Öken, snö och vatten – Vägen genom Israel med Elisabeth Stubb 24.11 kl. 19

Kom och följ med på vägen genom Israel

År 2019 vandrade Elisabeth Stubb den dryga tusen kilometer långa Israelleden som går mellan norra och södra Israel. Vandringen har blivit en bok: ”Öken, snö och vatten – Vägen genom Israel” (Fontana Media). Fredagen 24.11 kl. 19 ger hon en skildring av Vägen genom Israel kryddad med bibliska och historiska tillbakablickar på landet och dess folk.

Boken finns till salu under Fredagscafé (kl. 17-19). Kom gärna på en kopp kaffe till Petruskyrkan redan innan kl. 19. Fredagscafé är en gemenskap för alla åldrar att mötas kring en kopp kaffe efter veckan! Varje fredag kl. 17-19. 

Läs mer

Missionskväll med Magnus och Anna Dahlbacka 11.11

Hur översätter man Bibeln till ett språk som inte har ett skriftspråk? Magnus och Anna Dahlbacka har bott flera år i Kenya och delar med sig om sitt arbete där kring bibelöversättning.

Välkommen på missionskväll i Petruskyrkan lördag 11 november kl. 17

Våra gäster Magnus och Anna Dahlbacka berättar om bibelöversättning till samburu i Kenya. Magnus och Anna har bott flera år i Kenya och arbetat med bl.a. översättning av Nya Testamentet och skriftspråksutveckling.

Under kvällen diskuterar vi bl.a:

– Hur översätta om det saknas ett skriftspråk? (jobbdemonstration)
– Varför behövs en skriven bibel i en muntlig kultur?
– Hur används bibelöversättningen? På vilket sätt har den varit nyttig?

Samburuflicka med den översatta bibeln i handen. (Bild från Wycliffe Bible Translators)
Läs mer

Minnesgudstjänst med ljuständning 4.11

På allhelgona minns vi de människor som inte längre är här med oss och församlingen vill speciellt komma ihåg dem som gått bort under det gångna året. Det kan vara tungt att förlora en anhörig. Vi delar den sorg och saknads om ni känner. Vi vill gärna inbjuda alla dem som förlorat en anhörig under detta år till en minnesgudstjänst med ljuständning på Alla helgons dag.

Ni är varmt välkomna till minnesgudstjänsten i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen15, lördag 4.11.2023, kl. 16. Vi minns de som avlidit under året och läser upp deras namn, tänder ljus och håller en liten andakt tillsammans. Efteråt blir det servering. Alla som önskar är välkomna, så ni får gärna berätta om detta tillfälle för andra anhöriga som kan tänkas önska komma.

Läs mer

Anmälan till skriftskolan 2024

Anmälan till skriftskolan 2024 öppnar den 3 oktober 2023 och avslutas den 31 oktober 2023.

Länken till anmäla hittar du via https://petrusforsamling.net/verksamhet/skriftskola/ där du även hittar mer information om sommarens läger.

Observera att lägerplatserna fördelas först i november efter att anmälningstiden har gått ut. Information om den slutliga lägerfördelningen skickas ut vid slutet av november.
Medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren. Medlemmar från andra församlingar och ungdomar som inte är medlemmar i kyrkan brukar vanligtvis också få plats på våra läger
.

Läs mer

Äktenskapskursen – Bygg en starkare relation tillsammans!

Vill ni fördjupa er relation och bygga en sund grund för ett livslångt partnerskap? Är ni gifta eller lever i en långvarig relation? Då är äktenskapskursen något för er!

Äktenskapskursen stöder dig och din partner i att bygga ett starkare förhållande.

Vad erbjuder äktenskapskursen?

  • Praktiskt stöd och verktyg för att stärka er relation. Fokus på bland annat kommunikation, konflikthantering och förlåtelse
  • Videoföreläsningar, enkla uppgifter och djupa samtal. Samtalen och uppgifterna görs enskilt med din partner.
  • God mat och en romantisk atmosfär att njuta av

Varför delta i äktenskapskursen?

  • Skapa en starkare och mer kärleksfull relation
  • Möjlighet att utveckla er relation, även om den redan är stark.
  • Få stöd och vägledning i er gemensamma resa

Evenemangsinformation

Ingen äktenskapskurs pågår just nu. Info om kommande kurser ges på denna sida.

