Retreat på Snoan

Info om retreaten

Välkommen till Snoan för att söka ro och möjlighet att lyssna till dina egna tankar och vara nära Gud!

Petrus församling ordnar en retreat 2–4 december 2022 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17−18 på fredag 2.12 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten avslutas på söndag 4.12 ca kl. 15.

Anmälan och pris

Antalet deltagare är begränsat till 11 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Anmälan till Petrus kansli, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier. Sista anmälningsdagen är måndag 14 november 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen@evl.fi eller cecilia.forsen@gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med reteratgården  https://snoan.fi/. Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under tider då virusinfektioner sprids.

Om du har frågor kring Petrus-retreaten tag gärna kontakt med Caroline Sandström, per e-post: carolinezsandstrom@gmail.com eller tel 050-336 41 33.

Petrus-retreaten ordnas av:

Camilla Norkko, präst

Caroline Sandström, förtroendevald i Petrus, retreatvän

Birgitta Udd, retreatledare

Läs mer

Petra-frukost 19.11

Bli inspirerad och njut av morgonen!

Petra är en skön förmiddag för kvinnor i alla åldrar, med lyxiga smaker, inspirerande gäster och trevlig gemenskap.19.11 har vi med oss Laura Hellsten som gäst. Hon är forskardoktor vid Åbo Akademi, hemma från Mariehamn och bor nu i St. Karins tillsammans med mannen och katten Moses.Frukostens tema är ”Kropp och dans genom teologins historia”.

Varmt välkommen med! 

Läs mer

Vägen vidare – Sorgekurs

När sorgen drabbar reagerar vi alla olika. Att bearbeta sorg kan ta tid. Det hjälper att dela vandringen med andra.

Vägen vidare är en sex veckors kurs för alla som förlorat någon, nyligen eller för lång tid sedan. En livskamrat, en förälder, en vän, ett barn.

Vi börjar varje kväll med kaffe/te och tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Du är varmt välkommen med som du är. Kursen är baserad på kristna värderingar men passar bra för alla oberoende av åskådning och oberoende av var du bor.

Petrus församling ordnar en sorgekurs även hösten 2022. Kursen ordnas sex kvällar i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 med start 20.9. Anmäl dig till Anne Koivula (@evl.fi). Datum 20.9, 26.9 (obs. måndag), 4.10, 25.10, 1.11 och 8.11 kl. 18.30–20.30.

Kursen leds av församlingspastor Anne Koivula.

Läs mer

Vi glömmer inte Ukraina – välgörenhetskväll

En kväll där vi samlar in medel för Ukraina.

Gäster: Julia Shevchuk och Irina Fedorenko berättar om flykten från Ukraina och arbetet med återuppbyggnad av landet. En konkret inblick i nuläget men också tankar om vardagen i ett nytt land utan sina närmaste (på engelska med tolkning till svenska). Bägge gästerna flydde från Ukraina i mars. Deras familjer finns fortfarande kvar i Ukraina. Från Finland arbetar de konkret med återuppbyggnaden av sitt hemland genom det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO.

Erik Nyström från Kyrkans Utlandshjälp berättar om hur hjälparbetet fungerar konkret på plats i Ukraina, och vilka hjälpinsatser som är aktuella inför vintern.

Ons 14.9 kl. 18:30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Kaffeservering.

I samarbete med Esbo och Helsingfors församlingar. Du kan bidra till Ukrainahjälp under kvällen.

Arrangör: Helsingfors och Esbo svenska församlingar
Kontakt: Nina Österholm
Telefonnummer: 050 337 6319
E-post:

Läs mer

Petrusmässa 4.9

Välkommen på höstens första gemensamma fest för hela församlingen söndag 4.9 kl. 15.30!

Vi firar Petrusmässa tillsammans och har biskop Bo-Göran Åstrand på besök. Kören Petrus Vokalensemble uppträder och efter gudstjänsten bjuds det på soppa och kaffe.

Visitationsstämma efter gudstjänsten. Hoppas vi ses!

Läs mer

Sommarcafé vid Petruskyrkan 23.8

Innan hösten börjar ordnas ännu ett sommarcafé vid Petruskyrkan.
Välkommen på kaffe, sommarstämning och litet program speciellt för dig som är dagledig! 
Mer info av diakonissan Bodil Sandell. 09-2340 7227, 050-380 3925

23.8 kl. 13 i Petruskyrkan.

Läs mer

Höstens program i Petrus

Höstterminen börjar snart och olika verksamheter, kvällar och barnprogram startar igång igen.

