Ekumeniska Världsböndagen 3.3 kl. 19

Tema: Jag har hört om er tro.
Programmet är utarbetat av kvinnor i Taiwan.

Välkommen på vår ekumeniska samling fredagen den 3 mars kl. 19.00

Plats: Betelkyrkan, Helsingfors baptistförsamling, Skillnadsgatan 1-3, Helsingfors.

Predikan: Majvor Nyholm
Bilder/video från skolan i Torit: Juha Jattu
Kollekt till Airport View School i Torit, Sydsudan

Arrangör och medverkande: den finlandssvenskakommittén för världsböndagen

Läs mer

Hallå där Tua Sandell, Petrus nya diakonissa!

Efter nästan nio år i Turkiet bytte Tua Sandell Istanbul mot norra Helsingfors. Sedan årsskiftet arbetar hon som diakonissa i Petrus församling.

– Mitt arbetsrum finns i Petruskyrkan och jag svarar i telefonen nästan när som helst. Jag finns här för alla församlingens medlemmar och kommer att fortsätta de kretsar och diakoniarbete som finns i församlingen.

Hon efterträder församlingens långvariga diakonissa Bodil Sandell.

– Vi är inte släkt, säger Tua Sandell och skrattar.

Tua Sandells arbetsrum finns i Petruskyrkan i Månsas. Bild: Nina Österholm

Mindre fyrkantig

Efter åren utomlands känner Tua Sandell sig ”mindre fyrkantig” än förut.

– Jag har lärt mig att man kan göra saker på olika sätt. Men också min tidsuppfattning och syn på planering har förändrats. Numera har jag nästan svårt att planera för långt framåt i tiden, jag vet att saker snabbt kan förändras och planer skrotas. Jag har blivit mer flexibel.

Hon tycker att det egentligen är ganska sunt att leva med en viss osäkerhet i tillvaron. Om livet blir alltför förutsägbart så glömmer man kanske bort att våra liv fortfarande ligger i Guds hand, också här i Norden.

I Turkiet lever alla med en större osäkerhet i vardagen. Det blir elavbrott, sociala medier begränsas emellanåt, dessutom sker det bombdåd med jämna mellanrum.

– Samtidigt är det också en självklarhet för muslimer att Gud finns. Även om de flesta är vanemuslimer så tror man definitivt att det finns en skapare bakom vår värld. 

Enligt Sandell utgör den här inställningen till Gud en fundamental skillnad mellan våra samhällen. I Finland känner hon att människorna snarare frågar om det finns en gud överhuvudtaget.

– En troende kristen och en troende muslim är överens om att det finns en högre makt som vi behöver ha respekt för. Vi kan mötas på den punkten.

Öppen famn för nyfinländare

I framtiden drömmer Tua Sandell om att se fler invandrare i kyrkan.

– Det integreras en del invandrare på svenska i Österbotten som sedan flyttar till huvudstadsregionen. Många invandrare talar också engelska. Jag tror att vi kan ha en roll som finlandssvenskar när det gäller att välkomna invandrare i församlingarna.

Som utlänning i Turkiet lärde hon sig också hur mycket hjälp man behöver för att komma in i ett nytt samhälle, hur många blanketter som ska fyllas i och hur mycket man behöver ta reda på och lära sig för att leva ett liv i ett främmande land.

– Oftast fick jag hjälp genom att tala med människor. Turkiet har ett kollektivistiskt samhälle, man talas vid – ja rent av lägger sig i. I Finland är jag rädd för att många invandrare blir ensamma med en massa digitala blanketter som är svåra att förstå sig på. Det är stor skillnad om du kan få hjälp av en ortsbo att finna din väg genom systemet och kanske in i en församling.

Så här får du kontakt med Tua Sandell, diakonissa i Petrus församling:

tfn: 09 2340 1115 / 050 3442711

e-post:

Här kan du träffa Tua:

Första Dagscafé är tisdag 31.1 kl. 13 i Petruskyrkan. Kaffe och gemenskap för alla daglediga!

Petrusmässan 12.2 kl. 11 i Petruskyrkan välsignas Tua Sandell och det nya församlingsrådet under hela församlingens gemensamma gudstjänst.

Text: Nina Österholm

Läs mer

Petrusmässa 12.2 kl. 11 med välsignelse av församlingsrådet och Petrus nya diakonissa Tua Sandell

Varmt välkommen på hela församlingens gemensamma gudstjänst i Petruskykan 12.2 kl. 11.

fullsatt kyrka med människor i olika åldrar

Petrusmässan är en plats för hela församlingen att komma samman och tillbe och umgås. Du är välkommen som du är – ensam, med hela familjen eller tillsammans med en vän.

På årets första Petrusmässa välsignar vi dessutom det nya församlingsrådet och Petrus församlings nya diakonissa Tua Sandell, som tar över efter att vår långvariga diakonissa Bodil Sandell går i pension.

