Kyrkhelg syd 21-23.4-2023

Välkommen på Kyrkhelg

Det är dags att pricka in årets Kyrkhelg Syd med temat “Uppståndelsekraft”.  

Det är fascinerande att läsa om den förändring som de första kristna var med om när de mötte Jesus efter uppståndelsen. Sorgen vändes i glädje. Krossade förhoppningar gav vika för en allt fastare övertygelse om att Jesus är Guds Utvalde och den Messias man väntat på. Rädslan trängdes undan av frimodighet. En svikare blev upprättad. I ett enda ögonblick såg livet och framtiden helt annorlunda ut!

Jesu uppståndelse har uppfattats som en bekräftelse på att Gud är starkare än döden och att han accepterade Jesu ställföreträdande lidande och död. Jesu uppståndelse påminner om att Gud vill förlåta och upprätta. Han vill ge oss liv – liv i gemenskap med honom – det liv vi är tänkta att leva! 

Vi lever i en värld där döden är en del av det mänskliga livets villkor. Vi har varit tvungna att acceptera de här villkoren. Samtidigt är LIVET fortfarande Guds gåva! Den tomma graven bekräftar det här. Det blir också mycket tydligt i det Jesus säger i Joh. 11:25 – “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall aldrig någonsin dö…” Den tomma graven påminner om att det också för oss finns liv bortom graven. 

Den tomma graven betyder också att Jesus inte endast är en person som hör till historien. Han lever och vi får förhålla oss till honom som man normalt förhåller sig till en person som lever. Han säger till oss det som han sade till de första kristna: Kom till mig! Följ mig! Tro på mig! Och bli kvar i mig, så blir jag kvar i er! 

För mig personligen har Kyrkhelgen blivit en mycket viktig och årligen återkommande träffpunkt där vi från olika församlingar och väckelserörelser får träffas kring vår gemensamma tro. Där vi samlas i Jesu namn, där är Jesus själv närvarande! 

Vi har många fina talare och musiker med oss det här året. Kolla programmet här: www.kyrkhelg.fi

Ingen anmälan behövs. Vi önskar endast att man anmäler de barn som kommer att vara med om barnprogrammet. 

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till årets Kyrkhelg Syd som ordnas i Petruskyrkan i Månsas, Skogsbäcksvägen 15! 

Ronny Thylin 

kaplan i Petrus församling 

Program

Fredag 21.4.2023

Kl. 18 Kvällsmöte
– Uppståndelsekraft –
Brita och Matti Gädda, Dennis Svenfelt, Peter Didrichsen, Rebecka Björk, Petrus lovsångsteam, Ronny Thylin, m.fl.
Kl. 20.30 Servering

Lördag 22.4.2023

Kl. 10-11.30 Seminarium
– Uppståndelsens vittnen i Skriften och den tidiga kyrkan – Anni Maria Laato
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 13-14.30 Seminarium – Uppståndelsens trovärdighet – Santeri Marjokorpi
Kl. 14.30 Jubileumskaffe – Borgå stift 100 år
Kl. 15.15-16.30 Seminarium – 100 år av väckelse – Sixten Ekstrand
Kl. 16.30 Middag
Kl. 18 Festkväll – Uppståndelse och liv. Fiona Chow, Kingdom Singers, Matti Aspvik, Open Doors, Benn Snellman m.fl.
Kl. 20 Servering
Kl. 21 Ungdomssamling – Hur leva ett trovärdigt liv som kristen? – Matti Aspvik, Benn Snellman, Fiona Chow
Kl. 22 Kvällste

Söndag 23.4.2023

Kl. 11 Högmässa: Leif Nummela, Daniel Björk, Fiona Chow m.fl. Barnkyrka.
Kl. 12.30 Kyrklunch
Kl. 13.30 Bibelstudium – Uppståndelsens konsekvenser – Leif Nummela
Kl. 14.30 Kaffe

Barnens kyrkhelg

Program för barnen ordnas lördag förmiddag och eftermiddag kl. 10-11.30, kl. 13-14.30 och kl. 15.15-16.30. Anmälan till senast onsdag19.4.2023. Uppge namn, ålder, eventuella dieter och kontaktuppgifter till en förälder. Barnprogrammet ordnas av BarnOas. En del programmet hålls utomhus.

Praktisk info

Servering

Servering ordnas till självkostnadspris. Serveringen kan betalas kontant, med bankkort eller MobilePay.

Förbindelser

Ett antal bussar stannar i närheten av Petruskyrkan. Kolla tidtabellerna och planera din resa på www.hsl.fi.

Parkering

Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

Mer info på kyrkhelg.fi

Mer information om helgen hittar du via Kyrkhelgens egen hemsida https://www.kyrkhelg.fi/