Dagscafé

Välkommen med på andakt, kaffe och litet program i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

Våren 2021

Varannan tisdag kl.13
19.1 INSTÄLLT p.g.a. rådande restriktioner.
2.2
16.2
2.3
16.3
13.4
27.4


Mera info om evenemanget ger Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050 3803 925
Varmt Välkommen!
Sommarcafé 25.5 kl. 13
Välkommen på sommarcafé i Petruskyrkan i augusti. Kaffe, andakt och litet program.