Petrus söker projektledare

TIDSBUNDEN ANSTÄLLNING, PROJEKTLEDARE ”FAMILJELIV” 100 %

Petrus församling lediganslår en tidsbunden projektanställning som ledare för projektet ”Familjeliv” för tiden 1.2–31.12.2023.

Projektet ”Familjeliv” finansieras av Helsingfors kyrkliga samfällighet. Det finns en godkänd projektplan och resultatet av projektet följs upp kontinuerligt under perioden. Projektet kan komma att förlängas med ett eller två år enligt särskilt beslut av gemensamma kyrkofullmäktige. 

I planen beskrivs projektets syfte såhär: ”Familjeliv i storstaden är utmanande, särskilt om det saknas tillräckliga stödnätverk. Många föräldrar ger upp och väljer att gå skilda vägar eller så väljer familjen i ett tidigt skede att flytta närmare släktingar för att få stöd i vardagen. Vi vill utveckla nya former av gemenskap för familjer och stödnätverk för att underlätta vardagen för föräldrarna.” 

Vi söker dig som:

 • har relevant utbildning och erfarenhet av församlingsarbete bland familjer
 • har förmåga att självständigt planera och leda projektet enligt projektplanen
 • arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv
 • kan arbeta flexibelt och även i övrigt bidra till församlingens mångsidiga verksamhet
 • delar församlingens vision och värderingar

Anställningen är på heltid och kravgruppen är 503, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska.


Mera information om befattningen fås av kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305.
Fritt formulerad ansökan och CV skickas senast 2.1.2023, kl 12, till

Projektplanen kan läsas här:

https://drive.google.com/file/d/1b0MBd5c971tms4EnO1UMYCrdASuiSc-r/view?usp=sharing

Läs mer

Bönedygnet 24 h 2023

Det nya året börjar och vi som församling vill börja med det viktigaste – att stanna upp inför Gud! Vi vill ta tid inför Gud och bli mera medvetna om hans närvaro i det kommande året. Vilka planer har Gud för år 2023?

BÖNEDYGNET 21-22.1.2023

Kom med på 24h bönedygnet och påverka genom bön hur det kommande året blir. Vi ber att Guds vilja får ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande.

Mer info senare.

Läs mer

Petrusmässa 11.12

Välkommen på nästa Petrusmässa – en gudstjänst för hela församlingen. Vi samlas i Petruskyrkan den 11.12 kl. 15.30 för gudstjänst, julgröt och avtackning av diakonissa Bodil Sandell som går i pension.

För barnen ordnas eget program under gudstjänsten.

Läs mer

Advent- och julprogram 2022

Det händer i Petrus under december månad! Välkommen att njuta av julstämning och fira Jesus tillsammans med oss. På programmet nedan hittar du datum och tider för gudstjänster, De vackraste julsångerna, julbön m.m.

Välsignad adventstid!

Läs mer

De vackraste julsångerna 3.12, 16.12 och 20.12

Vi stannar upp i julgranens ljus och sjunger några av de vackraste julsångerna som någonsin skrivits. De vackraste julsångerna sjungs nu för 50. gången!

3.12 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12 – i samarbete med Svensk förening i Åggelby rf.

Medverkande musiker: Olivia Laaksonen, Karin Boström och Mathias Sandell.

Kollekt till förmån för Finska missionssällskapets julinsamling. Glögg och pepparkakor.

16.12 kl. 13 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Jullunch med De vackraste julsångerna. Anmälan senast 13.12, till kansliet (09-23407100) eller Bodil Sandell (050-3803925)

20.12 kl. 19 i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6.

Kollekt till förmån för Finska missionssällskapets julinsamling. Glögg och pepparkakor.

Varmt välkommen!

Läs mer

Församlingsvalets resultat

Valnämnden i Petrus församling har på sitt möte 20.11.2022 fastställt följande valresultat i Petrus församling. Mandatperioden för de invalda är 2023-2026. Stort grattis till alla invalda och ett stort tack till alla som röstande.

