Krishjälp för Ukraina

Kyrkans Utlandshjälp levererar nödhjälp såsom filtar, vatten och mat till de som flytt sina hem i Ukraina.
Allt understöd som nu kommer till katastroffonden riktas tillsvidare till Ukraina.

Hjälp familjer som drabbats av konflikten

Du kan stöda på några olika sätt:

Vill du erbjuda ditt hem för någon?

Helsingfors församlingar utreder möjligheten att erbjuda kyrkor och lokaler för nödinkvartering av flyktingar. Man lovar ordna 500–1000 platser och som bäst kartläggs vilka utrymmen som är mest fungerande. Som privatperson har du även möjlighet att erbjuda ditt eget hem för privat inkvartering kan du göra det via organisationen Nätverket för heminkvartering https://kotimajoitusverkosto.fi/natverket-for-heminkvartering/ eller Host4Ukraine https://www.host4ukraine.com/

Vi står i bön och bidrar

Vi uppmuntrar alla att stå i bön för Ukraina. Gud är God, trofast och mäktig. Du kan tända ett ljus och be för fred och försoning.

Fredens Gud,
du ser situationen i Ukraina.
Vi ber om fred.
All trösts Gud.

Trösta dem som är rädda.
Gud, du har lovat ge vishet när vi ber om den.

Vi ber om vishet för beslutsfattare i olika länder.
– Tuomas Metsäranta

Samtalsstöd

Världsläget kan vecka många och blandade känslor. Du behöver inte bli ensam med dem.

Mer info om samtalsstöd https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/uutiset/vitankerpaukraina-bonestunderochsamtalshjalp

Läs mer

Kyrkhelg Syd 25-27.3.2022 – SKRIFTEN ÖPPNAR SIG

I 2 Kung. 22-23 finns en gripande berättelse om hur Israels folk återfann Herrens lagbok och den självrannsakan och reform som det ledde till. I Luk. 24 berättas det om Emmausvandrarna som fick sällskap av den uppståndne Jesus. De var förvirrade efter påskens händelser och kände inte igen honom. Jesus förklarade för dem vad som stod skrivet om honom överallt i GT. Först på kvällen när de åt kvällsmat tillsammans öppnades deras ögon så att de förstod vem som hållit dem sällskap under vandringen från Jerusalem.

Det finns så mycket att upptäcka i Skriften och stor välsignelse väntar den som tar sig tid att stanna upp inför det som står skrivet. Om man funnit en vattenkälla med friskt och gott vatten så går man inte bara förbi den. Man dricker ur den, en gång, två gånger, tre gånger… Man återvänder, för man behöver det. Den friska källan rymmer livet. Både som enskilda och tillsammans som församling behöver vi gång efter annan återvända och sätta oss ner vid Skriftens källa. Där finns bekräftelse, där finns upprättelse, där finns tillrättavisning, där finns helande – där finns liv, det liv Gud har kallat oss till.


Välkommen på Kyrkhelg Syd 25-27.3.2022 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15


Fredag 25.3.2022

Kl. 19 Kvällsmöte – Hur skall jag läsa Bibeln? Jouko Talonen, Vesa Ollilainen,
Matias Gädda, Mathias Sandell
Kl. 20.30 Servering
Kl. 21 Ungdomssamling – Genetiken visar på en gemensam förfader Pekka
Reinikainen, Martta Leipälä, Benn Snellman. Tolkning till finska.

Lördag 26.3.2022

Kl. 10-11.30 Bibelstudium – Lagboken blir återfunnen (2 Kung. 22:3-23:27) Leif
Nummela
Kl. 11.30 Lunch
Kl. 13-13.30 Seminarium – Open Doors och den förföljda kyrkan
Kl. 13.30-14 Allsång – Sången om Kristus. Tuomas Anttila, Mathias Sandell
Kl. 14.15-15 Seminarium – Evangeliet med Petrus’ ögon. Matias Gädda
Kl. 13-15 barnens kyrkhelg – Martin Sandberg m.fl.
Kl. 15.15 Kaffe
Kl. 15.45-17 Seminarium – Då öppnades deras ögon. Majlis Janatuinen
Kl. 15.45-17barnens kyrkhelg – Martin Sandberg m.fl.
Kl. 17 Middag
Kl. 19 Festkväll – Ditt ord är mina fötters lykta. Karin Degerman, Wihtori Karukka, Pauliina Kittilä, Laura, Fiona Chow, Kingdom Singers


Söndag 27.3.2022

Kl. 15.30 Högmässa, Pekka Reinikainen, Daniel Björk, Mathias Sandell, Fiona Chow
m.fl.
Kyrkkaffe

VI BEAKTAR AKTUELLA CORONARESTRIKTIONER

Kyrkhelg Syd 2022 ordnas i normal ordning förutsatt att läget tillåter det. Vi ber alla deltagare att kontrollera den senaste informationen på www.kyrkhelg.fi veckan innan.
Alla möten strömmas på Youtube. Ifall att Kyrkhelgen inte kan ordnas som ett för alla öppet evenemang kommer programmet att förverkligas med endast de
medverkande närvarande.
Vi förväntar oss att alla deltagare bär ansiktsmask och iakttar god handhygien. Stanna hemma och följ med strömningen om du inte är frisk.

