Församlingsvalets resultat

Valnämnden i Petrus församling har på sitt möte 20.11.2022 fastställt följande valresultat i Petrus församling. Mandatperioden för de invalda är 2023-2026. Stort grattis till alla invalda och ett stort tack till alla som röstande.

Medlemmar i församlingsrådet i Petrus församling:

 • Sonja Djupsjöbacka
 • Caroline Sandström
 • Britta Lassus
 • Pamela Granskog
 • Christoffer Perret
 • Kajsa Sjöberg
 • Maria Sten
 • Tuomas Anttila
 • Sabina Lumivirta
 • Jona Granlund
 • Susanna Pimenoff
 • Holger Thors

Ersättare:

 • Niklas Pajunen
 • Johannes Perret
 • Amos Airola
 • Ann-Charlotte Wollsten
 • Päivi Kajander-Pitkänen
 • Michael Mattlin

Petrus församlingsråd 2023-2026

Medlemmar i Gemensamma Kyrkofullmäktige:

 • Christoffer Perret      
 • Torsten Sandell      
 • Niklas Pajunen

Ersättare      

 • Caroline Sandström      
 • Bengt Lassus      
 • Tuomas Anttila