Notera: Äktenskapskursen bygger på kristna värderingar, men är öppen för alla oavsett trosbakgrund.
Du kan läsa mera om kursens innehåll på hemsidan: https://themarriagecourse.org/

Läs mer

FOKUS församlingshelg

EN HELG MED DIN FÖRSAMLING

Fokus är församlingens årliga läger som ordnas varje höst. Helgen är ett tillfälle att tillsammans som församling starta den nya höstterminen med att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans – sätta vårt FOKUS rätt inför det kommande läsåret.

Under lägret kommer det att finnas tid för bön, lovsång, undervisning, bastu men också tid för vila och gemenskap. Fokus passar för människor i alla åldrar, med skilt program för barnen under vissa tider. Det är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre och passar både dig som är ny i gemenskapen eller om du varit med länge.

Du är välkommen med också om du inte är medlem i Petrus församling.

Kom med och dela stunder av lovsång, gemenskap och närvaro med både Gud och varandra!

Läs mer

Petrusmässa 10.9 kl. 11 med Amigo Choral

Välkommen på hela församlingens gemensamma gudstjänst i Petruskyrkan.

I gudstjänsten medverkar kören Amigo Choral under ledning av Sören Lillkung.Kören. Kören har ett 40-tal sångare och grundades 1997 då His Master’s Noise-körens tidiga medlemmar på nytt samlades kring musik!

Pianist: Patrick Wingren. Solist: Maria Höglund. Kören kommer att sjunga både gospel och psalmer.🎶

Välkommen med att ta del av gemenskap, lovsång och undervisning över generationsgränser. I gudstjänsten medverkar även Petrus lovsång och vår kantor Mathias Sandell. Barnkyrka och Cool kids för barnen.

 Lunch och kaffe efter gudstjänsten.

Läs mer

Hösten i Petrus 2023

Sommaren är här, och vi ska njuta av det fullt ut innan man så småningom kan börja planera höstsäsongen igen. Vill du börja sjunga i kör? Kanske komma med ditt barn på musiklek? Har du mist en anhörig och vill bearbeta sorg? Vill du avsätta tid åt mera bön? Det finsn måna olika sätt att vara en del av församlingen. Här under hittar du församlingens verksamhet för hösten. Välkommen med!

Bön och andakt

Förbön och Tack – förbönsgudstjänst: En tvåspråkig förbönsgudstjänst i Munksnäs kyrka varannan tisdag kl. 19. Start 5.9.2023. Du kan komma med och be och dela dina böneämnen. Mer information via Förbön och tack » Petrus (petrusforsamling.net)

Petruskyrkan öppen för bön varje tisdag kl. 8-9: Börja dagen med att sitta i stillhet. Kyrkan är öppen för enskild bön fr.o.m. 5.9.2023.

Rotad i Ordet – Bibelundervisning: Hitta en tro som håller. En gång i månaden tar vi oss på en resa där vi går djupare i Bibeln. Första gången 11.9.2023 kl. 18 i Petruskyrkan. Mer information om talare hittar du via Rotad i Ordet » Petrus (petrusforsamling.net)

Gemenskap

Fredagscafé i Petruskyrkan: Fredagscafé är engemenskap för alla åldrar att mötas kring en kopp kaffe efter veckan! Varje fredag kl. 17-19. Välkommen och hänga tillsammans,  kom ensam eller med vänner!

Petra-frukost: Petra-frukosten ordnas ett par gånger per termin och är en förmiddag för kvinnor i alla åldrar. Varje gång delar någon kvinna sina livserfarenheter eller tankar kring ett specifikt tema. Kom med och dela livserfarenheter och -berättelser över en frukost med kvinnor i olika åldrar. Datum för hösten 23.9 och 11.11 kl. 10 i Petruskyrkan. Mera information via Petra-frukost » Petrus (petrusforsamling.net)

Dagscafé: Välkommen på en eftermiddag med kaffe, andakt och gemenskap! Dagscafé är speciellt för dig som är ledig under dagarna. Varannan tisdag kl. 13, 12.9-5.12. Mer information via Dagscafé » Petrus (petrusforsamling.net)

Hemgemenskaper: För att du ska få växa och må bra behöver också du tillfällen där du får dela livet med andra. I en hemgemenskap finns det plats för dig, för dina frågor och tankar. Om du är intresserad av att bli del av en hemgemenskap eller vill veta mera är du varmt välkommen med i en, eller komma med på Puls-gudstjänsten där flera ledare av hemgemenskaper är med. Mer information Hemgemenskap » Petrus (petrusforsamling.net)

Gudstjänstgruppen i Munksnäs: Gudstjänstgruppen i Munksnäs är en bönegrupp kring gudstjänsterna i Munksnäs. Vi vill bygga gemenskap och tillsammans bära våra gudstjänster och Munksnäsborna i bön. Vi samlas en gång per månad. Se händelsekalendern för datum mm.

