Förbön och tack

Vi följer med de aktuella rekommendationerna. Ifall vi inte kan ses på plats kan du följa med streamen via: Petrus församlings facebook

Bönen är en mäktig kraft och ett sätt att kommunicera med Gud. Vi ber gärna för dig och dina böneämnen! Kom med och be på Förbön och Tack kvällarna eller skicka in dina böneämnen på på något av de nedanstående sätten.

Förbön och tack är en tvåspråkig förbönsgudstjänst som ordnas i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6, varannan tisdag kl. 19. Barnpassning ordnas. Lovsångsgruppen övar kl. 18 samma kväll. Lovsångsgrupper är med och sjunger under kvällen. Kom med och delta ifall du gillar att sjunga.

Våren 2021

Förbön och Tack online
4.5. Pekka Reinikainen

Hösten 2021

14.9. 28.9 12.10. 26.10. 9.11. 23.11. 7.12.  

Förbönsämnen

– Tel: 09-2340 7171 (måndagar kl 14:30-16:30, samt onsdagar kl. 18-20).
– E-post:
– Brev: Petrus församling, Förbön och Tack, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors

Rukousaiheet

– Puh: 09 2340 7171 (maanantaina klo 14:30-16:30, keskiviikkoisin klo 18-20)
– Sähköposti:  
– Kirje: Petrus församling, Förbön och Tack, Metsäpurontie 15, 00630 Helsinki

Förbön och Tack kvällarna har startats av Ulla-Christina Sjöman och hållit på i flera årtionden.
Ulla-Christina Sjöman avled den 6.12.2019 och har fått gå vidare. Bengt Lassus fortsätter som förbedjare. Förbön och Tack kvällarna fortsätter som vanligt, och Petrus bär vidare det arv vi fått.