Rotad i Ordet


Hitta en tro som håller. En gång i månaden tar vi oss på en resa där vi går djupare i Bibeln. Bibeln är Guds eget ord till oss människor. Hans sanning är evig och Han vill ge oss en tro som håller också när världen vacklar. Endast i Bibeln kan vi hitta en sådan hållbar tro. Kom med på resan du också!

Välkommen med måndagar i Petruskyrkan kl. 18.00. Adressen dit är Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors.

Kvällarna inleds med servering.

Bibelkvällar under våren 2024:

5.2.     pastor Jan Nygård

11.3    kyrkoherde emeritus Allan Franzén

8.4.     med.lic. Pekka Reinikainen

22.4 Susanna Pimenoff

6.5.     direktor Torsten Sandell

Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” – Jesus (Joh 8:32)