Sommarens program i Petrus

Du som är i Helsingfors under sommaren, välkommen med på det som händer i församlingen!

Gudstjänster

Gudstjänster i juni och augusti

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

kl. 15.30 SommarPuls utanför Petruskyrkan. En avslappnad sommarsöndag med undervisning, bön och gemenskap.

Gudstjänster i juli

kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

kl. 13 Högmässa i Munksnäs kyrka. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

kl. 15.30-16.30 Sommarpuls på Zoom. Undervisning och bön tillsammans. Du kommer med via den här länken: Zoom Puls i juli , Meeting ID: 664 8935 5330

Välsignelse inför dagis- och skolstart

I samband med Puls-gudstjänsten 13.8 kl. 15.30 i Petruskyrkan välsignas barnen inför det nya läsåret. Välkommen med hela familjen och faddrar. Välsignelse betyder att vi tillsammans samlas i kyrkan för att be Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt.

Fredagscafé i Petruskyrkan

Fredagscafé är engemenskap för alla åldrar att mötas kring en kopp kaffe efter veckan! Varje fredag kl. 17-19, start 18.8. Välkommen och hänga tillsammans,  kom ensam eller med vänner!

Al Massira ledarutbildning

I augusti ordnar Petrus församling och Kannelmäen seurakunta tillsammans en utbildning för nya Al Massira ledare. Skolningen är för dig som är intresserad av hur man når ut med evangeliet till människor från mellanöstern och ger dig verktyg att se Bibeln ur ett Mellan-östern perspektiv.

Fyra kvällar i augusti tisdagar 22.8 och 29.8 samt torsdagar 24.8 och 31.8 kl. 17-20.30
Plats: Kannelmäen seurakunta, adress Klarinettvägen 6-8 A, fjärde våningen.

Utbildningen görs på finska och engelska, utbildare är Tua och Torsten Sandell.

Anmäl dig senast 20.8 till diakonissa Tua Sandell,  .

Mer information: Al Massira ledarutbildning i Augusti / Training for Al Massira Group Leaders in August » Petrus (petrusforsamling.net)

Läs mer

Kyrkoherde Daniel Björk avtackas i Petrusmässan 21.5

Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk har meddelat att han söker en kyrkoherdetjänst i Österbotten, planen är att flytta norrut redan i sommar. Söndagen den 21.5 firar hela församlingen gemensam gudstjänst i Petruskyrkan. Kyrkoherde Daniel Björk avtackas i samband med mässan.

Porträtt av Daniel Björk

Daniel Björk kom till församlingen 2009 som församlingspastor. 2015 blev han kyrkoherde.

– Vi har haft en jättefin tid i Petrus församling och i Helsingfors. Vi har gett allt vi haft, satsat hårt och som familj varit väldigt engagerade i församlingen. Tillsammans med frivilliga, anställda och förtroendevalda har vi fått se väldigt mycket fint hända. Det har varit en god tid när mycket gott har hänt, säger Björk till Kyrkpressen.

Domkapitlet i Borgå stift förväntas fatta beslut gällande tjänsterna, däribland en eventuell tillfällig kyrkoherde för Petrus församling, i juni 2023.

Läs hela intervjun i Kyrkpressen här ↗

Petrusmässa söndag 21.5 kl. 11 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Välkommen med och fira våren och gemensam terminsavslutning med en Petrusmässa i Petruskyrkan! Vi firar mässa tillsammans, den kommande våren och äter lunch i församlingssalen efter mässan. Eget program för barnen under predikan. Kyrkoherde Daniel Björk avtackas efter serveringen.

Läs mer

Petrusmässa och vårfest med lunch 21.5

Några gånger per termin samlas hela Petrus församling för gemensamma gudstjänster eller Petrusmässor! Välkommen med hela familjen, ensam eller med en vän! Du och din familj är även speciellt välkommen och du går skriftskolan i sommar.

Petrusmässa och vårfest 21.5 kl.11 i Petruskyrkan

Välkommen med och fira våren och gemensam terminavslutning med en Petrusmässa i Petruskyrkan! Vi firar mässa tillsammans, den kommande våren och äter lunch i församlingssalen efter mässan. Eget program för barnen under predikan.

Kyrkoherde Daniel Björk avtackas

Daniel Björk avtackas i samband med Petrusmässan efter serveringen.

Mera information kan du läsa i inlägget under.

Läs mer

Talko på Björkebo 12-13.5

Sommaren närmar sig och det är dags att göra Björkebo klar för en ny säsong!

