Förbön och tack

Förbön och Tack sänds digitalt under våren via Facebook live på Petrus församlings facebooksida. Under detta undantagsläge tror vi som församling att vi är kallade till bön. Vi ber gärna för dina böneämnen så du kan skicka in dem på något av de nedanstående sätten. Vi ses på Facebook live! Ifall du inte har ett eget Facebook konto, kan du följa denna länk: Petrus församling Facebook.

Förbön och tack är en tvåspråkig förbönsgudstjänst som ordnas i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3, varannan tisdag kl. 19. Barnpassning ordnas. Lovsångsgruppen övar kl. 18 samma kväll.

Våren 2020
21.1. Stig-Olof Fernström
4.2 Pekka Reinikainen
18.2. Tuomas Metsäranta
3.3. Allan Franzen
17.3. Bengt Lassus
31.3. Ronny Thylin
14.4. Henrik Perret
28.4. Daniel Björk
12.5. Benjamin Sandell

Du kan ta dig till Munkshöjdens kyrka t.ex. med bussarna 14, 18, 52, 57 och 58.
 

Förbönsämnen

– Tel: 09-2340 7171 (måndagar kl 14:30-16:30, samt förbönskvällar kl. 18-19).
– E-post:
– Brev: Petrus församling, Förbön och Tack, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors

Rukousaiheita

– Puh: 09 2340 7171 (maanantait klo 14:30-16:30, esirukousiltoisin klo 18-19)
– Sähköposti:  
– Kirje: Petrus församling, Förbön och Tack, Metsäpurontie 15, 00630 Helsinki

Förbön och Tack kvällarna har startats av Ulla-Christina Sjöman och hållit på i flera årtionden.
Ulla-Christina Sjöman har avlidit 6.12.2019 och fått gå vidare. Förbön och Tack kvällarna fortsätter som vanligt, och Petrus bär vidare det arv vi fått.