Petra-frukost


Bli inspirerad och njut av morgonen!

Petra-frukosten ordnas ett par gånger per termin och är en förmiddag för kvinnor i alla åldrar. Varje gång delar  någon kvinna sina livserfarenheter eller tankar kring ett specifikt tema. Kom med och dela livserfarenheter och -berättelser och frukost med kvinnor i olika åldrar.

Tid: Kl. 10-12

Kostnad: 8€ (studerande/hemmamamma 5€)

Plats: Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Våren 2023

Vårens Petra-frukostar ordnas 4.2, 25.3 och 13.5.

Den 4.2. är temat Kvinnor i Bibeln. Maria Sten delar tankar kring temat.