Hösten 2021 i Petrus

Hösten är ofta en tid då det finns möjlighet att välkomna nya saker i livet. Skolan börjar, arbetet kör igång, hobbier startar. Petrus tror att församlingen är en del av det liv vi normalt lever, vi lever ett holistiskt liv. Vi är församling tillsammans och du är välkommen med!

Ett liv tillsammans

Hemförsamling

Vi tror att livet som Jesu efterföljare är något mer än endast gudstjänst på söndag. Det handlar om att dela liv tillsammans och följa Jesus i vardagen. Under veckan träffas människor hemma hos varandra för att dela en måltid, tro och livet. Välkommen med i en hemgemenskap. Kontakt: Kajsa Sjöberg. kajsa.sjoberg(a)evl.fi

Petra-frukost

Petra är en skön förmiddag för kvinnor i alla åldrar. Kom med och dela livserfarenheter och -berättelser över en god frukost 25.9 kl. 10 i Petruskyrkan. Denna gång kommer Fiona Chow dela tankar om att flytta till ett främmande land och vikten av att lita på Gud i den processen. https://petrusforsamling.net/petra/

Dagscafé

Välkommen med på en eftermiddag med kaffe, gemenskap och litet program varannan tisdag kl. 13. Dagscafé är speciellt för dig som är pensionerad och ledig på dagarna. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050 3803 925 https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/dags-cafe/

Andakt och bön

Tisdagsandakt

Starta din morgon med rätt fokus. Varje tisdag kl. 9-9.30 samlas vi i Petruskyrkan för en morgonandakt och lovsång. Lärjungaskolan Transform håller andakten varje vecka.

Rotad i Ordet

Rotad i Ordet tar dig på en djupare resa in i Bibeln. Hitta en tro som håller. En gång i månaden samlas vi kring olika teman i Malms kyrka. Första gången 20.9 kl. 18 i Malms kyrka. Henrik Perret. https://petrusforsamling.net/rotad-i-ordet/

Förbön och Tack

Tvåspråkig förbönsgudstjänst varannan vecka på tisdag kl. 19 i Munksnäs kyrka. Du är välkommen på plats eller att följa online via Petrus facebook. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Eller till , per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors. Start Ti 14.9 https://petrusforsamling.net/verksamhet/forbon-och-tack/

Program för barn

Mer program för barn hittar du på Petrus Kidz på facebook och via länken: https://petrusforsamling.net/verksamhet/barn/

Musiklek i Haga och Malm:

Välkommen med i vårt glada gäng och sjunga och leka tillsammans! Vi börjar höstterminen med mindre grupper (max. 14 deltagare). Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990)

Knattekyrka

Alla barnfamiljer är välkomna på en rolig förmiddag för barn 26.9 kl. 10 i Petruskyrkan. Träffa andra familjer, sjung roliga sånger och ta del av en spännande bibelberättelse. Efteråt blir det mat och lek i barnrummet.

Barnens söndag

Varje söndag kl. 15.30 i samband med Puls-gudstjänsten är det Barnkyrka och CoolKids i Petruskyrkan. Det är en stund för barnen att ha roligt tillsammans genom att tala om spännande Bibelberättelser genom lek, sång och pyssel.

Kurser hösten 2021

Alpha-kurs

Alla funderar på livets stora frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 21.9. Anmälan till Tuomas Metsäranta. Mer info på: https://petrusforsamling.net/alpha/

Sorgekursen – Vägen Vidare

En sex kvällars kurs, varannan onsdag, för alla som förlorat någon, nyligen eller för lång tid sedan. Vi börjar varje kväll med kaffe/te och tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Kursen passar för alla oberoende av åskådning och var du bor. Du är välkommen som du är. Kursen börjar tisdag 28.9 kl. 18.30 i Petruskyrkan. Mer info: https://petrusforsamling.net/vagen-vidare-sorgekurs/