Kurser och läger

Al Massira ledarutbildning: I augusti ordnar Petrus församling och Kannelmäen seurakunta tillsammans en utbildning för nya Al Massira ledare. Skolningen är för dig som är intresserad av hur man når ut med evangeliet till människor från mellanöstern och ger dig verktyg att se Bibeln ur ett Mellan-östern perspektiv. Fyra kvällar i augusti, ti 22.8 och 29.8 samt to 24.8 och 31.8 kl. 17-20.30.  Plats: Kannelmäen seurakunta, adress Klarinettvägen 6-8 A, fjärde våningen. Utbildningen görs på finska och engelska, utbildare är Tua och Torsten Sandell. Anmäl dig senast 20.8 till diakonissa Tua Sandell,  . Mer information: Al Massira ledarutbildning i Augusti / Training for Al Massira Group Leaders in August » Petrus (petrusforsamling.net)

Sorgekurs – Vägen vidare: Kursen är för alla som förlorat någon – nyligen eller för en lång tid sedan. Att bearbeta sorg kan ta tid. Det hjälper att dela vandringen med andra. Fem onsdagar, kl. 14.30-16.30, 20.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11. Anmälan till diakonissa Tua Sandell, . Mer information via Vägen vidare – Sorgekurs » Petrus (petrusforsamling.net)

Själavårdande Krito-kurs: Helande genom delande – en själavårdande kamratstödsgrupp där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Vi samtalar bl.a. om liv, smärta, känslor och självkänsla, konfidentiellt i en liten grupp. Var och en bearbetar frågorna utifrån ett givet material. Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, start 18.9. Deltagarantalet är begränsat. Anmälan till diakonissa Tua Sandell. Mer information via Helande genom delande – själavårdande Krito-samtalsgrupp » Petrus (petrusforsamling.net)

Fokus-församlingshelg: En helg med din församling 27-29.10 på lägergården Korpirauha. Fokus är församlingens årliga läger och ett tillfälle att tillsammans som församling starta den nya höstterminen med att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans – sätta vårt FOKUS rätt inför det kommande läsåret. En helg med lovsång, undervisning, förbön, bastubad och fina stunder! Mer information via FOKUS församlingshelg » Petrus (petrusforsamling.net)

Barnfamiljer

Följ Petrus Kidz på Facebook för att få uppdaterad information om vad som händer för barn! Mer information hittar du även via Barn och familjer » Petrus (petrusforsamling.net)

Välsignelse inför dagis- och skolstart: I samband med Puls-gudstjänsten 13.8 kl. 15.30 i Petruskyrkan välsignas barnen inför det nya läsåret. Välkommen med hela familjen och faddrar. Välsignelse betyder att vi tillsammans samlas i kyrkan för att be Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt.

Musiklek: Musikleken kl. 10 på torsdagar i Södra Haga fr.o.m. 7.9. Välkommen med i vårt glada gäng! Musikleken är speciellt för dig med barn 0-5år. Vi sjunger och leker tillsammans, och umgås efteråt en stund tillsammans. 

Barnens söndag

Söndagsskola i Munksnäs: Söndagsskola för barn i samband med gudstjänsten i Munksnäs kyrka söndagar kl. 10.

Barnkyrka och Coolkids: Barnens egen undervisning och pyssel under Puls-gudstjänsterna i Petruskyrkan söndagar kl. 15.30.

Sjung i kör

Lovsångsgruppen: En kör för alla som vill sjunga och det är låg tröskel för att komma med. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna varannan tisdag i Munksnäs kyrka. Vi träffar en timme innan förbönsgudstjänsten och övar inför kvällen. Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag, jämna veckor. Första träffen 5.9.

Petrus Vokalensemble: Petrus vokalensemble är för dig som vill sjunga i kör, lära dig att sjunga flerstämmigt och kanske har du sjungit i kör någon gång tidigare. Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland på olika evenemang. Nya medlemmar tas med hela tiden, så välkommen med! Övningar på torsdagar kl. 18 i Åggelby gamla kyrka vid behov.

Kingdomsingers: Kören Kingdom Singers vill inspirera och uppmuntra lokala församlingar att lovsjunga vår allsmäktiga Gud. Kören är en ekumenisk lovsångskör som leds av Fiona Chow. Repertoaren är på finska, engelska och svenska och sångarna är av olika ålder och kultur.

