Petrus körer

Vokalensemble

Petrus vokalensemble, för dig som sjungit i kör tidigare. Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland.
Kören träffas onsdagar kl. 19 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Våren 2020:
Första övningen är 15.1

Allsång

Körsång är något för alla! Sång och körgemenskap ger glädje i vardagen, oberoende om du sjungit tidigare eller inte. Allsångsstunderna är till för alla sångglada oberoende av tidigare kunskap. Vi träffas en gång i månaden kl. 12 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Allsångsstunden ordnas samma dagar som månadslunchen, så det går bra att fortsätta med lunch efter allsången.

Våren 2020:
22.1, 19.2, 18.3, 15.4, 13.5 Mera information ger Peter Hilli tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876

Lovsångsgruppen

En kör för alla. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna.
Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munkshöjdens kyrka, Tegelstigen 6.
Våren 2020:
Första kvällen är 21.1 och sista 12.5

Barnkören

Kom med och sjung och ha roligt tillsammans! Alla är välkomna med oberoende tidigare kunskap.
Onsdagar kl. 15-16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Våren 2020:
Första övning 15.1

Peter Hilli leder körerna. Ta kontakt:


Kingdom Singers

En ekumenisk lovsångskör som leds av Fiona Chow.
Kören vill inspirera ochuppmuntra lokala församlingar att lovsjunga vår allsmäktiga Gud.
Repertoarenär på finska, engelska och svenska ochsångarna är av olika ålder och kultur.

Våren 2020:
Varannan måndag, Petruskyrkan
Start 13.1 kl. 18 (undantagsvis på Observatorieg. 18)
Kontakt: Fiona Chow 045 101 5360