ANMÄLAN

Deltagandet i Kyrkhelgen kostar ingenting. Programmet är öppet för alla intresserade. Det här året behöver vi din anmälan för att bättre kunna överblicka läget och antalet deltagare. Anmäl dig till eller 09-2340 7100.

BARNENS KYRKHELG

På lördag eftermiddag ordnas skilt program för barnen. Martin Sandberg som ansvarar för programmet tar kontakt med de anmälda veckan innan.

MERA INFORMATION

Ronny Thylin, 050-3803 548 eller ronny.thylin[at]evl.fi

Du hittar mer info på https://www.kyrkhelg.fi/

Läs mer

Föräldrakurs – gratis online

Petrus församling arrangerar en föräldrakurs för småbarnsföräldrar (barn 0-10 år)på Zoom under vårterminen 2022!

Vill du lära dig möta dina barns behov, lägga en stark grund och sätta gränser?
Kursen är gratis.

FÖR VEM?

Föräldrakurs för småbarnsföräldrar (barn 0–10 år)

NÄR?

På Zoom, 10 torsdagskvällar. Kursen kör igång 17.3 kl. 18–19.30, (sista träff 24.5, paus på skärtorsdagen)

HUR?

Föredrag på video & diskussion & övningar

Teman:
– Att lägga en stark grund
– Att möta våra barns behov
– Att sätta gränser
– Att bygga starka relationer
– Att ha ett långsiktigt mål

ANMÄLAN

Anmälningsformuläret i länken under. Anmäl dig före 13.3:
https://forms.gle/RkUNofpP2SBpt8iq7

Vid mån av möjlighet rekommenderar vi att man har barnvakt för att lättare kunna koncentrera sig på kursen.
Kursen leds av Ann-Louise Gauffin och Ellen Domingo.

Välkommen med!

Läs mer

Restriktioner fram till mitten av februari

Till kyrkan är du alltid välkommen! Nu kan sammanlagt 50 personer samlas. Ifall utrymmets storlek tillåter kan även fler än 50 delta i samma samling, men så att maximalt hälften av utrymmets kapacitet är i bruk. Maximalt 500 personer kan delta i en och samma samling. Restriktionerna är i kraft fram till den 22.2.2022.

petruskyrkan

Samlingar och gudstjänst

Du är välkommen att samlas tillsammans och dela gemenskap! Det är möjligt att samlas inomhus med 50 personer. Ett stort utrymmes kapacitet får utnyttjas till maximalt 1/2 del av totalkapaciteten. Det betyder exempelvis att i en kyrka eller ett annat utrymme som i normala fall rymmer 300 personer, är det möjligt att ta in 150 personer samtidigt. Det här betyder 150 personer i Petruskyrkan och Munksnäs kyrka samt 50 personer i Åggelby gamla kyrka.

Begränsningen på 50 personer omfattar inte barn- och ungdomsverksamheten.

Begravningskapell

Gudstjänster och förrättningar ska i första hand ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus. Andningsskydd ska alltid användas när det är möjligt.

Av pastorala skäl kan kyrkoherden besluta om avvikelser från begränsningarna i antal när det gäller förrättningar. Fråga din präst om råd ifall ni önskar diskutera antalet närvarande vid exempelvis en begravning.

Här ser du hur många personer som kan närvara i våra begravningskapell ↗

Mera info

Läget utvecklas hela tiden så följ med denna artikel och hitta mer info om restriktioner via Kyrkan i Helsingfors https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/uutiset/restriktionerframtillmittenavfebruari

Läs mer

Helande genom delande – själavårdande Krito-samtalsgrupp

två händer som sträcker sig mot varandra

Krito-samtalsgruppen med känslor som tema

Vårterminens Krito-grupp har känslor som tema – vi samtalar konfidentiellt om olika slags känslor och undersöker vad de hör samman med och vad de vill säga oss. Var och en bearbetar givna frågor utifrån ett gemensamt material, och i gruppen delar vi våra tankar och reflektioner med varandra och inför Gud.

