Café Torpet stänger – men förhoppningsvis inte för gott

Café Torpet avslutar sin verksamhet i den nuvarande lokalen intill Hoplax station i slutet av maj 2020. En möjlig fortsättning på caféets verksamhet utreds fortfarande. Det betyder att Café Torpets historia på området kunde fortsätta, med nya samarbetspartners.

Petrus församling startade Café Torpet i Södra Haga 2015. På grund av ekonomiska orsaker beslöt man avsluta verksamheten hösten 2019 och sedan dess har Torpet sökt olika lösningar för en fortsättning, bl.a. genom aktivt engagerade av hagabor. Kyrkan i Helsingfors har också ställt sig positivt till att stöda en eventuell fortsättning för caféet.

”Vi är mycket glada och tacksamma över att kunna tjäna området med ett omtyckt café, vara ett andra vardagsrum för människor och ett välkomnande ställe speciellt för barnfamiljer. Petrus församling och Kyrkan i Helsingfors söker aktivt efter lösningar så att caféet ska kunna fortsätta verka i Södra Haga. Det ser lovande ut, jag gissar att caféet med 90 % sannolikhet kommer att öppna på hösten igen.” säger Daniel Björk, kyrkoherde i Petrus församling. ”En viktig orsak till varför vi så gärna vill se en fortsättning, är det stora engagemang som lokalbefolkningen uppvisat. Det har varit inspirerande och uppmuntrande att se.”

Mera information gällande Café Torpets eventuella fortsättning i Haga följer så fort förhandlingarna med olika samarbetspartners avslutats.
Läs mer

Helsingfors-hjälpen – hjälp för de äldre

Visa godhet mot andra. Vad är det som händer i oss om vi då ger plats åt Gud? När vi låter honom forma oss? En sak är att vi börjar lyfta blicken från oss själva, för att se våra medmänniskor. När Guds Ande fyller oss, manar den oss också till handling. Annars har vi missat något viktigt. Den bästa fastan – den som Gud vill ha – är att vi visar kärlek och godhet mot varandra.


Ett konkret sätt hur församlingen hjälpt till under epidemitiden är Helsingfors-hjälpen, där församlingarna tillsammans med Helsigforsstad erbjudit över 70-åriga helsingforsare såväl samtalsstöd som konkret hjälp med butiks- och apoteksärenden under coronaepidemin.

Helsingfors-hjälpen stänger gradvisSom följd av att coronarestriktionerna lättat, har också behovet av Helsingfors-hjälpen minskat märkbart under de senaste veckorna. Därför krymper också Helsingfors-hjälpen nu gradvis. Det är möjligt att få praktiskt hjälp med olika ärenden ännu under junimånad. I juli och augusti fortsätter Helsingfors-hjälpen i form av en telefontjänst som erbjuder samtalsstöd.

Numret till Helsingfors-hjälpen är 09 310 10020. Telefonen är öppen vardagar kl. 9–16.

”Aldrig tidigare har vi väl fått till stånd något så här stort i Helsingfors på så kort tid. Det är en enorm insats av såväl stadens och församlingarnas anställda, som av den fortfarande växande massan organisationer och frivilliga”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Det är särskilt viktigt att få de vardagliga rutinerna, som butiksuppköp och apoteksäreden, att fungera även för de stadsbor som på grund av sin ålder uppmanats att stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset.

Om Helsingfors-hjälpen

I butiksärenden samarbetar Helsingfors-hjälpen med HOK-Elanto som den här veckan öppnat en ny beställningstjänst för äldre personer, som en del av Helsingfors-hjälpen. Via telefon är det möjligt att beställa produkter för en vecka i taget och få matkassarna hemburna av stadens och församlingarna anställda eller frivilliga.

Utöver telefontjänsten har det grundats 18 koordineringsstationer på olika håll i stan för att koordinera arbetet kring beställningar, inköp och leverans av matkassar. ”De regionala stationerna fungerar i församlingarnas utrymmen och här koordineras butiksärenden och transporterna tryggt till de äldre helsingforsarnas hemadresser. Till koordineringsstationerna behöver och ska ingen som är i behov av hjälp själv ta sig, hjälp får man genom att ringa upp”, säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Praktisk info om Helsingfors-hjälpen– Du känner igen ett samtal från Helsingfors-hjälpen på numret: 09 310 10020.
– Helsingfors-hjälpen frågar aldrig om dina bankkoder eller andra personuppgifter. Under samtalet frågas det ifall du behöver hjälp med praktiska saker.
– Den som ringer upp dig berättar hur du känner igen Helsingfors-hjälpens volontärer när de kommer med varor till din dörr.
– Helsingfors-hjälpens volontärer kommer aldrig in i din bostad.
– De uppgifter som du ger i samband med telefonsamtalet till Helsingfors-hjälpen sparas i Helsingfors stads kundregister. Registret används endast för förmedling av hjälp under coronasituationen. Registret raderas när coronasituationen är över.

