Pia Kummel-Myrskog tf kyrkoherde i ett år

Borgå domkapitel förordnade vid sitt möte den 13.6 Pia Kummel-Myrskog som tf kyrkoherde i Petrus församling för tiden 1.7.2024–30.6.2025.

Ett besvär gällande tjänsteförordnandet av kyrkoherden i Petrus församling har lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol. Därmed har domkapitlets beslut om tjänsteförordnande till ordinarie tjänst för Pia Kummel-Myrskog inte vunnit laga kraft. 

Pia Kummel-Myrskog, filosofie magister och teologie magister, förordnades till kyrkoherde i Petrus församling av Borgå domkapitel den 29.4.2024.