Gudstjänstdagar för konfirmander 2016

Gudstjänstundervisning ordnas för konfirmanderna för läger 1 lördagen 2.4 kl. 9-15 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Konfirmanderna medverkar på gudstjänsten söndagen den 3.4 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka eller Munksnäs kyrka.   För läger 2 ordnas gudstjänstdagarna 23.4 kl. 9-15 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen med undervisning. Konfirmanderna medverkar vid gudstjänsten 24.4 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka eller Munksnäs kyrka.
Läs mer

Festhögmässa – Ulla-Christina Sjöman 90 år

Tvåspråkig festhögmässa söndag 20 mars kl. 13 i Munkshöjdenskyrka, Raumovägen 3. Lit. Daniel Björk, pred. Stig-Olof Fernström, kantor Olav Söderström. Vid kyrkkaffet firas lektor Ulla-Christina Sjömans 90-årsdag i församlingssalen. Eventuella gåvor kan ges i kollekten eller vid festen till förmån för Senegals lutherska kyrkas arbete. Obs! Inga blommor eller personliga gåvor. Anmäl ditt deltagande till kansliet  / 09-2340 7100.
Läs mer

24 timmar bön

Vilka drömmar har Gud för år 2016? Vilka löften kommer Han att uppfylla i ditt liv och i vår församling, stad, land och värld? Om du vill vara med och påverka hur år 2016 blir genom bön, ska du komma på 24 Timmar. Vi ber att Guds vilja ska ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande. 24 Timmar inleds kl 12 på lördag i Hagasalen och pågår till kl 12 följande dag. Under dygnet kommer vi tillsammans att be för olika saker vid vissa klockslag (se schemat). Övrig tid får du lovsjunga, be och möta Gud på ditt eget sätt. Du kan delta under hela dygnet eller vara med när det passar dig. Du kan också fasta om du vill. På söndag morgon avslutar vi med en festbrunch tillsammans med församlingens f.d. kyrkoherde. Anmäl dig till brunchen till eller . Du kan boka in dig till ett bönepass här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bIadw06la9FF5KaeWrlB1uqwxJ8AgkGzTBCFc-9jHhY/edit#gid=0 Varmt välkommen med och förändra!
Läs mer

Öppettider 16.12

  Onsdagen 16.12 är kansliet undantagsvis öppet endast kl. 13–14. Ni kan maila era ärenden till oss på .  
Läs mer

Stängt tisdag 10.11

Kansliet håller stängt tisdag 10.11.2015!

Du kan maila dina ärenden till oss på eller återkomma på onsdag då vi är öppna som vanligt.   Vi beklagar eventuella besvär detta orsakar!
Läs mer

24.10 Soppa & Samtal på Torpet

I samband med bokmässan ordnar Petrus församling tillsammans med Kyrkans central för det svenska arbetet evenemanget ”Soppa & Samtal” på Torpet. Lena Helgesson, författaren till boken ”CP-barnet” är vår gästtalare. Soppa & Samtal 3
Läs mer

Flyktingkrisen

Kyrkan i Helsingfors har tagit ett mycket aktivt grepp för att bistå med vad vi kan i denna situation. Eftersom mängden människor som snabbt behöver inkvarteras är så stor, så samarbetar Kyrkan i Helsingfors centralt med staden för att kunna ge just sådan hjälp som behövs. I nuläget finns det stort behov av hjälp av frivilliga! Det behövs närvaro i kyrkorna dygnet runt, hjälp med servering, diskning, osv. Ett utmärkt tillfälle att visa omsorg om medmänniskan i praktisk handling. Alla hjälpinsatser koordineras via sidan ”frivilligarbete.fi” och även Petrus församling deltar aktivt i detta. vapaaehtoistyofi_PITKA_rgb-01
Läs mer

Gällande Skribaweekenden 18.9

Hejsan! Till er som är på väg till skribaweekenden nu på fredag. Båten avgår kl. 17 från Humleuddsvägen 15. Bussarna strejkar så försök samordna skjutsar så att alla kommer fram Kolla på facebook: https://www.facebook.com/events/621798091256004/
Läs mer