Traditionella gudstjänster

Gudstjänster i Munksnäs och Åggelby

Varje söndag firas traditionell gudstjänst i Munksnäs kyrka kl. 10.00 och i Åggelby kyrka kl. 12.00. Kom med och njut av en stund av stillhet, god gemenskap, vackra psalmer och kyrkkaffe efteråt. Låt själen vila. Vi ses på söndag!


Munksnäs kyrka
Högmässa varje söndag kl. 10. I samband med mässan ordnas söndagsskola för barnen.
Tegelstigen 6, 00330 Helsingfors

LÄS MERA om Munksnäs kyrka.

Gudstjänstgruppen i Munksnäs
Vi samlas 1 gång/månad och är till för dig som upplever att du på något sätt vill vara med och jobba för gudstjänsterna och gemenskapen i Munksnäs.
Mer info av Ronny Thylin, tel 050-380 3548.

Åggelby Gamla kyrka
Högmässa eller predikogudstjänst varje söndag kl. 12
Brofogdevägen 12, 00640 Helsingfors

LÄS MERA om Åggelby Gamla kyrka.