Själavårdande Krito-samtalsgrupp

Helande genom delande – en själavårdande kamratstödsgrupp, där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, start 27.921. Kontakt och info: per e-post: . Deltagarantalet är begränsat.Anmälan senast 21.9.21. Mer info: https://petrusforsamling.net/krito-samtalsgrupp/

Läs mer

Petra-frukost med Fiona Chow

En morgon för alla kvinnor

Fiona Chow

25.9.2021 kl. 10 i Petruskyrkan

På den första Petra-frukosten under hösten 2021 har vi med oss Fiona Chow som delar om att flytta till ett främmande land och vikten om att lita på Gud i den processen.

”Vem är jag? Jag är bl.a. musiker och under Petra-frukosten kommer jag att tala om att flytta till Finland, lära sig två olika språk och få äran att resa runt nästan hela Finland som gäst i olika församlingar. I allt det här vill jag lyfta fram hur mycket man behöver lita på Gud i ett främmande land och hur Herren har burit mig genom kärlek, glädje och sorg.” – Fiona Chow

Petra är en morgon för alla kvinnor. Mer info om Petra hittar du under: https://petrusforsamling.net/petra/

Vi ses!

Läs mer

Missionärerna Gunilla och Magnus Riska på besök

gunilla och magnus riska
Gunilla ”Gugge” och Magnus Riska arbetar som missionärer i Etiopien för tillfället och är hemma över sommaren i Finland.

Gudstjänster 29.8

Gunilla och Magnus Riska besöker två av våra gudstjänstgemenskaper söndagen 29.8 för att dela med sig av sin tid i Etiopien. Välkommen med och höra om deras arbete och upplevelser där. Vi ser fram emot att höra mer av dem, kom med!

Högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10

Puls-gudstjänst i Petruskyrkan kl. 15.30

Missioncafé 31.8 kl. 13

Ifall du är ledig på dagen är du varmt välkommen på kaffestund till Petruskyrkan för att höra Gunilla och Magnus berätta om sitt arbete i Etiopien. Omdet är fint väder är vi utomhus!

Läs mer

Helsingfors-hjälpen – hjälp för de äldre

Visa godhet mot andra. Vad är det som händer i oss om vi då ger plats åt Gud? När vi låter honom forma oss? En sak är att vi börjar lyfta blicken från oss själva, för att se våra medmänniskor. När Guds Ande fyller oss, manar den oss också till handling. Annars har vi missat något viktigt. Den bästa fastan – den som Gud vill ha – är att vi visar kärlek och godhet mot varandra.


Ett konkret sätt hur församlingen hjälper till är projektet Helsingfors-hjälpen, där församlingarna tillsammans med Helsigforsstad aktivt söker upp alla på vårt område som är över 80 år och behöver hjälp. Ringa upp dem, kartlägga behov, dela ut hjälp och matkassar till dem som behöver. dén men Helsingfors-hjälpen är att kartlägga de äldsta Helsingforsarnas behov, samt ge dem en möjlighet att berätta om sin vardag och erbjuda möjligheten till psykiskt och andligt stöd mitt i coronaepidemin.Efter kartläggningen behövs möjligtvis även frivilliga. Kanske du är en av dem som vill vara med?

Helsingfors-hjälpen öppnarMåndagen den 30 mars kl. 9.00 öppnar telefonlinjen till Helsingfors-hjälpen. Hit kan alla stadsbor som fyllt 70 år själva ta kontakt för samtalsstöd och hjälp med vardagliga ärenden under undantagstillståndet, som ser ut att bli långvarigt.

Numret till Helsingfors-hjälpen är 09 310 10020. Telefonen är öppen vardagar kl. 9–16.

”Aldrig tidigare har vi väl fått till stånd något så här stort i Helsingfors på så kort tid. Det är en enorm insats av såväl stadens och församlingarnas anställda, som av den fortfarande växande massan organisationer och frivilliga”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Det är särskilt viktigt att få de vardagliga rutinerna, som butiksuppköp och apoteksäreden, att fungera även för de stadsbor som på grund av sin ålder uppmanats att stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset.

