Gudstjänster


Varför gudstjänst?

På söndag är det fest! De allra första kristna samlades i soluppgången på söndag morgon för att minnas och fira den mest fantastiska händelse som någonsin skett: Jesus uppstod från de döda. Varje söndag sedan dess har de troende över hela vår värld samlats för att tacka Gud, lovsjunga, lyssna och fira. Gud älskar oss. Allt är nu möjligt. Kom med du också och upptäck en mycket större värld än du trodde var möjligt.

Gudstjänster under restriktionstid

Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses. Deltagande i gudstjänster och andakter sker i första hand digitalt genom streamade gudstjänster på Facebook och Youtube. Ta också vara på de gudstjänster och andakter som sänds i TV och radio! Restriktionerna för coronapandemin begränsar deltagandet i gudstjänster och all annan verksamhet. Under den här tiden undviker vi att träffas om det inte är absolut nödvändigt men det finns plats för några förhandsanmälda deltagare i gudstjänsten kl. 10. Mer info om gudstjänsterna på nätet hittar du under Gudstjänster online

Nattvard

Det möjligt att delta i nattvarden för den som önskar. I högmässan finns det plats för 6 på förhand anmälda deltagare, förutom de medverkande i gudstjänsten. Anmäl ditt intresse till kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 / 09-2340 7121 eller .

Nu – liksom alltid – är det också möjligt att be om enskild nattvard utanför gudstjänsttid, en dag och en tid som man kommit överens om. Det går också att ordna så att en hel familj kan komma samtidigt. Kontakta i så fall någon av prästerna i församlingen.

Normala gudstjänsttider

Var och när?

Petrus församling har ett rikt gudstjänstliv. Varje söndag har vi gudstjänst i Munksnäs kyrka, Åggelby gamla kyrka och Petruskyrkan.
  • Munksnäs kyrka traditionell högmässa, sön kl 10.00. Söndagsskola i samband med gudstjänst.
  • Åggelby gamla kyrka traditionell högmässa, sön kl 12.00.
  • Puls dynamisk och modern gudstjänstgemenskap. Petruskyrkan, sön kl 15.30. Barnkyrka och CoolKids i samband med gudstjänst.
Gemensamma gudstjänster för hela församlingen brukar ordnas nån gång per termin t.ex. i Petruskyrkan.

Vid större högtider och under sommaren kan undantag förekomma, titta i kalendern på hemsidan och annonsering i Kyrkpressen för aktuella tider.

Klicka på bilderna uppe på sidan för att läsa mer om våra gudstjänster.

Petruskyrkan

Våren 2019 fick Petrus en egen kyrka! Månsas kyrka renoveras under hösten 2018 och är ett gemensamt center för hela församlingen.

Våra kyrkor

Petruskyrkan Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors
LÄS MERA om Petruskyrkan.

Munksnäs kyrka Högmässa varje söndag kl. 10 Tegelstigen 6, 00330 Helsingfors
LÄS MERA om Munksnäs kyrka.

Åggelby Gamla kyrka Högmässa varje söndag kl. 12 Brofogdevägen 12, 00640 Helsingfors
LÄS MERA om Åggelby Gamla kyrka.

Kårböle kapell Gamlasvägen 6, 00420 Helsingfors
LÄS MERA om Kårböle kyrka.

Malms kyrka Kommunalvägen 1,00700 Helsingfors
LÄS MERA om Malms kyrka.

Munkshöjdens kyrka Raumovägen 3, 00350 Helsingfors
LÄS MERA om Munkshöjdens kyrka.

Pröva också att komma med i en av våra hemgrupper, där vi utforskar tron och delar livet tillsmmans.
Läs mera HÄR.