Restriktioner: Vi håller avstånd och sjunger in julen

Från och med den 25.11.2021 gäller nya coronarestriktioner i Helsingfors. Till gudstjänsten är du alltid välkommen men julens allsångstillfällen omfattas av de nya begräsningarna!

Piirretty kasvomaski ja koristeita vihreällä pohjalla.

Du är alltid välkommen på gudstjänst

Coronapass kommer inte att tas i bruk gällande andakter, gudstjänster eller kyrkliga förrättningar.

Vad gäller allsångstillfällen eller övriga evenemang kan församlingarna välja mellan att ta i bruk coronapasset eller dra ner antalet deltagare till en tredjedel av den tillåtna mängden för utrymmet i fråga. Ifall coronapasset är i bruk behöver församlingen inte begränsa deltagarantalet i allsångstillfället.

Länk till Stiftets direktiv 23.12.2021 angående samlingar under perioden 28.12.2021 – 17.1.2022

Här hittar du hela beslutet från regionförvaltningsverket 18.11 ↗

Det är tryggt att delta i julbönerna

Du är varmt välkommen på julens andakter den 24.12 i olika kyrkor på Petrus område. Julbönerna brukar vara en stämningsfull stund och ett sätt att inleda julfirandet! Kyrkorna kan ta in en tredjedel av den normala kapaciteten vilket är ca 100 personer beroende på kyrka. Så du ryms bra med! Petrus ordnar även två julböner utomhus så alla som vill har möjlighet att delta.

Läs mer om julens program och tider här: https://petrusforsamling.net/julen-2021/

De vackraste julsångerna ljuder som förut

De älskade allsångskonserterna ”De vackraste julsångerna”, som årligen lockat många glada julsångare till kyrkan, kommer att förverkligas i stort sett som planerat. Vi gör allt för att alla som vill sjunga allsång inför julen ska få möjlighet att göra det.

Eftersom kyrkorna är stora och vi har möjlighet att ta in hälften av kyrkans vanliga kapacitet för sångtillfällena kan vi ha De vackraste julsångerna som vanligt. Välkommen t.ex. till Petruskyrkan den 12.12 kl. 15.30 på De vackraste julsångerna Puls-gudstjänst.

Följ med eller ring kansliet

Coronaläget utvecklas och lever under hela december. Följ gärna med på hemsidorna, vi uppdaterar så fort vi vet om hur de rådande restriktionerna påverkar adventstidens evenemang. Du kan också kontakta kansliet, vi svarar gärna på frågor. Ifall du behöver hjälp med att printa ut ditt koronapass kan du kontakta kansliet.

Läs mer

Positivt coronafall på gudstjänst 28.11 i Munksnäs

En person som deltog i gudstjänsten i Munksnäs på söndag 28.11 kl 10 har testat positivt för corona.

Ifall du närvarade vid detta tillfälle så uppmuntras du följa med ditt hälsoläge. Ifall du inte är vaccinerad uppmuntras du stanna hemma. Ifall du får symptom vare sig du är vaccinerad eller inte uppmuntras du ta ett coronatest.

Mera info fås t.ex. på thl:s hemsida.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 ”

Läs mer

Församlingarnas julkalender ger adventsstämning i huvudstadsregionen

Församlingarnas julkalender är en gåva och ett julkort till medlemmarna i adventstid. Kalendern följer som bilaga med Kyrkpressen sista veckan i november. I år pryds kalendern av en stadsbild med förortstema, av gator som väcks till liv an efter som luckorna öppnas.

– Jag tror att det är känslan av överraskning och förväntan som gör julkalendrar så populära. Det är tillåtet att vänta på något gott, dag för dag. I församlingarnas julkalender utgörs gåvan av en gnutta uppmuntran och glädje, varje morgon.

Så säger årets kalenderillustratör Pauliina Skarr. Hon erkänner sig vara en julentusiast. Skarr har skapat en kartliknande illustration över en förort som väntar på julen.

– Coronatiden har varit svår för många av oss. I kalendern har jag försökt avbilda hur någonting vackert också an växa fram mitt bland svårigheterna, säger Skarr.

