Petrus söker huvudvärdinna/övervaktmästare 50-80%

Petruskyrkan är vår huvudkyrka med mångsidig verksamhet under veckan.

Petrus församling söker en huvudvärdinna/övervaktmästare för tiden 1.5–31.12.2023 med möjlighet till förlängning. Anställningsgraden och arbetsuppgifterna kan anpassas enligt vad som passar dig bäst, mellan 50–80 %. Under sommaren är det lugnare i verksamheten och då har du möjlighet att vara tjänstledig enligt behov.

Tilllträde 1.5.2023 eller enligt överenskommelse. Om du är rätt person för oss, så kan vi anställa dig genast. Kravgrupp 501, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är nöjaktiga kunskaper i finska och svenska. Det är möjligt att ansöka om dispens från språkkraven. Körkort och tillgång till egen bil är värdefullt men inte nödvändigt.

Vi söker dig som:

 • har ett öga för detaljer och ordning, är plikttrogen och noggrann i ditt arbete
 • har förmåga att planera och organisera serveringen vid större evenemang i kyrkan
 • kan planera och tillreda enklare måltider för grupper på 20-50 personer
 • kan sköta konkreta och praktiska uppgifter inklusive lite städning
 • arbetar bra i team tillsammans med oss andra, är uppmuntrande och konstruktiv
 • kan arbeta flexibelt och med god attityd betjäna en församling som har mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
 • delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i församling

Anställningsgrad 50 %

Till dina uppgifter hör att självständigt ansvara för praktiska arrangemang kring serveringen vid församlingens olika evenemang och tillställningar. Planera, göra inköp, tillreda enklare mat och servera vid t.ex. gemensamma gudstjänster, olika kurser och möten.

Som ansvarig för församlingens huvudkyrka Petruskyrkan lär du dig hur huset fungerar och kan i samarbete med kansliet beställa enklare service och dagliga förnödenheter. Du håller kontakt med firman som städar våra lokaler och ser till att allt ser snyggt ut under veckan. Du har koll på församlingens utrustning så som porslin, köksutrustning, inredning, belysning och beställer nytt vid behov. 

I mån av möjlighet kan du även fungera som kyrkvaktmästare vid förrättningar och annat som ordnas i kyrkan.

kyrkvaktmästare
En kyrkvaktmästares arbete är mångsidigt.

Anställningsgrad 80 %

Till dina uppgifter hör dessutom att fungera som kyrkvaktmästare på församlingens söndagsgudstjänster i Munksnäs och andra gudstjänster under veckan. 

Ansökan

Vi hoppas att du är den vi söker och att du ska trivas bra i denna uppgift!

Varmt välkommen att sända en fritt formulerad ansökan och CV till kyrkoherde Daniel Björk, .
Mera information av uppgiften kan fås av Rebecka Björk, 040-9612913

Sista ansökningsdag 10.4.2023, kl 12.

Petrus församling firar 10 år
Petrus är en aktiv och levande församling med människor i alla åldrar.
Läs mer

Gemensamt Ansvar 2023 i Helsingfors församlingar: Unga i en våldsam värld

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden

Ge ett bidrag

Webben

Du kan stöda direkt via länken http://gemensamtansvar.fi/petrus

Mobile Pay

Mobilepay: 98190

Använd referensnummer: 305433 (Petrus församling)

Kolme henkilöä kävelee selin kameraan, hupparien selässä lukee Aseman lapset, taustalla junanrata ja kerrostalo

I FINLAND har enligt polisen antalet våldsbrott åren 2015–2021 ökat bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Våldet syns också på fritiden. Allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden och sprids i sociala medier.

I barn- och ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp.

Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationer. Genom att sätta in rätt stöd i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Det finns ett skriande behov av gränser, kärlek och trygga vuxna.

Det är just ett sådant stöd vi nu bygger upp med hjälp av Stationens Barn rf och insamlingen Gemensamt Ansvar.

DEN GLOBALA klimatkrisen är en katastrof som skapar och underblåser konflikter i Kenya och andra östafrikanska länder. Klimatförändringen drabbar i synnerhet nomadfamiljerna som sedan tidigare lever i karga förhållanden. Betesmarkerna minskar och vattnet tar slut. Fattigdom och instabilitet fördjupar de sociala problemen, försämrar möjligheterna till försörjning och leder till skolavhopp.