Petrus är din församling. Vi vill leva ett liv nära Gud, ett liv i gemenskap och ett liv som gör skillnad. Du är varmt välkommen med just sådan som du är. Här under hittar du samlat allt som händer, kom gärna med!

För barnen

Vi tror att barnen är viktiga! Du kan gå med i Petrus Kidz gruppen på facebook för att höra det nyaste kring barnarbetet. Allt program för barn: https://petrusforsamling.net/verksamhet/barn/

Välsignelse för dagis- och skolstart måndag 15.8 kl. 17 i Petruskyrkan. Välkommen med hela familjen och faddrar på pizza och välsignelse inför en ny termin! Välsignelse betyder att vi tillsammans samlas i kyrkan för att be Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt. Meddela vår familjepastor Anne Koivula ifall ni är på väg så räcker pizzan till alla, .
Vi börjar med att äta pizza tillsammans kl. 17 och fortsätter efter det med välsignelsen.

Musiklek tisdagar kl. 10 i Malms kyrka och torsdagar kl. 10 i Hagasalen. För dig med barn 0-5 år. Anne Koivula.

Barnkör för skolelever varje onsdag kl. 15 i Petruskyrkan. Mathias Sandell.

Knattekyrka är hela familjens söndag på barnens villkor. Roligt program för barnen, träffa andra familjer och ät lunch tillsammans. 30.10 kl. 10 i Petruskyrkan.

Barnens söndag varje söndag i samband med Puls-gudstjänsten kl. 15.30 i Petruskyrkan. Eget program för barn över 3 år och ett spännande lekrum för de minsta. Söndagsskola i samband med gudstjänsten i Munksnäs kl. 10.

Kurser

Sorgekursen – Vägen vidare För dig som mist någon nyligen eller en lång tid sedan. En sex kvällars kurs som ger dig hjälp att bearbeta sorg och verktyg att gå vidare. Start i september. Info från kansliet. Mer om sorgekursen: https://petrusforsamling.net/vagen-vidare-sorgekurs/

Alpha-kursen är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är gratis och för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Start onsdag 21.9 kl. 18 i Petruskyrkan. Rebecka Björk. Mer om Alpha: https://petrusforsamling.net/alpha/

Tro, andakt, bön

Öppen Himmel En kväll i Guds närvaro där vi lovsjunger, ber och lär oss höra Guds röst till-sammans. Fredag kl. 18, 26.8, 30.9, 28.10, 25.1. Mer info: https://petrusforsamling.net/oppen-himmel/

Förbön och Tack Tvåspråkig förböns-gudstjänst i Munksnäs kyrka varannan tisdag Kl. 19. Du kan skicka in förbönsämnen till . 6.9 – 13.12 Mer info här: https://petrusforsamling.net/verksamhet/forbon-och-tack/

Rotad i Ordet en kväll att dyka djupare i Bibeln och bli rotad i tron. Malms kyrka en måndag i månaden. 12.9, 3.10, 7.11, 12.12 kl. 17. Mer info här: https://petrusforsamling.net/rotad-i-ordet/

Hemgemenskap Kom med i en mindre gemenskap som samlas i olika hem runt Helsingfors. Hemgemenskapen är en plats att styrkas i tron, be och dela måltider tillsammans med andra. Mer info av Tuomas Metsäranta. Mer info: https://petrusforsamling.net/hemgemenskap/

Gemenskap

Dagscafé är speciellt för dig som är ledig under dagarna. Vi träffas i Petruskyrkan för andakt, kaffe och litet program. Varannan tisdag udda veckor kl.13, 13.9-22.11. Mer info: https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/dags-cafe/

Petra-frukost En frukost för alla kvinnor och en plats att dela livserfarenheter. Inbjuden talare varje gång. 24.9, 19.11 i Petruskyrkan. Mer info: https://petrusforsamling.net/petra/

Ny i Petrus! Är du ny i församlingen, nyin-flyttad i Helsingfors eller vill annars bara veta mer om församlingen? 28.8 kl. 17 i Petruskyrkan efter Puls-gudstjänsten. Mer info: https://petrusforsamling.net/ny-i-petrus-kvall/

FOKUS – En helg med din församling Kom med på en härlig helg på Korpirauha. Ett tillfälle att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans. En helg med lovsång, undervisning, förbön och fina stunder. 7-9.10. Barnprogram och gratis busstransport.

Gudstjänst

Kom med och träffa nya ansikten och titta in på någon av våra söndagsgudstjänster. Kaffe efter gudstjänsterna!

Högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10.

Högmässa i Åggelby gamla kyrka kl. 12.

