Petrus körer

Våren 2021

Vokalensemble

Petrus vokalensemble är för dig som sjungit i kör tidigare. Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland.
Kören träffas onsdagar kl. 19 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Under hösten kommer en större konsert i Petruskyrkan i Oktober, så kom med ifall du gillar att uppträda.

Lovsångsgruppen

En kör för alla. Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och tack-kvällarna.
Vi träffas kl.18-19 varannan tisdag (jämna veckor) i Munksnäs kyrka och övar före Förbön och Tack.
Första kvällen är 12.1.21.

Barnkören

Kom med och sjung och ha roligt tillsammans! Alla är välkomna med oberoende tidigare kunskap.
Onsdagar kl. 15-16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15Mathias Sandell tar över efter Peter Hilli. Ta kontakt: , tfn 09- 2340 7224 / 040 8314 876


Kingdom Singers

En ekumenisk lovsångskör som leds av Fiona Chow.
Kören vill inspirera och uppmuntra lokala församlingar att lovsjunga vår allsmäktiga Gud.
Repertoaren är på finska, engelska och svenska och sångarna är av olika ålder och kultur.

Kontakt: Fiona Chow 045 101 5360