Med hjälp av katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp ordnas stödundervisning, psykosocialt stöd och andra stödformer för de unga så att de kan återvända till och stanna kvar i skolan. Utbildning garanterar de unga bättre möjligheter till försörjning och till att arbeta för fred i sina egna samhällen.

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för kärlek till nästan. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.

Nuori afrikkalaisnainen keltaisessa paidassa, taustalla pelto

Så här fördelas medlen:

UTOMLANDS: 60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna.

I FINLAND: 20 % styrs till föreningen Stationens Barn rf , som med insamlingsmedlen utvidgar sitt arbete för att lösa allvarliga konflikter bland unga.

Ytterligare 20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Församlingarna i Helsingfors deltar alla i Gemensamt Ansvar-kampanjen genom egna insamlingar.

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR/2021/8126.‍

Tack för ditt bidrag!


Läs mer

Framtid och Hopp – tvåspråkig bönekväll 4.3

Jag vill ge er en framtid och ett hopp. (Jer. 29:11)

Välkommen med på tvåspråkig bönekväll i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

Program

lö 4.3.2023 kl 18.00 Hannu Äimänen

En kväll av framtid och hopp i Munksnäs kyrka. Bibellärare Hannu Äimänen öppnar Bibelns undervisning om Jesu återkomst.

Möjlighet till förbön och enskilt samtal

Kaffe, te, något smått att äta. Gideoniternas bokbord

Tillfällena är 2-språkiga

Arrangörer: Petrus församling (kaplan Ronny Thylin tfn. 050-3803 548), Verkosto och en grupp frivilliga i Munkkiniemen seurakunta (Marja-Liisa Villikka tfn. 040 041 2477)

Läs mer

Kurser våren 2023

Petrus församling ordnar många olika kurser för människor i olika livsskeden och behov. Anmäl dig med på det som passar dig.

Retreat för unga vuxna

Välkommen till Snoan för en helg där du får stilla dig inför dig själv och Gud! Denna retreat är speciellt riktad till dig som räknar dig själv som ung vuxen (ca 20–35 år). Du är speciellt välkommen med också ifall du aldrig varit på stilla retreat förr och är nyfiken att pröva på vad det innebär att vara på en retreat i stillhet tillsammans med andra. 

Petrus församling ordnar en retreat för unga vuxna den 24–26 februari 2023 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17–18 på fredag 23.2 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, olika bönemoment, meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten är en plats där du kan få stanna upp inför dig själv och inför Gud. Du får helt enkelt tid att stanna upp från allt som brusar på och vila i tystanden. Retreaten avslutas på söndag 26.2 ca kl. 15.

Anmälan senast 6.2 till Edith Kortekangas: edith.kortekangas(a)evl.fi

Alpha-kurs

Alla funderar på livet. Varför är jag här? Vad är meningen? Vad värderar jag? Alpha är en möjlighet att samtala om meningen med livet och tron i en avslappnad atmosfär. Vi träffas 10 onsdagskvällar och funderar på olika teman. Kvällarna består av att vi äter middag tillsammans, lyssnar på ett föredrag om kvällens tema och sätter oss i mindre grupper och delar våra tankar om ämnet.

Alpha är till för alla. Inga frågor är fel och du får diskutera så mycket eller så lite du vill. Du behöver inte veta något om den kristna tron, och du är välkommen med även om du inte hör till församlingen eller kyrkan.

Onsdgar kl. 18, med start 1.3, i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Anmäl dig redan nu eller fråga mer per e-post: Tuomas Metsäranta 

Föräldrakurs – för dig med barn 0-10 år

Kom med på fem viktiga kvällar om föräldraskap med mat, videoföredrag och goda samtal. Under kursen får vi höra föredrag av både experter och vanliga föräldrar. Teman är bl.a. att bygga en stadig grund, kärlek i handling och att sätta gränser. Kursen är gratis!

Vi ses i Petruskyrkan varannan tisdag med start 28.3 kl 17-19. Mat serveras från 16.30. Vi ordnar åldersanpassad barnpassning så kom med hela familjen! Mer info och anmälan: .

Tonårsföräldrakursen – för dig med barn 11-18 år

Onsdagar kl 18-20 med start 29.3. Vi börjar med middag kl 18. 

