Missionsbrunch i Petruskyrkan

Vill du vara med och bygga en mer rättvis och medmänsklig värld? Kom med på en brunch där vi tillsammans funderar på vad vi kan göra för utsatta människor runt om i världen.

Det finns många sätt att stöda missionsarbetet härifrån Finland. Ann-Kristin Åvall från Finska Missionssällskapet tipsar om olika aktiviteter och kommer med praktiska och konkreta idéer. Vi bollar tankar och funderar tillsammans på vad vi vill göra och vad som skulle fungera i våra sammanhang. Tillsammans kan vi förändra världen!

Anmälan till ronny.thylin[at]evl.fi (050-3803 548) senast torsdag 24.11.2022. För brunchen uppbärs en frivillig avgift.

Läs mer

Minnesgudstjänst med parentation

Har du mist en anhörig under det gågna året? Varmt välkommen till Petruskyrkan på en minnesgudstjänst med ljuständning, lör 5.11.22 kl. 16. Vi minns de som avlidit under året och läser upp deras namn, tänder ljus och håller en liten andakt tillsammans. Efteråt blir det servering.

Läs mer

Församlingsvalet 2022

Allmänt

I de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland förrättas församlingsval den 20.11.2022.
Vid valet utses medlemmar i kyrkliga samfälligheter till gemensamma kyrkofullmäktige och till
varje enskild församlings församlingsråd. Mandatperioden för dessa förvaltningsorgan är fyra
år och börjar vid ingången av år 2023. Mer info om valet finns på: https://www.forsamlingsvalet.fi.

I Petrus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal, som skall inväljas och därför sker inget val.

De invalda till Gemensamma kyrkofullmäktige är:  

  • Christoffer Perret      
  • Torsten Sandell      
  • Niklas Pajunen

Ersättare      

  • Caroline Sandström      
  • Bengt Lassus      
  • Tuomas Anttila

Hur röstar man?

Förhandsröstning sker 8–12.11 var som helst i landet där det ordnas röstning. Bl.a. alla pastorskanslier, många kyrkor och större köpcentrum. Du behöver bara ditt identitetsbevis. Här följer ställen där du kan förhandsrösta:

8-12.11.2022 klockan 9-18

Johannes församling, Högbergsgatan 10

Matteus församling, Åbohusvägen 3

Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15

8.11.2022 klockan 18-20

Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

8-12.11.2022

Narinkentorget, Kampen

Kauppakeskus Kaari, Gamlas

Malmintori, Malm

Redi, Fiskehamnen

Hemmaröstning är möjlig för röstberättigade vars rörelse- eller funktionsförmåga begränsar röstning vid vallokaler. Anmäl behov av hemmaröstning senast fredag 4.11 före kl 16. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon till pastorsexpeditionen eller församlingens kansli. Den kan också göras via e-post.

valdagen 20.11 klockan 11-20 sker röstning för Petrus medlemmar endast i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Kandidater till valet av församlingsråd 20.11.2022

Valmansföreningar med kandidater i Petrus församling är följande:

I. Petrus för alla
Petrus för alla-listan vill arbeta för en öppen, välkomnande kyrka och församling. En församling där trösklarna är låga och där det är högt till tak. Vi vill lyfta fram att alla medlemmar i kyrkan ska få känna sig sedda, välkomna och delaktiga.

Kandidater:

II. Petrus framtid

Vi tror på en livfull församling som når ut genom förrättningar, gemenskaper och hjälpinsatser. Vi välkomnar alla och vill ha en församling som är relevant idag. Vi eftersträvar välmående personal, stöd till frivilliga och en ekonomi som är i balans.

Kandidater:

III. Tro och gemenskap

Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet. Vi vill slå vakt om det värdefulla som finns i Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet samt att alla åldersgrupper integreras med varandra i gemenskapen. Vi vill stöda familjen och det kristna äktenskapet mellan man och kvinna.

