Petrus söker huvudvärdinna/övervaktmästare 50-80%

Petruskyrkan är vår huvudkyrka med mångsidig verksamhet under veckan.

Petrus församling söker en huvudvärdinna/övervaktmästare för tiden 1.5–31.12.2023 med möjlighet till förlängning. Anställningsgraden och arbetsuppgifterna kan anpassas enligt vad som passar dig bäst, mellan 50–80 %. Under sommaren är det lugnare i verksamheten och då har du möjlighet att vara tjänstledig enligt behov.

Tilllträde 1.5.2023 eller enligt överenskommelse. Om du är rätt person för oss, så kan vi anställa dig genast. Kravgrupp 501, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är nöjaktiga kunskaper i finska och svenska. Det är möjligt att ansöka om dispens från språkkraven. Körkort och tillgång till egen bil är värdefullt men inte nödvändigt.

Vi söker dig som:

 • har ett öga för detaljer och ordning, är plikttrogen och noggrann i ditt arbete
 • har förmåga att planera och organisera serveringen vid större evenemang i kyrkan
 • kan planera och tillreda enklare måltider för grupper på 20-50 personer
 • kan sköta konkreta och praktiska uppgifter inklusive lite städning
 • arbetar bra i team tillsammans med oss andra, är uppmuntrande och konstruktiv
 • kan arbeta flexibelt och med god attityd betjäna en församling som har mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
 • delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i församling

Anställningsgrad 50 %

Till dina uppgifter hör att självständigt ansvara för praktiska arrangemang kring serveringen vid församlingens olika evenemang och tillställningar. Planera, göra inköp, tillreda enklare mat och servera vid t.ex. gemensamma gudstjänster, olika kurser och möten.

Som ansvarig för församlingens huvudkyrka Petruskyrkan lär du dig hur huset fungerar och kan i samarbete med kansliet beställa enklare service och dagliga förnödenheter. Du håller kontakt med firman som städar våra lokaler och ser till att allt ser snyggt ut under veckan. Du har koll på församlingens utrustning så som porslin, köksutrustning, inredning, belysning och beställer nytt vid behov. 

I mån av möjlighet kan du även fungera som kyrkvaktmästare vid förrättningar och annat som ordnas i kyrkan.

kyrkvaktmästare
En kyrkvaktmästares arbete är mångsidigt.

Anställningsgrad 80 %

Till dina uppgifter hör dessutom att fungera som kyrkvaktmästare på församlingens söndagsgudstjänster i Munksnäs och andra gudstjänster under veckan. 

Ansökan

Vi hoppas att du är den vi söker och att du ska trivas bra i denna uppgift!

Varmt välkommen att sända en fritt formulerad ansökan och CV till kyrkoherde Daniel Björk, .
Mera information av uppgiften kan fås av Rebecka Björk, 040-9612913

Sista ansökningsdag 10.4.2023, kl 12.

Petrus församling firar 10 år
Petrus är en aktiv och levande församling med människor i alla åldrar.
Läs mer

Petrus söker projektledare inom ungdomsdiakoni

Petrus församling lediganslår en tidsbunden anställning som projektledare inom ungdomsdiakoni, för tiden 1.3–31.12.2023. Befattningen finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och det kan finnas möjlighet till förlängning. 

Genom projektet ”Jag ser dig” vill församlingen jobba långsiktigt för att förbättra de ungas psykiska välmående. Projektledaren fungerar själv som stödperson till unga men rekryterar och utrustar även frivilliga vuxna som resurspersoner i projektet.

Församlingen kommer i kontakt med ett stort antal unga personer genom sin verksamhet. En av arbetsmetoderna enligt projektplanen är att knyta samman unga personer med professionella aktörer som redan fungerar på fältet. Preliminära kontakter inför projektet har redan knutits med Krisjouren för unga (Helsinkimissio), Syömishäiriökeskus, Barnavårdsföreningen, Psykosociala förbundet r.f, barnskyddet och studentprästerna. Många unga som mår dåligt behöver stöd för att hitta rätt hjälp. 

Vi söker dig som:

 • har relevant utbildning och erfarenhet av diakonalt arbete bland unga
 • har förmåga att självständigt planera och organisera ett projekt inom ungdomsdiakoni
 • arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv
 • kan rekrytera, inspirera och leda frivilliga medarbetare inom ramen för projektet
 • kan arbeta flexibelt i en församling med mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
 • delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i vår församling

Vi söker en person på 100 % anställningsgrad för detta projekt. Om en sådan inte hittas kan det vara möjligt att dela anställningen på två personer med 50 % anställningsgrad. Du kan meddela om ditt intresse för en sådan lösning i din ansökan. 

Anställningens kravgrupp är 503, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och goda i finska.


Mera information om befattningen fås av kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305 eller projektkoordinator Rebecka Björk, 050-473 5180. Fritt formulerad ansökan och CV skickas senast 13.2.2023, kl 12, till

Läs mer

Petrus söker projektledare

TIDSBUNDEN ANSTÄLLNING, PROJEKTLEDARE ”FAMILJELIV” 100 %

Petrus församling lediganslår en tidsbunden projektanställning som ledare för projektet ”Familjeliv” för tiden 1.2–31.12.2023.

Projektet ”Familjeliv” finansieras av Helsingfors kyrkliga samfällighet. Det finns en godkänd projektplan och resultatet av projektet följs upp kontinuerligt under perioden. Projektet kan komma att förlängas med ett eller två år enligt särskilt beslut av gemensamma kyrkofullmäktige. 

I planen beskrivs projektets syfte såhär: ”Familjeliv i storstaden är utmanande, särskilt om det saknas tillräckliga stödnätverk. Många föräldrar ger upp och väljer att gå skilda vägar eller så väljer familjen i ett tidigt skede att flytta närmare släktingar för att få stöd i vardagen. Vi vill utveckla nya former av gemenskap för familjer och stödnätverk för att underlätta vardagen för föräldrarna.” 

Vi söker dig som:

 • har relevant utbildning och erfarenhet av församlingsarbete bland familjer
 • har förmåga att självständigt planera och leda projektet enligt projektplanen
 • arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv
 • kan arbeta flexibelt och även i övrigt bidra till församlingens mångsidiga verksamhet
 • delar församlingens vision och värderingar

Anställningen är på heltid och kravgruppen är 503, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska.


Mera information om befattningen fås av kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305.
Fritt formulerad ansökan och CV skickas senast 2.1.2023, kl 12, till

Projektplanen kan läsas här:

https://drive.google.com/file/d/1b0MBd5c971tms4EnO1UMYCrdASuiSc-r/view?usp=sharing

Läs mer