Diskussionskvällar – Borgå stift 100 år

I samband med att Borgå stift fyller 100 år ordnar Petrus församling två diskussionskvälalr i Petruskyrkan, 27.9 kl. 18.30 och 15.11 kl. 18.30.

Tillsammanskraft Borgå stift 100 år

Kyrkans röst och roll i samhället 27.9 kl. 18.30

2023 fyller Borgå stift 100 år, men hur har kyrkans röst och roll i samhället förändrats över tid sedan 1923? Vilka utmaningar har vi idag? Hur formar vi framtidens kyrka? Hur ser kyrkan och vårt samhälle ut om 100 år?

Välkommen till en paneldiskussion i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, onsdagen den 27 september kl. 18.30. Diakonarbetare Susanna Landor inleder och efter det blir det diskussion tillsammans med bl.a. Susanna Landor, pastor Markus Österlund, förtroendevald Sabina Lumivirta och biskop Bo-Göran Åstrand. Panelen leds av Pamela Granskog.

Efter diskussionen blir det kvällste.

Då kyrkan möter kulturen 15.11 kl. 18.30

Den 15 november ordnas den andra kvällen då vi kommer att diskutera vad som händer när kyrkan möter kulturen. Filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad inleder och i den efterföljande paneldiskussionen deltar bl.a. Sören Lillkung, VD för Svenska kulturfonden, Katarina Gäddnäs, författare och sjukhuspräst samt Jani Edström, lärare. Diskussionen leds av Pamela Granskog. Efteråt blir det kvällste.