Diskussionskväll – När kyrkan möter kulturen 24.1 kl. 18.30

I samband med att Borgå stift fyllde 100 år ordnade Petrus församling en diskussionskväll med temat ”Kyrkans röst och roll i samhället”. Den andra kvällen hålls nu i januari under rubriken ”När kyrkan möter kulturen”.

Då kyrkan möter kulturen 24.1 kl. 18.30

Den 24 januari ordnas den andra kvällen då vi kommer att diskutera vad som händer när kyrkan möter kulturen. Filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad inleder och i den efterföljande paneldiskussionen deltar Sören Lillkung, VD för Svenska kulturfonden, Katarina Gäddnäs, författare och sjukhuspräst samt Jani Edström, lärare. Diskussionen leds av Pamela Granskog. Efteråt blir det kvällste.