Kyrkoherdeval: Öppen diskussionskväll i Petruskyrkan 7.2 kl. 18.30

Hur ser kandidaterna på församlingens vision, traditioner och framtid? Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors och hur ser Petrus församling ut om 20 år? 

Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling, Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling, och Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling, diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet. 

Har du en fråga till kandidaterna? Skicka in den till arrangörerna här innan 2.2.2024: https://link.webropolsurveys.com/S/4C66F32C4D1E3E3C

Diskussionen strömmas till församlingens YouTube-kanal och kan även ses i efterskott: https://www.youtube.com/@petrus_forsamling

Frågor gällande diskussionskvällen kan riktas till församlingens kansli: 09-2340 7100 /. Frågor gällande kyrkoherdevalet i allmänhet kan riktas till församlingsrådets viceordförande Caroline Sandström: tel 050-336 41 33 /  .

Bekanta dig med kandidaterna här:

Kandidatpresentation: Pia Kummel-Myrkog

Kandidatpresentation: Ronny Thylin

Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt tid sökts av: Pia Kummel-Myrskog, församlingspastor i Johannes församling Ronny Thylin, tf kyrkoherde i Petrus församling. Domkapitlet prövar de sökandes behörighet och utför intervjuer vid sammanträdet 18.1.2024. Valet förrättas som indirekt val av församlingsrådet efter att domkapitlet i Borgå stift granskat kandidaternas behörighet.