Keswick – Hur mår din själ?

28-30.10 Munksnäs kyrka

Välkommen till Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6, Helsingfors, på en helg kring temat Hur mår din själ.

Tema för helgen – Hur mår din själ?

Om själen mår dåligt påverkar det vår relation till Gud, själens illamående kan hindra oss från en sund och kärleksfull gudsrelation. Vi kan kanske till och med säga att vi älskar Gud, utan att ha en relation till Gud. Därför är det viktigt att vi kristna får uppleva befrielse från skuld och skam och att vi får uppleva förlåtelse, helande och upprättelse.

Huvudtalare – Annahita Parsan

Annahita Parsan växte upp i en muslimsk familj i Iran. Som vuxen flydde hon Iran med sin man och sin lilla dotter. Efter många strapatser hamnade hon småningom i Sverige, där hon blev kristen och präst i svenska kyrkan.

Annahita Parsan

Program:

Torsdag 28.10

kl. 18 Hur mår din själ?
Talare: Biskop Bo-Göran Åstrand
Musik: Senni Valtonen

Fredag 29.10

kl. 18 Själens rensning och rening
Talare: Annahita Parsan
Musik: Andreas Forsberg & Mariam Türkan

Lördag 30.10

Kl. 12 Seminarium om själens avgiftning
Talare: Annahita Parsan
Speciellt inbjudna: pastorer, själavårdare
Kl. 14-16 Möjlighet till korta samtal med Annahita Parsan
Kl. 18 Själens grundservice
Talare: Annahita Parsan
Musik: Andreas Forsberg & Mariam Türkan


Läs mer

Anmälan till skriftskolan öppen i oktober

Dags att anmäla sig till skriftskolan!

ungdomar ute vid vatten

Skriban är en fantastisk tid för många. Inkommande sommar åker vi igen ut till Lekholmen. Ifall du hör till Petrus församling är det tid att anmäla sig till sommarens skribaläger.

Lägerplatser

Anmälan till skriftskolan 2022 är öppen måndag 4.10.2021 – söndag 31.10.2021.

Observera att lägerplatserna fördelas först efter att anmälningstiden gått ut! Det betyder att alla som anmält sig senast 31.10.2021 har samma möjligheter att komma på just det läger man helst vill på.

Vi bekräftar din lägerplats i mitten av november. Medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren. Medlemmar i andra församlingar och ungdomar som inte hör till kyrkan tilldelas en lägerplats i mån av möjlighet.

Mer info och anmälan till skriftskolan

Du hittar mer info om skriftskolan, lägren, tider och länken till anmälan under fliken Petrus församlings skriftskola: https://petrusforsamling.net/verksamhet/skriftskola/

Läs mer

Lovsångs- och bönedygn 18-19.9

En tid att stanna upp och fyllas

Hösten är igång och vi som församling vill börja läsåret med det viktigaste – att stanna upp inför Gud! Vi vill ta tid inför Gud och bli mera medvetna om hans närvaro i vår höst och kommande säsong.

Framför allt är böne- och lovsångsdygnet en tid för oss alla att stanna upp och låta Gud möta oss i lovsång eller bön, utan agenda. Kort sagt: ge honom vårt hjärta och prisa honom. Vi tror det gör all skillnad att som församling komma samman och minnas att Jesus är Herre över allt, att han är källan till liv och att han vill möta oss.

Hur deltar jag?

Dygnet sker på plats i Petruskyrkan 18-19.9 kl. 18-18. Ingen förhandsanmälan krävs med tanke på de restriktioner som råder i samhället just nu. Det finns möjlighet till att hålla säkra avstånd i kyrkan och vi uppmuntrar till användning av munskydd. Du kan välja att vara med en timme eller flera!

Vi inleder och avslutar dygnet tillsamman

Böne- och lovsångsdygnet är fritt uppbyggt där du får be och lovsjunga som du vill. Vi inleder och avslutar dygnet tillsammans. Lördag kväll kl. 18 startar med lovsång i Petruskyrkan och kl. 21-22 tänder vi ljus och ber. Du är välkommen med och tända ljus! Dygnet avslutas med Puls-gudstjänsten på söndag kl. 15.30 och möjlighet för förbön och lovsång kl. 17-18!
Kom med och lovsjung och be ett helt dygn tillsammans! 

Läs mer

Hösten 2021 i Petrus

Hösten är ofta en tid då det finns möjlighet att välkomna nya saker i livet. Skolan börjar, arbetet kör igång, hobbier startar. Petrus tror att församlingen är en del av det liv vi normalt lever, vi lever ett holistiskt liv. Vi är församling tillsammans och du är välkommen med!