Vi samtalar bl.a. om liv, smärta, känslor och självkänsla, konfidentiellt i en liten grupp. Var och en bearbetar frågorna utifrån ett givet material, och i gruppen delar vi våra egna berättelser med varandra och inför Gud.

9 måndagar under våren

Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, med start 7.2.2022.Ta kontakt om du vill veta mer, och anmäl dig senast 30.1.2022 per e-post till . Deltagarantalet är begränsat. Välkommen med!

Vad är en Krito-grupp?

En Krito-grupp är en själavårdande kamratstödsgrupp, där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Förkortningen Krito kommer från finskans kristillinen toipumistyö, och konceptet har utarbetats av Kansan Raamattuseura.

För vem?

Gruppen passar för dig som vill bearbeta frågor som berör något område i ditt liv. Du ska helst ha möjlighet att delta i gruppen samtliga nio gånger, eftersom delandet i gruppen utgör en process där varje gruppmedlem är av betydelse.

Gruppen lämpar sig inte för dig som för tillfället befinner dig i en akut kris i ditt liv.

Vad händer på kursen?

Kursen består av nio träffar, där vi talar om frågor som berör våra liv utifrån det gemensamma kursmaterialet. Inför träffarna tar var och en del av materialet och bearbetar frågorna genom att skriva och reflektera över dem.

Under kursträffarna får alla själva välja vad vad de vill dela med gruppen. Var och en i gruppen får lika mycket tid att tala. Vi lyssnar till varandras berättelser, men kommenterar dem inte och ger inte råd till varandra. Allt som delas i gruppen hålls strikt konfidentiellt mellan deltagarna.

Varje träff avslutas med att var och en får formulera och skriva ner ett böneämne som vi tillsammans lägger fram inför Gud, och som en annan gruppmedlem sedan bär med sig fram till följande veckas träff.

Kursmaterialet är finskspråkigt, men vid behov ges hjälp med översättning av centrala delar till svenska.

Läs mer

Disciple 22 – Captivated

”Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den,
och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. ”

-Matteus 13:44

KONFERENSEN ÄR ONLINE 28-30.1.2022

Disciple-konferensen är Petrus församlings konferens som nu ordnas i samarbete med Studentmissionen.
Konferensen har tidigare år varit populär och välbesökt, speciellt av unga vuxn
a.

Konferensen ordnas 28-30.1.2022 helt online via YouTube och Zoom.

Årets konferens går under tilläggsnamnet ”CAPTIVATED” och vill uppmuntra oss hur det ser ut då hela vårt liv omvandlas av Gud. Hur ser det ut då vi blir så drivna av hans kärlek att allt annat mister sin betydelse? Vi tror att vi i Guds närvaro blir vi hela, formade och styrkta. Vi är skapta för att uppleva Hans närvaro och som Hans folk får vi komma inför Honom! Det hoppas vi får ske under konferensen.

Som huvudtalare välkomnar vi Maria och Kim Sjögren från One Heart Church i Stockholm samt Pekka och Anna-Liisa Heikkilä.

HUR KOMMER DET ATT SE UT?

Disciple handlar främst om att komma inför Gud och låta hans närvaro ta plats, forma oss och verka i oss.

Under denna helg kommer vi att mötas som Guds folk och sträcka oss efter honom. Vi vill öppna Hans ord och höra från Honom, vi vill be om Hans närvaro, om att Hans Heliga Ande ska röra sig ibland oss och att Han ska forma oss så att vi kan utstråla Hans ljus i denna värld.
Under konferensen kommer vi att ha tid för att lovsjunga, be, höra från Gud genom olika tal och seminarier.

DET ÄR GRATIS ATT DELTA

Iår upplevde vi att vi vill ge konferensen helt gratis för att så många som möjligt ska kunna delta. Anmäl dig via Disciples hemsida för att få tillgång till länkarna till konferensen. Bjud med ett par vänner och delta i konferensen tillsammans! Det är alltid mer värdefullt att dela en upplevelse!

LÄS MERA OCH ANMÄL DIG PÅ: http://www.disciple.fi/

Läs mer

Bönedygnet 24h 2022

Det nya året börjar och vi som församling vill börja med det viktigaste – att stanna upp inför Gud! Vi vill ta tid inför Gud och bli mera medvetna om hans närvaro i det kommande året. Vilka planer har Gud för år 2022?

Bönedygnet 22-23.1.2022

Kom med på 24h bönedygnet och påverka genom bön hur det kommande året blir. Vi ber att Guds vilja får ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande.

