Höstens program i Petrus

Höstterminen börjar snart och olika verksamheter, kvällar och barnprogram startar igång igen.

Petrus är din församling. Vi vill leva ett liv nära Gud, ett liv i gemenskap och ett liv som gör skillnad. Du är varmt välkommen med just sådan som du är. Här under hittar du samlat allt som händer, kom gärna med!

För barnen

Vi tror att barnen är viktiga! Du kan gå med i Petrus Kidz gruppen på facebook för att höra det nyaste kring barnarbetet. Allt program för barn: https://petrusforsamling.net/verksamhet/barn/

Välsignelse för dagis- och skolstart måndag 15.8 kl. 17 i Petruskyrkan. Välkommen med hela familjen och faddrar på pizza och välsignelse inför en ny termin! Välsignelse betyder att vi tillsammans samlas i kyrkan för att be Gud om allt gott: trygghet, hälsa, glädje, vänner och allt som vi tycker att är viktigt. Meddela vår familjepastor Anne Koivula ifall ni är på väg så räcker pizzan till alla, .
Vi börjar med att äta pizza tillsammans kl. 17 och fortsätter efter det med välsignelsen.

Musiklek tisdagar kl. 10 i Malms kyrka och torsdagar kl. 10 i Hagasalen. För dig med barn 0-5 år. Anne Koivula.

Barnkör för skolelever varje onsdag kl. 15 i Petruskyrkan. Mathias Sandell.

Knattekyrka är hela familjens söndag på barnens villkor. Roligt program för barnen, träffa andra familjer och ät lunch tillsammans. 30.10 kl. 10 i Petruskyrkan.

Barnens söndag varje söndag i samband med Puls-gudstjänsten kl. 15.30 i Petruskyrkan. Eget program för barn över 3 år och ett spännande lekrum för de minsta. Söndagsskola i samband med gudstjänsten i Munksnäs kl. 10.

Kurser

Sorgekursen – Vägen vidare För dig som mist någon nyligen eller en lång tid sedan. En sex kvällars kurs som ger dig hjälp att bearbeta sorg och verktyg att gå vidare. Start i september. Info från kansliet. Mer om sorgekursen: https://petrusforsamling.net/vagen-vidare-sorgekurs/

Alpha-kursen är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är gratis och för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Start onsdag 21.9 kl. 18 i Petruskyrkan. Rebecka Björk. Mer om Alpha: https://petrusforsamling.net/alpha/

Tro, andakt, bön

Öppen Himmel En kväll i Guds närvaro där vi lovsjunger, ber och lär oss höra Guds röst till-sammans. Fredag kl. 18, 26.8, 30.9, 28.10, 25.1. Mer info: https://petrusforsamling.net/oppen-himmel/

Förbön och Tack Tvåspråkig förböns-gudstjänst i Munksnäs kyrka varannan tisdag Kl. 19. Du kan skicka in förbönsämnen till . 6.9 – 13.12 Mer info här: https://petrusforsamling.net/verksamhet/forbon-och-tack/

Rotad i Ordet en kväll att dyka djupare i Bibeln och bli rotad i tron. Malms kyrka en måndag i månaden. 12.9, 3.10, 7.11, 12.12 kl. 17. Mer info här: https://petrusforsamling.net/rotad-i-ordet/

Hemgemenskap Kom med i en mindre gemenskap som samlas i olika hem runt Helsingfors. Hemgemenskapen är en plats att styrkas i tron, be och dela måltider tillsammans med andra. Mer info av Tuomas Metsäranta. Mer info: https://petrusforsamling.net/hemgemenskap/

Gemenskap

Dagscafé är speciellt för dig som är ledig under dagarna. Vi träffas i Petruskyrkan för andakt, kaffe och litet program. Varannan tisdag udda veckor kl.13, 13.9-22.11. Mer info: https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/dags-cafe/

Petra-frukost En frukost för alla kvinnor och en plats att dela livserfarenheter. Inbjuden talare varje gång. 24.9, 19.11 i Petruskyrkan. Mer info: https://petrusforsamling.net/petra/

Ny i Petrus! Är du ny i församlingen, nyin-flyttad i Helsingfors eller vill annars bara veta mer om församlingen? 28.8 kl. 17 i Petruskyrkan efter Puls-gudstjänsten. Mer info: https://petrusforsamling.net/ny-i-petrus-kvall/

FOKUS – En helg med din församling Kom med på en härlig helg på Korpirauha. Ett tillfälle att umgås, träffa nya och gamla vänner och komma närmare Gud tillsammans. En helg med lovsång, undervisning, förbön och fina stunder. 7-9.10. Barnprogram och gratis busstransport.

Gudstjänst

Kom med och träffa nya ansikten och titta in på någon av våra söndagsgudstjänster. Kaffe efter gudstjänsterna!

Högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10.

Högmässa i Åggelby gamla kyrka kl. 12.

Puls-gudstjänst i Petruskyrkan kl. 15.30. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Petrusmässa med biskop Bo-Göran Åstrand Hela församlingens gemensamma gudstjänst 4.9 kl. 15.30 i Petruskyrkan. Eget program för barn. Soppa och visitationsstämma efteråt.

Parentation Har du mist en närstående under det gångna året? Välkommen att tända ett ljus i kyrkan 5.11 kl. 16 på Allhelgona dagen.

Församlingsvalet

Församlingsval Du kan förhandsrösta i församlingsvalet 8-12.11 på alla röstningsplatser. På valdagen 20.11 sker röstning endast i Petruskyrkan för Petrus församlings medlemmar. Mer info kommer.

Musik

Kom med och sjung i någon av Petrus körer! Mer info om körer för vuxna: https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/petrus-korer/

Petrus Vokalensemble Kör för vuxna. Vi sjunger i stämmor och uppträder ibland. Torsdagar kl. 18. Mathias Sandell

Lovsångsgruppen medverkar under Förbön och Tack. En kör för alla. Varannan tisdag kl. 17.