Bibel- och familjeläger på Skärgårdsskolan i Houtskär 16-19.6.2024

Tema och bibelstudiehållare: Tillit med Albert Häggblom

Seminarier och sångprogram: Carina Häggblom, Fiona Chow, Tuomas Anttila
m.fl.

Eget barn- och tonårsprogram med SLEF:s lägerledare

Pris: 255 € för vuxna, 150 € för barn mellan 13-16, 90 € för barn mellan
4-12, barn under 4 år gratis.

Familjerabatt: 3 personer från samma familj -15%, 4 personer från samma
familj -20%, 5 personer från samma familj -25%, 6 eller flera personer
från samma familj -30%.

Busstransport från Helsingfors, skild avgift, möjlighet till påstigning
längs vägen.

Anmälan via SLEF-webben: 1.5-26.5.2024

Tilläggsinformation: Tuomas Anttila, 0408467552 (kvällstid),

Arrangörer: SLEF och Petrus församling

Läs mer

Missionskväll med Rut Åbacka

Rut Åbacka har jobbat många år med diakoni och kvinnoarbete i Kenya. Fredag 12.4 kl. 19 får du höra henne berätta om sitt arbete i Petruskyrkan. Fredagskafe 12.4 kl. 17-19 bjuder på några smaker från Kenya.

Varmt välkommen!

Läs mer

Kreativ dag: Målningsworkshop och legobyggning i Petruskyrkan

Släpp din kreativa sida lös i Petruskyrkan lördagen den 20 april. Vare sig du känner dig kreativ eller din kreativa sida sover, är du välkommen!

Profetisk målning

🎨 På nedre våningen ordnas en målningsworkshop kl. 11-14 med ledning av Pauliina Kittilä och Sanni Tunturipuro. Sanni Tunturipuro är konstnär och håller egna målningsworkshopar en gång i månaden. I april gästar hon i Petrus.

Workshopen har fokuset ”Profetisk konst”. Vad är profetisk konst? Hur blir böner och bilder målningar? På vilket sätt kan man dela tron genom profetisk konst? Sanni delar tankar kring hur vi kan förmedla böner, Gud och tro genom målningar. Vi hör även om konkreta situationer då människor mött Gud genom konst. Alla får möjlighet att måla en egen tavla med akrylfärger på canvas. Du är välkommen med oberoende tidigare kunskaper!

Sanni pratar finska, men det finns möjlighet till tolkning vid behov.

📩 Anmäl dig gärna på förhand till Pauliina så vi kan beräkna material för tillfället. Antingen till eller meddelande till 0504770187

Olet tervetullut maalaustyöpajaan myös suomenkielellä! Työpaja on kaksikielinen. Sanni Tunturipuro ja Pauliina Kittilä johtavat meitä maalauksessa. Ilmoittaudu mielellään Pauliinalle etukäteen jotta osaamme arvioida tarvikkeiden määrän.

Lego byggning

👷 På övre våningen ordnas lego byggning för barn med Kristian Vuoristo kl. 11-16. Ifall du är intresserad av att måla kan du lämna barn som klarar sig själva på lego byggningen under tiden.

Lego byggning välkomnar dock alla som är barn till sinnet oberoende ålder! Ifall du vill både måla och bygga lego kan du förflytta dig till övre våningen för lego byggning då målningsworkshopen slutar.

Läs mer

Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort – församlingsrådets röster föll lika 6/6

Församlingsrådet i Petrus församling förrättade vid sitt möte den 3.4.2024 ett indirekt val av kyrkoherde. Rösterna föll 6/6 för de två uppställda kandidaterna Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin.

Valet förrättades som ett indirekt val av församlingsrådet onsdagen den 3.4.2024. Som valberedare fungerade kyrkoherde Ulrik Sandell från Grankulla svenska församling.

Eftersom rösterna föll lika genomförde rådet direkt en andra valomgång. Även i den andra omgången föll rösterna lika 6/6.

Vid det aktuella valmötet fungerade valberedare Ulrik Sandell som församlingsrådets ordförande. Detta eftersom församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin, som i vanliga fall hade lett mötet, själv söker kyrkoherdetjänsten. Redan när Sandell tog emot uppdraget meddelade han att han inte själv kommer att rösta i valet.

“Vi har haft två goda kandidater som är väldigt jämnstarka. Vissa små skillnader kan man se i hur de ser på ledarskap och frågan kring vad en församling ska vara, men i övrigt är de båda två väldigt starka kandidater för tjänsten. Petrus är en församling med starka traditioner och vid val och förändringar finns det alltid en balans mellan att bevara och förnya. Sannolikt är det den balansgången som det jämna valresultatet är en följd av”, säger rådets vice ordförande Caroline Sandström.