Upplägg för dygnet

Bönedygnet inleds kl. 17 på lördag och vi ber kring olika viktiga teman under dygnet. Vi ber mest online men ses även utomhus t.ex. för bönevandringar i olika stadsdelar. Dygnet avslutas med streamad Puls-gudstjänst på söndag kl. 15.30. (30 pers med förhandsanmälan.) Skicka in personliga böneämnen till med och be några timmar eller ett helt dygn tillsammans!

Bönerum online


24h bönedygn, 2022
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99462052134…

Meeting ID: 994 6205 2134
Passcode: 1234

Schema under dygnet

Klockslag, tema och plats

17 Lovsång, bön & lyssnande online + utanför kyrkan

19 Petrus vision och värderingar online

20 Petrus område och vår stad ute, se separat lista

21 Ungdomar & skriba ute

22 Studievärlden ute

23 Lovsång online

0 Lovsång online

1 Lovsång online

2 Lovsång online

3 Lovsång online

4 Lovsång online

5 Lovsång online

6 Lovsång online

7 Hemförsamlingar online

8 Evangelisation & Alpha online

9 Petrus församling online

10 Barn & familjer online

11 Vårt land och vår värld online

12 Vår medmänniska – rop på hjälp online

13 Andlig tillväxt – Transform, Fokus online

14 Disciple online

15 Bön inför Puls online + kyrkan

15.30 Puls bönespecial online + kyrkan

Bön för olika områden

Haga: Parken vid Södra Haga kyrka

Malm: Malms kyrka

Gamlas: Gamlas kyrka

Munkshöjden: Munkshöjdens kyrka

Åggelby: Utanför K-Market PikkuPekka

Fiskehamnen: Fiskehamnens metrostations västra yttre ingång mittemot Redi

Läs mer

Retreat på Snoan 2022 inställd

Petrus församling retreat 28−30 januari 2022 på Retreatgården Snoan i Lappvik är tyvärr inställd p.g.a. det nuvarande smittoläget. Vi hoppas kunna ordna en retreat senare i år. Under kan du läsa om hurdan en retreat är ifall du är intresserad att komma med nästa gång det ordnas!

Info om retreaten

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17−18 på fredag 28.1 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten avslutas på söndag 30.1 ca kl. 15.

Anmälan och pris

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Sista anmälningsdagen är måndag 10 januari 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.Anmälan till Petrus kansli, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier.

Petrus-retreaten ordnas av:
Camilla Norkko, präst
Johannes Westö, teolog
Caroline Sandström, förtroendevald i Petrus, retreatvän

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen[a]evl.fi eller cecilia.forsen[a]gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med reteratgården https://snoan.fi/

Om du har frågor kring Petrus-retreaten tag gärna kontakt med Caroline Sandström, per e-post: carolinezsandstrom[a]gmail.com eller tel 050-336 41 33.Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under epidemier som coronan.

Läs mer

Jul och adventstid 2021 i Petrus församling

Glad advent!

Vi går in i adventstiden och väntar på julen som ligger framför. Adventstiden är en tid av väntan. Också i år stannar vår nation upp för att fira att Jesus föddes till vår värld. Vi som församling vill fira att vår frälsare och Gud föds till oss. I den sårbaraste möjliga skepnad – som ett nyfött barn!

Han var en härskare, en kung, en frälsare.
Men han var inte alls sådan som hans samtid trodde att han skulle vara. Han var ödmjuk och mild, i motsats till de värdsliga ledarna som inte sällan tjänade mestadels sina egna syften.

Vi hoppas du får känna frid, hopp, mildhet och glädje under den här adventstiden!  Välkommen med och fira advent och stiga in i julstämning.

”I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud:
””Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.””
Luk 2:8-14

Julens program

Julböner på julafton 24.12

Välkommen på en stämningsfull julbön och starta igång julfirandet. Vi gör allt för att det ska vara tryggt att delta i julbönen, så kyrkan är fylld till 1/3 av den normala kapaciteten. Utrymmena är stora så du är varmt välkommen med! Vi uppmuntrar till god handhygien och användning av munskydd.

Kl. 14.30, Kårböle kyrka (160 personer)

Kl. 15.00, Malms kyrka (100 personer)

Kl. 16.00, Petruskyrkan (100 personer) Julbönen streamas även via Petrus facebook

Kl. 16.00, Sockenbacka kyrka (90 personer)

Kl. 23.30, Åggelby gamla kyrka

Julböner utomhus

Välkommen med på en julandakt och sång ute på gården utanför kyrkan. Vi flyttar julstämningen ut så att alla som vill delta har möjlighet till det.

Kl. 14.30, Södra Haga kyrka

Kl. 16.30, Munksnäs kyrka

Streamad julbön

Vill du delta i julbön hemifrån? Julstämningen och julens budskap är inte bunden till en plats.