Ett liv tillsammans

Hemförsamling

Vi tror att livet som Jesu efterföljare är något mer än endast gudstjänst på söndag. Det handlar om att dela liv tillsammans och följa Jesus i vardagen. Under veckan träffas människor hemma hos varandra för att dela en måltid, tro och livet. Välkommen med i en hemgemenskap. Kontakt: Kajsa Sjöberg. kajsa.sjoberg(a)evl.fi

Petra-frukost

Petra är en skön förmiddag för kvinnor i alla åldrar. Kom med och dela livserfarenheter och -berättelser över en god frukost 25.9 kl. 10 i Petruskyrkan. Denna gång kommer Fiona Chow dela tankar om att flytta till ett främmande land och vikten av att lita på Gud i den processen. https://petrusforsamling.net/petra/

Dagscafé

Välkommen med på en eftermiddag med kaffe, gemenskap och litet program varannan tisdag kl. 13. Dagscafé är speciellt för dig som är pensionerad och ledig på dagarna. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050 3803 925 https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/dags-cafe/

Andakt och bön

Tisdagsandakt

Starta din morgon med rätt fokus. Varje tisdag kl. 9-9.30 samlas vi i Petruskyrkan för en morgonandakt och lovsång. Lärjungaskolan Transform håller andakten varje vecka.

Rotad i Ordet

Rotad i Ordet tar dig på en djupare resa in i Bibeln. Hitta en tro som håller. En gång i månaden samlas vi kring olika teman i Malms kyrka. Första gången 20.9 kl. 18 i Malms kyrka. Henrik Perret. https://petrusforsamling.net/rotad-i-ordet/

Förbön och Tack

Tvåspråkig förbönsgudstjänst varannan vecka på tisdag kl. 19 i Munksnäs kyrka. Du är välkommen på plats eller att följa online via Petrus facebook. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Eller till , per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors. Start Ti 14.9 https://petrusforsamling.net/verksamhet/forbon-och-tack/

Program för barn

Mer program för barn hittar du på Petrus Kidz på facebook och via länken: https://petrusforsamling.net/verksamhet/barn/

Musiklek i Haga och Malm:

Välkommen med i vårt glada gäng och sjunga och leka tillsammans! Vi börjar höstterminen med mindre grupper (max. 14 deltagare). Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990)

Knattekyrka

Alla barnfamiljer är välkomna på en rolig förmiddag för barn 26.9 kl. 10 i Petruskyrkan. Träffa andra familjer, sjung roliga sånger och ta del av en spännande bibelberättelse. Efteråt blir det mat och lek i barnrummet.

Barnens söndag

Varje söndag kl. 15.30 i samband med Puls-gudstjänsten är det Barnkyrka och CoolKids i Petruskyrkan. Det är en stund för barnen att ha roligt tillsammans genom att tala om spännande Bibelberättelser genom lek, sång och pyssel.

Kurser hösten 2021

Alpha-kurs

Alla funderar på livets stora frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 21.9. Anmälan till Tuomas Metsäranta. Mer info på: https://petrusforsamling.net/alpha/

Sorgekursen – Vägen Vidare

En sex kvällars kurs, varannan onsdag, för alla som förlorat någon, nyligen eller för lång tid sedan. Vi börjar varje kväll med kaffe/te och tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Kursen passar för alla oberoende av åskådning och var du bor. Du är välkommen som du är. Kursen börjar tisdag 28.9 kl. 18.30 i Petruskyrkan. Mer info: https://petrusforsamling.net/vagen-vidare-sorgekurs/

Själavårdande Krito-samtalsgrupp

Helande genom delande – en själavårdande kamratstödsgrupp, där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, start 27.921. Kontakt och info: per e-post: . Deltagarantalet är begränsat.Anmälan senast 21.9.21. Mer info: https://petrusforsamling.net/krito-samtalsgrupp/

Läs mer

Petra-frukost med Fiona Chow

En morgon för alla kvinnor

Fiona Chow

25.9.2021 kl. 10 i Petruskyrkan

På den första Petra-frukosten under hösten 2021 har vi med oss Fiona Chow som delar om att flytta till ett främmande land och vikten om att lita på Gud i den processen.