Helsingfors-hjälpen är ett sällsynt samarbete för personalen mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet, samt för organisationer och frivilliga. Hundratals människor som förenas av en sak kommer att arbeta inom Helsingfors-hjälpen, nämligen viljan att hjälpa.

Tilläggsinformation:Juha Rintamäki, tfn 050 593 1944
Direktör för den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors


Liisa Kivelä, tfn 0400 308 484
kommunikationschef, Helsingfors stad


Tiina Hörkkö, tfn 050 302 6404
Chef för Helsingfors-hjälpen, Helsingfors stad


Jussi Kaisjoki, tfn 040 519 6632
Kommunikation, kultur och fritid, Helsingfors stad


Soili Partanen, tfn 040 629 0521
projektchef, social och hälsovård, Helsingfors stad


Behöver du prata?
Prästerna och diakoniarbetarna i Helsingfors församlingar är anträffbara på telefonnumren nedan varje dag mellan kl 9–21. Tveka inte att ta kontakt!

Petrus församling: 09 2340 7114
Läs mer

Be med oss online varje dag


Hur ska vi som kristna tänka i den här situationen? – Daniel

Hur ska vi som kristna tänka i den här situationen? Vad vill Gud säga till oss nu? Vår kyrkoherde Daniel delar några tankar –– och bjuder dig med på en upptäcksfärd tillsammans. Gå närmare Gud med oss online den här fastan. GUD, GODHET & GEMENSKAP. Kolla in eventet och häng med här: https://www.facebook.com/events/198016878197741/

Gepostet von Petrus församling am Donnerstag, 19. März 2020

En hälsning från vår kyrkoherde Daniel.

Länk till Zoom-möte HÄR Lösenord: 1234
Länk till Facebook-live HÄR
OBS: Ingen morgon- och kvällsbön på söndagar, följ istället den streamade gudstjänsten.

Vad vill Gud säga under den här tiden?Vilken vecka det har varit. Det är märkligt hur snabbt saker kan förändras, hur plötsligt hela vardagen och alla våra planer kan rubbas. Jag skulle ha varit uppe i Österbotten just nu och ordnat jordfästning för min mormor, nu kan den hållas bara i en liten krets med de allra närmaste. Jag vågar knappt gå ut för att inte skrämma människor med min mycket milda och helt ordinära snuva. Mina söner skulle varit i skolan nu, men de är hemma och vi försöker sysselsätta dem, samtidigt som jag försöker jobba och Rebecka har ett snuvigt spädbarn i famnen. 
Många är oroliga. 
Den här situationen kommer att påverka oss alla. Flera av er har redan drabbats hårt: företagare, familjer, sjukvårdspersonal, äldre.Hur ska vi som kristna reagera i en sån här situation? 
Hur ska vi tänka?


Två verkligheter

Här i veckan så inspirerades jag av något som Jeremy Riddle sa i en intervju. Han är musiker och skriver fantastiska sånger om livet, tron och och Jesus. Han sa att det finns två verkligheter, som båda är sanna – samtidigt. Vi kristna behöver välja vilken vi vill leva i. Var vi håller vårt fokus och var vi förankrar vår identitet får stora följder för våra liv.

Den ena verkligheten är den som vi ser runtomkring oss, hör om på nyheterna. Allt som händer i världen. Det finns mycket oro och rädsla – ”Vad kommer att hända!?” Redan innan nån av oss hade hört om corona fanns det många andra, stora utmaningar. Miljökrisen, flyktingkrisen, åldersstrukturen, polarisering och klickbubblor. Hur ska vi fixa det här? Vad kommer att hända? I våra egna liv och i världen.

Och samtidigt finns det också en annan verklighet. Guds verklighet. 

