Kyrkoherde Daniel Björk avtackas i Petrusmässan 21.5

Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk har meddelat att han söker en kyrkoherdetjänst i Österbotten, planen är att flytta norrut redan i sommar. Söndagen den 21.5 firar hela församlingen gemensam gudstjänst i Petruskyrkan. Kyrkoherde Daniel Björk avtackas i samband med mässan. Daniel Björk kom till församlingen 2009 som församlingspastor. 2015 blev han kyrkoherde. – Vi … Fortsätt läsa Kyrkoherde Daniel Björk avtackas i Petrusmässan 21.5