Rotad i OrdetHitta en tro som håller. En gång i månaden tar Stig-Olof Fernström, Henrik Perret, Leif Nummela och Allan Franzén oss med på en resa där vi går djupare i Bibeln. Bibeln är Guds eget ord till oss människor. Hans sanning är evig och Han vill ge oss en tro som håller också när världen vacklar. Endast i Bibeln kan vi hitta en sådan hållbar tro. Kom med på resan du också!

Vi träffas måndagar i Petruskyrkan kyrka kl. 18.00. Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors. Obs! Ny plats. Kvällen streamas även via Petrus facebook. Petrus församlings facebook

Våren 2021

18.1. Bengt Lassus Glädjen i Herren

15.2. Leif Nummela: Judas brevs budskap idag

15.3. Allan Franzén: Dopet och frälsningen
Du kan lyssna på undervisningen här: Dopet och frälsningen, Allan Franzén

12.4. Henrik Perret: Evangeliernas Jesus

10.5. Vesa Ollilainen: Vem känner Kristus? Evangeliet i efterkristen tidStig-Olof Fernström är en av Finlands ledande bibelkännare. Han verkade länge som kyrkoherde i Lukas församling. Under flera år var “Stiga” missionär i Senegal och översatte bibeln.

Leif Nummela är bekant för många i församlingen. Han är teol.mag och chefredaktör för Uusi Tie, prästvigd inom den ingermanländska kyrkan och lekmannaombud vid kyrkomötet i Finlands ev.lut kyrka. Han har bland annat skrivit boken ”Bibelns röda tråd”.

Henrik Perret är teol.mag och prost. Han verkade som kyrkoherde i Markus församling 1.5.1980–31.12.2005. Från 1.1.2006 var han generalsekreterare för Teologiska institutet i Finland fram till sin pensionering 31.5.2013.

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” – Jesus (Joh 8:32)