En kurs med teman särskilt riktade till föräldrar med tonåringar och blivande tonåringar. Även bonusföräldrar, ensamstående och blivande tonårsföräldrar är varmt välkomna.

Investera i det viktigaste du har!

Läs mer

Ekumeniska Världsböndagen 3.3 kl. 19

Tema: Jag har hört om er tro.
Programmet är utarbetat av kvinnor i Taiwan.

Välkommen på vår ekumeniska samling fredagen den 3 mars kl. 19.00

Plats: Betelkyrkan, Helsingfors baptistförsamling, Skillnadsgatan 1-3, Helsingfors.

Predikan: Majvor Nyholm
Bilder/video från skolan i Torit: Juha Jattu
Kollekt till Airport View School i Torit, Sydsudan

Arrangör och medverkande: den finlandssvenskakommittén för världsböndagen

Läs mer

Hallå där Tua Sandell, Petrus nya diakonissa!

Efter nästan nio år i Turkiet bytte Tua Sandell Istanbul mot norra Helsingfors. Sedan årsskiftet arbetar hon som diakonissa i Petrus församling.

– Mitt arbetsrum finns i Petruskyrkan och jag svarar i telefonen nästan när som helst. Jag finns här för alla församlingens medlemmar och kommer att fortsätta de kretsar och diakoniarbete som finns i församlingen.

Hon efterträder församlingens långvariga diakonissa Bodil Sandell.

– Vi är inte släkt, säger Tua Sandell och skrattar.

Tua Sandells arbetsrum finns i Petruskyrkan i Månsas. Bild: Nina Österholm

Mindre fyrkantig

Efter åren utomlands känner Tua Sandell sig ”mindre fyrkantig” än förut.

– Jag har lärt mig att man kan göra saker på olika sätt. Men också min tidsuppfattning och syn på planering har förändrats. Numera har jag nästan svårt att planera för långt framåt i tiden, jag vet att saker snabbt kan förändras och planer skrotas. Jag har blivit mer flexibel.

Hon tycker att det egentligen är ganska sunt att leva med en viss osäkerhet i tillvaron. Om livet blir alltför förutsägbart så glömmer man kanske bort att våra liv fortfarande ligger i Guds hand, också här i Norden.

I Turkiet lever alla med en större osäkerhet i vardagen. Det blir elavbrott, sociala medier begränsas emellanåt, dessutom sker det bombdåd med jämna mellanrum.

– Samtidigt är det också en självklarhet för muslimer att Gud finns. Även om de flesta är vanemuslimer så tror man definitivt att det finns en skapare bakom vår värld. 

Enligt Sandell utgör den här inställningen till Gud en fundamental skillnad mellan våra samhällen. I Finland känner hon att människorna snarare frågar om det finns en gud överhuvudtaget.

– En troende kristen och en troende muslim är överens om att det finns en högre makt som vi behöver ha respekt för. Vi kan mötas på den punkten.

Öppen famn för nyfinländare

I framtiden drömmer Tua Sandell om att se fler invandrare i kyrkan.

– Det integreras en del invandrare på svenska i Österbotten som sedan flyttar till huvudstadsregionen. Många invandrare talar också engelska. Jag tror att vi kan ha en roll som finlandssvenskar när det gäller att välkomna invandrare i församlingarna.

Som utlänning i Turkiet lärde hon sig också hur mycket hjälp man behöver för att komma in i ett nytt samhälle, hur många blanketter som ska fyllas i och hur mycket man behöver ta reda på och lära sig för att leva ett liv i ett främmande land.

– Oftast fick jag hjälp genom att tala med människor. Turkiet har ett kollektivistiskt samhälle, man talas vid – ja rent av lägger sig i. I Finland är jag rädd för att många invandrare blir ensamma med en massa digitala blanketter som är svåra att förstå sig på. Det är stor skillnad om du kan få hjälp av en ortsbo att finna din väg genom systemet och kanske in i en församling.

Så här får du kontakt med Tua Sandell, diakonissa i Petrus församling:

tfn: 09 2340 1115 / 050 3442711

e-post:

Här kan du träffa Tua:

Första Dagscafé är tisdag 31.1 kl. 13 i Petruskyrkan. Kaffe och gemenskap för alla daglediga!

