Ekumeniska Världsböndagen 3.3 kl. 19

Tema: Jag har hört om er tro.
Programmet är utarbetat av kvinnor i Taiwan.

Välkommen på vår ekumeniska samling fredagen den 3 mars kl. 19.00

Plats: Betelkyrkan, Helsingfors baptistförsamling, Skillnadsgatan 1-3, Helsingfors.

Predikan: Majvor Nyholm
Bilder/video från skolan i Torit: Juha Jattu
Kollekt till Airport View School i Torit, Sydsudan

Arrangör och medverkande: den finlandssvenskakommittén för världsböndagen