Det finns ljus mitt i mörkret. Ett hopp som växer sig allt starkare runt om i vår värld just nu. De goda nyheterna om Gud sprider sig snabbare än nånsin. Men många här i väst märker inte av det. Vissa har beskrivit det som att det finns en slags sömnighet över oss troende här i väst. Chipspåsen, soffan och Netflix ser så lockande ut, särskilt nu med extra mycket ledig tid.

Vi har ett val

Vi har ett val som kristna. Var kommer vi att rikta vårt fokus? Var kommer vi att ha vårt fäste – vårt ankare. Är det i den här världen, dess värderingar och nyhetsrapporteringar. Eller är det i Honom som skapat allt, som ser dig och älskar dig. 

Gud är inte förvånad över corona-viruset. Han blev inte överraskad som du och jag. Han har en plan för oss, för sin församling – också nu. Gud har inte blivit överraskad av något som hänt dig i ditt liv. Han har stått vid din sida i varje skede och han har något att säga dig. I varje utmaning finns en möjlighet att växa.

Vilken verklighet vill vi leva i? 
Det handlar inte om att låtsas som att den andra verkligheten inte finns. Vad som händer runt omkring oss är verkligt. Men vi vet att det också finns en annan verklighet, en högre verklighet.

Jag behöver påminna mig om vad Gud gör. Vem Gud är. Vad han kan. 
Han var här långt före mig – han kommer att finnas långt efter mig.

Jag behöver inte vara rädd. Det finns stora problem om behöver en lösning. Vi behöver Guds lösningar.Trots detta så känner jag ett stort hopp för framtiden. En stor tillit till Gud. Gud vet vad han gör.

Det tar inte slut här.

FASTAN – vägen mot korset

Vi går genom fastan nu. Vi förbereder oss på att följa Jesus på hans väg mot korset. Det är mörkt. Det är smärtsamt. Det är inte en symbolisk smärta. Det som Jesus går igenom är fruktansvärt. Det är på riktigt. Men. Det slutar inte här. Vi vet att efter lidandet, efter mörkret – så kommer påskens morgon. Jesus vrider kraften och nycklarna ur onsdskans hand. 

Ljus bryter fram.

Jesus är inte rädd för mörkret – för han är ljus. 

Vi behöver inte vara rädda för mörkret – för vi är ljus.
Det blir aldrig någon debatt mellan mörker och ljus. Ljuset segrar alltid. Jesu är inte rädd när det blir osäkert eller lite utmanande – för han är hopp.Han är svaret. 

Gud vill gärna komma in med ljus där det finns mörker. 
Han vill gärna förstöra djävulens verk.

Vi vet varför vi finns till. Vi är världens ljus. Du och jag. Vi är världens salt. 
Det är just för en tid som den här.

”Det här är vår stund i historien”, säger Jeremy Riddle. 

Vi behöver inte vara rädda. 
Jag tänker att vi som kristna får ta emot den här corona-perioden med EN stor fråga framför allt: ”Gud, vad är det DU vill att jag inte ska missa nu? Vad är DIN röst mitt i allt detta.” 

Jag tänker ta den här tiden som en gåva från Gud – inte corona, den är fruktansvärd för de som drabbas och även de följder det får för vårt samhälle – men den här tiden är ovanlig. Den är intressant. Den kan få bli en välsignelse.

Träd beskärs för att bära frukt


När väldigt mycket i vårt vanliga liv skalas av – vad blir då kvar? 

När det mest skärs bort – vad stiger då fram som det allra viktigaste? Det är som när ett träd beskärs. Det ser fruktansvärt ut för den som inte vet vad som händer. Det gör ont på riktigt när Gud beskär oss. Men träd beskärs för att trädgårdsmästaren vill att trädet ska ge mycket mera frukt. Det onödiga tas bort – så att det viktigaste kan få växa fram. 


”han beskär de grenar som ger frukt, så att de kan ge ännu rikare skörd.” – Joh 15:2


Guds dröm för den här tiden


Jag tror inte att Guds allra högsta dröm för den här tiden i ditt liv, är att du ska ligga två veckor på soffan och äta chips framför Netflix. Kanske Gud har en större vision än det. Kanske det här är en enastående möjlighet för dig att växa.

Som församling vill vi ta den här tiden och låta Gud forma oss. Gud kallar oss närmare honom. 
Och han vill att vi gör det tillsammans. 


Hur gör vi det? 

Jag har två utmaningar till dig de här veckorna. GUD och GODHET. 

Eller egentligen tre: GUD, GEMENSKAP och GODHET.