Kandidater:

Läs mer

Retreat på Snoan

Info om retreaten

Välkommen till Snoan för att söka ro och möjlighet att lyssna till dina egna tankar och vara nära Gud!

Petrus församling ordnar en retreat 2–4 december 2022 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17−18 på fredag 2.12 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten avslutas på söndag 4.12 ca kl. 15.

Anmälan och pris

Antalet deltagare är begränsat till 11 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Anmälan till Petrus kansli, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier. Sista anmälningsdagen är måndag 14 november 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen@evl.fi eller cecilia.forsen@gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med reteratgården  https://snoan.fi/. Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under tider då virusinfektioner sprids.

Om du har frågor kring Petrus-retreaten tag gärna kontakt med Caroline Sandström, per e-post: carolinezsandstrom@gmail.com eller tel 050-336 41 33.

Petrus-retreaten ordnas av:

Camilla Norkko, präst

Caroline Sandström, förtroendevald i Petrus, retreatvän

Birgitta Udd, retreatledare

Läs mer

Petra-frukost 19.11

Bli inspirerad och njut av morgonen!

Petra är en skön förmiddag för kvinnor i alla åldrar, med lyxiga smaker, inspirerande gäster och trevlig gemenskap.19.11 har vi med oss Laura Hellsten som gäst. Hon är forskardoktor vid Åbo Akademi, hemma från Mariehamn och bor nu i St. Karins tillsammans med mannen och katten Moses.Frukostens tema är ”Kropp och dans genom teologins historia”.

Varmt välkommen med! 

Läs mer

Vägen vidare – Sorgekurs

När sorgen drabbar reagerar vi alla olika. Att bearbeta sorg kan ta tid. Det hjälper att dela vandringen med andra.

Vägen vidare är en sex veckors kurs för alla som förlorat någon, nyligen eller för lång tid sedan. En livskamrat, en förälder, en vän, ett barn.

Vi börjar varje kväll med kaffe/te och tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Du är varmt välkommen med som du är. Kursen är baserad på kristna värderingar men passar bra för alla oberoende av åskådning och oberoende av var du bor.

Petrus församling ordnar en sorgekurs även hösten 2022. Kursen ordnas sex kvällar i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 med start 20.9. Anmäl dig till Anne Koivula (@evl.fi). Datum 20.9, 26.9 (obs. måndag), 4.10, 25.10, 1.11 och 8.11 kl. 18.30–20.30.

Kursen leds av församlingspastor Anne Koivula.

Läs mer

Vi glömmer inte Ukraina – välgörenhetskväll

En kväll där vi samlar in medel för Ukraina.

Gäster: Julia Shevchuk och Irina Fedorenko berättar om flykten från Ukraina och arbetet med återuppbyggnad av landet. En konkret inblick i nuläget men också tankar om vardagen i ett nytt land utan sina närmaste (på engelska med tolkning till svenska). Bägge gästerna flydde från Ukraina i mars. Deras familjer finns fortfarande kvar i Ukraina. Från Finland arbetar de konkret med återuppbyggnaden av sitt hemland genom det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO.

Erik Nyström från Kyrkans Utlandshjälp berättar om hur hjälparbetet fungerar konkret på plats i Ukraina, och vilka hjälpinsatser som är aktuella inför vintern.

Ons 14.9 kl. 18:30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Kaffeservering.

I samarbete med Esbo och Helsingfors församlingar. Du kan bidra till Ukrainahjälp under kvällen.

Arrangör: Helsingfors och Esbo svenska församlingar
Kontakt: Nina Österholm
Telefonnummer: 050 337 6319
E-post:

Läs mer

Petrusmässa 4.9

Välkommen på höstens första gemensamma fest för hela församlingen söndag 4.9 kl. 15.30!

Vi firar Petrusmässa tillsammans och har biskop Bo-Göran Åstrand på besök. Kören Petrus Vokalensemble uppträder och efter gudstjänsten bjuds det på soppa och kaffe.

Visitationsstämma efter gudstjänsten. Hoppas vi ses!

Läs mer