Nu överförs valet av kyrkoherde i Petrus församling till domkapitlet i Borgå stift och deras sammanträde den 21.5.

Omprövningstiden inleds sju dagar efter att protokollsutdraget skickats till de sökande. Omprövningstiden är 14 dagar lång. 

Ronny Thylin fortsätter som tf kyrkoherde fram till den 31.5.2024.

Pia Kummel-Myrskog jobbar för tillfället som församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors. Innan dess har hon arbetat tio år på Finska Missionssällskapet som programchef och biträdande chef för utrikesavdelningen. Hon har också erfarenhet som ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar vid Kyrkostyrelsen, samt från arbetet som missionär i Venezuela i slutet av 1990-talet.

Ronny Thylin arbetar för tillfället som tf kyrkoherde i Petrus församling. Han har arbetat som präst i Helsingfors sedan sin prästvigning 2002. I Petrus församling har Thylin arbetat sedan församlingens grundades år 2009.

Petrus församling täcker hela västra och norra Helsingfors. Församlingen har knappa 6000 medlemmar. Församlingens huvudkyrka Petruskyrkan ligger i Månsas.

Tilläggsinformation: 

Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström, tfn 050 336 41 33 /

Valberedare, kyrkoherde i Grankulla svenska församling Ulrik Sandell, tfn 050 525 2201 /   
Stiftsnotarie Linus Stråhlman, Borgå domkapitel tfn 040 142 5211 /

Uppdatering: Borgå domkapitel behandlar frågan 29.4

Domkapitlet beslöt vid sitt senaste möte att lägga in ett extra möte denna vår för att behandla kyrkoherdevalet i Petrus församling.

Mötet blir den 29.4.2024 kl. 11.

Valet av kyrkoherde i Petrus församling överfördes till domkapitlet i Borgå stift sedan församlingsrådet vid sitt möte den 3.4 röstade jämnt, 6/6 i det indirekta valet de två uppställda kandidaterna Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin.

Ronny Thylin fortsätter som tf kyrkoherde fram till den 31.5.2024.‍

Läs mer

Kyrkhelg Syd 18.5.2024

Kyrkhelg Syd ordnas i år under pingstafton den 18 maj i Petruskyrkan, Helsingfors. Temat för dagen är ’DEN HELIGE ANDE’ och programmet ser ut som följande:

kl. 10 kyrkan öppnas, drop-in-café
kl. 10.30 Bibelstudium: Anden ger oss liv, Jan Nygård, m.fl.
kl. 12 lunch
kl. 13 Bibelstudium: Anden formar oss, Peter Silfverberg
kl.14 kaffe
kl. 14.45 Sångsamling: Anden ger oss en ny sång, Tuomas Anttila, Mathias
Sandell
kl. 16 Bibelstudium: Anden rustar oss, Soili Haverinen
kl. 17 middag
kl. 18.30 Kvällsmöte: Anden enar oss, Albert Häggblom, Ronny Thylin, Gunilla
Riska, Kingdom Singers med Fiona Chow m.fl. Möjlighet till förbön och
själavård.
kl. 20.15 kvällste
kl. 21.30 Ungdomssamling: Anden sänder oss ut i världen, Gunilla Riska,
Albert Häggblom m.fl.

Under dagen även barnprogram och bokförsäljning.
Mera info på www.kyrkhelg.fi

Arrangörer: SLEF, Fridsföreningen i Södra Finland, Studentmissionen,
Oasrörelsen i Svenskfinland i samarbete med Petrus församling

Läs mer

Påsken 2024

Årets största kristna högtid är här!

Fastetiden handlar om andlig fördjupning. Då kan förenklade matvanor och ett förenklat levnadssätt vara till hjälp. I många kristna traditioner fastar man från mat. Fasta kan också vara annat än att avstå från vissa maträtter, det kan vara att stanna upp och fundera på sitt liv:

  • Vad kan jag avstå från?
  • Hur kan jag leva mer kärleksfullt?
  • Hur kan jag leva långsammare och lugnare?
  • Vad kan jag lämna bort ur mitt liv så att jag bättre kan fundera på vad påsken betyder?

Kom med och möt Jesus under denna påsk. Jesus död på korset ändrade korset – symbolen för död och skam – till en symbol för kärlek och hopp. Jesu död var en död för oss alla, alla våra misstag, skam, synd och svårigheter.  Hans uppståndelse igen ger liv, frihet och glädje i utbyte. 

Stilla veckans och påskens program 

Palmsöndag 24.3

Kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Ronny Thylin, Mathias Sandell. Söndagsskola för barnen.
Kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Ronny Thylin, Mathias Sandell.
Kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Stilla veckans andakter

Ta tid att stanna upp inför påsken. Andakterna är stillsamma kvällar med textläsning och musik för att hjälpa dig att stilla dig i din vardag. Vad hände under Stilla veckan och hur berör det mig? Kanske är det här påsken då du får gå igenom hela Stilla veckan tillsammans med Jesus?