Puls-gudstjänst i Petruskyrkan kl. 15.30. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Petrusmässa med biskop Bo-Göran Åstrand Hela församlingens gemensamma gudstjänst 4.9 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Eget program för barn. Soppa och visitationsstämma efteråt.

Parentation Har du mist en närstående under det gångna året? Välkommen att tända ett ljus i kyrkan 5.11 kl. 16 på Allhelgona dagen.

Församlingsvalet

Församlingsval Du kan förhandsrösta i församlingsvalet 8-12.11 på alla röstningsplatser. På valdagen 20.11 sker röstning endast i Petruskyrkan för Petrus församlings medlemmar. Mer info kommer.

Musik

Kom med och sjung i någon av Petrus körer! Mer info om körer för vuxna: https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/petrus-korer/

Petrus Vokalensemble Kör för vuxna. Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland. Torsdagar kl. 18. Mathias Sandell

Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och Tack. En kör för alla. Varannan tisdag kl. 17.

Läs mer

Ny i Petrus – kväll

Är du ny i församlingen, nyinflyttad i Helsingfors eller annars bara vill veta mer om församlingen? Välkommen på Ny i Petrus-kvällen där du får höra mer om församlingen och lära känna andra människor. Vi träffar gärna dig!

Kvällen ordnas 28.8 kl. 17 efter Puls-gudstjänsten i Petruskyrkan. Välkommen med även på Puls som börjar kl. 15.30. Puls är en dynamisk gudstjänst för människor i alla åldrar och eget program för barnen. Välkommen med om du så är studerande, har familj eller är i arbetslivet.

Välkommen!

tre kvinnor
Läs mer

Stöd nyckelsatsningar i församlingen

En grupp glada människor sitter i en soffa

Petrus församling samarbetar med ett antal fristående föreningar som har till syfte att stöda församlingens verksamhet. En av dessa är föreningen Petrusplus rf, som även skrivs Petrus+.

Föreningen vill se människor uppleva den glädje och frid som kommer av att känna Gud och få sina liv förvandlade. Samtidigt finns en längtan och en vision att också stöda och se Guds rike gå fram i andra delar av Finland samt internationellt. Detta uppnås genom att ordna olika evenemang, stöda församlingens satsningar samt stöda personer som utför arbete i enlighet med föreningens vision.

Transform 2022-2023

Transform är en ettårig skola i Petrus församling där vi gör en djupdykning i hur det kan se ut att följa Jesus. Under året får man undervisning om Bibeln, lärjungaskap, ledarskap och mission samtidigt som man vandrar nära varandra och lär sig att tjäna församlingen och människor utanför den på olika sätt.

Under det kommande året 2022-2023 vill vi tydligare välsigna och ge vidare det vi fått. Bland annat kommer vi att öppna upp vissa Transform dagarna för alla, genom att ha Transform-kvällar några gånger per termin. Utöver Petrus
församling vill vi också stiga in och tjäna församlingar och gemenskaper runt om i Finland.

Understöd arbetet

De senaste två åren har det varit möjligt för Ida-Maria ”Iitu” Pekkarinen att leda arbetet tack vare människor som trott på Transforms vision och förbundit sig till att vara månadsgivare ett helt år. Anställningen är ekonomiskt beroende av givande, så ditt bidrag gör en konkret skillnad för att arbetet ska gå vidare. Genom att investera ekonomiskt i anställningen investerar du även i Guds rikes tillväxt i vårt land.

Från och med 1.8.2022 är det stödföreningen Petrus Plus som kommer att kanalisera givandet.

Du kan bli månadsgivare genom att kontakta Iitu via e-post

Mer om stödföreningen Petrus+

Ifall du är intresserad att så in i församlingens arbete på andra sätt kan du läsa mer om stödföreningen PetrusPlus här: https://petrusforsamling.net/petrusplus/

Läs mer

FOKUS församlingshelg

EN HELG MED DIN FÖRSAMLING 7-9.10.2022

Kom med på en skön helg på lägergården Korpirauha i Sjundeå. Fokus är ett tillfälle att tillsammans som församling starta den nya höstterminen med att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans – sätta vårt FOKUS rätt inför det kommande läsåret. En helg med lovsång, undervisning, förbön, bastubad och fina stunder!
 
Du är välkommen med också om du inte är medlem i Petrus församling. Barnprogram ordnas under vissa samlingar. Gratis busstransport ordnas från Petrusyrkan. Lägret ordnas 7-9.10.2022.
 
Kom med och dela drömmen om vad vår församling kan bli!
Sätt datumen i din kalender redan nu, mer info komemr senare.
 
 
 

 
Läs mer