Kyrkoherdeval kandidatpresentation: Pia Kummel-Myrskog

Pia Kummel-Myrkog. Foto: Joanna Lindén-Montes

1. Varifrån kommer du och vilka vägar ledde dig till Helsingfors och Petrus församling?

Min familj flyttade till Sockenbacka, Helsingfors, år 2000. Före det hade vi bott i Venezuela, på Iniö och i Åbo där jag studerade. Jag är född och uppvuxen i Nykarleby.

Min första examen var i språk och litteratur och jag jobbade några år som lärare i svenska vid Åbo Akademi. Efter åren som missionär i Venezuela ville jag fortsätta arbeta i kyrkan. Jag jobbade först som ledande branschsekreterare för diakoni och samhällsansvar på Kyrkostyrelsen i tolv år och studerade teologi vid sidan om. Efter det blev det tio år på Finska Missionssällskapet som programchef och biträdande chef för utrikesavdelningen.

Åren 2007-2010 satt jag i församlingsrådet och under den mandatperioden slogs Lukas och Markus församlingar ihop till Petrus.

2. Hur länge har du varit präst och vad är det bästa med att jobba i kyrkan?

Jag blev prästvigd 2011 och jobbar nu som församlingspastor i Johannes. Det bästa är Gudsmöten och människomöten. Jag känner mig glad och privilegierad av att ha gudstjänst eller en andakt på boenden. Samtalen inför olika förrättningar är viktiga möten. Det är fint att få ta del av människors berättelser och lyfta fram Guds kärlek och omsorg om oss människor.

3. När har du allra lättast att tro på Gud och tacka – och när tycker du det är som allra svårast att tro på meningen med livet?

När jag är på sommarstugan och allt är vackert och jag har min familj omkring mig är det lätt att tacka. Liksom för många finländare är naturen viktig för mig, jag förundras över alla detaljer. Jag tycker om att ha årstider även om sommaren alltid kunde vara längre.

Jag har nog alltid trott på en mening med livet och Gud som en god kraft bakom det. Men det är svårt att förstå meningen med lidande, våld och obotliga sjukdomar. Om vi får för stor dos av ondskan är det lätt att bli nedstämd.

4. Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors?

Församlingen ska var en trygg plats att bli bekräftad och förnyad av Gud på. Den som söker andlig fördjupning och gemenskap ska hitta det i församlingen. Jag önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna. Vi är där när livet bjuder på glädjefester och sorgestunder och kyrkan ska vara lätt att kontakta då. Man ska känna sig glad, sedd och hjälpt när man varit i kontakt med församlingen.

5. Hur ser Petrus församling ut om 20 år?

Den har ett starkt och organiserat samarbete med de andra svenska församlingarna i Helsingfors. Det syns bl a i småbarnspedagogiken, ungdomsarbetet och diakonin. Samarbetet fångar bättre upp äldre som nu ofta tvingas byta församling när de flyttar till boenden.

Julkyrkorna är fulla och folk skriver in sig i kyrkan eftersom andligt sökande inte har försvunnit någonstans. Församlingen ger människomöten, trygghet och sammanhang i en digitaliserad värld.

Presentation av Pia Kummel-Myrkogs och kort andakt.

Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling, Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling, och Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling, diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet på diskussionskvällen onsdag 7.2 kl. 18.30 i Petruskyrkan.