Förbön och tackFörbön och Tack sänds digitalt  via Facebook live på Petrus församlings facebooksida men du är välkommen att delta även på plats! Vi ber gärna för dina böneämnen så du kan skicka in dem på något av de nedanstående sätten. Vi ses på Facebook live! Ifall du inte har ett eget Facebook konto, kan du följa denna länk: Petrus församling Facebook.

Hösten 2021

Förbön och tack är en tvåspråkig förbönsgudstjänst som ordnas i Munksnäs kyrka, varannan tisdag kl. 19. Barnpassning ordnas. Lovsångsgruppen övar kl. 18 samma kväll.

14.9. Torsten Sandell
28.9. Bengt Lassus
12.10   Allan Franzén
26.10. Daniel Björk
9.11.    Henrik Perret
23.11.  Marko Huhtala
7.12. Pekka Reinikainen

Förbönsämnen

– Tel: 09-2340 7171 (måndagar kl 14:30-16:30, onsdagar kl. 18-20).

– E-post:

– Brev: Petrus församling, Förbön och Tack, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors

Rukousaiheita

– Puh: 09 2340 7171 (maanantait klo 14:30-16:30, keskiviikot kl. 18-20)

– Sähköposti:  

– Kirje: Petrus församling, Förbön och Tack, Metsäpurontie 15, 00630 Helsinki

Förbön och Tack kvällarna har startats av Ulla-Christina Sjöman och hållit på i flera årtionden.

Ulla-Christina Sjöman har avlidit 6.12.2019 och fått gå vidare. Förbön och Tack kvällarna fortsätter som vanligt.