Dagscafé

Välkommen med på andakt, kaffe och litet program i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Våren 2021

Varannan tisdag kl.13
19.1 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
2.2 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
16.2 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
2.3 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
16.3 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
13.4 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
27.4


Mera info om evenemanget ger Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050 3803 925
Varmt Välkommen!
Sommarcafé 25.5 kl. 13
Välkommen på sommarcafé i Petruskyrkan i augusti. Kaffe, andakt och litet program.