Pia Kummel-Myrskog vald till Petrus församlings nya kyrkoherde

Pia Kummel-Myrskog, filosofie magister och teologie magister, har valts till kyrkoherde i Petrus församling. Valet förrättades av Borgå domkapitel den 29.4.2024.

Domkapitlet ansåg att Pia Kummel-Myrskog är mer meriterad än Ronny Thylin för tjänsten som kyrkoherde i Petrus församling på grund av sin långa ledarskapserfarenhet.

Kummel-Myrskog börjar som tf kyrkoherde i Petrus församling den första juni. Tjänsteförordnandet gäller från juli.

Pia Kummel-Myrskog jobbar för tillfället som församlingspastor i Johannes församling i Helsingfors. Innan dess har hon arbetat tio år på Finska Missionssällskapet som programchef och biträdande chef för utrikesavdelningen. Hon har också erfarenhet som ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar vid Kyrkostyrelsen, samt från arbetet som missionär i Venezuela i slutet av 1990-talet.

Beslutet om att utfärda tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst vinner laga kraft då besvärstiden utgått. Över domkapitlets beslut får anföras besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

När församlingsrådet i Petrus församling i början av april skulle välja mellan de två uppställda kandidaterna Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet.

Ronny Thylin fortsätter som tf kyrkoherde fram till den 31.5.2024.