I butiksärenden samarbetar Helsingfors-hjälpen med HOK-Elanto som den här veckan öppnat en ny beställningstjänst för äldre personer, som en del av Helsingfors-hjälpen. Via telefon är det möjligt att beställa produkter för en vecka i taget och få matkassarna hemburna av stadens och församlingarna anställda eller frivilliga.

Utöver telefontjänsten har det grundats 18 koordineringsstationer på olika håll i stan för att koordinera arbetet kring beställningar, inköp och leverans av matkassar. ”De regionala stationerna fungerar i församlingarnas utrymmen och här koordineras butiksärenden och transporterna tryggt till de äldre helsingforsarnas hemadresser. Till koordineringsstationerna behöver och ska ingen som är i behov av hjälp själv ta sig, hjälp får man genom att ringa upp”, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Praktisk info om Helsingfors-hjälpen– Du känner igen ett samtal från Helsingfors-hjälpen på numret: 09 310 10020.
– Helsingfors-hjälpen frågar aldrig om dina bankkoder eller andra personuppgifter. Under samtalet frågas det ifall du behöver hjälp med praktiska saker.
– Den som ringer upp dig berättar hur du känner igen Helsingfors-hjälpens volontärer när de kommer med varor till din dörr.
– Helsingfors-hjälpens volontärer kommer aldrig in i din bostad.
– De uppgifter som du ger i samband med telefonsamtalet till Helsingfors-hjälpen sparas i Helsingfors stads kundregister. Registret används endast för förmedling av hjälp under coronasituationen. Registret raderas när coronasituationen är över.

Helsingfors-hjälpen är ett sällsynt samarbete för personalen mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt för organisationer och frivilliga. Hundratals människor som förenas av en sak kommer att arbeta inom Helsingfors-hjälpen, nämligen viljan att hjälpa.

Tilläggsinformation:Juha Rintamäki, tfn 050 593 1944
Direktör för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors


Liisa Kivelä, tfn 0400 308 484
kommunikationschef, Helsingfors stad


Tiina Hörkkö, tfn 050 302 6404
Chef för Helsingfors-hjälpen, Helsingfors stad


Jussi Kaisjoki, tfn 040 519 6632
Kommunikation, kultur och fritid, Helsingfors stad


Soili Partanen, tfn 040 629 0521
projektchef, social och hälsovård, Helsingfors stad


Behöver du prata?
Prästerna och diakoniarbetarna i Helsingfors församlingar är anträffbara på telefonnumren nedan varje dag mellan kl 9–21. Tveka inte att ta kontakt!

Petrus församling: 09 2340 7114
Läs mer

Särskilda omständigheter påverkar begravningar

Under de kommande veckorna är det tyvärr inte möjligt att skjuta upp begravningar. En jordfästning behöver ske inom 2-4 veckor efter dödsfallet. Det blir en mindre tillställning för de närmast sörjande, högst 10 personer. Det är också möjligt att ordna jordfästningen utomhus vid graven ifall det är fråga om kistbegravning.

I ett senare skede när karantänen har avvecklats är det möjligt att ordna en minnesstund dit alla är välkomna, släkt och vänner. Ifall den avlidne ska kremeras kan man hålla en liten jordfästning i kapellet, och sen spara urnenedläggningen tills efter karantänen och ordna en fin stund för alla sörjande i samband med den.

Ta frimodigt kontakt med oss så hjälper vi er planera. Klicka HÄR för mera info om begravning.

Liten ordlista

Jordfästning = ceremoni med psalm, bön och blommor i kapell eller kyrka, innan kistan förs till grav eller för kremering
Gravläggning = när kistan läggs i graven
Urnenedläggning = när urnan läggs i marken efter kremering

Jordfästning sker i regel alltid före kremering. Man brukar inte ha jordfästningsceremoni med urna, även om det kan ske i undantagsfall.
Läs mer

Delta i gudstjänsten

Vi samlas för att fira gudstjänst tillsammans!


