Petrus körer

 

Petrus Vokalensemble


Petrus vokalensemble är för dig som vill sjunga i kör, lära dig att sjunga flerstämmigt och kanske har du sjungit i kör nån gång tidigare. Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland på olika evenemang. Nya medlemmar tas med hela tiden, så välkommen med!

Kören träffas onsdagar kl. 19 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Kontakta Mathias Sandell för att anmäla dig och få mer info. mathias.sandell(a)evl.fi

Lovsångsgruppen


Lovsångsgruppen är en kör för alla som vill sjunga och det är låg tröskel för att komma med. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna varannan tisdag i Munksnäs kyrka. Vi träffar en timme innan förbönsgudstjänsten och övar inför kvällen.

Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munksnäs kyrka. Första träffen för lovsångsgruppen är tisdag 11.1.2022.

Kontakta Mathias Sandell för att anmäla dig och få mer info. mathias.sandell(a)evl.fi

Kingdom Singers


Kören Kingdom Singers vill inspirera och uppmuntra lokala församlingar att lovsjunga vår allsmäktiga Gud. Kören är en ekumenisk lovsångskör som leds av Fiona Chow.

Repertoaren är på finska, engelska och svenska och sångarna är av olika ålder och kultur.

Övningarna är varannan måndag i Petruskyrkan kl. 18. Första övningen är 10.1.2022.

Kontakt: Fiona Chow 045 101 5360