Ny i Petrus – kväll

Är du ny i församlingen, nyinflyttad i Helsingfors eller annars bara vill veta mer om församlingen? Välkommen på Ny i Petrus-kvällen där du får höra mer om församlingen och lära känna andra människor. Vi träffar gärna dig!

Kvällen ordnas 28.8 kl. 17 efter Puls-gudstjänsten i Petruskyrkan. Välkommen med även på Puls som börjar kl. 15.30. Puls är en dynamisk gudstjänst för människor i alla åldrar och eget program för barnen. Välkommen med om du så är studerande, har familj eller är i arbetslivet.

Välkommen!

tre kvinnor
Läs mer

Stöd nyckelsatsningar i församlingen

En grupp glada människor sitter i en soffa

Petrus församling samarbetar med ett antal fristående föreningar som har till syfte att stöda församlingens verksamhet. En av dessa är föreningen Petrusplus rf, som även skrivs Petrus+.

Föreningen vill se människor uppleva den glädje och frid som kommer av att känna Gud och få sina liv förvandlade. Samtidigt finns en längtan och en vision att också stöda och se Guds rike gå fram i andra delar av Finland samt internationellt. Detta uppnås genom att ordna olika evenemang, stöda församlingens satsningar samt stöda personer som utför arbete i enlighet med föreningens vision.

Transform 2022-2023

Transform är en ettårig skola i Petrus församling där vi gör en djupdykning i hur det kan se ut att följa Jesus. Under året får man undervisning om Bibeln, lärjungaskap, ledarskap och mission samtidigt som man vandrar nära varandra och lär sig att tjäna församlingen och människor utanför den på olika sätt.

Under det kommande året 2022-2023 vill vi tydligare välsigna och ge vidare det vi fått. Bland annat kommer vi att öppna upp vissa Transform dagarna för alla, genom att ha Transform-kvällar några gånger per termin. Utöver Petrus
församling vill vi också stiga in och tjäna församlingar och gemenskaper runt om i Finland.

Understöd arbetet

De senaste två åren har det varit möjligt för Ida-Maria ”Iitu” Pekkarinen att leda arbetet tack vare människor som trott på Transforms vision och förbundit sig till att vara månadsgivare ett helt år. Anställningen är ekonomiskt beroende av givande, så ditt bidrag gör en konkret skillnad för att arbetet ska gå vidare. Genom att investera ekonomiskt i anställningen investerar du även i Guds rikes tillväxt i vårt land.

Från och med 1.8.2022 är det stödföreningen Petrus Plus som kommer att kanalisera givandet.

Du kan bli månadsgivare genom att kontakta Iitu via e-post

Mer om stödföreningen Petrus+

Ifall du är intresserad att så in i församlingens arbete på andra sätt kan du läsa mer om stödföreningen PetrusPlus här: https://petrusforsamling.net/petrusplus/

Läs mer

FOKUS församlingshelg

EN HELG MED DIN FÖRSAMLING 7-9.10.2022

Kom med på en skön helg på lägergården Korpirauha i Sjundeå. Fokus är ett tillfälle att tillsammans som församling starta den nya höstterminen med att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans – sätta vårt FOKUS rätt inför det kommande läsåret. En helg med lovsång, undervisning, förbön, bastubad och fina stunder!
 
Du är välkommen med också om du inte är medlem i Petrus församling. Barnprogram ordnas under vissa samlingar. Gratis busstransport ordnas från Petrusyrkan. Lägret ordnas 7-9.10.2022.
 
Kom med och dela drömmen om vad vår församling kan bli!
Sätt datumen i din kalender redan nu, mer info komemr senare.
 
 
 

 
Läs mer

Tidsbunden anställning, ungdomsdiakon 100 %/60 %

Petrus församling lediganslår en tidsbunden projektanställning inom ungdomsdiakoni, för tiden 1.8–31.12.2022. Projektet har möjlighet att förlängas även till våren, beslut om detta tas under hösten. 

Befattningen finansieras genom ett diakonibidrag från Helsingfors kyrkliga samfällighet. En del av projektet ska genomföras i samarbete med församlingens ungdomsarbete och hjälpledarutbildning, medan en del av projektet genomförs i samarbete med församlingens lärjungaskola Transform.