Petrusmässan 12.2 kl. 11 i Petruskyrkan välsignas Tua Sandell och det nya församlingsrådet under hela församlingens gemensamma gudstjänst.

Text: Nina Österholm

Läs mer

Petrusmässa 12.2 kl. 11 med välsignelse av församlingsrådet och Petrus nya diakonissa Tua Sandell

Varmt välkommen på hela församlingens gemensamma gudstjänst i Petruskykan 12.2 kl. 11.

fullsatt kyrka med människor i olika åldrar

Petrusmässan är en plats för hela församlingen att komma samman och tillbe och umgås. Du är välkommen som du är – ensam, med hela familjen eller tillsammans med en vän.

På årets första Petrusmässa välsignar vi dessutom det nya församlingsrådet och Petrus församlings nya diakonissa Tua Sandell, som tar över efter att vår långvariga diakonissa Bodil Sandell går i pension.

Efter gudstjänsten bjuds det på lunch.

Välkommen med och fira det nya året!

Läs mer

Petrus söker projektledare inom ungdomsdiakoni

Petrus församling lediganslår en tidsbunden anställning som projektledare inom ungdomsdiakoni, för tiden 1.3–31.12.2023. Befattningen finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och det kan finnas möjlighet till förlängning. 

Genom projektet ”Jag ser dig” vill församlingen jobba långsiktigt för att förbättra de ungas psykiska välmående. Projektledaren fungerar själv som stödperson till unga men rekryterar och utrustar även frivilliga vuxna som resurspersoner i projektet.

Församlingen kommer i kontakt med ett stort antal unga personer genom sin verksamhet. En av arbetsmetoderna enligt projektplanen är att knyta samman unga personer med professionella aktörer som redan fungerar på fältet. Preliminära kontakter inför projektet har redan knutits med Krisjouren för unga (Helsinkimissio), Syömishäiriökeskus, Barnavårdsföreningen, Psykosociala förbundet r.f, barnskyddet och studentprästerna. Många unga som mår dåligt behöver stöd för att hitta rätt hjälp. 

Vi söker dig som:

 • har relevant utbildning och erfarenhet av diakonalt arbete bland unga
 • har förmåga att självständigt planera och organisera ett projekt inom ungdomsdiakoni
 • arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv
 • kan rekrytera, inspirera och leda frivilliga medarbetare inom ramen för projektet
 • kan arbeta flexibelt i en församling med mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
 • delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i vår församling

Vi söker en person på 100 % anställningsgrad för detta projekt. Om en sådan inte hittas kan det vara möjligt att dela anställningen på två personer med 50 % anställningsgrad. Du kan meddela om ditt intresse för en sådan lösning i din ansökan. 

Anställningens kravgrupp är 503, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och goda i finska.


Mera information om befattningen fås av kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305 eller projektkoordinator Rebecka Björk, 050-473 5180. Fritt formulerad ansökan och CV skickas senast 13.2.2023, kl 12, till

Läs mer

Retreat för unga vuxna

Välkommen till Snoan för en helg där du får stilla dig inför dig själv och Gud! Denna retreat är speciellt riktad till dig som räknar dig själv som ung vuxen (ca 20–35 år). Du är speciellt välkommen med också ifall du aldrig varit på stilla retreat förr och är nyfiken att pröva på vad det innebär att vara på en retreat i stillhet tillsammans med andra. 

Petrus församling ordnar en retreat för unga vuxna den 24–26 februari 2023 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17–18 på fredag 23.2 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, olika bönemoment, meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten är en plats där du kan få stanna upp inför dig själv och inför Gud. Du får helt enkelt tid att stanna upp från allt som brusar på och vila i tystanden. Retreaten avslutas på söndag 26.2 ca kl. 15.

ANMÄLAN OCH PRIS

Antalet deltagare är begränsat till 11 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Anmälan till Edith Kortekangas, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier. Sista anmälningsdagen är den 1 februari 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen@evl.fi eller cecilia.forsen@gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med retreatgården  https://snoan.fi/. Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under tider då virusinfektioner sprids.

Om du har frågor kring Petrus Unga Vuxna – retreaten, tag gärna kontakt med Edith Kortekangas, per e-post: 

Petrus unga vuxna retreaten ordnas av:

Edith Kortekangas, projektanställd inom Ungdoms diakonin i Petrus Församling

Birgitta Udd, retreatledare

Läs mer