Gunilla och Magnus Riska reser till Etiopien

Vi är glada att få välsigna vår diakonissa Gunilla Riska och hennes man Magnus vidare till hösten. Samtidigt är vi glada över den välsignelse hon varit i vår församling.
Här är hennes hälsning till församlingen

Dags att gå vidare

Jag har haft min sista arbetsdag i Petrus församling. Åtminstone min sista arbetsdag för en längre tid. I höst åker jag med min man till Etiopien för en period på fyra år. Det är nästan ett kvartssekel jag fått vara diakonissa i församlingen och det har varit rika och fina år. Jag har fått dela tro och gemenskap med många. När jag nu slutar för en tid skulle jag vilja säga några saker;

Håll fast vid det som på riktigt är viktigt. Under våren har vi fått stanna upp och vi har fått avstå från mycket. Det vi haft kvar är bönen, Ordet och varandra. Vi har inte fått träffas, men vi har fått be för och med varandra och vi har fått tala med varandra åtminstone per telefon. Håll fast vid bönen, håll fast vid Ordet och var måna om varandra.

Varje människa är värdefull. Varje människa har en historia att berätta och det lönar sig att lyssna! Jag har träffat så många fina människor och varje möte har varit värdefullt. Vem du än är så skall du veta att jag uppskattat att vi fått träffas!

Det är aldrig för sent att börja med något nytt. När jag fyllde 50 år fick jag ett kort med ungefär den här texten på. Det kortet gjorde mig glad. Jag fyllde 50 år och det fanns fortfarande mycket att upptäcka och se. Och det här stämmer fortfarande, för oss alla. Det bästa ligger ändå framför, fast det finns mycket fint i den här världen så är det ingenting emot det som väntar oss i himlen!

Njut av de små sakerna. Det är inte de stora sakerna jag minns bäst, det är de små vardagliga sakerna jag bär med mig. Kaffe ute i solen på Björkebo, en kväll på stranden på Lekholmen, förbönskvällarna i Munkshöjden. Människor jag mött på olika ställen och i olika sammanhang är allt sådant jag minns med glädje och tacksamhet!

Till sist vill jag säga tack! Tack för all gemenskap under åren! När jag åker vidare känns det gott att veta att vi får ha varandra kvar, vi får minnas varandra och vi får be för varandra. Jag och min man kommer också att skriva brev så gott som varje månad och berätta hur vi har det. Den som vill följa med vår resa kan beställa de här breven. Vi är också tacksamma för bönestöd för Etiopien, för arbetet där och för oss.

Jag vill sluta med orden i Jeremia 29:11;
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.


Var välsignad!

Gunilla Riska, diakonissa

Hör mer från dem

P.s. Ifall man vill höra hälsningar av dem efter att de åkt iväg kan man beställa deras nyhetsbrev här: https://www.kylvaja.fi/liity-tilaa genom att välja ”työntekijän ystäväkirjeen ja liityn lähettäjärenkaaseen” och så Riskat – Itä-Afrikka.
Läs mer

Bibeldagar i Houtskär 1-5.8.2020

1-5.8.2020

Välkommen med på bibeldagar i Houtkskär i början av augusti. Mer info Av Stig-Olof Fernström, .
Anmälan till kansliet. Välkommen med!
Läs mer

Sommaren i Petrus

Denna vår har varit annorlunda för oss på många sätt, både utmanande och berikande. Vi har fått bemöta både restriktioner, en ny vardag och mindre fysisk gemenskap, men samtidigt kanske fått upptäcka ett nytt djup med Gud, nya former av gemenskap på nätverk via digitala plattformer.

Något som man ändå lätt längtar efter är att se andra människor utanför det digitala. Det glädjande är att i juni har vi möjlighet att bl.a. fira gudstjänst på plats igen! Vi kommer att fortsätta sända gudstjänsterna digitalt även under sommaren.