Projektets syfte enligt ansökan är att stöda unga personer som församlingen kommer i kontakt med genom sin verksamhet. En arbetsmetod enligt projektplanen är att knyta samman unga personer med professionella aktörer som redan fungerar på fältet. Preliminära kontakter inför projektets start har knutits med Krisjouren för unga (Helsinkimissio), Syömishäiriökeskus, barnskyddet, studentprästerna, Magma, Barnavårdsföreningen och Mieli rf. Erfarenheten visar att många unga som mår dåligt behöver stöd för att kunna söka rätt hjälp. 

Vi söker antingen en person på 100 % eller två personer som vill arbeta på 60 %. Ifall projektet fördelas på två personer arbetar den ena i nära samarbete med församlingens ungdomsarbete och den andra i nära samarbete med lärjungaskolan Transform. Församlingens ungdomsledare Nadine Mabinda är kontaktperson gällande ungdomsarbete och Ida-Maria Pekkarinen är ledare för lärjungaskolan Transform. 

Vi söker dig som:

  • har relevant utbildning och erfarenhet av diakonalt arbete bland unga
  • har förmåga att självständigt planera och organisera ett projekt inom ungdomsdiakoni
  • arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv
  • kan arbeta flexibelt och med god attityd betjäna en församling som har mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
  • delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i just Petrus

Anställningens kravgrupp är 503, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och goda i finska.


Mera information om befattningen fås av kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305. Fritt formulerad ansökan och CV skickas senast 23.6.2022, kl 12, till 

Läs mer

Sommaren i Petrus

Helsingfors visar sin bästa sida under sommaren! För dig som är i Helsingfors under sommarmånaderna ordnas Välkommen med på församlingens program under sommaren. För dig som är i Helsingfors

sommarblommor

Gudstjänster under sommaren

Varmt välkommen på gudstjänst under sommaren!

Högmässa

Söndagar kl. 10 i Åggelby gamla kyrka.
Söndagar kl. 13 i Munksnäs kyrka.

Söndag 19.6 ordnas en sommargudstjänst på lägergården Björkebo. Inga övriga högmässor denna söndag. Mer info lägre ner på sidan.

glada Människor utomhus

Sommarpuls

Söndagar kl. 15.30 utanför eller inne i Petruskyrkan beroende på väder. En avslappnad söndagssamling med undervisning, gemenskap och lovsång. Välkommen!

Midsommarens gudstjänster

Lördag 25.6 kl. 13 Gudstjänst i Munksnäs kyrka.
Söndag 26.6 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka.

Sommargudstjänst på Björkebo 19.6

19.6 kl. 13 är det gudstjänst på församlingens lägergård Björkebo i Nummela. Gudstjänsten är en avslutning på SLEF:s sommarläger för barn, så du är välkommen med hela familjen! Vid behov ordnas skjuts från Munksnäs kyrka och Petruskyrkan. Inga gudstjänster i Åggelby och Munksnäs denna söndag.
Adress till lägergården: Hurrinpolku 18. Mer info av Ronny Thylin, ronny.thylin(a)evl.fi

Annat sommarprogram

Sommarcafé

31.5 och 23.8 kl. 13 i Petruskyrkan. Välkommen på kaffe, sommarstämning och litet program! Mer info av diakonissan Bodil Sandell.

Outreach-skolning 12.7 kl.18

Välkommen med på Outreach skolning i Petruskyrkan 12.7 kl. 18. Skolningen ordnas i samarbete med andra församlingar och Niki Manninen rån YWAM Helsingfors leder kvällen. Välkommen med!

Bibeldagar i Houtskär 19-22.6.22

Välkommen på Bibeldagarna i Houtskär på Skärgårdsskolan med gemenskap och uppbyggelse av Guds ord! Bibeldagarna är för människor i alla åldrar som vill spendera ett veckoslut i Houtskär och fördjupa sig i Bibeln. Bibelstudieledare: Kyrkoherde emeritus Jan-Erik Sandström. Anmälan så snart som möjligt, senast men senast 31.5 till Petrus kansli eller till , tel. 0500-703 970.

Awakening Europe ”The Call Back” Helsingfors 20-22.7

I hundratals år har missionärer från Europa fört Evangeliet ut över hela jorden. Vi tror att det nu är tid att föra Guds ord tillbaka till Europa. I sommar ordnas den ekumeniska Awakening Europe Call Back konferensen i Rotterdam och efter det ordnas tio Call Back evenemang i tio olika städer i Europa, av vilka Helsingfors är en.

Vår församling, tillsammans med andra, är med och organiserar evenemanget. Vi vill uppmuntra lokala församlingar att älska sin stad och sitt land genom att evangelisera. Sätt datumen 20-22.7 i din kalender redan nu!

