Understöd missionsresa till Rumänien

Petrus lärjungaskola Transform är på väg på en missionsresa i början av maj till Rumänien, 160 km från den Ukrainska gränsen. De kommer att tillsammans med en lokal församling arbeta bland annat med det utsatta romafolket, en av Europas mest diskriminerade folkgrupper, hjälpa flyktingar från Ukraina och stöda det lokala arbetet både praktiskt och i bön. Du får gärna vara med och stöda resan ekonomiskt och genom bön!

Lärjungaskolan Transform

Transform är en ettårig skola i Petrus församling där vi gör en djupdykning i hur det kan se ut att följa Jesus. Under året får man undervisning om Bibeln, lärjungaskap, ledarskap och mission samtidigt som man vandrar nära varandra och lär sig att tjäna församlingen och människor utanför den på olika sätt.

Resan till Rumänien

Transform åker till den rumänska staden Constanta, som ligger vid Svarta havets kust ca 160 km från den Ukrainska gränsen. De kommer att stötta en lokal församling i det arbete de gör med att möta behov som finns i deras stad. De arbetar bland annat med det utsatta romafolket som är en av Europas mest diskriminerade folkgrupper. Församlingen har berättat att kriget i högsta grad har påverkat deras vardag i Constanta, dit mycket flyktingar har strömmat, och de är glada över få ta emot hjälp. Lärjungaskolan kommer att få hjälpa till på flyktinganläggningar dit speciellt barn och mammor anlänt och kommer att hjälpa dem med såväl praktiska projekt som att stöda dem i bön. Som församling önskar vi även kunna bidra till deras verksamhet ekonomiskt men en liten gåva ifall vi har möjlighet. 

Du kan bidra

Ifall du vill vara med och så in i resan och arbetet i Rumänien kan du göra det på olika sätt. Om du vill betala in en summa till resan kan du använda MobilePay eller bankgiro. Uppgifterna finns här nedan. Du får gärna även be för gruppens resa både innan och under resan. 

”Vi ser med iver fram emot resan och allt vi hoppas på att få vara med om under den. Kontakta oss gärna om du har frågor och vill veta mera! Guds rika välsignelse önskar vi dig! ” – Många kramar från transform gänget!

Petrus plus rf.

MobilePay: 35054
Konto: FI85 5780 0720 6009 28, OKOYFIHH

Märk betalningen med Transform missionsresa

Insamlingstillstånd RA/2021/1652

Läs mer

Björkebo sommarhem rf:s årsmöte 6.4

Björkebo sommarhem röd stuga

Alla medlemmar i Björkebo sommarhem rf. kallas till årsmöte onsdag 6.4.2022 kl. 18. Årsmötet hålls i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. OBS! På årsmötet behandlas också en eventuell försäljning av Björkebo. Styrelsen önskar därför att så många som möjligt av föreningens medlemmar deltar i årsmötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Björkebo sommarhem rf.

Björkebo sommarhem har fungerat som Petrus församlings sommarhem och lägergård under olika tidsperioder.

Läs mer

Fastetiden 2022 – Bibelläsningsplan

Fastan börjar 2.3 och varar 40 dagar fram till påsk! Det är en tid att stanna upp, fördjupa vår relation till Gud och bli mer fyllda av det liv han ger. Vi går mot påsken – kanske årets största högtid med Jesu död och uppståndelse!

Stanna upp tillsammans

Under fastan 2022 vill vi som församling stanna upp inför det Gud redan gör – väcker människors hjärtan att se Jesus. Som Jesu efterföljare är vi kallade att tillbe i både ande och sanning så under fastan väljer vi att rikta blicken mot Jesus även genom Bibeln som en gemenskap. I urkyrkan läste man ofta Bibeln kollektivt vilket vi ibland glömmer i vår tid!

Bibelplan

Vi går tillsammans igenom Lukas evangeliet och Psalmer om Jesus (Messianska psalmer) med max. ett kapitel per dag. Du kan ladda ned nedanstående pdf på din telefon/dator eller printa ut det för att ha mellan Bibeln.