Här hittar du länkarna till våra digitala platformer:
Petrus församlings Facebook
Petrus församling Zoom-bön Lösenord: 1234

Kansliet under sommaren

Under sommaren betjänar Petrus församlings kansli per telefon och e-post. Du är varmt välkommen att ta kontakt med Janne på kansliet: , 09-2340 7100. Under perioden 13.7-9.8 betjänar kansliet må, fre kl. 10-13 och ons kl. 13-16

Gudstjänster

Under sommaren ordnas två högmässor per söndag:

Petruskyrkan kl. 10: Sänds även digitalt på Petrus facebook. Länk till Facebook-live
Munksnäs kyrka kl. 13 Välkommen med att dela gemenskap på plats!
Samma sommartider som vi brukar ha i juni och juli, men Petruskyrkan istället för Åggelby gamla kyrka, eftersom vi har tekniken för att sända gudstjänsterna på nätet just i Petruskyrkan. Under vissa söndagar är det även nattvard.

Puls-gemenskapen

Sommaren är en tid då vi igen får samlas för gemenskap och tillbedjan!
Varje söndag Kl.9 sänds en undervisning på Facebook-live. Jämna veckor är det Puls-träff kl. 15.30 vid Petruskyrkan i form av diskussion, tillbedjan och gemenskap. Udda veckor uppmuntrar vi till att samlas i hemmen och dela gemenskap tillsammans. Varmt välkommen med!

Vi ses digitalt

Den gångna våren har bevisat att Guds församling inte är bunden till en plats och att vi är ett i Anden trots att vi befinner oss på olika ställen. Som församling har vi under våren haft bönegemenskap online via Facebook live och Zoom, och vill behålla kvar det under sommaren i en lite annan form.

Veckoandakt

Var med oss under sommaren varje onsdag kl. 9 på Petrus facebook live och ta del av en inspirerande tanke för veckan.

Vi ber tillsammans

Gud inbjuder oss att komma särskilt nära Honom under tider av utmaningar – vi fortsätter vårens bönerytm i juni och ber tillsammans kl.15 och kl. 21 via Zoom. Kom med, länken finns på hemsidan. Någon är alltid med och leder bönen. Du kan delta i bönen där du är och även skriva bilder, tankar och böner i kommentarsfältet.

Barnfamiljer

Musiklek utomhus

Kom med och sjunga och leka tillsammans ute i parken under sommaren! Musiklek åt 0-5 åringar tillsammans med förälder ute i parken i Malm, på tisdag förmiddag, och i Haga, torsdag förmiddag, några gånger i juni och i augusti. Mer info hittar du på facebook-gruppen Petrus Kidz.

Sommarevenemang

Sommarcafé

Välkommen på en sommareftermiddag i Petruskyrkan 21.8 kl. 13 med kaffe, gemenskap och litet program.

Utfärd till Björkebo

Kom med på en utfärd till lägergården Björkebo i Nummela 31.8. Start från Petruskyrkan med bilar kl. 10. Kaffe, andakt, program och lunch. Hemfärd kl 15. Pris: 15 €. Anmälan 27.8 till Bodil Sandell 09-23407227, 050-380 3925 

Bibeldagar i Houtskär

Välkommen med på Bibeldagar i Houtkskär 1-5.8.2020. Mer info Av Stig-Olof Fernström, .
Anmälan till kansliet. Välkommen med!
Läs mer

Café Torpet stänger – men förhoppningsvis inte för gott

Café Torpet avslutar sin verksamhet i den nuvarande lokalen intill Hoplax station i slutet av maj 2020. En möjlig fortsättning på caféets verksamhet utreds fortfarande. Det betyder att Café Torpets historia på området kunde fortsätta, med nya samarbetspartners.

Petrus församling startade Café Torpet i Södra Haga 2015. På grund av ekonomiska orsaker beslöt man avsluta verksamheten hösten 2019 och sedan dess har Torpet sökt olika lösningar för en fortsättning, bl.a. genom aktivt engagerade av hagabor. Kyrkan i Helsingfors har också ställt sig positivt till att stöda en eventuell fortsättning för caféet.

