Traditionella gudstjänster

Gudstjänsterna fortsätter online. Då vi inte har möjlighet att ses på samma sätt som vanligt är det viktigt att komma ihåg att vi är församlingen där vi alla är, oberoende hur vi ses. De nuvarande restriktioner fortsätter i huvudstadsregionen åtminstone till slutet av februari. Under den här tiden ordnas församlingens gudstjänster så att gudstjänstdeltagande sker i första hand digitalt via Petrus församlings facebook, www.facebook.com/petrusforsamling. Man behöver inte vara aktiv användare av Facebook för att kunna se sändningarna. De är tillgängliga för alla som har internetförbindelse.

Traditionella gudstjänster kl. 10

Vi firar en kortare mässa som sänds från Munksnäs kyrka varannan söndag och från Åggelby gamla kyrka varannan söndag – alltid kl. 10 – också när gudstjänsten ordnas i Åggelby.

Efter gudstjänsten finns det möjlighet att träffas på ett virtuellt kyrkkaffe på Google Meet alla söndagar kl. 11.30. Du hittar en länk till kyrkkaffet i händelsekalendern. Häll upp lite kaffe eller te åt dig och kom med!

I gudstjänsterna finns det plats för 6 på förhand anmälda deltagare. Anmäl ditt intresse att delta i gudstjänsten till kaplan Ronny Thylin, 050-3803 548 eller ronny.thylin(at)evl.fi.

Sö 28.2 kl. 10 streamad högmässa från Åggelby gamla kyrka – med plats för 6 deltagare. Förhandsanmälan nödvändig.
(Sö 28.2 kl. 11.30 högmässa i Åggelby gamla kyrka med plats för 7 deltagare – ordnas vid behov – streamas inte – förhandsanmälan nödvändig.)

7.3 kl. 10 Munksnäs kyrka – med plats för 6 deltagare. Förhandsanmälan nödvändig.
14.3 kl. 10 Åggelby gamla kyrka – med plats för 6 deltagare. Förhandsanmälan nödvändig.
14.3 kl. 10 Åggelby gamla kyrka – med plats för 6 deltagare. Förhandsanmälan nödvändig.
21.3 kl. 10 Åggelby gamla kyrka – med plats för 6 deltagare. Förhandsanmälan nödvändig.
28.3 kl. 10 Åggelby gamla kyrka – med plats för 6 deltagare. Förhandsanmälan nödvändig.

gudstjänstgruppen

Gudstjänstgruppen i Munksnäs
Vi samlas 1 gång/månad och är till för dig som upplever att du på något sätt vill vara med och jobba för gudstjänsterna och gemenskapen i Munksnäs.
Mer info av Ronny Thylin, tel 050-380 3548.

gudstjänster i vanliga fall

Munksnäs kyrka Högmässa varje söndag kl. 10. I samband med mässan ordnas söndagsskola för barnen. Ingen söndagsskola just nu p.g.a. restriktioner. Vi följer med läget.
Tegelstigen 6, 00330 Helsingfors
LÄS MERA om Munksnäs kyrka.

Åggelby Gamla kyrka Högmässa eller predikogudstjänst varje söndag kl. 12
Brofogdevägen 12, 00640 Helsingfors
LÄS MERA om Åggelby Gamla kyrka.

Varje söndag i vanliga fall firas traditionell gudstjänst i Munksnäs kyrka kl 10.00 och i Åggelby kyrka kl 12.00. Kom med och njut av en stund av stillhet, god gemenskap, vackra psalmer och kyrkkaffe efteråt. Låt själen vila. Vi ses på söndag!