Hösten 2021 i Petrus

Hösten är ofta en tid då det finns möjlighet att välkomna nya saker i livet. Skolan börjar, arbetet kör igång, hobbier startar. Petrus tror att församlingen är en del av det liv vi normalt lever, vi lever ett holistiskt liv. Vi är församling tillsammans och du är välkommen med!

Ett liv tillsammans

Hemförsamling

Vi tror att livet som Jesu efterföljare är något mer än endast gudstjänst på söndag. Det handlar om att dela liv tillsammans och följa Jesus i vardagen. Under veckan träffas människor hemma hos varandra för att dela en måltid, tro och livet. Välkommen med i en hemgemenskap. Kontakt: Kajsa Sjöberg. kajsa.sjoberg(a)evl.fi

Petra-frukost

Petra är en skön förmiddag för kvinnor i alla åldrar. Kom med och dela livserfarenheter och -berättelser över en god frukost 25.9 kl. 10 i Petruskyrkan. Denna gång kommer Fiona Chow dela tankar om att flytta till ett främmande land och vikten av att lita på Gud i den processen. https://petrusforsamling.net/petra/

Dagscafé

Välkommen med på en eftermiddag med kaffe, gemenskap och litet program varannan tisdag kl. 13. Dagscafé är speciellt för dig som är pensionerad och ledig på dagarna. Vi ses i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Mer info av diakonissan Bodil Sandell, tel. 09 2340 7227 / 050 3803 925 https://petrusforsamling.net/nagot-for-alla/dags-cafe/

Andakt och bön

Tisdagsandakt

Starta din morgon med rätt fokus. Varje tisdag kl. 9-9.30 samlas vi i Petruskyrkan för en morgonandakt och lovsång. Lärjungaskolan Transform håller andakten varje vecka.

Rotad i Ordet

Rotad i Ordet tar dig på en djupare resa in i Bibeln. Hitta en tro som håller. En gång i månaden samlas vi kring olika teman i Malms kyrka. Första gången 20.9 kl. 18 i Malms kyrka. Henrik Perret. https://petrusforsamling.net/rotad-i-ordet/

Förbön och Tack

Tvåspråkig förbönsgudstjänst varannan vecka på tisdag kl. 19 i Munksnäs kyrka. Du är välkommen på plats eller att följa online via Petrus facebook. Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Eller till , per post: Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors. Start Ti 14.9 https://petrusforsamling.net/verksamhet/forbon-och-tack/

Program för barn

Mer program för barn hittar du på Petrus Kidz på facebook och via länken: https://petrusforsamling.net/verksamhet/barn/

Musiklek i Haga och Malm:

Välkommen med i vårt glada gäng och sjunga och leka tillsammans! Vi börjar höstterminen med mindre grupper (max. 14 deltagare). Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta församlingspastor Anne Koivula (@evl.fi; tel. 050 342 9990)

Knattekyrka

Alla barnfamiljer är välkomna på en rolig förmiddag för barn 26.9 kl. 10 i Petruskyrkan. Träffa andra familjer, sjung roliga sånger och ta del av en spännande bibelberättelse. Efteråt blir det mat och lek i barnrummet.

Barnens söndag

Varje söndag kl. 15.30 i samband med Puls-gudstjänsten är det Barnkyrka och CoolKids i Petruskyrkan. Det är en stund för barnen att ha roligt tillsammans genom att tala om spännande Bibelberättelser genom lek, sång och pyssel.

Kurser hösten 2021

Alpha-kurs

Alla funderar på livets stora frågor. Alpha är ett tillfälle att utforska livet och tron under 10 kvällar med middag, videoföreläsning och samtal. Kursen är för alla, oberoende av tidigare kunskap eller bakgrund. Tisdagar kl. 18 i Petruskyrkan, start 21.9. Anmälan till Tuomas Metsäranta. Mer info på: https://petrusforsamling.net/alpha/

Sorgekursen – Vägen Vidare

En sex kvällars kurs, varannan onsdag, för alla som förlorat någon, nyligen eller för lång tid sedan. Vi börjar varje kväll med kaffe/te och tilltugg, ett kort föredrag och möjlighet till samtal i mindre grupper. Kursen passar för alla oberoende av åskådning och var du bor. Du är välkommen som du är. Kursen börjar tisdag 28.9 kl. 18.30 i Petruskyrkan. Mer info: https://petrusforsamling.net/vagen-vidare-sorgekurs/

Själavårdande Krito-samtalsgrupp

Helande genom delande – en själavårdande kamratstödsgrupp, där du får möjlighet att synliggöra och bearbeta olika frågor och smärtpunkter i livet, genom att skriva och tala om dem i gruppen. Vi samlas 9 måndagar i Petruskyrkan kl. 18.30–20.30, start 27.921. Kontakt och info: per e-post: . Deltagarantalet är begränsat.Anmälan senast 21.9.21. Mer info: https://petrusforsamling.net/krito-samtalsgrupp/