Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort – församlingsrådets röster föll lika 6/6

Församlingsrådet i Petrus församling förrättade vid sitt möte den 3.4.2024 ett indirekt val av kyrkoherde. Rösterna föll 6/6 för de två uppställda kandidaterna Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin.

Valet förrättades som ett indirekt val av församlingsrådet onsdagen den 3.4.2024. Som valberedare fungerade kyrkoherde Ulrik Sandell från Grankulla svenska församling.

Eftersom rösterna föll lika genomförde rådet direkt en andra valomgång. Även i den andra omgången föll rösterna lika 6/6.

Vid det aktuella valmötet fungerade valberedare Ulrik Sandell som församlingsrådets ordförande. Detta eftersom församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin, som i vanliga fall hade lett mötet, själv söker kyrkoherdetjänsten. Redan när Sandell tog emot uppdraget meddelade han att han inte själv kommer att rösta i valet.

“Vi har haft två goda kandidater som är väldigt jämnstarka. Vissa små skillnader kan man se i hur de ser på ledarskap och frågan kring vad en församling ska vara, men i övrigt är de båda två väldigt starka kandidater för tjänsten. Petrus är en församling med starka traditioner och vid val och förändringar finns det alltid en balans mellan att bevara och förnya. Sannolikt är det den balansgången som det jämna valresultatet är en följd av”, säger rådets vice ordförande Caroline Sandström.

Nu överförs valet av kyrkoherde i Petrus församling till domkapitlet i Borgå stift och deras sammanträde den 21.5.

Omprövningstiden inleds sju dagar efter att protokollsutdraget skickats till de sökande. Omprövningstiden är 14 dagar lång. 

Ronny Thylin fortsätter som tf kyrkoherde fram till den 31.5.2024.

Pia Kummel-Myrskog jobbar för tillfället som församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors. Innan dess har hon arbetat tio år på Finska Missionssällskapet som programchef och biträdande chef för utrikesavdelningen. Hon har också erfarenhet som ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar vid Kyrkostyrelsen, samt från arbetet som missionär i Venezuela i slutet av 1990-talet.

Ronny Thylin arbetar för tillfället som tf kyrkoherde i Petrus församling. Han har arbetat som präst i Helsingfors sedan sin prästvigning 2002. I Petrus församling har Thylin arbetat sedan församlingens grundades år 2009.

Petrus församling täcker hela västra och norra Helsingfors. Församlingen har knappa 6000 medlemmar. Församlingens huvudkyrka Petruskyrkan ligger i Månsas.

Tilläggsinformation: 

Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström, tfn 050 336 41 33 /

Valberedare, kyrkoherde i Grankulla svenska församling Ulrik Sandell, tfn 050 525 2201 /   
Stiftsnotarie Linus Stråhlman, Borgå domkapitel tfn 040 142 5211 /

Uppdatering: Borgå domkapitel behandlar frågan 29.4

Domkapitlet beslöt vid sitt senaste möte att lägga in ett extra möte denna vår för att behandla kyrkoherdevalet i Petrus församling.

Mötet blir den 29.4.2024 kl. 11.

Valet av kyrkoherde i Petrus församling överfördes till domkapitlet i Borgå stift sedan församlingsrådet vid sitt möte den 3.4 röstade jämnt, 6/6 i det indirekta valet de två uppställda kandidaterna Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin.

Ronny Thylin fortsätter som tf kyrkoherde fram till den 31.5.2024.‍