Välkommen att delta i julbönen från Petruskyrkan 24.12 kl. 16 även online via Petrus facebook. Du hittar sändningen här https://fb.me/e/2NUFiopVx

Juldagen 25.12 kl. 7

Julotta i Munksnäs kyrka kl. 7

Julannandag 26.12 kl. 12

Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka kl. 12

Nyårsdagen 1.1.2022 kl. 12

Gudstjänst i Petruskyrkan kl. 12

Trettondag 6.1.2022 kl. 10

Missionshögmässa i Åggelby gamla kyrka.

Petrus församling är med och stöder Gunilla och Magnus Riskas arbete i Etiopen. Gunilla och Magnus kommer berättar det senaste från sitt arbete som Missionsföreningen Såningsmannens missionärer i Etiopien, på Missionshögmässan i Åggelby gamla kyrka på trettondagen 6.1 kl. 10. Välkommen med!
predikant: Gunilla Riskaliturg: Ronny Thylinkantor: Mathias Sandell
Kyrkkaffe till förmån för Såningsmannens arbete i Etiopien.

Fira julafton tillsammans

Är du ensam på julafton eller vill annars bara ha program på julafton? Du är varmt välkommen hem till kyrkoherde Daniel Björk med familj för att fira julafton.

”Det brukar vara en ganska speciell atmosfär då det är julafton och ingen som är där känner alla som kommer” hälsar Rebecka Björk.

Ifall du inte har planer för julafton kan du kontakta Rebecka Björk för att anmäla dig, rebecka.bjork(a)evl.fi

Adventstiden 

Första advent 28.11

Kom med och sjung hosianna och börja adventstiden tillsammans!

Först advents högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10: Söndgasskola för barn i samband med gudstjänsten, servering efteråt.

Först advents högmässa i Åggelby gamla kyrka kl. 12

Puls-gudstänt och adventsfest: kl. 15.30 i Petruskyrkan. Puls är en gudstjänstgemenskap för alla åldrar. Välkommen med vare sig du varit med tidigare eller kommer för första gången! Vi firar det gångna året och adventstiden som börjar. Barnkyrka och CoolKids för barn ordnas samtidigt.

Petrusmässa för hela församlingen – Andra advent 5.12

Petrusmässa i Petruskyrkan 5.12 kl. 15.30: Petrusmässan är hela familjens gemensamma gudstjänst. Biskop Bo-Göran Åstrands besök har tyvärr inhiberats men Petrusmässan firar vi ändå i Petruskyrkan som planerat med julgröt efter gudstjänsten! Petrus vokalensamble och Petrus lovsång medverkar. Visitationsstämma. Välkommen!

I och med de nya restriktionerna kan vi fylla hälften av Petruskyrkans normala kapacitet. Det finns begränsat med platser, så för att göra det säkert för alla att delta kan du förhandsanmäla dig via detta formulär. De 130 första personer kan delta i gudstjänsten. Välkommen!

https://forms.gle/tD7nzqtvEGoaX5Wi8

Självsändighetsdagens gudstjänst 6.12

Må 6.12 kl. 14 i Petruskyrkan: Vi firar självständighet och ber för vårt land. Servering efteråt.

Uppvaktning vid hjältegravarna på gravgården:

kl. 11 Uppvaktning vid hjältegravarna i Södra Haga

kl. 12 Uppvaktning vid hjältegravarna i Sockenbacka

kl. 13 Uppvaktning vid hjältegravarna i Munksnäs

Julmusik

Välkommen med och sjunga de vackraste julsånger och ta del av julstämning!

27.11 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka: Vi går in i advent och närmar oss julen. Kom med och sjung julsångerna för första gången det här året! Henrik Wikström, piano Teresa Wikström, sång Mathias Sandell, orgel och piano Ronny Thylin, konferencier Kollekt till förmån för Finska Missionssällskapets julinsamling Glögg och pepparkakor I samarbete med Svensk förening i Åggelby

12.12 kl. 15.30 i Petruskyrkan: En avslappnad eftermiddag med de vackraste julsångerna i samband med Puls-gudstjänstänsten. Välkommen med hela familjen!

Jul för barn

Daghemmens julkyrka

Välkommen på en mysig julkyrka speciellt gjord för barn i daghemsåldern. Du är välkommen också om du är hemma med dina egna barn!

7.12 kl. 9.15 Malms kyrka,

8.12 kl. 9.30 Södra Haga kyrka,

9.12 kl. 9.30 Petruskyrkan,

17.12 kl. 9.30 Munksnäs kyrka.

Läs mer