Open Doors och Pekka Simojoki 2.2 kl. 19

Välkommen med på en Open Doors-kväll med Pekka Simojoki 2.2 kl. 19 i Petruskyrkan.

Pekka Simojoki och Laura W. från Open Doors berättar om Nigeria som de besökte förra hösten. 

Open Doors jobbar med förföljda kristna i världen. Pekka Simojoki står för musiken. 

Läs mer

Kyrkoherdeval: Öppen diskussionskväll i Petruskyrkan 7.2 kl. 18.30

Hur ser kandidaterna på församlingens vision, traditioner och framtid? Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors och hur ser Petrus församling ut om 20 år? 

Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling, Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling, och Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling, diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet. 

Har du en fråga till kandidaterna? Skicka in den till arrangörerna här innan 2.2.2024: https://link.webropolsurveys.com/S/4C66F32C4D1E3E3C

Diskussionen strömmas till församlingens YouTube-kanal och kan även ses i efterskott: https://www.youtube.com/@petrus_forsamling

Frågor gällande diskussionskvällen kan riktas till församlingens kansli: 09-2340 7100 /. Frågor gällande kyrkoherdevalet i allmänhet kan riktas till församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström: tel 050-336 41 33 /  .

Bekanta dig med kandidaterna här:

Kandidatpresentation: Pia Kummel-Myrkog

Kandidatpresentation: Ronny Thylin

Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt tid sökts av: Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling. Domkapitlet prövar de sökandes behörighet och utför intervjuer vid sammanträdet 18.1.2024. Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet.

Läs mer

Två sökande till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt tid sökts av:

Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling
Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling

Domkapitlet konstaterar i sitt utlåtande 19.1.2024 att bägge sökande, Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin är behöriga för tjänsten samt att de har den förmåga och skicklighet som krävs med tanke på församlingens behov. Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet.

Petrus ordnar ett öppet diskussionstillfälle kring kyrkoherdevalet i Petruskyrkan 7.2.2024 kl 18.30

Bekanta dig med kandidaterna här:

Kandidatpresentation: Pia Kummel-Myrkog

Kandidatpresentation: Ronny Thylin


Tilläggsinformation: Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström, , tel 050-336 41 33

Läs mer

Diskussionskväll – När kyrkan möter kulturen 24.1 kl. 18.30

I samband med att Borgå stift fyllde 100 år ordnade Petrus församling en diskussionskväll med temat ”Kyrkans röst och roll i samhället”. Den andra kvällen hålls nu i januari under rubriken ”När kyrkan möter kulturen”.

Då kyrkan möter kulturen 24.1 kl. 18.30

Den 24 januari ordnas den andra kvällen då vi kommer att diskutera vad som händer när kyrkan möter kulturen. Filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad inleder och i den efterföljande paneldiskussionen deltar Sören Lillkung, VD för Svenska kulturfonden, Katarina Gäddnäs, författare och sjukhuspräst samt Jani Edström, lärare. Diskussionen leds av Pamela Granskog. Efteråt blir det kvällste.

Läs mer

Disciple konferensen 26-28.1 handlar om nåd

Petrus församlings årliga konferens i samarbete med OPKO och studentmissionen ordnas i Petruskyrkan sista helgen i januari. Disciple har ordnats sedan 2015 och är en plats för lovsång, undervisning, gemenskap och framförallt en plats att vara i Guds närvaro.

Tema och medverkande

Årets tema är ”From Grace to Grace” och är centrerat kring budskapet om nåd – ”Från nåd till nåd”. Guds nåd helar och upprättar oss, men ger oss också kraft att gå framåt. Huvudtalaren på årets konferens är Marian Nygård som undervisar på Acta bibelskole i Stavanger, Norge. Även Ryan och Ashlyn Arndt från USA medverkar.

Hur kommer jag med?

Disciple ordnas på plats i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors. Du kan anmäla dig till konferensen via Disciples hemsida innan 21.1.2024: https://www.disciple.fi/tickets

55€ – Vuxen
45€ – Studerande, arbetslös, föräldraledig
80€, 150€, 200€ – Support ticket. Iår är det möjligt att stöda konferensen finansiellt genom att köpa en ”stöd biljett”.

Biljetterna inkluderar helgens konferensprogram, kaffe och en lunch på lördag.

Alla konferensens kostnader finansieras genom biljettinköp och gåvor. Så ditt bidrag gör en stor skillnad.

Mera info

Mer information kring helgens program, talare, tema och dylikt hittar du på Disciples hemsida: https://www.disciple.fi/

Läs mer

24h Bönedygn 20-21 januari

Välkommen med och inleda det nya året 2024 med att stanna upp i bön och tillbedjan. I ett samhälle som konstant snurrar på är det svårt för vår kropp, själ och ande att stanna upp.

Bönedygnet är i Petruskyrkans ungdomskansli 20-21.1.2024. Under bönedygnet gör vi en 24h bönekedja i Petruskyrkan för att vara i Guds närvaro och be för det nya året.

Dygnet börjar med gemensam bön 20.1 kl. 15 och efter det är det möjligt att boka en timme eller fler för sig själv.Du kan boka din bönetid redan nu i bönekalendern via länken: https://pray.24-7prayer.com/signup/ef440d

Kontakta Tuomas Rosqvist ifall du har frågor.

Läs mer

Brunch för unga vuxna

Välkommen att starta vårterminen med en brunch i Petruskyrkan den söndag 21.1.2024 kl. 11-13.

Brunchen är öppen för alla som känner sig som unga vuxna och arrangeras gemensamt av Johannes, Matteus och Petrus församling.

