Vill du bli vår nya kyrkoherde?

Vill du vara en del av en meningsfull gemenskap och bli vår nya kyrkoherde?

Petrus församling är en dynamisk församling i Helsingfors. Vi har flera gudstjänstgemenskaper med olika inriktningar. Vi finns i en stadsmiljö, och arbetet inkluderar täta kontakter med både medlemmar och andra församlingar på flera språk.

Vår vision är ett liv nära Gud, ett liv i gemenskap och ett liv som gör skillnad. Vi har en lång tradition av bön och bibelundervisning, och arbetar målmedvetet med att hjälpa människor att växa i lärjungaskap.

Vi söker en kyrkoherde som kan ta avstamp i det arv som finns i församlingen och leda församlingen in mot 2030-talet. Vi erbjuder en utvecklande, engagerad och stödjande arbetsgemenskap.

Kyrkoherdens uppgifter omfattar bland annat ansvar för församlingens verksamhet, personal, ekonomi och andliga arbete tillsammans med personalen. Vi har också ett stort antal frivilliga som är engagerade i församlingen.

Församlingsrådet har med hänvisning till Kyrkoordningen 8:21 identifierat följande särskilda behov för kyrkoherdetjänsten:

· Färdigheter att leda och verka i en storstadsförsamling där verksamhetsmiljön ofta är tvåspråkig och där församlingen är en del av en stor, tvåspråkig kyrklig samfällighet.

· Förmåga att se helheter och kunna fungera som en förenande och samlande kraft i församlingen. · Vilja att tillsammans med församlingen förverkliga församlingens vision och mission, främja en fördjupad bibelkunskap och ett aktivt böneliv samt omfatta församlingens värderingar.

· Vilja att samarbeta med kyrkans officiella missionsorganisationer.

· Teologiskt och andligt ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö.

· Mångsidig erfarenhet av församlingsarbete och förmåga att leda en församling där frivilliga, vid sidan av personalen, axlar ansvar för olika verksamheter och gemenskaper.

· Goda kommunikationsfärdigheter, samt samarbets- och interaktionsförmåga.

· Vilja att främja jämställdhet och likabehandling samt vilja att försvara människor i en utsatt position.

Tjänsten och ansökan

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Goda kunskaper i finska ses dock som en merit. För tjänsten krävs pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Tjänsten är placerad i löneklass K20 på heltid med minimilön enligt samfällighetens beslut, 4 754,84 €/mån. Tjänsten är inte förknippad med boendeplikt. Tjänstestället är Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Ingen prövotid tillämpas på en kyrkoherdetjänst.

Ansökan ska skickas till domkapitlet i Borgå stift senast 8.1.2024 kl. 12.00. Instruktioner och inlämning av ansökan på https://www.borgastift.fi/rekrytering/

Bifoga utdrag ur prästmatrikeln samt ett godtagbart läkarintyg. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet vid sammanträdet 18.1.2024.

Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet. Församlingsrådet förbehåller sig rätten att intervjua kandidaterna.

Tilläggsinformation: Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström,

Info om den öppna tjänsten finns även i domkapitlets notis: https://www.borgastift.fi/aktuellt/notis-21-2023-dk-23-11-2023/