Vad kan du förvänta dig?

Du kan förvänta dig att möta Gud. Gud talar genom sitt Ord som är levande och verksamt, så läs med ett öppet hjärta! Vi läser inte endast för att få kunskap utan för att möta Gud och få liv och helande.

Gör det med andra – Appen Discord

Vi läser alla samma Bibelställen under fastan men det är värdefullt att diskutera det Gud talar till dig och det du upptäcker. Vi alla ser olika saker. Du kan ladda ner appen Discord till din telefon och joina Petrus församling där. Du kan dela dina vittnesbörd och insikter i Bibel-fynd diskussionen. Petrus kanal hittar du via länken: https://bit.ly/petrusvr

Du är mer än välkommen med oavsett vilken församling du tillhör och oavsett om du läst Bibeln tidigare eller inte. Det finns alltid något nytt som Gud visar så välkommen med på 40 dagars resan!

Tips för att läsa Bibeln

  • Avsätt en lugn stund för läsandet
  • Välj den tid o plats som passar dig bäst
  • Stilla dig, andas och lägg andra tankar åt sidan
  • Bjud in Den Heliga Ande och be Gud tala till dig
  • Läs texten högt eller tyst
  • Du kan fundera kring dessa frågor medan du läser:

-Vad står det i texten?

-Vad betyder det?

-Vad säger det om Gud?

-Vad säger det om människor? 

-Hur ska jag leva mitt liv enligt det jag läst?

  • Skriv ner det som talade särskilt till dig
  • Lyssna en stund på lovsång eller sitt i tystnad och låt Jesus möta dig 
  • Låt Guds ord och närvaro forma dig
  • Dela dina insikter för att uppmuntra andra 
Läs mer

Gemensamt Ansvar insamlingen

Ge ett bidrag

Webben

Du kan stöda direkt via länken http://gemensamtansvar.fi/petrus

Mobile Pay

Mobilepay: 98190

Använd referensnummer: 305433 (Petrus församling)

Ändamål 2022

Insamlingen Gemensamt ansvar är Kyrkans årliga kampanj som iår lyfter särskilt fram unga som på olika sätt drabbats av COVID-pandemin. Många mår dåligt och upplever ensamhet, ångest och hopplöshet. Tack vare Gemensamt Ansvar kan man bidra med stöd, framtidstro och trygga vuxna i deras vardag.

Tack för ditt bidrag!


Läs mer

Krishjälp för Ukraina

Kyrkans Utlandshjälp levererar nödhjälp såsom filtar, vatten och mat till de som flytt sina hem i Ukraina.
Allt understöd som nu kommer till katastroffonden riktas tillsvidare till Ukraina.

Hjälp familjer som drabbats av konflikten

Du kan stöda på några olika sätt:

Vill du erbjuda ditt hem för någon?

Helsingfors församlingar utreder möjligheten att erbjuda kyrkor och lokaler för nödinkvartering av flyktingar. Man lovar ordna 500–1000 platser och som bäst kartläggs vilka utrymmen som är mest fungerande. Som privatperson har du även möjlighet att erbjuda ditt eget hem för privat inkvartering kan du göra det via organisationen Nätverket för heminkvartering https://kotimajoitusverkosto.fi/natverket-for-heminkvartering/ eller Host4Ukraine https://www.host4ukraine.com/

Vi står i bön och bidrar

Vi uppmuntrar alla att stå i bön för Ukraina. Gud är God, trofast och mäktig. Du kan tända ett ljus och be för fred och försoning.

Fredens Gud,
du ser situationen i Ukraina.
Vi ber om fred.
All trösts Gud.

Trösta dem som är rädda.
Gud, du har lovat ge vishet när vi ber om den.

Vi ber om vishet för beslutsfattare i olika länder.
– Tuomas Metsäranta

Samtalsstöd

Världsläget kan vecka många och blandade känslor. Du behöver inte bli ensam med dem.