”Vem är jag? Jag är bl.a. musiker och under Petra-frukosten kommer jag att tala om att flytta till Finland, lära sig två olika språk och få äran att resa runt nästan hela Finland som gäst i olika församlingar. I allt det här vill jag lyfta fram hur mycket man behöver lita på Gud i ett främmande land och hur Herren har burit mig genom kärlek, glädje och sorg.” – Fiona Chow

Petra är en morgon för alla kvinnor. Mer info om Petra hittar du under: https://petrusforsamling.net/petra/

Vi ses!

Läs mer

Helande genom delande – själavårdande Krito-samtalsgrupp

två händer som sträcker sig mot varandra

Vi samtalar bl.a. om liv, smärta, känslor och självkänsla, konfidentiellt i en liten grupp. Var och en bearbetar frågorna utifrån ett givet material, och i gruppen delar vi våra egna berättelser med varandra och inför Gud.

9 måndagar under hösten

Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, med start 27.9.2021. Ta kontakt om du vill veta mer, och anmäl dig senast 21.9.2021 per e-post: . Deltagarantalet är begränsat.

Vad är en Krito-grupp?

En Krito-grupp är en själavårdande kamratstödsgrupp, där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Förkortningen Krito kommer från finskans kristillinen toipumistyö, och konceptet har utarbetats av Kansan Raamattuseura.

För vem?

Gruppen passar för dig som vill bearbeta frågor som berör något område i ditt liv. Du ska helst ha möjlighet att delta i gruppen samtliga nio gånger, eftersom delandet i gruppen utgör en process där varje gruppmedlem är av betydelse.

Gruppen lämpar sig inte för dig som för tillfället befinner dig i en akut kris i ditt liv.

Vad händer på kursen?

Kursen består av nio träffar, där vi talar om frågor som berör våra liv utifrån det gemensamma kursmaterialet. Inför träffarna tar var och en del av materialet och bearbetar frågorna genom att skriva och reflektera över dem.

Under kursträffarna får alla själva välja vad vad de vill dela med gruppen. Var och en i gruppen får lika mycket tid att tala. Vi lyssnar till varandras berättelser, men kommenterar dem inte och ger inte råd till varandra. Allt som delas i gruppen hålls strikt konfidentiellt mellan deltagarna.

Varje träff avslutas med att var och en får formulera och skriva ner ett böneämne som vi tillsammans lägger fram inför Gud, och som en annan gruppmedlem sedan bär med sig fram till följande veckas träff.

Kursmaterialet är finskspråkigt, men vid behov ges hjälp med översättning av centrala delar till svenska.

Läs mer

Missionärerna Gunilla och Magnus Riska på besök

gunilla och magnus riska
Gunilla ”Gugge” och Magnus Riska arbetar som missionärer i Etiopien för tillfället och är hemma över sommaren i Finland.

Gudstjänster 29.8

Gunilla och Magnus Riska besöker två av våra gudstjänstgemenskaper söndagen 29.8 för att dela med sig av sin tid i Etiopien. Välkommen med och höra om deras arbete och upplevelser där. Vi ser fram emot att höra mer av dem, kom med!

Högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10

Puls-gudstjänst i Petruskyrkan kl. 15.30

Missioncafé 31.8 kl. 13

Ifall du är ledig på dagen är du varmt välkommen på kaffestund till Petruskyrkan för att höra Gunilla och Magnus berätta om sitt arbete i Etiopien. Omdet är fint väder är vi utomhus!

Läs mer

Helsingfors-hjälpen – hjälp för de äldre

Visa godhet mot andra. Vad är det som händer i oss om vi då ger plats åt Gud? När vi låter honom forma oss? En sak är att vi börjar lyfta blicken från oss själva, för att se våra medmänniskor. När Guds Ande fyller oss, manar den oss också till handling. Annars har vi missat något viktigt. Den bästa fastan – den som Gud vill ha – är att vi visar kärlek och godhet mot varandra.


Ett konkret sätt hur församlingen hjälper till är projektet Helsingfors-hjälpen, där församlingarna tillsammans med Helsigforsstad aktivt söker upp alla på vårt område som är över 80 år och behöver hjälp. Ringa upp dem, kartlägga behov, dela ut hjälp och matkassar till dem som behöver. dén men Helsingfors-hjälpen är att kartlägga de äldsta Helsingforsarnas behov, samt ge dem en möjlighet att berätta om sin vardag och erbjuda möjligheten till psykiskt och andligt stöd mitt i coronaepidemin.Efter kartläggningen behövs möjligtvis även frivilliga. Kanske du är en av dem som vill vara med?

Helsingfors-hjälpen öppnarMåndagen den 30 mars kl. 9.00 öppnar telefonlinjen till Helsingfors-hjälpen. Hit kan alla stadsbor som fyllt 70 år själva ta kontakt för samtalsstöd och hjälp med vardagliga ärenden under undantagstillståndet, som ser ut att bli långvarigt.