Måndag 25.3 – Onsdag 27.3

kl. 19 Aktläsning i Petruskyrkan. Vi följer påskens händelser genom bibelläsning, musik och andakt. Ronny Thylin, Tuomas Rosqvist, Amos Airola, Mathias Sandell.

Skärtorsdag 28.3

Kl. 18 Aktläsning med nattvard i Munksnäs kyrka, Ronny Thylin, Mathias Sandell.
Kl. 19 Aktläsning med nattvard i Åggelby gamla kyrka, Anne Koivula, Fiona Chow.

Långfredag 29.3

Kl. 10 Aktläsning i Munksnäs kyrka, Tuomas Rosqvist, Mathias Sandell.
Kl. 12 Aktläsning i Åggelby gamla kyrka, Ronny Thylin, Mathias Sandell.
Kl. 15 Passionsmusik på långfredagen i Kottby kyrka, Mathias Sandell.
Kl. 20 Långfredagens meditation och ljuständning i Petruskyrkan. Välkommen på en stillsam kväll med ljuständning, tystnad, bibelläsning och bön. Pauliina Kittilä, Edith Kortekangas.

Påsklördag 30.3

kl. 23.30 Påsknattens mässa i Petruskyrkan. Ronny Thylin, Fiona Chow.

Påsksöndag 31.3

Välkommen med och fira Jesu uppståndelse och livet tillsammans!

kl. 10 Påskdagens högmässa i Munksnäs kyrka, Anne Koivula, Mathias Sandell, Petrus vokalensamble. Söndagsskola för barnen.
kl. 12 Påskdagens högmässa i Åggelby gamla kyrka, Tuomas Rosqvist, Mathias Sandell, Petrus vokalensamble.
kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen. Kyrkkaffe.

Annandag påsk 1.4

kl. 11 Predikogudstjänst i Petruskyrkan, Amos Airola, Mathias Sandell.

Läs mer

Petrus barnläger sommaren 2024

Häng med på församlingens dagläger för barn 6–11 år!
Lägret ordnas 37 juni kl. 9 – 16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, i Månsas. 

Vi leker, sjunger, pysslar, tävlar, lär oss mer om Gud och får nya kompisar.
Programmet startar kl. 9 och slutar kl. 16 varje dag. Vid behov kan barnen lämnas redan kl. 8.45 på morgonen.
Avgift 70€, följande syskon 50€. Det finns plats för 30 barn på lägret. Lunch, mellanmål och försäkring ingår.
 

På fredagen kl. 16 avslutas lägret med en fest (max 1h) för familjerna där barnen medverkar.
Vi bjuder på hot-dog och något sött!

Har du frågor?
Hör av dig till Anne Koivula,

Anmäl dig här!

Anmälan öppnar måndag 4.3 kl. 9:00 och stänger 15.4.


Ps. Känns avgiften utmanande? Anmäl dig ändå! Församlingen hjälper med bidrag vid behov.
Barn över 12 år kan i mån av utrymme få hänga med som mini-hjälpisar och betalar ingen avgift.

Läs mer

Open Doors och Pekka Simojoki 2.2 kl. 19

Välkommen med på en Open Doors-kväll med Pekka Simojoki 2.2 kl. 19 i Petruskyrkan.

Pekka Simojoki och Laura W. från Open Doors berättar om Nigeria som de besökte förra hösten. 

Open Doors jobbar med förföljda kristna i världen. Pekka Simojoki står för musiken. 

Läs mer

Kyrkoherdeval: Öppen diskussionskväll i Petruskyrkan 7.2 kl. 18.30

Hur ser kandidaterna på församlingens vision, traditioner och framtid? Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors och hur ser Petrus församling ut om 20 år? 

Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling, Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling, och Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling, diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet. 

Har du en fråga till kandidaterna? Skicka in den till arrangörerna här innan 2.2.2024: https://link.webropolsurveys.com/S/4C66F32C4D1E3E3C

Diskussionen strömmas till församlingens YouTube-kanal och kan även ses i efterskott: https://www.youtube.com/@petrus_forsamling

Frågor gällande diskussionskvällen kan riktas till församlingens kansli: 09-2340 7100 /. Frågor gällande kyrkoherdevalet i allmänhet kan riktas till församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström: tel 050-336 41 33 /  .

Bekanta dig med kandidaterna här:

Kandidatpresentation: Pia Kummel-Myrkog

Kandidatpresentation: Ronny Thylin

Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt tid sökts av: Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling. Domkapitlet prövar de sökandes behörighet och utför intervjuer vid sammanträdet 18.1.2024. Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet.

Läs mer