Mer info om samtalsstöd https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/uutiset/vitankerpaukraina-bonestunderochsamtalshjalp

Läs mer

Kyrkhelg Syd 25-27.3.2022 – SKRIFTEN ÖPPNAR SIG

I 2 Kung. 22-23 finns en gripande berättelse om hur Israels folk återfann Herrens lagbok och den självrannsakan och reform som det ledde till. I Luk. 24 berättas det om Emmausvandrarna som fick sällskap av den uppståndne Jesus. De var förvirrade efter påskens händelser och kände inte igen honom. Jesus förklarade för dem vad som stod skrivet om honom överallt i GT. Först på kvällen när de åt kvällsmat tillsammans öppnades deras ögon så att de förstod vem som hållit dem sällskap under vandringen från Jerusalem.

Det finns så mycket att upptäcka i Skriften och stor välsignelse väntar den som tar sig tid att stanna upp inför det som står skrivet. Om man funnit en vattenkälla med friskt och gott vatten så går man inte bara förbi den. Man dricker ur den, en gång, två gånger, tre gånger… Man återvänder, för man behöver det. Den friska källan rymmer livet. Både som enskilda och tillsammans som församling behöver vi gång efter annan återvända och sätta oss ner vid Skriftens källa. Där finns bekräftelse, där finns upprättelse, där finns tillrättavisning, där finns helande – där finns liv, det liv Gud har kallat oss till.


Välkommen på Kyrkhelg Syd 25-27.3.2022 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15


Fredag 25.3.2022

Kl. 19 Kvällsmöte – Hur skall jag läsa Bibeln? Jouko Talonen, Vesa Ollilainen,
Matias Gädda, Mathias Sandell
Kl. 20.30 Servering
Kl. 21 Ungdomssamling – Genetiken visar på en gemensam förfader Pekka
Reinikainen, Martta Leipälä, Benn Snellman. Tolkning till finska.

Lördag 26.3.2022

Kl. 10-11.30 Bibelstudium – Lagboken blir återfunnen (2 Kung. 22:3-23:27) Leif
Nummela
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 13-13.30 Seminarium – Open Doors och den förföljda kyrkan
Kl. 13.30-14 Allsång – Sången om Kristus. Tuomas Anttila, Mathias Sandell
Kl. 14.15-15 Seminarium – Evangeliet med Petrus’ ögon. Matias Gädda
Kl. 13-15 barnens kyrkhelg – Martin Sandberg m.fl.
Kl. 15.15 Kaffe
Kl. 15.45-17 Seminarium – Då öppnades deras ögon. Majlis Janatuinen
Kl. 15.45-17barnens kyrkhelg – Martin Sandberg m.fl.
Kl. 17 Middag
Kl. 19 Festkväll – Ditt ord är mina fötters lykta. Karin Degerman, Wihtori Karukka, Pauliina Kittilä, Laura, Fiona Chow, Kingdom Singers


Söndag 27.3.2022

Kl. 15.30 Högmässa, Pekka Reinikainen, Daniel Björk, Mathias Sandell, Fiona Chow
m.fl.
Kyrkkaffe

VI BEAKTAR AKTUELLA CORONARESTRIKTIONER

Kyrkhelg Syd 2022 ordnas i normal ordning förutsatt att läget tillåter det. Vi ber alla deltagare att kontrollera den senaste informationen på www.kyrkhelg.fi veckan innan.
Alla möten strömmas på Youtube. Ifall att Kyrkhelgen inte kan ordnas som ett för alla öppet evenemang kommer programmet att förverkligas med endast de
medverkande närvarande.
Vi förväntar oss att alla deltagare bär ansiktsmask och iakttar god handhygien. Stanna hemma och följ med strömningen om du inte är frisk.

ANMÄLAN

Deltagandet i Kyrkhelgen kostar ingenting. Programmet är öppet för alla intresserade. Det här året behöver vi din anmälan för att bättre kunna överblicka läget och antalet deltagare. Anmäl dig till eller 09-2340 7100.

