Hemförsamling

Gud har skapat oss för att leva liv i gemenskap och älska varandra som familj. Därför är hemförsamlingar en viktig del av det liv vi lever som församling. I en hemförsamling får du utrymme att växa och utmanas i din tro och tillsammans med andra upptäcka mer av vad det innebär att vara en Jesu lärjunge i vardagen.

Kom med i en hemgrupp

Vad är hemförsamling?

De första kristna träffades både i templet och i hemmen och därför har även vi valt att förutom att samlas på Gudstjänst också träffas i hemmen för att dela liv. Våra hemförsamlingar består av 10-20 personer, som vanligtvis samlas varje vecka. Under sommaren kör vi en mer avslappnad rytm, med Sommarpuls träff jämna veckor till och med den 9.8 och därtill uppmuntrar vi hemförsamlingarna att träffas i hemmen de veckor vi inte har sommarpuls.

De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Apg 2:46-47

Ta kontankt

Om du är intresserad av att bli del av en hemförsamling eller vill veta mera är du varmt välkommen med på en Sommarpuls träff där det är våra hemförsamlingar som håller i trådarna. Du kan också vara i kontakt med Benjamin Sandell på . Vi berättar gärna mera!