Numret till Helsingfors-hjälpen är 09 310 10020. Telefonen är öppen vardagar kl. 9–16.

”Aldrig tidigare har vi väl fått till stånd något så här stort i Helsingfors på så kort tid. Det är en enorm insats av såväl stadens och församlingarnas anställda, som av den fortfarande växande massan organisationer och frivilliga”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Det är särskilt viktigt att få de vardagliga rutinerna, som butiksuppköp och apoteksäreden, att fungera även för de stadsbor som på grund av sin ålder uppmanats att stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset.

I butiksärenden samarbetar Helsingfors-hjälpen med HOK-Elanto som den här veckan öppnat en ny beställningstjänst för äldre personer, som en del av Helsingfors-hjälpen. Via telefon är det möjligt att beställa produkter för en vecka i taget och få matkassarna hemburna av stadens och församlingarna anställda eller frivilliga.

Utöver telefontjänsten har det grundats 18 koordineringsstationer på olika håll i stan för att koordinera arbetet kring beställningar, inköp och leverans av matkassar. ”De regionala stationerna fungerar i församlingarnas utrymmen och här koordineras butiksärenden och transporterna tryggt till de äldre helsingforsarnas hemadresser. Till koordineringsstationerna behöver och ska ingen som är i behov av hjälp själv ta sig, hjälp får man genom att ringa upp”, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Praktisk info om Helsingfors-hjälpen– Du känner igen ett samtal från Helsingfors-hjälpen på numret: 09 310 10020.
– Helsingfors-hjälpen frågar aldrig om dina bankkoder eller andra personuppgifter. Under samtalet frågas det ifall du behöver hjälp med praktiska saker.
– Den som ringer upp dig berättar hur du känner igen Helsingfors-hjälpens volontärer när de kommer med varor till din dörr.
– Helsingfors-hjälpens volontärer kommer aldrig in i din bostad.
– De uppgifter som du ger i samband med telefonsamtalet till Helsingfors-hjälpen sparas i Helsingfors stads kundregister. Registret används endast för förmedling av hjälp under coronasituationen. Registret raderas när coronasituationen är över.

Helsingfors-hjälpen är ett sällsynt samarbete för personalen mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt för organisationer och frivilliga. Hundratals människor som förenas av en sak kommer att arbeta inom Helsingfors-hjälpen, nämligen viljan att hjälpa.

Tilläggsinformation:Juha Rintamäki, tfn 050 593 1944
Direktör för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors


Liisa Kivelä, tfn 0400 308 484
kommunikationschef, Helsingfors stad


Tiina Hörkkö, tfn 050 302 6404
Chef för Helsingfors-hjälpen, Helsingfors stad


Jussi Kaisjoki, tfn 040 519 6632
Kommunikation, kultur och fritid, Helsingfors stad


Soili Partanen, tfn 040 629 0521
projektchef, social och hälsovård, Helsingfors stad


Behöver du prata?
Prästerna och diakoniarbetarna i Helsingfors församlingar är anträffbara på telefonnumren nedan varje dag mellan kl 9–21. Tveka inte att ta kontakt!

Petrus församling: 09 2340 7114
Läs mer

Särskilda omständigheter påverkar begravningar

Under de kommande veckorna är det tyvärr inte möjligt att skjuta upp begravningar. En jordfästning behöver ske inom 2-4 veckor efter dödsfallet. Det blir en mindre tillställning för de närmast sörjande, högst 10 personer. Det är också möjligt att ordna jordfästningen utomhus vid graven ifall det är fråga om kistbegravning.

I ett senare skede när karantänen har avvecklats är det möjligt att ordna en minnesstund dit alla är välkomna, släkt och vänner. Ifall den avlidne ska kremeras kan man hålla en liten jordfästning i kapellet, och sen spara urnenedläggningen tills efter karantänen och ordna en fin stund för alla sörjande i samband med den.

Ta frimodigt kontakt med oss så hjälper vi er planera. Klicka HÄR för mera info om begravning.

Liten ordlista

Jordfästning = ceremoni med psalm, bön och blommor i kapell eller kyrka, innan kistan förs till grav eller för kremering
Gravläggning = när kistan läggs i graven
Urnenedläggning = när urnan läggs i marken efter kremering

Jordfästning sker i regel alltid före kremering. Man brukar inte ha jordfästningsceremoni med urna, även om det kan ske i undantagsfall.
Läs mer