Kyrkoherdeval kandidatpresentation: Ronny Thylin

Ronny Thylin. Foto: Nadine Mabinda

1. Varifrån kommer du och vilka vägar ledde dig till Helsingfors och Petrus församling?

Jag är född och uppvuxen i Karleby. När jag var 16 år upplevde jag att Gud kallade mig att bli präst. Jag har studerat teologi vid Åbo Akademi och kom till Helsingfors och Matteus församling i januari 2002. I september 2006 började jag i dåvarande Lukas församling. Jag upplevde att jag stod i ett vägskäl och att Gud gav mig frihet att välja åt vilket håll jag ville gå och att han skulle välsigna mitt val. Det blev Lukas som slogs ihop med Markus församling år 2009. Därmed har jag varit präst i Petrus församling i 15 år.

2. Hur länge har du varit präst och vad är det bästa med att jobba i kyrkan?

Jag blev prästvigd på trettondagen 2002 så det blir 22 år. Det går inte att lyfta fram bara en sak, men jag gillar alla människomöten i samband med förrättningar, gudstjänster, skriftskolan och andra tillfällen. Jag gillar att få jobba med bibelundervisningen. Det är härligt att få vara en del av något större.

3. När har du allra lättast att tro på Gud och tacka – och när tycker du det är som allra svårast att tro på meningen med livet?

Jag kan inte minnas att jag skulle ha tvivlat på Guds existens, men det är kanske i livets allra svåraste stunder som Guds omsorg och närvaro blir mest konkret. På sätt eller annat bryter han igenom med ord av uppmuntran och med en påminnelse om att han står vid min sida.

4. Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors?

Jag tror att församlingens viktigaste uppgift i alla tider är att kalla människor i alla åldrar till Gud och att berätta om vem Jesus var och är. Vår uppgift är också att erbjuda ett sammanhang där man tillsammans med andra kan stanna upp inför Gud, be, lovsjunga och växa i sin roll som lärjungar till Jesus.

5. Hur ser Petrus församling ut om 20 år?

Jag hoppas att Petrus om 20 år är en församling som medvetet satsar tid på bön. Det är där allt börjar. Det handlar inte om vad vi vill med församlingen utan om vad Gud vill göra. Frivilliga får utrymme och möjlighet att vara med och bygga församlingen med sina individuella gåvor. Vi är en diakonal församling och tar hand om varandra. Vi ser de behov som finns i just vår del av samhället och går medvetet in för att bemöta dem. VI gör regelbundet någonting konkret för att välsigna det samhälle vi är en del av. Petruskyrkans dörr står öppen och en dag i veckan kommer folk i olika skeden av livet för att äta lunch i Petruskyrkan. Vi har öppna hem och smågrupperna/hemförsamlingarna har ökat i antal och betydelse. Vi fortsätter bygga gemenskap samtidigt som det är en självklarhet att ställa frågan: ”Gud, till vem skall vi gå?” Svenska är fortfarande vårt huvudspråk men i våra utrymmen hör man också andra språk.

Presentation av Ronny Thylin och kort andakt.

Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling, Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling, och Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling, diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet på diskussionskvällen onsdag 7.2 kl. 18.30 i Petruskyrkan.