Du är välkommen att dyka upp mellan kl. 11 och 13. Vi kommer också kort berätta om vad församlingarna har på gång under våren, men annars är huvudfokuset gemenskap och samvaro runt borden.

Anmäl dig

Anmäl dig senast den 19.1 via denna länk:
https://forms.gle/6fvKJCVDwr2MaAp2A

Läs mer

Vill du bli vår nya kyrkoherde?

Vill du vara en del av en meningsfull gemenskap och bli vår nya kyrkoherde?

Petrus församling är en dynamisk församling i Helsingfors. Vi har flera gudstjänstgemenskaper med olika inriktningar. Vi finns i en stadsmiljö, och arbetet inkluderar täta kontakter med både medlemmar och andra församlingar på flera språk.

Vår vision är ett liv nära Gud, ett liv i gemenskap och ett liv som gör skillnad. Vi har en lång tradition av bön och bibelundervisning, och arbetar målmedvetet med att hjälpa människor att växa i lärjungaskap.

Vi söker en kyrkoherde som kan ta avstamp i det arv som finns i församlingen och leda församlingen in mot 2030-talet. Vi erbjuder en utvecklande, engagerad och stödjande arbetsgemenskap.

Kyrkoherdens uppgifter omfattar bland annat ansvar för församlingens verksamhet, personal, ekonomi och andliga arbete tillsammans med personalen. Vi har också ett stort antal frivilliga som är engagerade i församlingen.

Församlingsrådet har med hänvisning till Kyrkoordningen 8:21 identifierat följande särskilda behov för kyrkoherdetjänsten:

· Färdigheter att leda och verka i en storstadsförsamling där verksamhetsmiljön ofta är tvåspråkig och där församlingen är en del av en stor, tvåspråkig kyrklig samfällighet.

· Förmåga att se helheter och kunna fungera som en förenande och samlande kraft i församlingen. · Vilja att tillsammans med församlingen förverkliga församlingens vision och mission, främja en fördjupad bibelkunskap och ett aktivt böneliv samt omfatta församlingens värderingar.

· Vilja att samarbeta med kyrkans officiella missionsorganisationer.

· Teologiskt och andligt ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö.

· Mångsidig erfarenhet av församlingsarbete och förmåga att leda en församling där frivilliga, vid sidan av personalen, axlar ansvar för olika verksamheter och gemenskaper.

· Goda kommunikationsfärdigheter, samt samarbets- och interaktionsförmåga.

· Vilja att främja jämställdhet och likabehandling samt vilja att försvara människor i en utsatt position.

Tjänsten och ansökan

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Goda kunskaper i finska ses dock som en merit. För tjänsten krävs pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Tjänsten är placerad i löneklass K20 på heltid med minimilön enligt samfällighetens beslut, 4 754,84 €/mån. Tjänsten är inte förknippad med boendeplikt. Tjänstestället är Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Ingen prövotid tillämpas på en kyrkoherdetjänst.

Ansökan ska skickas till domkapitlet i Borgå stift senast 8.1.2024 kl. 12.00. Instruktioner och inlämning av ansökan på https://www.borgastift.fi/rekrytering/

Bifoga utdrag ur prästmatrikeln samt ett godtagbart läkarintyg. De sökande kallas till intervju inför domkapitlet vid sammanträdet 18.1.2024.

Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet. Församlingsrådet förbehåller sig rätten att intervjua kandidaterna.

Tilläggsinformation: Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström,

Info om den öppna tjänsten finns även i domkapitlets notis: https://www.borgastift.fi/aktuellt/notis-21-2023-dk-23-11-2023/

Läs mer

Julhälsning från Ronny Thylin

Ett av de finaste julminnena från min barndom är hur jag och min far åkte till torget tidigt på morgonen för att köpa en julgran några dagar innan jul. Vi gick omkring en stund och tittade på gran efter gran. Vi kollade hur breda, långa och jämna de var. När vi slutligen hittade en julgran som vi gillade så köpte vi den och körde hem den. På kvällen samma dag tog vi in den och klädde den och gav den en strålglans som den inte haft tidigare. 

Det hela påminner mig om hur vi är utvalda av Fadern och hans Son. De har valt just dig, med omsorg. De har betalat för dig. Du är älskad, du är utvald med en bestämd avsikt: du är vald att placeras i Faderns hus, och till att vara en del av Hans liv. Du är vald för att sprida glädje i Faderns hus! 

Fast egentligen gillar jag ännu mera det sätt på vilket jag köpt julgran de två senaste åren. Barnens skolklasser har sålt granar för att samla pengar till sin lägerskola. Man har beställt en gran och hämtat ut den utan att egentligen kunna kolla den desto noggrannare eftersom de varit färdigt inpaketerade i nät för att lättare kunna bäras hem. Då är det spännande att se vad man fått. Och jag gillar det! En julgran är ju ett träd och träd kan vara väldigt olika, liksom vi människor. Det hör till livet. Och varje gran har sin charm. När vi sedan klär den ger vi den en strålglans av ett annat slag, kanske kunde man säga en himmelsk strålglans? 

När jag ser på vår julgran så blir jag glad. Min önskan är att du på något sätt skall få uppleva att också du är utvald och hemburen av Fadern och hans Son, för att du skall finnas i Faderns hus och få utstråla något av hans himmelska strålglans. Min önskan är att du skall få uppleva att när Fadern och hans Son ser på dig så blir också de glada! 

Jag vill önska dig en fridfull jul!

 

Ronny Thylin,

tf. kyrkoherde

Läs mer