Du har möjlighet att vara med på välkomst teamet på kvällarna och annars går dagarna ut på att gå ut i Helsingfors och möta människor. Du kan anmäla dig via länken: https://forms.gle/bbBGbELgZSbEC8xw5

Mer info om evenemanget får du av Iitu Pekkarinen, Pauliina Kittilä eller Edith Kortekangas.

Mer om visionen bakom Awakening Europe ”The Call Back”: https://awakeningeurope.com/the-call-back

Sommarhemmet Björkebo

Vill du spendera en sommardag borta från Helsingfors? Det är möjligt att boka församlingens sommarhem Björkebo i Nummela under sommaren för en avgift på 10€/person per dygn.

Mera information om lägergården hittar du här: https://petrusforsamling.net/bjorkebo-sommarhem/

Läs mer

Bibeldagar i Houtskär 19-22.6.22

människor sitten i en ring

Välkommen på Bibeldagarna i Houtskär på Skärgårdsskolan med gemenskap och uppbyggelse av Guds ord!

Information

Bibeldagarna är för människor i alla åldrar som vill spendera ett veckoslut i Houtskär och fördjupa sig i Bibeln

Bibelstudieledare: Kyrkoherde emeritus Jan-Erik Sandström.

Anmälan

Anmälan så snart som möjligt, senast men senast 31.5 till Petrus kansli eller till , tel. 0500-703 970.

Vi hoppas corona-situationen i juni ska medge att lägret kan hållas.

Läs mer

Petrusmässa och första maj gudstjänst

Ett par gånger per termin ordnas gemensamma gudstjänster för hela församlingen i Petruskyrkan i Månsas. I maj firar vi både första maj söndag och Petrusmässa med församlingens vårfest. Välkommen med!

fullsatt kyrka med människor i olika åldrar

Första maj gudstjänst 1.5 kl. 15.30

Första maj infaller iår på en söndag vilket Petrus församling firar med en gemensam gudstjänst i Petruskyrkan kl. 15.30. Välkommen med! Det bjuds på munkar och mjöd efter gudstjänsten.

Petrusmässa och vårfest 15.5 kl. 15.30

Hela församlingens gemensamma vårfest med Petrusmässa firas söndagen 15.5 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Välkommen ensam eller med hela familjen! Petrusmässan är en plats att mötas som olika gemesnkaper, åldrar och livsskeden. Välkommen! Efter Petrusmässan bjuds det på kaffe och dopp.

Läs mer

Minnesstund för Stiga och Stina Fernström

Petrus församlings (tidigare Lukas församling) präst och kyrkoherde Stig-Olof ”Stiga” Fernströms och hans frus Stina Fernströms Minnesfest ordnas lö 14.5.2022 kl 16 Petruskyrkan (Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors).

Välkommen med på deras öppna minnesfest. Vi minns deras liv och personligheter, deras passion för mission, evigheten och för att hjälpa dem de mötte. Det blir spännande servering, varma minnen, skratt och tårar, tillfälle att ge av ditt eget goda för framtida projekt i Senegal och förstås själv inspireras av de två missionärernas exempel.

Stiga och Stina startade tillsammans upp ett helt nytt missionsarbete i Senegal, var med om att översätta Bibeln till senegalspråket Serere tillsammans med ett team och medverkade i många olika sammanhang under sin livstid.

Anmälan

Ifall du vill delta kan du anmäla dig via formuläret https://bit.ly/stigastina

För andra frågor kring festen kan du kontakta Ben Fernström, ben(a)paradigm.fi.

Läs mer

Vårtalko på lägergården Björkebo

Sommaren närmar sej och det är igen dags för det årliga Björkebo vårtalkot!

Lördag 14.5 ställer vi i ordning för en ny säsong på Björkebo. Start från Helsingfors kl. 9. Vi bjuder på lunch, kaffe och middag. Dagen avslutas med helgmålsbön kl. 18. Hemfärd kl. 19 – eller enligt egen tidtabell.

Anmälan och mer info av Ronny Thylin, 050-3803 548 eller ronny.thylin(at)evl.fi. Anmäl dig med så att maten räcker till åt alla!

Program

kl. 9 start från Helsingfors
kl. 10 välkomstkaffe och uppgiftsfördelning
kl. 10.30 talko
kl. 13 lunch + kaffe
kl. 14 talko
kl. 17 middag
kl. 18 helgmålsbön
kl. 19 hemfärd

Välkommen med på en skön dag ute på Björkebo!

Björkebo är församlingens lägergård i Nummela.

Läs mer