”Vi är mycket glada och tacksamma över att kunna tjäna området med ett omtyckt café, vara ett andra vardagsrum för människor och ett välkomnande ställe speciellt för barnfamiljer. Petrus församling och Kyrkan i Helsingfors söker aktivt efter lösningar så att caféet ska kunna fortsätta verka i Södra Haga. Det ser lovande ut, jag gissar att caféet med 90 % sannolikhet kommer att öppna på hösten igen.” säger Daniel Björk, kyrkoherde i Petrus församling. ”En viktig orsak till varför vi så gärna vill se en fortsättning, är det stora engagemang som lokalbefolkningen uppvisat. Det har varit inspirerande och uppmuntrande att se.”

Mera information gällande Café Torpets eventuella fortsättning i Haga följer så fort förhandlingarna med olika samarbetspartners avslutats.
Läs mer

Helsingfors-hjälpen – hjälp för de äldre

Visa godhet mot andra. Vad är det som händer i oss om vi då ger plats åt Gud? När vi låter honom forma oss? En sak är att vi börjar lyfta blicken från oss själva, för att se våra medmänniskor. När Guds Ande fyller oss, manar den oss också till handling. Annars har vi missat något viktigt. Den bästa fastan – den som Gud vill ha – är att vi visar kärlek och godhet mot varandra.


Ett konkret sätt hur församlingen hjälpt till under epidemitiden är Helsingfors-hjälpen, där församlingarna tillsammans med Helsigforsstad erbjudit över 70-åriga helsingforsare såväl samtalsstöd som konkret hjälp med butiks- och apoteksärenden under coronaepidemin.

Helsingfors-hjälpen stänger gradvisSom följd av att coronarestriktionerna lättat, har också behovet av Helsingfors-hjälpen minskat märkbart under de senaste veckorna. Därför krymper också Helsingfors-hjälpen nu gradvis. Det är möjligt att få praktiskt hjälp med olika ärenden ännu under junimånad. I juli och augusti fortsätter Helsingfors-hjälpen i form av en telefontjänst som erbjuder samtalsstöd.

Numret till Helsingfors-hjälpen är 09 310 10020. Telefonen är öppen vardagar kl. 9–16.

”Aldrig tidigare har vi väl fått till stånd något så här stort i Helsingfors på så kort tid. Det är en enorm insats av såväl stadens och församlingarnas anställda, som av den fortfarande växande massan organisationer och frivilliga”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Det är särskilt viktigt att få de vardagliga rutinerna, som butiksuppköp och apoteksäreden, att fungera även för de stadsbor som på grund av sin ålder uppmanats att stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset.

Om Helsingfors-hjälpen

I butiksärenden samarbetar Helsingfors-hjälpen med HOK-Elanto som den här veckan öppnat en ny beställningstjänst för äldre personer, som en del av Helsingfors-hjälpen. Via telefon är det möjligt att beställa produkter för en vecka i taget och få matkassarna hemburna av stadens och församlingarna anställda eller frivilliga.

Utöver telefontjänsten har det grundats 18 koordineringsstationer på olika håll i stan för att koordinera arbetet kring beställningar, inköp och leverans av matkassar. ”De regionala stationerna fungerar i församlingarnas utrymmen och här koordineras butiksärenden och transporterna tryggt till de äldre helsingforsarnas hemadresser. Till koordineringsstationerna behöver och ska ingen som är i behov av hjälp själv ta sig, hjälp får man genom att ringa upp”, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Praktisk info om Helsingfors-hjälpen– Du känner igen ett samtal från Helsingfors-hjälpen på numret: 09 310 10020.
– Helsingfors-hjälpen frågar aldrig om dina bankkoder eller andra personuppgifter. Under samtalet frågas det ifall du behöver hjälp med praktiska saker.
– Den som ringer upp dig berättar hur du känner igen Helsingfors-hjälpens volontärer när de kommer med varor till din dörr.
– Helsingfors-hjälpens volontärer kommer aldrig in i din bostad.
– De uppgifter som du ger i samband med telefonsamtalet till Helsingfors-hjälpen sparas i Helsingfors stads kundregister. Registret används endast för förmedling av hjälp under coronasituationen. Registret raderas när coronasituationen är över.

Helsingfors-hjälpen är ett sällsynt samarbete för personalen mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt för organisationer och frivilliga. Hundratals människor som förenas av en sak kommer att arbeta inom Helsingfors-hjälpen, nämligen viljan att hjälpa.