GUD, GEMENSKAP och GODHETI. GUD

Lyssna till Gud. Sök hans vilja. Ta promenader och umgås med honom. Öppna bibeln, ge honom utrymme. Hitta de sätt som fungerar för dig.


II. GEMENSKAP

Gör det tillsammans med någon annan. Vi behöver göra det här tillsammans. Jesus sände ut sina lärjungar åtminstone två-och-två. Alltid när nåt viktigt ska göras behöver man vara två, för man skärper sig lite då. Man håller varandra på banan. Jesus säger: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” På många håll i vår värld där den kristna tron är förbjuden, men där den växer så det knakar – t.ex. den underjordiska kyrkan i Iran – där träffas man bara i grupper om 2-3 personer, allt annat är för farligt. Och det finns enorm livskraft i dessa små mini-team.

Det är en intressant timing. Just nu är vi för en tid hindrade från att samlas i större grupper. Kanske Gud vill passa på att ge oss en knuff i rätt riktning för att upptäcka den lilla gruppen. Vem är de krigare som du ska gå tillsammans med? Börja träffas. Regelbundet. Nu. Genom whatsapp, per telefon, på promenader osv. ”Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är…” – Matt 18:19


III. GODHET

Visa godhet mot andra. Vad är det som händer i oss om vi då ger plats åt Gud? När vi låter honom forma oss? En sak är att vi börjar lyfta blicken från oss själva, för att se våra medmänniskor. När Guds Ande fyller oss, manar den oss också till handling. Annars har vi missat något viktigt. Den bästa fastan – den som Gud vill ha – är att vi visar kärlek och godhet mot varandra. Tillsammans kunde vi lösa en hel del av världens problem.


Församlingen kommer tillsammans med staden att aktivt söka upp alla på vårt område över 80 år som behöver hjälp. Ringa upp dem, kartlägga behov, dela ut hjälp och matkassar till dem som behöver. Kanske du är en av dem som vill vara med? Mer information om projektet hittar du här: HELSINGFORS-HJÄLPEN – HJÄLP FÖR DE ÄLDRE.


Eller. Vem finns det i din närhet som kanske skulle behöva hjälp just nu? 

Att vi måste stå en meter ifrån varandra, betyder inte att vi måste 

vara långt ifrån varandra andligen och medmänskligt också. Le mot de du möter. Visa medmänsklighet. Ibland har kärlek och medmänsklighet sträckt sig över hela världshav. Kanske det är möjligt att de kan sträcka sig till och med över gatan – eller till andra änden av korridoren där du bor? Ta upp telefonen och ring en vän. Låt Gud fylla dig. Be att han låter dig börja se på dina medmänniskor som han ser på dem. 
 Be tillsammans med oss

Gud vill möta oss. Därför kommer vi under de närmaste veckorna att be tillsammans tre gånger om dagen. På facebook live och på Zoom. Vi träffas kl 9, kl 15 och kl 21. Vi gör det för att söka Gud och för att påminnas om vad vi allra helst vill – att Gud ska komma nära och att hans vilja ska ske i oss och genom oss.

BÖNETIDER

9.00 Facebook-live. En tanke för dagen och bön tillsammans. Länk HÄR.
15.00 Zoom-möte. Länk HÄR.
21.00 Zoom-möte.

Du kan enkelt delta med din dator, telefon eller surfplatta var du än befinner dig. Koppla gärna på din kamera så får vi se varandra.

OBS: Ingen bön på söndagar, då streamas gudstjänsten istället. Följ med och be där! Det här kan bli en fantastisk tid – om vi låter Gud göra det som han vill. 
I allas våra liv. Kom ihåg.

Gud går med dig. Alltid.


Du är ljus och salt.

Amen!

Daniel Björk
kyrkoherde
Läs mer

Särskilda omständigheter påverkar begravningar

Under de kommande veckorna är det tyvärr inte möjligt att skjuta upp begravningar. En jordfästning behöver ske inom 2-4 veckor efter dödsfallet. Det blir en mindre tillställning för de närmast sörjande, högst 10 personer. Det är också möjligt att ordna jordfästningen utomhus vid graven ifall det är fråga om kistbegravning.

I ett senare skede när karantänen har avvecklats är det möjligt att ordna en minnesstund dit alla är välkomna, släkt och vänner. Ifall den avlidne ska kremeras kan man hålla en liten jordfästning i kapellet, och sen spara urnenedläggningen tills efter karantänen och ordna en fin stund för alla sörjande i samband med den.