Välkommen med på talkodagar på lägergården Björkebo. Det här året gör vi det främst med tanke på en kommande försäljning – men ändå så att Björkebo kan användas så länge vi har stället. Ta gärna med motorsåg om du har och annat liknande som är till nytta när man röjer.

Tidtabell

Start från Petruskyrkan kl. 9
lunch och kaffe
hemfärd 17-tiden eller när man behöver åka

Anmälan och info

Meddela gärna ditt deltagande och om du behöver skjuts till Ronny Thylin, ronny.thylin[at]evl.fi eller 050-3803 548

Läs mer

Bibeldagar i Houtskär 18-21.6.2023

Välkommen med på bibeldagar i Houtskär i juni!

Temat för bibeldagarna är ”I beredda gärningar – med Josua, David och Ester
Bibeldagarna är för hela familjen 18-21.6.2023 och ordnas på Skärgårdsskolan i Houtskär.

Skärgårdsskolan finns i Houtskär i kyrkbyn Näsby. Mitt i Åbolands underbara skärgård. Bild från visithoutskar.fi/sv/

Program

Bibelstudiehållare: Kaplan Ronny Thylin.
Programmet innehåller seminarier för vuxna, barnprogram för barnen med SLEF:s sommararbetare och aktiviteter för hela familjen.

Clara Nordman håller ett seminarium med rubriken ”Att tala om tro, Gud och Bibeln med barn och unga”. Under bibelstudierna och seminarierna har barnen eget program med SLEF:s sommaranställda lägerledare: Mathilda
Heikius (044 356 4560), Caroline Kotkamaa och Christoffer Ljung. 

Information

Priser med logi och helpension:

vuxna 240 €
barn 13-16 år 180 €
barn 4-12 år 120 €.
Familjerabatt enligt följande: 3 personer från samma familj -20%, 4
personer -25%, 5 personer -30%, 6 eller flera personer -35%

Transport

Möjlighet till busstransport via Helsingfors-Lojo-S:t Karins-Pargas.
Bussavgift tillkommer.

Anmälan

Anmälningar före 21.5.2023 via SLEF https://slef.fi/evenemang/12879/


Mera information fås av Tuomas Anttila, , 0408467552
Arrangör: Petrus församling och SLEF

Läs mer

Kyrkhelg syd 21-23.4-2023

Välkommen på Kyrkhelg

Det är dags att pricka in årets Kyrkhelg Syd med temat “Uppståndelsekraft”.  

Det är fascinerande att läsa om den förändring som de första kristna var med om när de mötte Jesus efter uppståndelsen. Sorgen vändes i glädje. Krossade förhoppningar gav vika för en allt fastare övertygelse om att Jesus är Guds Utvalde och den Messias man väntat på. Rädslan trängdes undan av frimodighet. En svikare blev upprättad. I ett enda ögonblick såg livet och framtiden helt annorlunda ut!

Jesu uppståndelse har uppfattats som en bekräftelse på att Gud är starkare än döden och att han accepterade Jesu ställföreträdande lidande och död. Jesu uppståndelse påminner om att Gud vill förlåta och upprätta. Han vill ge oss liv – liv i gemenskap med honom – det liv vi är tänkta att leva! 

Vi lever i en värld där döden är en del av det mänskliga livets villkor. Vi har varit tvungna att acceptera de här villkoren. Samtidigt är LIVET fortfarande Guds gåva! Den tomma graven bekräftar det här. Det blir också mycket tydligt i det Jesus säger i Joh. 11:25 – “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall aldrig någonsin dö…” Den tomma graven påminner om att det också för oss finns liv bortom graven. 

Den tomma graven betyder också att Jesus inte endast är en person som hör till historien. Han lever och vi får förhålla oss till honom som man normalt förhåller sig till en person som lever. Han säger till oss det som han sade till de första kristna: Kom till mig! Följ mig! Tro på mig! Och bli kvar i mig, så blir jag kvar i er! 

För mig personligen har Kyrkhelgen blivit en mycket viktig och årligen återkommande träffpunkt där vi från olika församlingar och väckelserörelser får träffas kring vår gemensamma tro. Där vi samlas i Jesu namn, där är Jesus själv närvarande! 

Vi har många fina talare och musiker med oss det här året. Kolla programmet här: www.kyrkhelg.fi

Ingen anmälan behövs. Vi önskar endast att man anmäler de barn som kommer att vara med om barnprogrammet. 

