Petrusmässa och vårfest med lunch 21.5

Några gånger per termin samlas hela Petrus församling för gemensamma gudstjänster eller Petrusmässor! Välkommen med hela familjen, ensam eller med en vän! Du och din familj är även speciellt välkommen och du går skriftskolan i sommar.

Petrusmässa och vårfest 21.5 kl.11 i Petruskyrkan

Välkommen med och fira våren och gemensam terminavslutning med en Petrusmässa i Petruskyrkan! Vi firar mässa tillsammans, den kommande våren och äter lunch i församlingssalen efter mässan. Eget program för barnen under predikan.

Kyrkoherde Daniel Björk avtackas

Daniel Björk avtackas i samband med Petrusmässan efter serveringen.

Mera information kan du läsa i inlägget under.