Petra-frukost


Bli inspirerad och njut av morgonen!

Petra-frukosten ordnas ett par gånger per termin och är en förmiddag för kvinnor i alla åldrar. Varje gång delar  någon kvinna sina livserfarenheter eller tankar kring ett specifikt tema. Kom med och dela livserfarenheter och -berättelser och frukost med kvinnor i olika åldrar.

Tid: Kl. 10-12

Kostnad: 8€ (studerande/hemmamamma 5€)

Plats: Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Pauliina delar om konst, kreativitet och bön på Petra 23.9

Hösten 2023

Lördag 23.9 kl. 10 Petruskyrkan

Lördag 23.9 är temat ”Kreativitet och bön” och Pauliina Kittilä kommer dela om sin resa som konstnär – om att hitta Gud i det kreativa arbetet, bönens kraft och tankar om att ha sin första utställning.

Pauliina är konstnär och arbetar under konstnärsnamnet Pauliina Skarr. Under hösten 2022 reste hon till Finlands fyra vädersträck- norr, söder, öst och väst – för att be och måla. Resan mynnade ut i utställningen ”From the Four Winds” som hölls i Helsingfors Domkyrkas krypta sommaren 2023.

Kom med på Petra-frukosten och hör Pauliina dela mera om resan, utställningen, konsten och bönen.

Lördag 11.11 kl. 10 Petruskyrkan

Tema och gäst annonseras senare.