BARNENS KYRKHELG

På lördag eftermiddag ordnas skilt program för barnen. Martin Sandberg som ansvarar för programmet tar kontakt med de anmälda veckan innan.

MERA INFORMATION

Ronny Thylin, 050-3803 548 eller ronny.thylin[at]evl.fi

Du hittar mer info på https://www.kyrkhelg.fi/

Läs mer

Föräldrakurs – gratis online

Petrus församling arrangerar en föräldrakurs för småbarnsföräldrar (barn 0-10 år)på Zoom under vårterminen 2022!

Vill du lära dig möta dina barns behov, lägga en stark grund och sätta gränser?
Kursen är gratis.

FÖR VEM?

Föräldrakurs för småbarnsföräldrar (barn 0–10 år)

NÄR?

På Zoom, 10 torsdagskvällar. Kursen kör igång 17.3 kl. 18–19.30, (sista träff 24.5, paus på skärtorsdagen)

HUR?

Föredrag på video & diskussion & övningar

Teman:
– Att lägga en stark grund
– Att möta våra barns behov
– Att sätta gränser
– Att bygga starka relationer
– Att ha ett långsiktigt mål

ANMÄLAN

Anmälningsformuläret i länken under. Anmäl dig före 13.3:
https://forms.gle/RkUNofpP2SBpt8iq7

Vid mån av möjlighet rekommenderar vi att man har barnvakt för att lättare kunna koncentrera sig på kursen.
Kursen leds av Ann-Louise Gauffin och Ellen Domingo.

Välkommen med!

Läs mer

Restriktioner fram till mitten av februari

Till kyrkan är du alltid välkommen! Nu kan sammanlagt 50 personer samlas. Ifall utrymmets storlek tillåter kan även fler än 50 delta i samma samling, men så att maximalt hälften av utrymmets kapacitet är i bruk. Maximalt 500 personer kan delta i en och samma samling. Restriktionerna är i kraft fram till den 22.2.2022.

petruskyrkan

Samlingar och gudstjänst

Du är välkommen att samlas tillsammans och dela gemenskap! Det är möjligt att samlas inomhus med 50 personer. Ett stort utrymmes kapacitet får utnyttjas till maximalt 1/2 del av totalkapaciteten. Det betyder exempelvis att i en kyrka eller ett annat utrymme som i normala fall rymmer 300 personer, är det möjligt att ta in 150 personer samtidigt. Det här betyder 150 personer i Petruskyrkan och Munksnäs kyrka samt 50 personer i Åggelby gamla kyrka.

Begränsningen på 50 personer omfattar inte barn- och ungdomsverksamheten.

Begravningskapell

Gudstjänster och förrättningar ska i första hand ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus. Andningsskydd ska alltid användas när det är möjligt.

Av pastorala skäl kan kyrkoherden besluta om avvikelser från begränsningarna i antal när det gäller förrättningar. Fråga din präst om råd ifall ni önskar diskutera antalet närvarande vid exempelvis en begravning.

Här ser du hur många personer som kan närvara i våra begravningskapell ↗

Mera info

Läget utvecklas hela tiden så följ med denna artikel och hitta mer info om restriktioner via Kyrkan i Helsingfors https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/uutiset/restriktionerframtillmittenavfebruari

Läs mer

Helande genom delande – själavårdande Krito-samtalsgrupp

två händer som sträcker sig mot varandra

Krito-samtalsgruppen med känslor som tema

Vårterminens Krito-grupp har känslor som tema – vi samtalar konfidentiellt om olika slags känslor och undersöker vad de hör samman med och vad de vill säga oss. Var och en bearbetar givna frågor utifrån ett gemensamt material, och i gruppen delar vi våra tankar och reflektioner med varandra och inför Gud.

Vi samtalar bl.a. om liv, smärta, känslor och självkänsla, konfidentiellt i en liten grupp. Var och en bearbetar frågorna utifrån ett givet material, och i gruppen delar vi våra egna berättelser med varandra och inför Gud.