Mer information och kontaktuppgifter via Petrus körer » Petrus (petrusforsamling.net)

Ungdomsverksamhet

Petrus erbjuder mångsidig verksamhet för ungdomar i fom av ungdomskvällar, hjälpsverksamhet och annat kul! Bäst hör du vad som hände via PetrusYouth instagram @petrusyouth_

Mer information via Ungdomar » Petrus (petrusforsamling.net)

Läs mer

Ronny Thylin tf. kyrkoherde i Petrus församling

Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte den 24.8.2023 att förordna kaplanen i Petrus församling Ronny Thylin som tf. kyrkoherde i Petrus församling 1.9.2023-31.3.2024.

Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk avgår 31.8.2023 på egen begäran. Björk tillträder som kyrkoherde i Pedersöre församling.

Ronny Thylin har arbetat i Petrus församling sedan den grundades 2009. Han har varit verksam i Helsingfors sedan 2002.

Läs mer

Al Massira ledarutbildning i Augusti / Training for Al Massira Group Leaders in August

Al Massira – ett verktyg för att nå personer från mellanöstern med evangeliet

(In English below, suomeksi alla)

I augusti ordnar Petrus församling och Kannelmäen seurakunta tillsammans en utbildning för nya Al Massira ledare. Skolningen är för dig som är intresserad av hur man når ut med evangeliet till människor från mellanöstern och ger dig verktyg att se Bibeln ur ett Mellan-östern perspektiv.

Fyra kvällar i augusti tisdagar 22.8 och 29.8 samt torsdagar 24.8 och 31.8 kl. 17-20.30
Plats: Kannelmäen seurakunta, adress Klarinettvägen 6-8 A, fjärde våningen.

Utbildningen görs på finska och engelska, utbildare är Tua och Torsten Sandell.

Anmäl dig senast 20.8 till diakonissa Tua Sandell,  . För anmälan behövsditt namn, vilken församling du tillhör, e-postadress och telefonnummer. Platserna är begränsade.

Pris: 95 euro. I priset ingår tillgång till filmerna och en ledarguide. Vi hoppas du använder dem för att nå ut till fler!

Vad är Al Massira?

Almassira är ett verktyg för att nå personer från Mellanösterna med evangeliet. Det är ett ”multimedia-Alfa” som tar oss från skapelseberättelsen hela vägen fram till Messias och hans efterföljare. Materialet passar också bra för finländska bibelgrupper,  för dem som vill upptäcka Gamla Testamentet som grunden för vår tro på ett nytt sätt. 
Paketet innehåller 13 filmavsnitt och en ledarguide med färdiga diskussionsfrågor. Filmerna är gjorda på arabiska, men finns dubbade till 35 olika språk. Undertexter finns också på många språk, bl.a finska och svenska.

Mer information om Al Massira almassira.org ↗

Organisatör: Kannelmäen seurakunta, Petrus församling
Kontaktperson: Tua Sandell
E-post:

Training for Al Massira Group Leaders in August 2023

Al Massira is a biblical teaching emerging from a Middle Eastern perspective.

On the premises of the Kannelmäki parish on Klanu, at Klaneettitie 6–8 A, 4th floor, training for Al Massira group leaders is organized on Tuesdays, 22.8. and 29.8. and Thursdays, 24.8. and 31.8. from 17:00 to 20:30. The training is conducted partly in English and partly in Finnish. There are a limited number of places available for the training program. The participation fee for each participant is 95 euros. The participant attending the training commits to leading the Al Massira group as a volunteer.

For inquiries and registration, please contact . The deadline for registration is Sunday 20.8.2023. Information required for registration: your name, your own parish, email address and phone number.

To find out more about Al Massira, please visit almassira.org ↗

Al Massira -ryhmänohjaajien koulutus elokuussa 2023

Al Massira on Lähi-Idän perspektiivistä nousevaa raamattuopetusta.

Kannelmäen seurakunnan tiloissa Klanulla, os. Klaneettitie 6–8 A, 4. krs, järjestetään Al Massira -ryhmänohjaajien koulutus tiistaisin 22.8., 29.8. ja torstaisin 24.8., 31.8. klo 17–20.30. Opetuskielet englanti ja suomi. Paikkoja on rajoitettu määrä. Hinta 95 euroa. Koulutukseen osallistuja sitoutuu Al Massira -ryhmän ohjaamiseen vapaaehtoistyönä.

Tiedustelut ja Ilmoittautuminen viimeistään su 20.8. Ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot: nimesi, kotiseurakuntasi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Voit tutustua Al Massiraan osoitteessa almassira.org ↗

Järjestäjä: Kannelmäen seurakunta, Petrus församlin
Yhteyshenkilö: Tua Sandell
Sähköposti:

Läs mer