Efter gudstjänsten bjuds det på lunch.

Välkommen med och fira det nya året!

Läs mer

Retreat för unga vuxna

Välkommen till Snoan för en helg där du får stilla dig inför dig själv och Gud! Denna retreat är speciellt riktad till dig som räknar dig själv som ung vuxen (ca 20–35 år). Du är speciellt välkommen med också ifall du aldrig varit på stilla retreat förr och är nyfiken att pröva på vad det innebär att vara på en retreat i stillhet tillsammans med andra. 

Petrus församling ordnar en retreat för unga vuxna den 24–26 februari 2023 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17–18 på fredag 23.2 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, olika bönemoment, meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten är en plats där du kan få stanna upp inför dig själv och inför Gud. Du får helt enkelt tid att stanna upp från allt som brusar på och vila i tystanden. Retreaten avslutas på söndag 26.2 ca kl. 15.

ANMÄLAN OCH PRIS

Antalet deltagare är begränsat till 11 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Anmälan till Edith Kortekangas, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier. Sista anmälningsdagen är den 1 februari 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen@evl.fi eller cecilia.forsen@gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med retreatgården  https://snoan.fi/. Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under tider då virusinfektioner sprids.

Om du har frågor kring Petrus Unga Vuxna – retreaten, tag gärna kontakt med Edith Kortekangas, per e-post: 

Petrus unga vuxna retreaten ordnas av:

Edith Kortekangas, projektanställd inom Ungdoms diakonin i Petrus Församling

Birgitta Udd, retreatledare

Läs mer

Bönedygnet 24 h 2023

Det nya året börjar och vi som församling vill börja med det viktigaste – att stanna upp inför Gud! Vi vill ta tid inför Gud och bli mera medvetna om hans närvaro i det kommande året. Vilka planer har Gud för år 2023?

BÖNEDYGNET 21-22.1.2023

Kom med på 24h bönedygnet och påverka genom bön hur det kommande året blir. Vi ber att Guds vilja får ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande.

Mer info senare.

Läs mer

Petrusmässa 11.12

Välkommen på nästa Petrusmässa – en gudstjänst för hela församlingen. Vi samlas i Petruskyrkan den 11.12 kl. 15.30 för gudstjänst, julgröt och avtackning av diakonissa Bodil Sandell som går i pension.

För barnen ordnas eget program under gudstjänsten.

Läs mer

Advent- och julprogram 2022

Det händer i Petrus under december månad! Välkommen att njuta av julstämning och fira Jesus tillsammans med oss. På programmet nedan hittar du datum och tider för gudstjänster, De vackraste julsångerna, julbön m.m.

Välsignad adventstid!

Läs mer

De vackraste julsångerna 3.12, 16.12 och 20.12

Vi stannar upp i julgranens ljus och sjunger några av de vackraste julsångerna som någonsin skrivits. De vackraste julsångerna sjungs nu för 50. gången!

3.12 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12 – i samarbete med Svensk förening i Åggelby rf.

Medverkande musiker: Olivia Laaksonen, Karin Boström och Mathias Sandell.

Kollekt till förmån för Finska missionssällskapets julinsamling. Glögg och pepparkakor.

16.12 kl. 13 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Jullunch med De vackraste julsångerna. Anmälan senast 13.12, till kansliet (09-23407100) eller Bodil Sandell (050-3803925)

20.12 kl. 19 i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

Kollekt till förmån för Finska missionssällskapets julinsamling. Glögg och pepparkakor.

Varmt välkommen!

Läs mer

Församlingsvalets resultat

Valnämnden i Petrus församling har på sitt möte 20.11.2022 fastställt följande valresultat i Petrus församling. Mandatperioden för de invalda är 2023-2026. Stort grattis till alla invalda och ett stort tack till alla som röstande.

Medlemmar i församlingsrådet i Petrus församling:

 • Sonja Djupsjöbacka
 • Caroline Sandström
 • Britta Lassus
 • Pamela Granskog
 • Christoffer Perret
 • Kajsa Sjöberg
 • Maria Sten
 • Tuomas Anttila
 • Sabina Lumivirta
 • Jona Granlund
 • Susanna Pimenoff
 • Holger Thors

Ersättare:

 • Niklas Pajunen
 • Johannes Perret
 • Amos Airola
 • Ann-Charlotte Wollsten
 • Päivi Kajander-Pitkänen
 • Michael Mattlin

Petrus församlingsråd 2023-2026

Medlemmar i Gemensamma Kyrkofullmäktige:

 • Christoffer Perret      
 • Torsten Sandell      
 • Niklas Pajunen

Ersättare      

 • Caroline Sandström      
 • Bengt Lassus      
 • Tuomas Anttila

Läs mer