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till årets Kyrkhelg Syd som ordnas i Petruskyrkan i Månsas, Skogsbäcksvägen 15! 

Ronny Thylin 

kaplan i Petrus församling 

Program

Fredag 21.4.2023

Kl. 18 Kvällsmöte
– Uppståndelsekraft –
Brita och Matti Gädda, Dennis Svenfelt, Peter Didrichsen, Rebecka Björk, Petrus lovsångsteam, Ronny Thylin, m.fl.
Kl. 20.30 Servering

Lördag 22.4.2023

Kl. 10-11.30 Seminarium
– Uppståndelsens vittnen i Skriften och den tidiga kyrkan – Anni Maria Laato
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 13-14.30 Seminarium – Uppståndelsens trovärdighet – Santeri Marjokorpi
Kl. 14.30 Jubileumskaffe – Borgå stift 100 år
Kl. 15.15-16.30 Seminarium – 100 år av väckelse – Sixten Ekstrand
Kl. 16.30 Middag
Kl. 18 Festkväll – Uppståndelse och liv. Fiona Chow, Kingdom Singers, Matti Aspvik, Open Doors, Benn Snellman m.fl.
Kl. 20 Servering
Kl. 21 Ungdomssamling – Hur leva ett trovärdigt liv som kristen? – Matti Aspvik, Benn Snellman, Fiona Chow
Kl. 22 Kvällste

Söndag 23.4.2023

Kl. 11 Högmässa: Leif Nummela, Daniel Björk, Fiona Chow m.fl. Barnkyrka.
Kl. 12.30 Kyrklunch
Kl. 13.30 Bibelstudium – Uppståndelsens konsekvenser – Leif Nummela
Kl. 14.30 Kaffe

Barnens kyrkhelg

Program för barnen ordnas lördag förmiddag och eftermiddag kl. 10-11.30, kl. 13-14.30 och kl. 15.15-16.30. Anmälan till senast onsdag19.4.2023. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Barnprogrammet ordnas av BarnOas. En del programmet hålls utomhus.

Praktisk info

Servering

Servering ordnas till självkostnadspris. Serveringen kan betalas kontant, med bankkort eller MobilePay.

Förbindelser

Ett antal bussar stannar i närheten av Petruskyrkan. Kolla tidtabellerna och planera din resa på www.hsl.fi.

Parkering

Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

Mer info på kyrkhelg.fi

Mer information om helgen hittar du via Kyrkhelgens egen hemsida https://www.kyrkhelg.fi/

Läs mer

Brunch med Främre Asien tema – Tua och Torsten Sandell

Brunch i Petruskyrkan 1.4 kl. 10

Petrus diakonissa Tua Sandell och hennes man Torsten har i flera år bott i Främre Asien innan de nyligen flyttat tillbaks till Finland.

Kom med och hör dem berätta om sina år där och de upplevelser de varit med om.Brunchen har även en touch av främmande smaker.

Välkommen med!

Istanbul, Galatabridge
Läs mer

Gemensamt Ansvar 2023 i Helsingfors församlingar: Unga i en våldsam värld

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden

Ge ett bidrag

Webben

Du kan stöda direkt via länken http://gemensamtansvar.fi/petrus

Mobile Pay

Mobilepay: 98190

Använd referensnummer: 305433 (Petrus församling)

Kolme henkilöä kävelee selin kameraan, hupparien selässä lukee Aseman lapset, taustalla junanrata ja kerrostalo

I FINLAND har enligt polisen antalet våldsbrott åren 2015–2021 ökat bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Våldet syns också på fritiden. Allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden och sprids i sociala medier.

I barn- och ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp.

Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationer. Genom att sätta in rätt stöd i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Det finns ett skriande behov av gränser, kärlek och trygga vuxna.

Det är just ett sådant stöd vi nu bygger upp med hjälp av Stationens Barn rf och insamlingen Gemensamt Ansvar.

DEN GLOBALA klimatkrisen är en katastrof som skapar och underblåser konflikter i Kenya och andra östafrikanska länder. Klimatförändringen drabbar i synnerhet nomadfamiljerna som sedan tidigare lever i karga förhållanden. Betesmarkerna minskar och vattnet tar slut. Fattigdom och instabilitet fördjupar de sociala problemen, försämrar möjligheterna till försörjning och leder till skolavhopp.

