Förbön och tack – Esirukousilta

Har du saker du vill be för, behöver du förbön eller Guds ingripande i en situation i ditt liv?
Välkommen med på den tvåspråkiga förbönsgudstjänsten i Munksnäs kyrka, Helsingfors, kl. 19 varannan tisdag.

Ifall du inte har möjlighet att delta på plats kan du även vara med digitalt via Petrus församlings facebook. Ifall du inte har ett eget Facebook konto, kan du följa denna länk då streamen börjar: Petrus församling Facebook.

Vi ber gärna för dina böneämnen och gläds med dig i dina tackämnen så du kan skicka in dem på något av de nedanstående sätten.

Tervetuloa kaksikielisiin esirukousiltoihin Munkkiniemen kirkossa, Helsinki, klo. 19 joka toinen tiistai.

Jos et pääse paikan päälle voit osallistua tilaisuuteen myös facebookin kautta, yllä olevasta linkistä.

Våren/Kevät 2024 kl. 19

  • 23.1 Tuisku Winter
  • 6.2 Jan Nygård
  • 20.2 Bengt Lassus
  • 5.3 Tuomas Anttila
  • 19.3 Allan Franzén
  • 2.4. Tuomas Rosqvist
  • 16.4 Ronny Thylin
  • 30.4 Inget möte/ No meeting
  • 14.5 Pekka Reinikainen

Förbönsämnen

– Tel: 09-2340 7171 (måndagar kl 14:30-16:30, onsdagar kl. 18-20).

– E-post:

– Brev: Petrus församling, Förbön och Tack, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors

Rukousaiheita

– Puh: 09 2340 7171 (maanantait klo 14:30-16:30, keskiviikot kl. 18-20)

– Sähköposti:  

– Kirje: Petrus församling, Förbön och Tack, Metsäpurontie 15, 00630 Helsinki

Förbön och Tack kvällarna har startats av Ulla-Christina Sjöman och hållit på i flera årtionden.

Ulla-Christina Sjöman har avlidit 6.12.2019 och fått gå vidare. Förbön och Tack kvällarna fortsätter som vanligt.