Gemensamt Ansvar insamlingen

Ge ett bidrag

Webben

Du kan stöda direkt via länken http://gemensamtansvar.fi/petrus

Mobile Pay

Mobilepay: 98190

Använd referensnummer: 305433 (Petrus församling)

Ändamål 2022

Insamlingen Gemensamt ansvar är Kyrkans årliga kampanj som iår lyfter särskilt fram unga som på olika sätt drabbats av COVID-pandemin. Många mår dåligt och upplever ensamhet, ångest och hopplöshet. Tack vare Gemensamt Ansvar kan man bidra med stöd, framtidstro och trygga vuxna i deras vardag.

Tack för ditt bidrag!