Kyrkhelg syd 21-23.4-2023

Program

Fredag 21.4.2023

Kl. 18 Kvällsmöte
– Uppståndelsekraft –
Brita och Matti Gädda, Dennis Svenfelt, Peter Didrichsen, Rebecka Björk, Petrus lovsångsteam, Ronny Thylin, m.fl.
Kl. 20.30 Servering

Lördag 22.4.2023

Kl. 10-11.30 Seminarium
– Uppståndelsens vittnen i Skriften och den tidiga kyrkan – Anni Maria Laato
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 13-14.30 Seminarium – Uppståndelsens trovärdighet – Santeri Marjokorpi
Kl. 14.30 Jubileumskaffe – Borgå stift 100 år
Kl. 15.15-16.30 Seminarium – 100 år av väckelse – Sixten Ekstrand
Kl. 16.30 Middag
Kl. 18 Festkväll – Uppståndelse och liv. Fiona Chow, Kingdom Singers, Matti Aspvik, Open Doors, Benn Snellman m.fl.
Kl. 20 Servering
Kl. 21 Ungdomssamling – Hur leva ett trovärdigt liv som kristen? – Matti Aspvik, Benn Snellman, Fiona Chow
Kl. 22 Kvällste

Söndag 23.4.2023

Kl. 11 Högmässa: Leif Nummela, Daniel Björk, Fiona Chow m.fl. Barnkyrka.
Kl. 12.30 Kyrklunch
Kl. 13.30 Bibelstudium – Uppståndelsens konsekvenser – Leif Nummela
Kl. 14.30 Kaffe

Barnens kyrkhelg

Program för barnen ordnas lördag förmiddag och eftermiddag kl. 10-11.30, kl. 13-14.30 och kl. 15.15-16.30. Anmälan till senast onsdag19.4.2023. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Barnprogrammet ordnas av BarnOas. En del programmet hålls utomhus.

Praktisk info

Servering

Servering ordnas till självkostnadspris. Serveringen kan betalas kontant, med bankkort eller MobilePay.

Förbindelser

Ett antal bussar stannar i närheten av Petruskyrkan. Kolla tidtabellerna och planera din resa på www.hsl.fi.

Parkering

Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

Mer info på kyrkhelg.fi

Mer information om helgen hittar du via Kyrkhelgens egen hemsida https://www.kyrkhelg.fi/