Tilläggsinformation:Juha Rintamäki, tfn 050 593 1944
Direktör för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors


Liisa Kivelä, tfn 0400 308 484
kommunikationschef, Helsingfors stad


Tiina Hörkkö, tfn 050 302 6404
Chef för Helsingfors-hjälpen, Helsingfors stad


Jussi Kaisjoki, tfn 040 519 6632
Kommunikation, kultur och fritid, Helsingfors stad


Soili Partanen, tfn 040 629 0521
projektchef, social och hälsovård, Helsingfors stad


Behöver du prata?
Prästerna och diakoniarbetarna i Helsingfors församlingar är anträffbara på telefonnumren nedan varje dag mellan kl 9–21. Tveka inte att ta kontakt!

Petrus församling: 09 2340 7114
Läs mer

INSTÄLLD: Konsert med Pekka Simojoki 20.3

Kyrkhelg Syd 20-22.3, ” Inför ditt ansikte”, inleds på fredag 20.3 kl. 19 med en konsert med gospel musiker Pekka Simojoki.

Pekka Simojoki är en av vårt lands mest kända gospelmusiker och har gett ut många omtyckta sånger, mässor och musikaler.
Pekka uppträder som trubadur runt om i landet i församlingar, skolor, på läger och evenemang. Petrus församling har förmånen att ha honom på besök under Kyrkhelg Syd i Petruskyrkan.

Välkommen med och njuta av gospelmusik!
Servering efter konserten.

Mer om Kyrkhelgens program här: petrusforsamling.net/kyrkhelgsyd//
Läs mer

Petrus barnläger sommaren 2020Häng med på församlingens populära dagläger för barn 6–11 år!
1.-5.6 kl. 9 – 16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas.

Vi leker, sjunger, pysslar, busar, lär oss mer om Jesus och får förstås massor av nya kompisar. Programmet startar kl. 9 och slutar kl. 16 varje dag.
Vid behov kan barnen lämnas redan 8.45 och hämtas kl 17. Avgift 50€, följande syskon 35€. Det finns plats för 30 barn på lägret.

Har du frågor? Hör av dig till 
.

Ps. Känns avgiften utmanande? Anmäl dig ändå! Församlingen hjälper gärna med bidrag vid behov. 

Barn över 12 år kan i mån av utrymme få hänga med som hjälpledare och betalar ingen avgift.

Anmäl ditt barn: Anmälningsformulär för barnläger.

Läs mer

Dop av kyrkoherdeparets barn på Puls 23.2

Välkommen med och fira livet söndagen 23.2 kl. 15.30 på Puls- gudstjänsten.

I samband med Puls nu på söndag döps kyrkoherde Daniel och Rebecka Björks son. Dessutom firar kyrkoherde Daniel 40-år samtidigt. Efter Puls bjuds det på tårta och kaffe, så du är varmt välkommen att vara en del av firandet!

Dopet är en fantastisk gåva från Gud. Det är ett löfte om befrielse och beskydd. Gud lovar att alltid stå vid vår sida. Han tar emot oss precis sådana som vi är. Det är Gud som handlar i dopet. Vi kan inget göra för att förtjäna hans kärlek. I dopet händer något konkret och verkligt. Vi förs från ”mörker till ljus” säger Bibeln. Vi blir befriade. Vi får en ny framtid och ett nytt hopp. Man kan säga att dopet är som ett nytt MEDBORGARSKAP, en ADOPTION och en LIVBOJ. Dopet är också början på ett NYTT LIV.

Detta liv får vi fira tillsammans!
Läs mer

Kansliet stängt 3.3.2020

Petrus församlings kansli är stängt torsdag 3.3.2020 p.g.a. kanslipersonalskolning. Välkommen till kansliet igen onsdag 3.3. Kansliets vanliga öppettider må-ti/to-fre kl. 10-13 och ons kl. 13-16.
Läs mer

Kyrkhelg Syd 20-22.3

Temat ”INFÖR DITT ANSIKTE” uppmanar oss att reflektera över Gud som Sanningen, som den Allsmäktige som leder historiens gång och som vill leda oss i våra liv.

