Förbön och tack


Välkommen med på den tvåspråkiga förbönsgudstjänsten i Munksnäs kyrka kl. 19 varannan tisdag. Ifall du inte har möjlighet att delta på plats kan du även vara med digitalt via Petrus församlings facebook. Ifall du inte har ett eget Facebook konto, kan du följa denna länk då streamen börjar: Petrus församling Facebook.

Vi ber gärna för dina böneämnen och gläds med dig i dina tackämnen så du kan skicka in dem på något av de nedanstående sätten.

Hösten 2023 kl. 19

5.9. Tuomas Anttila

19.9. Bengt Lassus

3.10. Tuomas Metsäranta

17.10. Allan Franzén

31.10. Henrik Perret

14.11. Ronny Thylin

28.11. Ulf Emeleus

12.12. Pekka Reinikainen

Förbönsämnen

– Tel: 09-2340 7171 (måndagar kl 14:30-16:30, onsdagar kl. 18-20).

– E-post:

– Brev: Petrus församling, Förbön och Tack, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors

Rukousaiheita

– Puh: 09 2340 7171 (maanantait klo 14:30-16:30, keskiviikot kl. 18-20)

– Sähköposti:  

– Kirje: Petrus församling, Förbön och Tack, Metsäpurontie 15, 00630 Helsinki

Förbön och Tack kvällarna har startats av Ulla-Christina Sjöman och hållit på i flera årtionden.

Ulla-Christina Sjöman har avlidit 6.12.2019 och fått gå vidare. Förbön och Tack kvällarna fortsätter som vanligt.