Ta frimodigt kontakt med oss så hjälper vi er planera. Klicka HÄR för mera info om begravning.

Liten ordlista

Jordfästning = ceremoni med psalm, bön och blommor i kapell eller kyrka, innan kistan förs till grav eller för kremering
Gravläggning = när kistan läggs i graven
Urnenedläggning = när urnan läggs i marken efter kremering

Jordfästning sker i regel alltid före kremering. Man brukar inte ha jordfästningsceremoni med urna, även om det kan ske i undantagsfall.
Läs mer

Delta i gudstjänsten hemma

Fira gudstjänst med oss – hemma hos dig.

Du kan nu enkelt delta i gudstjänsten var du än befinner dig. På din dator, en surfplatta eller på din telefon. Gudstjänsten visas som direktsändning på Petrus facebook-sida, kl 10 och kl 15.30. Du kan se gudstjänsterna via länken även om du inte har ett eget facebook-konto. Du hittar oss HÄR.

Du kan även delta i TV- eller radiogudstjänsten, som du också hittar på YLE:s sidor HÄR och HÄR. Under de kommande veckorna kommer Åggelby gamla kyrka att fungera som ”gudstjänststudio” och användas av flera olika församlingar för sändning av deras gudstjänster. Sön 29.3 bandas Petrus gudstjänst för TV och YLE-arenan.

Kyrkan öppen för stillhet och samtal

Varje söndag efter gudstjänsten är Petruskyrkan öppen för stillhet och samtal. Någon av oss anställda är närvarande och tillgängliga för samtal om du önskar. Du kan även sitta själv i stillhet. Kyrkan är öppen kl 11-12.

Gudstjänsttider

Gudstjänster på nätet
10.00 Traditionell gudstjänst.
15.30 Puls-gudstjänst

Förbön och tack

Tisdag 31.3 och 14.4 kl. 19: De tvåspråkiga förbönsgudstjänsterna sänds via Facebook live. I detta undantagsläge tror vi som församling att vi är kallade till bön. Du kan sända in dina böneämnen till oss på . Mer info om förbönsgudstjänsterna: Förbön och Tack.

Gudstjänsterna kommer att visas på Petrus facebook-sida HÄR.
OBS: De söndagar som Petrus gudstjänst visas på TV har vi ingen egen streaming från Munksnäs.

Vi ses!


Läs mer

Några veckors paus för att minimera smittospridning

En annorlunda månad

Guds församling tar aldrig paus. Vi fungerar under alla omständigheter. Men under de kommande veckorna tar Helsingfors församlingar en paus i delar av vår verksamhet för att fördröja spridningen av coronaviruset. Att fördröja spridningen är viktigt för att ge sjukvården så mycket tid som möjligt för att förbereda sig för epidemi och för att motverka att sjukvårdens resurser överbelastas.

Under mars månad tar församlingens olika grupper och samlingar paus. En del mindre grupper träffas, men kontrollera alltid med arrangören huruvida evenemanget du planerat besöka ordnas. Församlingen undviker även att besöka skolor och äldreboenden. Gudstjänstlivet flyttar ut på nätet men förrättningar med färre än 10 deltagare förrättas ännu. Även Kyrkhelg Syd som planerades hållas 20-23.3 är avbokad.

Gudstjänst varje söndag

Gudstjänstlivet är församlingens centrum. Även under den här perioden firar vi gudstjänst, varje söndag. Men under mars månad firar vi hemma i våra egna vardagsrum och vid våra köksbord.

Du kan enkelt delta i gudstjänsten var du än befinner dig. På din dator, en surfplatta eller på din telefon. Det enda du behöver är ett facebook konto. Om du inte skaffat ett förr, så nu är det dags!

Gudstjänsten startar på Petrus facebook sida, vanlig gudstjänsttid. Du hittar oss HÄR.

Gudstjänsttider

10.00 Traditionell gudstjänst
15.30 Puls-gudstjänst

Under våren får du låna med dig en psalmbok och en gudstjänstordning från kyrkan, du är varmt välkommen att hämta en i Munksnäs kyrka på söndag, lite före kl 10.

Du är också mycket välkommen att delta i radio-gudstjänsterna, som du kan hitta HÄR.