Medlemmar i församlingsrådet i Petrus församling:

 • Sonja Djupsjöbacka
 • Caroline Sandström
 • Britta Lassus
 • Pamela Granskog
 • Christoffer Perret
 • Kajsa Sjöberg
 • Maria Sten
 • Tuomas Anttila
 • Sabina Lumivirta
 • Jona Granlund
 • Susanna Pimenoff
 • Holger Thors

Ersättare:

 • Niklas Pajunen
 • Johannes Perret
 • Amos Airola
 • Ann-Charlotte Wollsten
 • Päivi Kajander-Pitkänen
 • Michael Mattlin

Petrus församlingsråd 2023-2026

Medlemmar i Gemensamma Kyrkofullmäktige:

 • Christoffer Perret      
 • Torsten Sandell      
 • Niklas Pajunen

Ersättare      

 • Caroline Sandström      
 • Bengt Lassus      
 • Tuomas Anttila

Läs mer

Missionsbrunch i Petruskyrkan

Vill du vara med och bygga en mer rättvis och medmänsklig värld? Kom med på en brunch där vi tillsammans funderar på vad vi kan göra för utsatta människor runt om i världen.

Det finns många sätt att stöda missionsarbetet härifrån Finland. Ann-Kristin Åvall från Finska Missionssällskapet tipsar om olika aktiviteter och kommer med praktiska och konkreta idéer. Vi bollar tankar och funderar tillsammans på vad vi vill göra och vad som skulle fungera i våra sammanhang. Tillsammans kan vi förändra världen!

Anmälan till ronny.thylin[at]evl.fi (050-3803 548) senast torsdag 24.11.2022. För brunchen uppbärs en frivillig avgift.

Läs mer

Minnesgudstjänst med parentation

Har du mist en anhörig under det gågna året? Varmt välkommen till Petruskyrkan på en minnesgudstjänst med ljuständning, lör 5.11.22 kl. 16. Vi minns de som avlidit under året och läser upp deras namn, tänder ljus och håller en liten andakt tillsammans. Efteråt blir det servering.

Läs mer

Församlingsvalet 2022

Allmänt

I de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland förrättas församlingsval den 20.11.2022.
Vid valet utses medlemmar i kyrkliga samfälligheter till gemensamma kyrkofullmäktige och till
varje enskild församlings församlingsråd. Mandatperioden för dessa förvaltningsorgan är fyra
år och börjar vid ingången av år 2023. Mer info om valet finns på: https://www.forsamlingsvalet.fi.

I Petrus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal, som skall inväljas och därför sker inget val.

De invalda till Gemensamma kyrkofullmäktige är:  

 • Christoffer Perret      
 • Torsten Sandell      
 • Niklas Pajunen

Ersättare      

 • Caroline Sandström      
 • Bengt Lassus      
 • Tuomas Anttila

Hur röstar man?

Förhandsröstning sker 8–12.11 var som helst i landet där det ordnas röstning. Bl.a. alla pastorskanslier, många kyrkor och större köpcentrum. Du behöver bara ditt identitetsbevis. Här följer ställen där du kan förhandsrösta:

8-12.11.2022 klockan 9-18

Johannes församling, Högbergsgatan 10

Matteus församling, Åbohusvägen 3

Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15

8.11.2022 klockan 18-20

Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

8-12.11.2022

Narinkentorget, Kampen

Kauppakeskus Kaari, Gamlas

Malmintori, Malm

Redi, Fiskehamnen

Hemmaröstning är möjlig för röstberättigade vars rörelse- eller funktionsförmåga begränsar röstning vid vallokaler. Anmäl behov av hemmaröstning senast fredag 4.11 före kl 16. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon till pastorsexpeditionen eller församlingens kansli. Den kan också göras via e-post.

valdagen 20.11 klockan 11-20 sker röstning för Petrus medlemmar endast i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Kandidater till valet av församlingsråd 20.11.2022

Valmansföreningar med kandidater i Petrus församling är följande:

I. Petrus för alla
Petrus för alla-listan vill arbeta för en öppen, välkomnande kyrka och församling. En församling där trösklarna är låga och där det är högt till tak. Vi vill lyfta fram att alla medlemmar i kyrkan ska få känna sig sedda, välkomna och delaktiga.

Kandidater:

II. Petrus framtid

Vi tror på en livfull församling som når ut genom förrättningar, gemenskaper och hjälpinsatser. Vi välkomnar alla och vill ha en församling som är relevant idag. Vi eftersträvar välmående personal, stöd till frivilliga och en ekonomi som är i balans.

Kandidater:

III. Tro och gemenskap

Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet. Vi vill slå vakt om det värdefulla som finns i Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet samt att alla åldersgrupper integreras med varandra i gemenskapen. Vi vill stöda familjen och det kristna äktenskapet mellan man och kvinna.

Kandidater:

Läs mer