Två sökande till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt tid sökts av:

Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling
Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling

Domkapitlet konstaterar i sitt utlåtande 19.1.2024 att bägge sökande, Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin är behöriga för tjänsten samt att de har den förmåga och skicklighet som krävs med tanke på församlingens behov. Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet.

Petrus ordnar ett öppet diskussionstillfälle kring kyrkoherdevalet i Petruskyrkan 7.2.2024 kl 18.30

Bekanta dig med kandidaterna här:

Kandidatpresentation: Pia Kummel-Myrkog

Kandidatpresentation: Ronny Thylin


Tilläggsinformation: Församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström, , tel 050-336 41 33