Kansliet stängt

Under mars månad betjänar Petrus församlings kansli per telefon och e-post. Ingen betjäning finns på plats i Petruskyrkan. Du är varmt välkommen att ta kontakt med Janne på kansliet: , 09-2340 7100.

Livet fortsätter – Dop, vigsel och begravning ordnas

Församlingen ordnar fortsättningsvis dop, vigslar och begravningar för alla som önskar. För tillfället blir det fråga om små samlingar för de allra närmaste, med upp till tio deltagare.

Begravningar kan inte vänta under denna period, utan jordfästning behöver ske inom 2-4 veckor efter dödsfallet. Det blir en liten ceremoni med de närmaste sörjande, upp till tio personer. Sen kan man ordna en större minnesstund för släkt och vänner i ett senare skede, när virusepidemin lagt sig.

Ta kontakt om du behöver prata

Kyrkans anställda finns till för dig. Ta gärna kontakt ifall du vill tala med nån. Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat. Mera info på www.samtalstjanst.fi.

Du kan också kontakta Petrus församlingsanställda ifall du behöver prata. Du hittar kontaktuppgifter här.

Kyrkan har en viktig uppgift att förmedla hopp, frid och tröst i alla lägen. Vårt gudstjänstliv upphör inte och vi visar fortsatt medmänsklighet och omtanke till våra medmänniskor. Samtidigt vill vi också vara hänsynsfulla och visa kärlek till medmänniskan genom att minimera riskerna för smitta. Kom ihåg att be för vårt land och för alla de som känner oro.

Gud går med dig. Alltid.
Läs mer

INSTÄLLD: Konsert med Pekka Simojoki 20.3

Kyrkhelg Syd 20-22.3, ” Inför ditt ansikte”, inleds på fredag 20.3 kl. 19 med en konsert med gospel musiker Pekka Simojoki.

Pekka Simojoki är en av vårt lands mest kända gospelmusiker och har gett ut många omtyckta sånger, mässor och musikaler.
Pekka uppträder som trubadur runt om i landet i församlingar, skolor, på läger och evenemang. Petrus församling har förmånen att ha honom på besök under Kyrkhelg Syd i Petruskyrkan.

Välkommen med och njuta av gospelmusik!
Servering efter konserten.

Mer om Kyrkhelgens program här: petrusforsamling.net/kyrkhelgsyd//
Läs mer

Petrus barnläger sommaren 2020Häng med på församlingens populära dagläger för barn 6–11 år!
1.-5.6 kl. 9 – 16 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas.

Vi leker, sjunger, pysslar, busar, lär oss mer om Jesus och får förstås massor av nya kompisar. Programmet startar kl. 9 och slutar kl. 16 varje dag.
Vid behov kan barnen lämnas redan 8.45 och hämtas kl 17. Avgift 50€, följande syskon 35€. Det finns plats för 30 barn på lägret.

Har du frågor? Hör av dig till 
.

Ps. Känns avgiften utmanande? Anmäl dig ändå! Församlingen hjälper gärna med bidrag vid behov. 

Barn över 12 år kan i mån av utrymme få hänga med som hjälpledare och betalar ingen avgift.

Anmäl ditt barn: Anmälningsformulär för barnläger.

Läs mer

Dop av kyrkoherdeparets barn på Puls 23.2

Välkommen med och fira livet söndagen 23.2 kl. 15.30 på Puls- gudstjänsten.

I samband med Puls nu på söndag döps kyrkoherde Daniel och Rebecka Björks son. Dessutom firar kyrkoherde Daniel 40-år samtidigt. Efter Puls bjuds det på tårta och kaffe, så du är varmt välkommen att vara en del av firandet!

Dopet är en fantastisk gåva från Gud. Det är ett löfte om befrielse och beskydd. Gud lovar att alltid stå vid vår sida. Han tar emot oss precis sådana som vi är. Det är Gud som handlar i dopet. Vi kan inget göra för att förtjäna hans kärlek. I dopet händer något konkret och verkligt. Vi förs från ”mörker till ljus” säger Bibeln. Vi blir befriade. Vi får en ny framtid och ett nytt hopp. Man kan säga att dopet är som ett nytt MEDBORGARSKAP, en ADOPTION och en LIVBOJ. Dopet är också början på ett NYTT LIV.

Detta liv får vi fira tillsammans!
Läs mer

Kyrkhelg Syd 20-22.3

Temat ”INFÖR DITT ANSIKTE” uppmanar oss att reflektera över Gud som Sanningen, som den Allsmäktige som leder historiens gång och som vill leda oss i våra liv.