Med hjälp av katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp ordnas stödundervisning, psykosocialt stöd och andra stödformer för de unga så att de kan återvända till och stanna kvar i skolan. Utbildning garanterar de unga bättre möjligheter till försörjning och till att arbeta för fred i sina egna samhällen.

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för kärlek till nästan. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.

Nuori afrikkalaisnainen keltaisessa paidassa, taustalla pelto

Så här fördelas medlen:

UTOMLANDS: 60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna.

I FINLAND: 20 % styrs till föreningen Stationens Barn rf , som med insamlingsmedlen utvidgar sitt arbete för att lösa allvarliga konflikter bland unga.

Ytterligare 20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Församlingarna i Helsingfors deltar alla i Gemensamt Ansvar-kampanjen genom egna insamlingar.

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR/2021/8126.‍

Tack för ditt bidrag!


Läs mer

Framtid och Hopp – tvåspråkig bönekväll 4.3

Jag vill ge er en framtid och ett hopp. (Jer. 29:11)

Välkommen med på tvåspråkig bönekväll i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

Program

lö 4.3.2023 kl 18.00 Hannu Äimänen

En kväll av framtid och hopp i Munksnäs kyrka. Bibellärare Hannu Äimänen öppnar Bibelns undervisning om Jesu återkomst.

Möjlighet till förbön och enskilt samtal

Kaffe, te, något smått att äta. Gideoniternas bokbord

Tillfällena är 2-språkiga

Arrangörer: Petrus församling (kaplan Ronny Thylin tfn. 050-3803 548), Verkosto och en grupp frivilliga i Munkkiniemen seurakunta (Marja-Liisa Villikka tfn. 040 041 2477)

Läs mer

Kurser våren 2023

Petrus församling ordnar många olika kurser för människor i olika livsskeden och behov. Anmäl dig med på det som passar dig.

Retreat för unga vuxna

Välkommen till Snoan för en helg där du får stilla dig inför dig själv och Gud! Denna retreat är speciellt riktad till dig som räknar dig själv som ung vuxen (ca 20–35 år). Du är speciellt välkommen med också ifall du aldrig varit på stilla retreat förr och är nyfiken att pröva på vad det innebär att vara på en retreat i stillhet tillsammans med andra. 

Petrus församling ordnar en retreat för unga vuxna den 24–26 februari 2023 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17–18 på fredag 23.2 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, olika bönemoment, meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten är en plats där du kan få stanna upp inför dig själv och inför Gud. Du får helt enkelt tid att stanna upp från allt som brusar på och vila i tystanden. Retreaten avslutas på söndag 26.2 ca kl. 15.

Anmälan senast 6.2 till Edith Kortekangas: edith.kortekangas(a)evl.fi

Alpha-kurs

Alla funderar på livet. Varför är jag här? Vad är meningen? Vad värderar jag? Alpha är en möjlighet att samtala om meningen med livet och tron i en avslappnad atmosfär. Vi träffas 10 onsdagskvällar och funderar på olika teman. Kvällarna består av att vi äter middag tillsammans, lyssnar på ett föredrag om kvällens tema och sätter oss i mindre grupper och delar våra tankar om ämnet.

Alpha är till för alla. Inga frågor är fel och du får diskutera så mycket eller så lite du vill. Du behöver inte veta något om den kristna tron, och du är välkommen med även om du inte hör till församlingen eller kyrkan.

Onsdgar kl. 18, med start 1.3, i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Anmäl dig redan nu eller fråga mer per e-post: Tuomas Metsäranta 

Föräldrakurs – för dig med barn 0-10 år

Kom med på fem viktiga kvällar om föräldraskap med mat, videoföredrag och goda samtal. Under kursen får vi höra föredrag av både experter och vanliga föräldrar. Teman är bl.a. att bygga en stadig grund, kärlek i handling och att sätta gränser. Kursen är gratis!

Vi ses i Petruskyrkan varannan tisdag med start 28.3 kl 17-19. Mat serveras från 16.30. Vi ordnar åldersanpassad barnpassning så kom med hela familjen! Mer info och anmälan: .

Tonårsföräldrakursen – för dig med barn 11-18 år

Onsdagar kl 18-20 med start 29.3. Vi börjar med middag kl 18. 

En kurs med teman särskilt riktade till föräldrar med tonåringar och blivande tonåringar. Även bonusföräldrar, ensamstående och blivande tonårsföräldrar är varmt välkomna.

Investera i det viktigaste du har!

Läs mer