9 måndagar under våren

Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, med start 7.2.2022.Ta kontakt om du vill veta mer, och anmäl dig senast 30.1.2022 per e-post till . Deltagarantalet är begränsat. Välkommen med!

Vad är en Krito-grupp?

En Krito-grupp är en själavårdande kamratstödsgrupp, där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Förkortningen Krito kommer från finskans kristillinen toipumistyö, och konceptet har utarbetats av Kansan Raamattuseura.

För vem?

Gruppen passar för dig som vill bearbeta frågor som berör något område i ditt liv. Du ska helst ha möjlighet att delta i gruppen samtliga nio gånger, eftersom delandet i gruppen utgör en process där varje gruppmedlem är av betydelse.

Gruppen lämpar sig inte för dig som för tillfället befinner dig i en akut kris i ditt liv.

Vad händer på kursen?

Kursen består av nio träffar, där vi talar om frågor som berör våra liv utifrån det gemensamma kursmaterialet. Inför träffarna tar var och en del av materialet och bearbetar frågorna genom att skriva och reflektera över dem.

Under kursträffarna får alla själva välja vad vad de vill dela med gruppen. Var och en i gruppen får lika mycket tid att tala. Vi lyssnar till varandras berättelser, men kommenterar dem inte och ger inte råd till varandra. Allt som delas i gruppen hålls strikt konfidentiellt mellan deltagarna.

Varje träff avslutas med att var och en får formulera och skriva ner ett böneämne som vi tillsammans lägger fram inför Gud, och som en annan gruppmedlem sedan bär med sig fram till följande veckas träff.

Kursmaterialet är finskspråkigt, men vid behov ges hjälp med översättning av centrala delar till svenska.

Läs mer

Disciple 22 – Captivated

”Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den,
och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. ”

-Matteus 13:44

KONFERENSEN ÄR ONLINE 28-30.1.2022

Disciple-konferensen är Petrus församlings konferens som nu ordnas i samarbete med Studentmissionen.
Konferensen har tidigare år varit populär och välbesökt, speciellt av unga vuxn
a.

Konferensen ordnas 28-30.1.2022 helt online via YouTube och Zoom.

Årets konferens går under tilläggsnamnet ”CAPTIVATED” och vill uppmuntra oss hur det ser ut då hela vårt liv omvandlas av Gud. Hur ser det ut då vi blir så drivna av hans kärlek att allt annat mister sin betydelse? Vi tror att vi i Guds närvaro blir vi hela, formade och styrkta. Vi är skapta för att uppleva Hans närvaro och som Hans folk får vi komma inför Honom! Det hoppas vi får ske under konferensen.

Som huvudtalare välkomnar vi Maria och Kim Sjögren från One Heart Church i Stockholm samt Pekka och Anna-Liisa Heikkilä.

HUR KOMMER DET ATT SE UT?

Disciple handlar främst om att komma inför Gud och låta hans närvaro ta plats, forma oss och verka i oss.

Under denna helg kommer vi att mötas som Guds folk och sträcka oss efter honom. Vi vill öppna Hans ord och höra från Honom, vi vill be om Hans närvaro, om att Hans Heliga Ande ska röra sig ibland oss och att Han ska forma oss så att vi kan utstråla Hans ljus i denna värld.
Under konferensen kommer vi att ha tid för att lovsjunga, be, höra från Gud genom olika tal och seminarier.

DET ÄR GRATIS ATT DELTA

Iår upplevde vi att vi vill ge konferensen helt gratis för att så många som möjligt ska kunna delta. Anmäl dig via Disciples hemsida för att få tillgång till länkarna till konferensen. Bjud med ett par vänner och delta i konferensen tillsammans! Det är alltid mer värdefullt att dela en upplevelse!

LÄS MERA OCH ANMÄL DIG PÅ: http://www.disciple.fi/

Läs mer