Efterlängtad gåva i advent

Helsingfors-, Esbo-, Vanda- och Grankullaförsamlingarnas adventsgåva till medlemmarna är redan en tradition. För sjätte året produceras papperskalendern som även kan följas via sociala medier. Kalendern riktar sig i första hand till vuxna men passar också för familjens minsta. Illustrationerna är färggranna och fulla av små detaljer.

– Julens budskap om glädje och frihet kommer fram genom färger och lekfullhet i kalendern. Lätt tänker man sig att andlighet är något grått, svårt eller avlägset. I den här kalendern ligger andligheten nära människorna och livet, säger Skarr.

Årets textförfattare, HBL-journalisten Jan-Erik Andelin, har inspirerats av den lilla gemenskapen som kan uppstå mitt i vardagliga situationer.

– Vi firar själv en ganska liten och stilla jul med familjen, så det var fint att ta det vidare. I årets kalendertexter har jag försökt hitta de små tingens, ögonblickens och stundernas adventstid och jul. Förortstemat blev en bra ram kring den lilla gemenskap som uppstår när vi möts på bussen eller i butikskassan. Eller sitter bara två kring ett tänt ljus.

Nytt för i år är att stora delar av texterna i kalendern rimmar.

– Språkligt var det en fin upptäckt hur julrim också kan få tag om en djupare livets rytm, i stället för att vara bara en rolig vers på ett paket. I mina luckor finns många rim. Fast jag hoppas ingen blir besviken att det ändå inte blir varje dag.

Den svenska julkalendern trycks i knappa 29 000 exemplar för huvudstadsregionens del och följer med Kyrkpressen som utkommer den 26.11.2021. Även de svenska församlingarna i Kyrkslätt och Åbo ger julkalendern som gåva åt sina medlemmar. De finska kalendrarna som har en upplaga på 400 000 delas ut med posten direkt till hushållen inför advent. Kalendern görs även i små upplagor på engelska, ryska och kinesiska.

– Jag hoppas folk bär med sig kalenderns små hälsningar som eftersmaken av en karamell som ger nya tankar under dagen. Och att många får en fridfull och vilsam jultid, säger Jan-Erik Andelin.

Mera information och intervjuförfrågningar:

Nina Österholm

Informatör, Kyrkan i Helsingfors

tfn 09 2340 2236 /

Ge gärna respons på julkalendern

https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/artikkelit/geresponspajulkalendern

Läs mer

Kväll för nya i församlingen 21.11

tre kvinnor i olika åldrar

Är du ny i församlingen? Har du nyligen flyttat till Helsingfors, börjat studera eller annars bara är nyfiken på att vara med i församlingen?

Vi vill gärna lära känna dig, så du är välkommen till Petruskyrkan den 21.11 kl. 17.15! Vi bjuder på pizza, berättar mer om församlingens vision och har tid att umgås tillsammans.

Vi som församling tror på att vi alla är församling tillsammans, att var och en har något att ge och att vi lever i gemenskap.

Puls-gudstjänsten firas samma söndag kl. 15.30 i Petruskyrkan och kvällen för nya börjar genast efter det. Så du är varmt välkommen med på Puls-gudstjänsten innan det.

Anmäl dig till Rebecka Björk, rebecka.bjork(a)evl.fi, så att pizzan räcker till.

Ifall du vill bekanta dig mer med församlingen kan du läsa mer här: https://petrusforsamling.net/om-oss/

Läs mer

Kansliet stängt måndagen 1.11

petruskyrkan

Petrus församlings kansli är stängt måndagen 1.11 p.g.a. medarbetarskolning.

Du är välkommen att kontakta kansliet som normalt igen på tisdag 2.11.

Ifall du har brådskande ärenden kan du kontakta Helsingfors kyrkliga samfällighets telefonväxel 09 23400 eller om ärendet gäller ämbetsbevis kan du ringa 09 2340 5001.

Vi ses!

Kansliets vanliga öppettider: må-ti, to-fre 10-13, ons 13-16.

Läs mer

Keswick – Hur mår din själ?

28-30.10 Munksnäs kyrka

Välkommen till Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6, Helsingfors, på en helg kring temat Hur mår din själ.

Tema för helgen – Hur mår din själ?