PROGRAM


Fredag 20.3.2020
Kl. 19 Kyrkhelgens öppnande: Konsert med Pekka Simojoki och Heidi Simelius. Övriga medverkande: Fredrik Södö, Tuomas Anttila, Peter Hilli Servering efter mötet

Lördag 21.3.2020
Kl 9.30 Morgonkaffe
Kl 10 Bibeltimme med Antti Laato – Guds ansikte i Bibeln. Kyrksalen
Kl 11 Seminarier
1) Inför Guds ansikte i miljökrisen – Björn Wallen. Kyrksalen
2) ”Vad är livet?” – Pekka Reinikainen, bibeltimme. Övre salen
Kl 12.30 Lunch
Kl 14 Paneldiskussion – Inför ditt ansikte i arbetslivet i panelen: Peter Fagerholm, Maria Hedengren, Kaj Nylund, Christoffer Perret och Christine Skogman, diskussionsledare: Bengt Lassus. Kyrksalen
Kl 15.15 Eftermiddagskaffe. Under kaffet boksignering med Antti Laato
Kl 16 Seminarier
3) Kristus i Gamla testamentet – Antti Laato. Kyrksalen
4) Vårt dagliga bröd – Kaj Nylund. Övre salen
Kl 17.30 Middag
Kl 19 Festkväll – Guds omsorg i mitt liv Brita och Mattias Gädda, Peter Didricksen, Fiona Chow & Kingdom Singers, Petrus’ lärjungaskola Transform, Stig-Olof Fernström Kvällen avslutas med våffelkalas till förmån för Transforms missionsresa i maj 2020.

Söndag 23.3.2020
Kl 13.30 Bibeltimme med Henrik Perret – Tidens tecken. Övre salen
Kl 14.30 Kyrkkaffe
Kl 15.30 Högmässa – Inför ditt ansikte. Predikant: Gunnar af Hällström, liturg: Benjamin Sandell, kantor: Heidi Åberg. Petrus församlings barnkyrka och CoolKids. Högmässan bandas för radion och sänds vid ett senare tillfälle.

BARNENS KYRKHELG
Programmet för barnen ordnas i två grupper: 1) dagisbarn, 3 år-5 år och 2) barn i förskolan och skolåldern. Ta med utekläder på lördag!

Lördag
Kl. 11-12.30 lunch Kl. 14-15.15 saft o bulle Kl. 16-17.30 middag Kl. 19-20.30 våffelkalas

Söndag
Kl. 15.30 barnkyrka (dagisbarn) och CoolKids (förskolan och uppåt) i samband med högmässan

INFO


KOLLEKTER
Kyrkhelgen uppbär ingen deltagaravgift. I stället hoppas vi att du vill vara frikostig då kollekterna till förmån för Guds rikes arbete insamlas.

FÖRBINDELSER
Bussarna 50, 51, 52, 63, 550, 552 stannar på Skogsbäcksvägen 200 m från kyrkan.
Bussarna 66, 67, 553 stannar på Baggbölevägen 450 m från kyrkan. Planera din resa på www.reittiopas.hsl.fi.
PARKERING
Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

ANMÄLNINGAR
I princip behövs ingen anmälan. För att underlätta planeringen av barnprogrammet ber vi ändå att barnen anmäls till . Uppge också barnets ålder och förälderns namn och kontaktuppgifter.

MAT
Vi ber samtliga deltagare meddela eventuella allergier till eller 09-2340 7100. Bjud gärna med dina vänner!

KYRKHELGENS ARRANGÖRER
Petrus församling tillsammans med följande organisationer: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Finlands Ev.luth. Student och Skolungdomsmission r.f., Teologiska Institutet i Finland, Fridsföreningen i södra Finland r.f., Förbundet Kyrkans Ungdom r.f., Luthersk Inremission r.f., Kristet Perspektiv r.f., Martyrkyrkans vänner r.f., Närvilä bönehusförening r.f., Oas-rörelsen i Svenskfinland r.f., Pro Lukas r.f. samt Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.

KONTAKTPERSON
Kyrkoherde em Bengt Lassus, , tfn +358-50-5514807 och Matts Nysand, , tfn 0400-706479.

MER INFO: https://www.kyrkhelg.fi/
Läs mer