Traditionella gudstjänster

Vi kan äntligen börja ses i kyrkan för gudstjänst! Du är välkommen på mässa i både Åggelby gamla kyrka och Munksnäs kyrka. Ifall du inte har möjlighet att delta på plats är det fortfarande möjligt att delta digitalt via Petrus församlings facebook, www.facebook.com/petrusforsamling. Man behöver inte vara aktiv användare av Facebook för att kunna se sändningarna. De är tillgängliga för alla som har internetförbindelse.

Gudstjänster under sommaren

Välkommen på högmässa varje söndag till Åggelby gamla kyrka eller Munksnäs kyrka under sommaren.Vi följer med restriktionerna, men just nu krävs ingen förhandsanmälan utan du är välkommen att bara dyka upp.
Kl. 10 Åggelby gamla kyrka Gudstjänsten sänds digitalt på Petrus församlings facebook. Ingen gudstjänst 20.6.
kl. 13 Munksnäs kyrka ordnas endast på plats. 20.6 sänds gudstjänsten digitalt.
Gudstjänst på lägergården Björkebo: 20.6 kl. 13 firar vi gudstjänst som inledning på SLEF:s barnläger. Alla är välkomna med oberoende om man deltar på lägret eller inte. Lägergården är i Nummela. Kontakta kaplan Ronny Thylin för mer information, 050-3803 548/ .
Midsommardagens gudstjänst: 26.6 kl. 13 Munksnäs kyrka. Kom men och fira midsommardagen med en gudstjänst! Vi följer restriktionerna för tiden 1-15.6 med 10 pers inomhus och 50 pers utomhus.

gudstjänster i vanliga fall

Munksnäs kyrka Högmässa varje söndag kl. 10. I samband med mässan ordnas söndagsskola för barnen. Ingen söndagsskola just nu p.g.a. restriktioner. Vi följer med läget.
Tegelstigen 6, 00330 Helsingfors
LÄS MERA om Munksnäs kyrka.

Åggelby Gamla kyrka Högmässa eller predikogudstjänst varje söndag kl. 12
Brofogdevägen 12, 00640 Helsingfors
LÄS MERA om Åggelby Gamla kyrka.

gudstjänstgruppen

Gudstjänstgruppen i Munksnäs
Vi samlas 1 gång/månad och är till för dig som upplever att du på något sätt vill vara med och jobba för gudstjänsterna och gemenskapen i Munksnäs.
Mer info av Ronny Thylin, tel 050-380 3548.

Varje söndag i vanliga fall firas traditionell gudstjänst i Munksnäs kyrka kl 10.00 och i Åggelby kyrka kl 12.00. Kom med och njut av en stund av stillhet, god gemenskap, vackra psalmer och kyrkkaffe efteråt. Låt själen vila. Vi ses på söndag!