Söndagen är till för att be, lovsjunga, inspireras, dela gemenskap och fyllas av Guds liv.  Det är möjligt att samlas på plats med 30 personer.

Under gudstjänsten har vi säkerhetsavstånd, upprätthåller god handhygien samt uppmuntrar till användning av munskydd! Du är välkommen med på våra gudstjänster i Munksnäs kyrka, Åggelby gamla kyrka och Petruskyrkan.

Gudstjänsttider


10.00 Högmässa i Munksnäs kyrka. 30 personer är välkomna på plats och du kan även följa med online via Petrus facebook.

12.00 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 16 personer på plats.

15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. En dynamisk gudstjänstgemenskap för alla åldrar. Barnens söndag är online i januari. 30 personer är välkomna på plats och du kan även följ med online via Petrus Youtube.

Förbön och tack

Varannan tisdag kl. 19, start 11.1: De tvåspråkiga förbönsgudstjänsterna fortsätter på plats i Munksnäs kyrka. 30 personer är välkomna på plats och kvällen sänds även via Facebook så du kan delta online. Du kan sända in dina böneämnen till oss på . Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Mer info om förbönsgudstjänsterna: Förbön och Tack.

Följ med på Petrus facebook-sida för att höra mer HÄR.
Läs mer

Några veckors paus för att minimera smittospridning

En annorlunda månad

Guds församling tar aldrig paus. Vi fungerar under alla omständigheter. Men under de kommande veckorna tar Helsingfors församlingar en paus i delar av vår verksamhet för att fördröja spridningen av coronaviruset. Att fördröja spridningen är viktigt för att ge sjukvården så mycket tid som möjligt för att förbereda sig för epidemi och för att motverka att sjukvårdens resurser överbelastas.

Under mars månad tar församlingens olika grupper och samlingar paus. En del mindre grupper träffas, men kontrollera alltid med arrangören huruvida evenemanget du planerat besöka ordnas. Församlingen undviker även att besöka skolor och äldreboenden. Gudstjänstlivet flyttar ut på nätet men förrättningar med färre än 10 deltagare förrättas ännu. Även Kyrkhelg Syd som planerades hållas 20-23.3 är avbokad.

Gudstjänst varje söndag

Gudstjänstlivet är församlingens centrum. Även under den här perioden firar vi gudstjänst, varje söndag. Men under mars månad firar vi hemma i våra egna vardagsrum och vid våra köksbord.

Du kan enkelt delta i gudstjänsten var du än befinner dig. På din dator, en surfplatta eller på din telefon. Det enda du behöver är ett facebook konto. Om du inte skaffat ett förr, så nu är det dags!

Gudstjänsten startar på Petrus facebook sida, vanlig gudstjänsttid. Du hittar oss HÄR.

Gudstjänsttider

10.00 Traditionell gudstjänst
15.30 Puls-gudstjänst

Under våren får du låna med dig en psalmbok och en gudstjänstordning från kyrkan, du är varmt välkommen att hämta en i Munksnäs kyrka på söndag, lite före kl 10.

Du är också mycket välkommen att delta i radio-gudstjänsterna, som du kan hitta HÄR.

Kansliet stängt

Under mars månad betjänar Petrus församlings kansli per telefon och e-post. Ingen betjäning finns på plats i Petruskyrkan. Du är varmt välkommen att ta kontakt med Janne på kansliet: , 09-2340 7100.

Livet fortsätter – Dop, vigsel och begravning ordnas

Församlingen ordnar fortsättningsvis dop, vigslar och begravningar för alla som önskar. För tillfället blir det fråga om små samlingar för de allra närmaste, med upp till tio deltagare.