PROGRAM


Fredag 20.3.2020
Kl. 19 Kyrkhelgens öppnande: Konsert med Pekka Simojoki och Heidi Simelius. Övriga medverkande: Fredrik Södö, Tuomas Anttila, Peter Hilli Servering efter mötet

Lördag 21.3.2020
Kl 9.30 Morgonkaffe
Kl 10 Bibeltimme med Antti Laato – Guds ansikte i Bibeln. Kyrksalen
Kl 11 Seminarier
1) Inför Guds ansikte i miljökrisen – Björn Wallen. Kyrksalen
2) ”Vad är livet?” – Pekka Reinikainen, bibeltimme. Övre salen
Kl 12.30 Lunch
Kl 14 Paneldiskussion – Inför ditt ansikte i arbetslivet i panelen: Peter Fagerholm, Maria Hedengren, Kaj Nylund, Christoffer Perret och Christine Skogman, diskussionsledare: Bengt Lassus. Kyrksalen
Kl 15.15 Eftermiddagskaffe. Under kaffet boksignering med Antti Laato
Kl 16 Seminarier
3) Kristus i Gamla testamentet – Antti Laato. Kyrksalen
4) Vårt dagliga bröd – Kaj Nylund. Övre salen
Kl 17.30 Middag
Kl 19 Festkväll – Guds omsorg i mitt liv Brita och Mattias Gädda, Peter Didricksen, Fiona Chow & Kingdom Singers, Petrus’ lärjungaskola Transform, Stig-Olof Fernström Kvällen avslutas med våffelkalas till förmån för Transforms missionsresa i maj 2020.

Söndag 23.3.2020
Kl 13.30 Bibeltimme med Henrik Perret – Tidens tecken. Övre salen
Kl 14.30 Kyrkkaffe
Kl 15.30 Högmässa – Inför ditt ansikte. Predikant: Gunnar af Hällström, liturg: Benjamin Sandell, kantor: Heidi Åberg. Petrus församlings barnkyrka och CoolKids. Högmässan bandas för radion och sänds vid ett senare tillfälle.

BARNENS KYRKHELG
Programmet för barnen ordnas i två grupper: 1) dagisbarn, 3 år-5 år och 2) barn i förskolan och skolåldern. Ta med utekläder på lördag!

Lördag
Kl. 11-12.30 lunch Kl. 14-15.15 saft o bulle Kl. 16-17.30 middag Kl. 19-20.30 våffelkalas

Söndag
Kl. 15.30 barnkyrka (dagisbarn) och CoolKids (förskolan och uppåt) i samband med högmässan

INFO


KOLLEKTER
Kyrkhelgen uppbär ingen deltagaravgift. I stället hoppas vi att du vill vara frikostig då kollekterna till förmån för Guds rikes arbete insamlas.

FÖRBINDELSER
Bussarna 50, 51, 52, 63, 550, 552 stannar på Skogsbäcksvägen 200 m från kyrkan.
Bussarna 66, 67, 553 stannar på Baggbölevägen 450 m från kyrkan. Planera din resa på www.reittiopas.hsl.fi.
PARKERING
Petruskyrkans parkering och längs gatorna i Månsas

ANMÄLNINGAR
I princip behövs ingen anmälan. För att underlätta planeringen av barnprogrammet ber vi ändå att barnen anmäls till . Uppge också barnets ålder och förälderns namn och kontaktuppgifter.

MAT
Vi ber samtliga deltagare meddela eventuella allergier till eller 09-2340 7100. Bjud gärna med dina vänner!

KYRKHELGENS ARRANGÖRER
Petrus församling tillsammans med följande organisationer: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Finlands Ev.luth. Student och Skolungdomsmission r.f., Teologiska Institutet i Finland, Fridsföreningen i södra Finland r.f., Förbundet Kyrkans Ungdom r.f., Luthersk Inremission r.f., Kristet Perspektiv r.f., Martyrkyrkans vänner r.f., Närvilä bönehusförening r.f., Oas-rörelsen i Svenskfinland r.f., Pro Lukas r.f. samt Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f.

KONTAKTPERSON
Kyrkoherde em Bengt Lassus, , tfn +358-50-5514807 och Matts Nysand, , tfn 0400-706479.

MER INFO: https://www.kyrkhelg.fi/
Läs mer