Missionskväll med Magnus och Anna Dahlbacka 11.11

Hur översätter man Bibeln till ett språk som inte har ett skriftspråk? Magnus och Anna Dahlbacka har bott flera år i Kenya och delar med sig om sitt arbete där kring bibelöversättning.

Välkommen på missionskväll i Petruskyrkan lördag 11 november kl. 17

Våra gäster Magnus och Anna Dahlbacka berättar om bibelöversättning till samburu i Kenya. Magnus och Anna har bott flera år i Kenya och arbetat med bl.a. översättning av Nya Testamentet och skriftspråksutveckling.

Under kvällen diskuterar vi bl.a:

– Hur översätta om det saknas ett skriftspråk? (jobbdemonstration)
– Varför behövs en skriven bibel i en muntlig kultur?
– Hur används bibelöversättningen? På vilket sätt har den varit nyttig?

Samburuflicka med den översatta bibeln i handen. (Bild från Wycliffe Bible Translators)