Begravningar kan inte vänta under denna period, utan jordfästning behöver ske inom 2-4 veckor efter dödsfallet. Det blir en liten ceremoni med de närmaste sörjande, upp till tio personer. Sen kan man ordna en större minnesstund för släkt och vänner i ett senare skede, när virusepidemin lagt sig.

Ta kontakt om du behöver prata

Kyrkans anställda finns till för dig. Ta gärna kontakt ifall du vill tala med nån. Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat. Mera info på www.samtalstjanst.fi.

Du kan också kontakta Petrus församlingsanställda ifall du behöver prata. Du hittar kontaktuppgifter här.

Kyrkan har en viktig uppgift att förmedla hopp, frid och tröst i alla lägen. Vårt gudstjänstliv upphör inte och vi visar fortsatt medmänsklighet och omtanke till våra medmänniskor. Samtidigt vill vi också vara hänsynsfulla och visa kärlek till medmänniskan genom att minimera riskerna för smitta. Kom ihåg att be för vårt land och för alla de som känner oro.

Gud går med dig. Alltid.
Läs mer

INSTÄLLD: Konsert med Pekka Simojoki 20.3

Kyrkhelg Syd 20-22.3, ” Inför ditt ansikte”, inleds på fredag 20.3 kl. 19 med en konsert med gospel musiker Pekka Simojoki.

Pekka Simojoki är en av vårt lands mest kända gospelmusiker och har gett ut många omtyckta sånger, mässor och musikaler.
Pekka uppträder som trubadur runt om i landet i församlingar, skolor, på läger och evenemang. Petrus församling har förmånen att ha honom på besök under Kyrkhelg Syd i Petruskyrkan.

Välkommen med och njuta av gospelmusik!
Servering efter konserten.

Mer om Kyrkhelgens program här: petrusforsamling.net/kyrkhelgsyd//
Läs mer

Petrus barnläger sommaren 2020Häng med på församlingens populära dagläger för barn 6–11 år!
1.-5.6 kl. 9 – 16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas.

Vi leker, sjunger, pysslar, busar, lär oss mer om Jesus och får förstås massor av nya kompisar. Programmet startar kl. 9 och slutar kl. 16 varje dag.
Vid behov kan barnen lämnas redan 8.45 och hämtas kl 17. Avgift 50€, följande syskon 35€. Det finns plats för 30 barn på lägret.

På fredagen kl. 16 avslutas lägret med en öppen fest där barnen medverkar. Vi bjuder på hot dog och nåt sött. Ta med släkt och vänner och kom på fest!

Har du frågor? Hör av dig till 
.

Ps. Känns avgiften utmanande? Anmäl dig ändå! Församlingen hjälper gärna med bidrag vid behov. 

Barn över 12 år kan i mån av utrymme få hänga med som hjälpledare och betalar ingen avgift.

Anmäl ditt barn: Anmälningsformulär för barnläger.

Läs mer

Dop av kyrkoherdeparets barn på Puls 23.2

Välkommen med och fira livet söndagen 23.2 kl. 15.30 på Puls- gudstjänsten.

I samband med Puls nu på söndag döps kyrkoherde Daniel och Rebecka Björks son. Dessutom firar kyrkoherde Daniel 40-år samtidigt. Efter Puls bjuds det på tårta och kaffe, så du är varmt välkommen att vara en del av firandet!

Dopet är en fantastisk gåva från Gud. Det är ett löfte om befrielse och beskydd. Gud lovar att alltid stå vid vår sida. Han tar emot oss precis sådana som vi är. Det är Gud som handlar i dopet. Vi kan inget göra för att förtjäna hans kärlek. I dopet händer något konkret och verkligt. Vi förs från ”mörker till ljus” säger Bibeln. Vi blir befriade. Vi får en ny framtid och ett nytt hopp. Man kan säga att dopet är som ett nytt MEDBORGARSKAP, en ADOPTION och en LIVBOJ. Dopet är också början på ett NYTT LIV.

Detta liv får vi fira tillsammans!
Läs mer