Om själen mår dåligt påverkar det vår relation till Gud, själens illamående kan hindra oss från en sund och kärleksfull gudsrelation. Vi kan kanske till och med säga att vi älskar Gud, utan att ha en relation till Gud. Därför är det viktigt att vi kristna får uppleva befrielse från skuld och skam och att vi får uppleva förlåtelse, helande och upprättelse.

Huvudtalare – Annahita Parsan

Annahita Parsan växte upp i en muslimsk familj i Iran. Som vuxen flydde hon Iran med sin man och sin lilla dotter. Efter många strapatser hamnade hon småningom i Sverige, där hon blev kristen och präst i svenska kyrkan.

Annahita Parsan

Program:

Torsdag 28.10

kl. 18 Hur mår din själ?
Talare: Biskop Bo-Göran Åstrand
Musik: Senni Valtonen

Fredag 29.10

kl. 18 Själens rensning och rening
Talare: Annahita Parsan
Musik: Andreas Forsberg & Mariam Türkan

Lördag 30.10

Kl. 12 Seminarium om själens avgiftning
Talare: Annahita Parsan
Speciellt inbjudna: pastorer, själavårdare
Kl. 14-16 Möjlighet till korta samtal med Annahita Parsan
Kl. 18 Själens grundservice
Talare: Annahita Parsan
Musik: Andreas Forsberg & Mariam Türkan


Läs mer

Anmälan till skriftskolan öppen i oktober

Dags att anmäla sig till skriftskolan!

ungdomar ute vid vatten

Skriban är en fantastisk tid för många. Inkommande sommar åker vi igen ut till Lekholmen. Ifall du hör till Petrus församling är det tid att anmäla sig till sommarens skribaläger.

Lägerplatser

Anmälan till skriftskolan 2022 är öppen måndag 4.10.2021 – söndag 31.10.2021.

Observera att lägerplatserna fördelas först efter att anmälningstiden gått ut! Det betyder att alla som anmält sig senast 31.10.2021 har samma möjligheter att komma på just det läger man helst vill på.

Vi bekräftar din lägerplats i mitten av november. Medlemmar i Petrus församling har en säker plats på något av lägren. Medlemmar i andra församlingar och ungdomar som inte hör till kyrkan tilldelas en lägerplats i mån av möjlighet.

Mer info och anmälan till skriftskolan

Du hittar mer info om skriftskolan, lägren, tider och länken till anmälan under fliken Petrus församlings skriftskola: https://petrusforsamling.net/verksamhet/skriftskola/

Läs mer

Lovsångs- och bönedygn 18-19.9

En tid att stanna upp och fyllas

Hösten är igång och vi som församling vill börja läsåret med det viktigaste – att stanna upp inför Gud! Vi vill ta tid inför Gud och bli mera medvetna om hans närvaro i vår höst och kommande säsong.

Framför allt är böne- och lovsångsdygnet en tid för oss alla att stanna upp och låta Gud möta oss i lovsång eller bön, utan agenda. Kort sagt: ge honom vårt hjärta och prisa honom. Vi tror det gör all skillnad att som församling komma samman och minnas att Jesus är Herre över allt, att han är källan till liv och att han vill möta oss.

Hur deltar jag?

Dygnet sker på plats i Petruskyrkan 18-19.9 kl. 18-18. Ingen förhandsanmälan krävs med tanke på de restriktioner som råder i samhället just nu. Det finns möjlighet till att hålla säkra avstånd i kyrkan och vi uppmuntrar till användning av munskydd. Du kan välja att vara med en timme eller flera!

Vi inleder och avslutar dygnet tillsamman

Böne- och lovsångsdygnet är fritt uppbyggt där du får be och lovsjunga som du vill. Vi inleder och avslutar dygnet tillsammans. Lördag kväll kl. 18 startar med lovsång i Petruskyrkan och kl. 21-22 tänder vi ljus och ber. Du är välkommen med och tända ljus! Dygnet avslutas med Puls-gudstjänsten på söndag kl. 15.30 och möjlighet för förbön och lovsång kl. 17-18!
Kom med och lovsjung och be ett helt dygn tillsammans! 

Läs mer