Ämbetsbevis

Centralregistret hjälper dig

Alla Helsingfors församlingars ämbetsbevisen beställs direkt via samfällighetens Centralregister.

Telefonnumret dit är (på svenska): 09 2340 5001
eller (på finska): 09 2340 5000

Du kan även beställa ämbetsbeviset via en webblankett. https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/index/virkatodistustilaus.html.stx

Mer information

Mer information hittar du på Kyrkan i Helsingfors sidor om ämbetsbevis: https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/artikkelit/ambetsbetyg_25