Hjälp och stöd

Diakoni i Petrus församling

Församlingens diakoniarbetare finns till för dig och är utbildade inom socialtjänst eller hälsovård. De är till hjälp och stöd i både smått och stort och har tystnadsplikt.

Vad gör diakonin?

Diakonin finns till för både samtal och för praktisk hjälp och kan vara till ditt stöd i olika livssituationer eller frågor.

Ta kontakt till exempel

  • Om du behöver stöd i en svår situation eller kris
  • Om du vill ha samtalsstöd då du känner dig ensam eller vill prata med någon
  • Om du funderar på tro och tvivel eller behöver andligt stöd
  • Om du behöver ekonomisk hjälp
  • Om du behöver stöd med bidragsansökningar till FPA eller annan kontakt med myndigheter
  • Om du behöver hjälp men inte vet vem du ska vända dig till
Petrus diakonissa Tua Sandell

Ta kontakt

Man behöver inte vara medlem i kyrkan för att få hjälp, så ta frimodigt kontakt. Du kan träffa oss på mottagningen i kyrkan, hemma hos dig eller samtala per telefon.

Petrus församlings diakoniarbetare

Tua Sandell, diakonissa
0503442711
tua.sandell(a)evl.fi

Kyrkan i Helsingfors erbjuder flera stödtjänster

Helsingfors församlingar erbjuder flera stödtjänster som är gratis. Kyrkans samtalshjälp har dejour varje kväll och finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. De som lyssnar är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Kyrkan erbjuder även professionell familjerådgivning som hjälp i parrelationer och familjekriser.

Mer info om församlingarnas gemensamma tjänster hittar du via https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/index/paikat/hjalpochstod.html.stx

Låt oss inte tröttna på att göra gott.

– Gal 6:9