Rotad i Ordet


Hitta en tro som håller. En gång i månaden tar vi oss på en resa där vi går djupare i Bibeln. Bibeln är Guds eget ord till oss människor. Hans sanning är evig och Han vill ge oss en tro som håller också när världen vacklar. Endast i Bibeln kan vi hitta en sådan hållbar tro. Kom med på resan du också!

Vi träffas måndagar i Malms kyrka kl. 18.00. Malms kyrka hittar du på Kommunalvägen 1, Helsingfors. Kvällen sänds även digitalt via Petrus församling facebook.

Hösten 2021:
20.9. Henrik Perret
11.10. Allan Franzén ”Herrens måltid med oss”
15.11. Soile Haverinen
13.12. Vesa Ollilainen: Vem känner Kristus? Evangeliet i efter kristen tid.

 

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” – Jesus (Joh 8:32)