Påsken 2024

Årets största kristna högtid är här!

Fastetiden handlar om andlig fördjupning. Då kan förenklade matvanor och ett förenklat levnadssätt vara till hjälp. I många kristna traditioner fastar man från mat. Fasta kan också vara annat än att avstå från vissa maträtter, det kan vara att stanna upp och fundera på sitt liv:

  • Vad kan jag avstå från?
  • Hur kan jag leva mer kärleksfullt?
  • Hur kan jag leva långsammare och lugnare?
  • Vad kan jag lämna bort ur mitt liv så att jag bättre kan fundera på vad påsken betyder?

Kom med och möt Jesus under denna påsk. Jesus död på korset ändrade korset – symbolen för död och skam – till en symbol för kärlek och hopp. Jesu död var en död för oss alla, alla våra misstag, skam, synd och svårigheter.  Hans uppståndelse igen ger liv, frihet och glädje i utbyte. 

Stilla veckans och påskens program 

Palmsöndag 24.3

Kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Ronny Thylin, Mathias Sandell. Söndagsskola för barnen.
Kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Ronny Thylin, Mathias Sandell.
Kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Stilla veckans andakter

Ta tid att stanna upp inför påsken. Andakterna är stillsamma kvällar med textläsning och musik för att hjälpa dig att stilla dig i din vardag. Vad hände under Stilla veckan och hur berör det mig? Kanske är det här påsken då du får gå igenom hela Stilla veckan tillsammans med Jesus?

Måndag 25.3 – Onsdag 27.3

kl. 19 Aktläsning i Petruskyrkan. Vi följer påskens händelser genom bibelläsning, musik och andakt. Ronny Thylin, Tuomas Rosqvist, Amos Airola, Mathias Sandell.

Skärtorsdag 28.3

Kl. 18 Aktläsning med nattvard i Munksnäs kyrka, Ronny Thylin, Mathias Sandell.
Kl. 19 Aktläsning med nattvard i Åggelby gamla kyrka, Anne Koivula, Fiona Chow.

Långfredag 29.3

Kl. 10 Aktläsning i Munksnäs kyrka, Tuomas Rosqvist, Mathias Sandell.
Kl. 12 Aktläsning i Åggelby gamla kyrka, Ronny Thylin, Mathias Sandell.
Kl. 15 Passionsmusik på långfredagen i Kottby kyrka, Mathias Sandell.
Kl. 20 Långfredagens meditation och ljuständning i Petruskyrkan. Välkommen på en stillsam kväll med ljuständning, tystnad, bibelläsning och bön. Pauliina Kittilä, Edith Kortekangas.

Påsklördag 30.3

kl. 23.30 Påsknattens mässa i Petruskyrkan. Ronny Thylin, Fiona Chow.

Påsksöndag 31.3

Välkommen med och fira Jesu uppståndelse och livet tillsammans!

kl. 10 Påskdagens högmässa i Munksnäs kyrka, Anne Koivula, Mathias Sandell, Petrus vokalensamble. Söndagsskola för barnen.
kl. 12 Påskdagens högmässa i Åggelby gamla kyrka, Tuomas Rosqvist, Mathias Sandell, Petrus vokalensamble.
kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen. Kyrkkaffe.

Annandag påsk 1.4

kl. 11 Predikogudstjänst i Petruskyrkan, Amos Airola, Mathias Sandell.