalla pysäköintipaikalla.

Bussit
Bussit 14 ja 18. Pysäkit :Kamppi – Munkkivuori, meno paluu
Bussi 52: 3sti tunnissa . Mvuori – Mniemi, mp
Kävely 15-20 min Mvuori – Mniemi

Hotellit
Hotelli Haaga
2,5 km 25 min kävely kirkkoon
Erikoishinta koodisanalla RUKOUS
Katso muut hotellit: Hotelliluettelo Helsinki

Korona-rajoitukset
Maskien käyttö pakollista kun mennään kirkkoon sisään tai siitä ulos sekä jonottaessa.
Suojaetäisyydet noudatetaan kirkossa, jossa paikat on merkitty
Muissa pohjoismaissa asuvien osanottajien tulee hankkia todistus negatiivisesta koronatestistä joka on alle 72 t vanha. Heidän oleskelunsa Suomessa ei saa ylittää 72 t, joten paluuliput kannattaa olla mukana. Näin vältytään vaatimus 10 pvn karanteenista.( 14.10.20)

Lounas
Lauantaiksi voi tilata lounaan lähellä olevassa ravintolassa: Kana- tai lohiannos a 16€/hlö , keitto 8€/hlö

Saapuminen kokouksiin
Joka kokouspäivän ensimmäiseen kokoukseen on tultava kirkkoon viim 45 min ennen kokouksen alkua. Jonoissa huomioidaan turvaetäisyys ja käytetään maskeja. Päällysvaatteet otetaan mukaan kirkkoon, riisukaa ne mieluummin etukäteen.

WC
WCtä on 4, 2 kirkossa, 2 lähellä olevassa seurakuntakodissa, 1 rappu alas. Noudatetaan käsihygieniaa.
Seuratkaa annettuja suullisia ohjeita

Rukoilkaa kokousten puolesta!
Voit tukea rukouspäivät Karisma-väylä rf n tilin kautta FI08 5578 0420 1464 67, viite 1 0007
Keräysluvat
Finland Suomi RA/2020/284, 20.3.20 – 19.3.2021
Åland Ahvenanmaa ÅLR 2020/1071
12.8.2020 – 11.8. 2021

Läs mer

Själavårdshelg

själavårdshelg , hand siluett av två ansikten Under helgen får vi undervisning som klarare hjälper oss att se det förgångna och nuet i våra liv. Vi får behandla sådant vi varit med om och får redskap för att bli helade på djupet. Det är fråga om befrielse från felaktiga bindningar, helande av inre sår och ett fördjupat liv i syndabekännelse och förlåtelse. Ett team från Helhet genom Kristus rf ansvarar för undervisningen under helgen.

Helgen ordnas i Petruskyrkan 21-22.11.2020. De 20 första anmälda ryms med. Sista anmälningsdag är 6.11.2020. Om helgen är fullbokad kan du ställa dig i kö och få en plats om någon avbokar.
Priset: 30 euro
20 euro för studerande, arbetslösa och pensionärer. (Ta kontakt om priset för helgen är ett problem).

Anmäl dig via länken: Anmälan till själavårdshelgen
Läs mer

Petruskyrkan 40-år – Festgudstjänst

Tvåspråkig festgudstjänsten sö 4.10 kl 12.

Petruskyrkan Petruskyrkan fyller 40-år som byggnad vilket firas med en festlig gudstjänst i Petruskyrkan tillsammans med Oulunkylän seurakunta.
I gudstjänsten medverkar Daniel Björk,Raivo Savik, körerna Petrus vokalensemble och sånggruppen Adoramus, organist Marjukka Andersson, sångsolisterna är Hannu Leskinen (baryton) och Jaana Hoving (sopran).
I gudstjänsten framförs b.la. delar ur kantaten Låt barnen komma till mig, musik:Peter Hilli,text :Britta Holmlund, Bibeln.

Gudstjänsten streamas även digitalt.

OBS! Ingen brunch kl 10!

Läs mer

Fokus församlingshelg

Välkommen med på en helg tillsammans med församlingen!

Vad är Fokus?

Fokus är ett veckoslut tillsammans med din församling. En helg av gemenskap, tid i Guds närvaro, lovsång, bön och ett tillfälle att inspirera och sätta fokus för hösten som gemenskap. Välkommen med vare sig du är med för första gången eller varit med flera år tidigare!

Fokus 9-11.10.2020

Vi ser fram emot att få ses i större och mindre gemenskaper för att bli inspirerade av vad Gud har för oss! Under helgen kommer vi att prata om de fem tjänstegåvorna och hur vi alla behövs för att församlingen ska fungera väl. I Efesierbrevet 4 står det: Åt var och en av oss gavs nåden alltefter den gåva Kristus mätte ut. Vi ser fram emot att tillsammans upptäcka mer av den nåd som Jesus har gett dig, mig, oss, och hur vi kan finnas till för varandra! Kom med och förstå mera om din plats i Guds plan.

Helgen kommer bestå av en variation av att träffas i mindre grupper i hemförsamlingarna, digitalt och om läget tillåter träffas vi också tillsammans i kyrkan. Det går att delta i helgen enbart digitalt, men för den fulla upplevelsen rekommenderar vi att delta i hela helgen på plats.

Om man är sjuk ska man delta enbart digitalt.
Pris 15€ (ta kontakt om priset för helgen är ett problem)
ANMÄLAN VIA LÄNKEN: Anmälan till Fokus helgen
Läs mer

Konsert i Petruskyrkan 17.9

Sopranen Suvi Lehtonen-Gräsbeck har genom åren samlat på sånger från Israel.
Torsdagen den 17.9 kl 13 framför hon stycken av blanda annat Stephen Adams, Rachel Busk, Batya Segal och Ron Weidberg. Konserten tar plats i Petruskyrkan på Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Suvi Gräsbeck uppträder vid konserten tillsammans med sin man, pianokonstnären Folke Gräsbeck. Fritt inträde, programblad 10 euro. Konserten är en del av festivalen ’Sacred Music’ som pågår hela veckan. Arrangör Kyrkan i Helsingfors och kulturcenret Caisa. Mer om Sacred Music Festival konserter
Läs mer